Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Burgundsko a kraj kolem Mosely

Program školního zájezdu

1. DEN

Odjezd z ČR v ranních hodinách, dopoledne příjezd do příjezd do NORIMBERKU, procházka historickým jádrem města zvané Lorenzer Seite, kudy protéká řeka Pegnitz (odděluje tak severní a jižní část starobylého města), Frauentor – která se řadí k nejpěknějším branám do starého města a je součástí mohutných městských hradeb z 15. a 16. st., v okolí se nachází uličky s hrázděnými domy. Nejvýznamnější stavbou v Norimberku je gotický kostel sv. Vavřince – St. Lorenz-Kirche s nádherným hlavním portálem a kamennou výzdobou. Hlavní turistickou atrakcí Norimberku je gotická Kdrásná kašna – Schöner Brunnen , na malebném náměstí Hauptmarkt, které se každoročně stává dějištěm proslulého Christkindles-marktu, který trvá po celý advent. Z dalších památek uvidíte Frauenkirche, gotický halový kostel, který byl založen 1352 – 58 na příkaz císaře Karla IV. Ve štítu kostela je orloj z roku 1509, kde každý den v poledne na něm průvod kurfiřtů vzdává hold císaři. Poblíž uvidíte Radnici (Rathaus) – částečně v gotickém i renesančním stylu. Procházka kolem hradu - Kaiserburg, který se nachází na okraji starého města a poblíž uvidíte i rodný dům Albrechta Dürera – světoznámého umělce a grafika, jehož obrazy se nachází vě světovým galeriích. Na závěr dne je možné v případě zájmu navštívit Germánské národní muzeum – Germanisches Nationalmuseum, otevřené v r. 1852, které uchovává jedinečnou sbírku starožitností pocházejících z německy mluvícího světa. K nejcennějším exponátům sbírky se řadí díla Tilmana riemenschneidera, Konrada Witze, Lucase Cranacha, Adolfa Altdorfera, Albrechta Dürera a Hanse Baldunga Griena (otevřeno út – ne : do 18 hod. cca 3 EU, ve stř: do 21 hod. - zdarma). Večer odjezd – noční přejezd do Francie.

2. DEN

Ráno příjezd do DIJONU, správního střediska Burgundska, který vyniká nádhernou architekturou a pyšní se uznávanou univerzitou. Město proslulo také výrobou hořčice a pain d´epice (perníku). Procházka s prohlídkou významných památek: Notre-Dame – impozantní gotický kostel ze 13. stol., kostel St-Michel z 15. – 17. stol., prolínání prvků gotiky a renesance, na náměstí place de la Libération, jehož autorem byl Mansart, se nachází Palais des Ducs – zde měli svůj dvůr burgundští vévodové; prošel řadou přestaveb v 16. – 17. stol., kdy zde sídlil burgundský parlament, dnes zde je městská radnice. Ve východním křídle sídlí dnes Musée des Beaux-Arts, které představuje velmi působivou sbírku obrazů od Tiziana a Rubense až po Maneta a Moneta, Je tu také řada děl vlámských mistrů, dále náboženské předměty, dřevoryty a další. Odpoledne pěší prohlídka starého centra BEAUNE, ukrytého uvnitř hradeb a obklopeného bulváry. Město samé je považováno za hlavní město vína a také proto se zde nachází Muzeum vína. Shlédnout zde můžeme také Hotel-Dieu, což je bývalý špitál, který ale není jen tak ledajaký. Je považován za středověký skvost a pyšní se pestrobarevnými geometrickými burgundskými taškami. Večer odjezd na ubytování v hotelu F1.

