Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Francie - až k vlnám Atlantiku

CK BOCA pro Vás piřpravila zájezd do JZ a STŘ. Francie, do oblasti historické Akvitánie a Auvergne od pobřeží Atlantiku podlél Garony do hornaté krajiny Massif Central, krajiny vyhaslých sopek a jeskyní s prehistorickými malbami.

Program školního zájezdu

1. DEN

V ranních hodinách odjezd z ČR. přes Rozvadov, dále přes Německo do Francie.

2. DEN

Ráno příjezd do POITIERS, 8 hod. přestávka na prohlídku města (zároveň bezpečnostní přestávka pro řidiče busu). Prohlídka historické části města - baptisterium sv. Jana – merovejské období 5. – 7. stol., Notre Dame de la Grande – románská architektura a sochařství, Justiční palác – významný soubor gotických soch z konce 14. století, gotická katedrála, S. Hilaire – kupolový kostel, věž Maubergeon – sochařská výzdoba, muzeum. Přejezd do St. Savin sur Gartempe (klášter, kostel, románská architektura s unikátním souborem maleb, památka UNESCO). Odjezd na ubytování.

3. DEN

Ráno odjezd do LA ROCHELLE – název města spojen s historickou postavou kardinála Richelieu, také se mu říká francouzská Ženeva – bývalo centrem hugenotů. Prohlídka historického jádra a pevnosti, muzea, procházka přístavem. Přejezd po malebném pobřeží kolem ostrova Aix, kde se nachází Napoleonova pevnost a dále kolem ostrova Oleron, kde se poblíž ostrova nachází pevnost Boyard, známá z pořadů TV. Dále pokračujeme do BROUAGE – barokní pevnost, ve středověku hlavní město soli. Zastávka u moře. Odjezd na ubytování.

4. DEN

Ráno odjezd do BORDEAUX - prohlídka historického jádra města, vstupní brány do města, katedrála St. André, muzeum krásných umění, muzeum Akvitánie. Odpoledne projížďka podél ústí řeky Garonne k pobřeží Atlantiku , proslulými oblastmi červeného vína, zastávka a prohlídka pevnosti, Blaye v údolí řeky Garonne – jedna z těch pevností, které měli za úkol bránit Francii a strategicky důležité město i přístav Bordeaux od Atlantického oceánu proti Angličanům především v době stoleté války. K večeru odjezd na nocleh.

5. DEN

Dopoledne přejezd malebným údolím řeky Dordogne (průjezd městečkem Bergerag, které je spjaté s postavou Cyrana de Bergerac) - asi žádná jiná řeka ve Francii neprotéká tak rozmanitou krajinou s nádhernou přírodou. Příjezd do oblasti nejvýznamějších pravěkých nalezišť Evropy - prehistorických jeskyní s proslulými malbami ze 17. st. př. n. l., návštěva světově proslulé jeskyně LASCAUX s prehistorickými malbami. Dle zájmu možnost návštěvy muzea pravěku (Musée National de Préhistoire) v Les Eyzies. Přejezd do městečka ve skalách ROCAMADOUR , které se stalo jedním z nejproslulejších poutních i turistických míst. Poloha městečka na skalnaté plošině nad údolím Alzou je úžasná. Odjezd na ubytování.

6. DEN

Ráno odjezd do Clermont-Ferrand, největšího města oblasti Auvergne. Průjezd horskou oblastí Francouzského středohoří (Massif Central), kde najdete nejkrásnější nespoutanou přírodu se sopečnými horskými pásmy a divokými říčními roklemi. Po cestě zastávka v ORCIVALU, prohlídka románské baziliky z 12. st. s proslulými freskami. Přejezd do Clermont-Ferrand, 8 hod. přestávka na prohlídku města (zároveň bezpečnostní přestávka pro řidiče autobusu) prohlídka historické části města s bazilikou P. Marie z přístavu (Notre Dame du Port) z 11. – 12. stol. S vynikajícím vnitřním vybavením a katedrály Notre Dame Nanebevzetí s vitrážemi z 12. st. Možnost návštěvy muzeí Bargoin (prehistorické a galorománské) a Musée d´Art Roger Quillot, (muzeum umění) umístěného v zajímavé moderní budově. V okolí Clermont-Ferrand se nachází Monts Domes, nejmladší horské pásmo auvergneských sopek (staré 4000 let). Tvoří je 30 km dlouhý řetězec 112 vyhaslých sopek, táhnoucí se na západ od Clermont Ferrand. Přímo nad městem se vypíná jedna z těchto vyhaslých sopek Puy de Dome – na kterou se vypravíme místní dopravou. Překrásný výhled z vrcholu hory, kde se nalézají i pozůstatky římského chrámu boha Merkura Večer odjezd směrem na Německo.

7. DEN

Příjezd do ČR ve večerních hodinách.Mapa stránek AČCKA