Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Burgundsko - kraj vína a slavné historie

Program školního zájezdu:

1. DEN

V odpoledních hodinách odjezd autobusu z ČR, přejezd přes SRN do Francie.

2. DEN

Ráno příjezd do oblasti Burgundska. Jako vstupní brána nám poslouží nádherné město DIJON, které každého návštěvníka okouzlí svojí architekturou. Elegantní soukromé paláce pochází z 17. až 18. století, kdy si je nechali postavit zámožní členové parlamentu. Za panování vévodů z Valois bylo Burgundsko nesporně nejsilnějším protivníkem Francie a jeho moc sahala daleko za nynější hranice. Správní středisko Burgundska dnes žije bohatým kulturním děním a pyšní se uznávanou univerzitou. Nabízí se také možnost návštěvy Muzea výtvarného umění (Musée des Beaux-Arts). V Dijonu bude bezpečnostní osmi hodinová zastávka pro řidiče, osobní volno. Odpoledne přejedeme k zámku CHATEAU DU CLOS DE VOUGEOT, který byl vybudován cisterciáckými mnichy a nachází se uprostřed rozlehlých vinic datovaných od roku 1098. Dnes je sídlem Confrérie des Chevaliers du Tastevin (Bratrstva znalců vína), je tu vinný sklep a obrovské lisy. Večer odjezd na ubytování v hotelu F1 ve městě Beaune.

3. DEN

Po snídani pěší prohlídka starého centra BEAUNE, ukrytého uvnitř hradeb a obklopeného bulváry. Město samé je považováno za hlavní město vína a také proto se zde nachází Muzeum vína. Shlédnout zde můžeme také Hotel-Dieu, což je bývalý špitál, který ale není jen tak ledajaký. Je považován za středověký skvost a pyšní se pestrobarevnými geometrickými burgundskými taškami. Po procházce městem přejezd k ARCHEODROMU, který prezentuje rekonstrukce staveb, jež symbolizují významné etapy historie člověka v Burgundsku a které jsou vybudovány ve skutečné velikosti. K večeru odjezd do dynamického a rušného města CHALON SUR SAONE, kde bude osobní volno a také ubytování v místním hotelu F1.

4. DEN

Ráno odjezd do slavného CLUNY. Prohlídka benediktinského opatství, které bylo v největším rozkvětu v 10. století. Místní klášter podléhal přímo papeži. Však dva ze zdejších mnichů byli dokonce zvoleni papeži (Urban II. a Paschalis II.)! Opatství Cluny se svým největším kostelem do postavení katedrály Sv. Petra v Římě, bývalo kdysi centrem západního křesťanského světa a je vrcholným dílem románské architektury.Osobní volno. Poté přejezd do PARAY LE MONIAL, který je jakousi zmenšeninou známějšího Cluny. Prohlídka města a klášterní baziliky Sacré-Coeur, která je od 17. století poutním místem zasvěceným uctívání Nejsvětějšího srdce Páně. Opět osobní volno. Večer odjezd na ubytování do hotelu F1 v Le Creusot.

5. DEN

Ráno po snídani odjezd do oblasti národního parku MORVAN. První zastávkou na naší cestě tímto nádherným “zeleným” regionem bude městečko SAULIEU. Jde o skutečnu gurmánskou atrakci neboť zdejší gastronomie je vyhlášená. Je zde plno restaurací a obchůdků. Osobní volno. Přejezd do ST-LÉGER-SOUS-BEUVRAY, které je výchozím bodem pro výstup na Mont-Beuvray. Ve výšce 800 metrů se tu nachází zbytky po takřka 2000 let starém keltském hlavním městě BIBRACTE. Obrysy opidia jsou stále znatelné. Osada byla osídlována od roku 5000 př. n. l. V roce 52 př. n. l. se zde uskutečnilo shromáždění všech keltských kmenů, které vyústilo ve zvolení Vercingétorixe jejich hlavním vůdcem. Byl to poslední zoufalý pokus, jak se ubránit římské rozpínavosti. Nedaleko valového opevnění, které obepíná toto místo, dodnes stojí obřadní kameny, jako je Pierre de la Wivre.V Beuvray bude splněna nutná osmihodinová bezpečnostní zastávka před odjezdem do ČR, který bude ve večerních hodinách.

6. DEN

Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.Mapa stránek AČCKA