3. DEN

Ráno odjezd do ST-LÉGER-SOUS-BEUVRAY, které je výchozím bodem pro výstup na Mont-Beuvray. Ve výšce 800 metrů se tu nachází zbytky po takřka 2000 let starém keltském hlavním městě BIBRACTE. Obrysy opidia jsou stále znatelné. Osada byla osídlována od roku 5000 př. n. l. V roce 52 př. n. l. se zde uskutečnilo shromáždění všech keltských kmenů, které vyústilo ve zvolení Vercingétorixe jejich hlavním vůdcem. Byl to poslední zoufalý pokus, jak se ubránit římské rozpínavosti. Nedaleko valového opevnění, které obepíná toto místo, dodnes stojí obřadní kameny, jako je např. Pierre de la Wivre. Poté přejezd do VÉZELAY. Zlatou záři baziliky Ste-Madeleine je vidět zdaleka. Může se chlubit překrásnou plastickou výzdobou a gotickým chórem. Říká se, že ve 12. stol., kdy opatství prožívalo období největší slávy, ochraňovaly je relikvie Maří Magdaleny. Bylo také důležitým shromaždištěm poutníků do Santiaga de Compostela ve Španělsku. Další zastávkou bude městečko SAULIEU. Jde o skutečnu gurmánskou atrakci neboť zdejší gastronomie je vyhlášená. Je zde plno restaurací, ale také řada obchůdků. Po procházce přejezd do Vesoulu, ubytování, nocleh.

4. DEN

Ráno návštěva bývalého hornického města RONCHAMP, jehož dominantou je pozoruhodná Chapelle Notre-Dame-du-Haut, která byla dokončena v roce 1955 architektem Le Corbusierem. Po prohlídce kaple odjezd do sídla Evropského parlamentu, Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva - STRASBOURGU. Strasbourg leží přibližně v půli cesty mezi Prahou a Paříží a někdy se mu říká „křižovatka Evropy“. Za pozornost stojí zejména Staré město: Ponts-Couverts, původně kryté mosty spojující středověké strážní věže, Petite France, kdysi čtvrť koželuhů, s mlýny a mosty, katedrála Notre-Dame s nádhernou sochařskou výzdobou (portály) a krásnou rozetou. Uvnitř upoutá tzv. Andělský pilíř a obrovský orloj se zvonkohrou a pohyblivými loutkami. Nedaleko se nachází velkolepý klasicistní Palais Rohan, v němž nyní sídlí tři muzea (Musée des Arts Décoratifs, Musée des Beaux-Arts a Musée Archéologique). Naproti stojí Katedrální muzeum, které uchovává velkou část původní sochařské výzdoby katedrály a vitráže z 11. stol. Ubytování.

5. DEN

Ráno odjezd do nejnavštěvovanějšího městečka na Mosele – COCHEM, prohlídka města – šikmý dům, kostel sv. Martina, promenáda podél Mosely. Nezapomenutelná jízda sedačkovou lanovkou k známému Pinnerkreuz – místa nejkrásnějšího výhledu na město, hrad, údolí řeky … Přejezd na hrad Eltz, který patří hrabatům z Eltzu, jehož původ sahá do 16. století, je dodnes v soukromém vlastnictví, ale přístupný veřejnosti. Odjezd na ubytování do Koblenze.

6. DEN

Ráno prohlídka pevnosti Ehrenbreitstein, která je jednou z největších na světě. Vzhled pevnosti se od pruského období takřka nezměnil a otevírá se z ní úchvatná podívaná na Koblenz, Rýn a Moselu. Prohlídka města KOBLENZ. Jméno Castrum ad confluentas („tábor na soutoku“), jež dali Římané svému táboru v roce 9 př.n.l., prozrazuje strategickou polohu města: leží na soutoku Mosely a Rýna. Prohlídka některých zajímavých míst: Deutsches Eck („německý roh“) – místo, kde se Mosela vlévá do Rýna. Basilika St. Castor – kostel postavený v roce 817 – 836, kde v roce 843 byla uzavřena verdunská smlouva. Současná podoba kostela je z 11. – 13. stol. Alte Burg – pův. středověké opevněné sídlo, dnes městský archiv a knihovna. Život v okolí Rýna, historie rybolovu, Rýn jako vodní stezka, to vše je zachyceno v Rhein Muzeum. Možnost vyhlídkové jízdy lodí po Mosele . Po prohlídce Koblenze odjezd do ČR, příjezd v pozdních nočních hodinách.Mapa stránek AČCKA