Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Alsasko a Lotrinsko

Alsasko a Lotrinsko bylo po celé 19. a 20. století předmětem rozhořčených debat a hrálo důležitou roli ve třech válkách mezi Francií a Německem. Přes jezera, údolí a zalesněné svahy oblasti Vosges se táhne Route du Vin, pás vesniček produkujících víno. Vosges, oddělující obě provincie od sebe, je ideálním místem pro turistiku.

Program školního zájezdu

1. DEN

V odpoledních hodinách odjezd z ČR směr Plzeň, Rozvadov, noční přejezd přes Německo.

2. DEN

Ráno příjezd do STRASBOURGU, hlavního města Alsaska, které patřilo po staletí střídavě Francii a Německu.Kultivovaný a elegantní Strasbourg udělal dojem už na Goetha a Rousseaua. Na rozdíl od mnoha jiných uhlazených středisek, si udržujei Strasbourg svůj odlišný domácí styl poloroubenými domky, zastřešenými mosty a květinami olemovanými kanály. Město se liší od jiných franc. měst. V malebných uličkách centra na Vás dýchne středoevropská atmosféra s četnými pivnicemi, které připomínají německý styl. Prohlídka hist. centra města - gotická katedrála, jedna z největších a nejhezčích ve Francii, s orlojem, který se dává do chodu vždy ve 12.30 hod., gotické hrázděné domy, Malá Francie (Petite France) – soubor kanálů a poloostrovů se středověkými domy. Projížďka po kanálech vyhlídkovou lodí. Kostel Saint Thomas – place Saint – Thomas – gotický kostel s mauzoleem maršála de Saxe. Rohanský zámek (Chateau des Rohan) – place de Chateau – barokní z 18. století, bývalé sídlo strasburského biskupa. – ve kterém je několik muzeí – archeologické, dekorativní umění, galerie (Beaux-Arts).Odpoledne odjezd z města, zastávka u hradu Koenigsbourg, jednoho z nejzajíměvějších hradů této oblast – severně od města Colmar. Odjezd na ubytování.

3. DEN

Trasa v okolí Colmaru. Ráno po snídani odjezd z Colmaru do Turckheimu, romantického městečka s krásnými renesančními domy. Pro tuto oblast je typický „Munsterský sýr“ – specialita horské oblasti Vogézy (Vosges). Dále přes Hohneck a Schlucht přejezd na „Ridges „ cestu – procházka. Tato původně vojenská cesta byla postavena během první sv. války a i nyní umožňuje snadný přechod hor – vrcholů Vogéz a nabízí velkolepý pohled na údolí a vrcholky hor. Krátký odpočinek na oběd. Dále pokračujeme vřes Markstein a Lautenbach k románskému klášteru v Murbachu. Přejezd přes Guebwiller do Ungersheimu. Prohlídka muzea pod širým nebem. V muzeu uvidíte 50 rekonstruovaných tradičních alsaských domů z 12. – 19. století. Uvidíte zde i tradiční venkovské řemeslníky - pekaře, ševce kováře. Možnost zakoupení místních specialit. Přejezd na nocleh do Colmaru.

4. DEN

Po snídani odjezd do METZ - tzv. Německá brána správního střediska moselské oblasti, bývalé královské a císařské sídlo za raného středověku.Všechny veřejné budovy města jsou postaveny ze speciálního druhu místního kamene, pierre de jaumont, který městu dává speciální nádech. Město je rodištěm básníka Paula Verlaina Procházka historickým centrem města, Cathédrale St-Etienne se čtyřmi vrstvenými okny, včetně vrcholného díla Chagallova, je skutečnou galerií skla. Blízké fascinující Musée de l´Art et l´Histoire, postavené na základech římských lázní, znovu rekonstruuje středověké a renesanční domovní interiéry. Přejezd do NANCY- město při řece Meurthe a průplavu Rýn – Marne, v minulosti sídlo lotrinských vévodů se architektonicky a umělecky rozvinulo za vévody Karla III. a zejména v 18. stol. za vévody Stanislawa Leszczynského (sesazeného polského protikrále) Prohlídka historického centra města (radnice, Vítězný oblouk - napodobenina Septimova oblouku v Římě, jedinečná umělecká zlacená mříž, vládní palác). Pro zájemce o umění možnost navštívit Musée des Beaux-Arts (Perugino, Tintoretto, Caravaggio, Rubens, Boucher, Bonnard, Delacroix, Dufy, Utrillo, Modigliani, Manet, Monet aj.) nebo Musée de lú École de Nancy (muzeum zaměřené na užité umění a um. řemeslo období secese tzv. „Škola z Nancy“. Odjezd na nocleh.

5. DEN

Po snídani odjezd přes St. Hippolyte a Bergheim do Ribeauvillé a Hunavlhr. Návštěva čapího rezervace. Čáp, kterému hrozí vyhynutí, je symbolem Alsaska. Místní alsasští představitelé se snaží tento stav zlepšit a zvýšit počet čápů v této oblasti. Pokračujeme přes Mittelwihr, Bennwihr a Sigolshim do Klentzheimu, oblast Tokaiského vína. Tyto hrozny, které jsou původně z Maďarska, byly zavedeny do této části Alsaska během 13. století. Prohlídka Alsaského musea vína a ochutnávka vína. . Návštěva Kaysersberg, místa, kde se narodil Albert Schweizer. Přejezd do města COLMAR – autenticky vyjadřuje alsaský život, je obklopené vinicemi a zastíněné drsným Vosges. Procházka městem, kterým se také říká „Malé Benátky „. Obnovené jirchářské dílny a La Petite Venise zachovávají dojem středověkého města. Návštěva neobyčejného Musée Unterlinden, na pl. Unterlinden, dominikánský klášter se středověkým náboženským uměním, včetně strašlivého a krásného Isenheim Altar Piece – oltářního obrazu Mtthiease Grunewalda ZE 16. STOLETÍ.. Možnost návštěvy typické místní restaurace a možnost okusit některou z místních alsaských specialit. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR, noční přejezd přes Německo.

6. DEN

Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Soubory ke stažení:

Alsasko a Lotrinsko Alsasko a Lotrinsko (35 KB)Mapa stránek AČCKA