Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Francie - krajem vyhaslých sopek

Francouzské středohoří je oblasí oplývající neobvykou a divokou krásou- jedním z nejlépe střežených tajemství Francie. Kromě významných měst Clermont – Ferrand, Vichy a Limoge je překvapivě málo známé.

Program školního zájezdu

1. DEN

V dopoledních hodinách odjezd z ČR přes Německo do Francie.

2. DEN

Ráno příjezd do Clermont-Ferrand, největšího města oblasti Auvergne. Přejezd do, 8 hod. přestávka na prohlídku města (zároveň bezpečnostní přestávka pro řidiče autobusu) prohlídka historické části města s bazilikou P. Marie z přístavu (Notre Dame du Port) z 11. – 12. stol. S vynikajícím vnitřním vybavením a katedrály Notre Dame Nanebevzetí s vitrážemi z 12. st. Možnost návštěvy muzeí Bargoin (prehistorické a galorománské) a Musée d´Art Roger Quillot, (muzeum umění) umístěného v zajímavé moderní budově. Odjezd na jednu z vyhaslých sopek v pohoří Monts Domes – nejmladší horské pásmo auvergneských sopek, které je staré 4000 let. Tvoří je 3 km dlouhý řetěz 112 vyhaslých sopek, které se táhnou na západ od Clermont –Ferrandu. Návštěva nově vybudovaného parku Vulcania (Parc Européen du Volcanisme) ve kterém dokáží využitím nejmodernější techniky v podzemních prostorech o rozloze 2 hekatrů simulovat sopečnou aktivitu – návštěva parku. Krátká zastávka na vrcholku hory Puy de Dome a pěší procházka k pozůstatkům římského chrámu boha Merkura. Za jasného dne Vám poslední zbytek dechu vyrazí neskutečný výhled na vulkán. K večeru odjezd na ubytování v hotelu F1.

3. DEN

Přejezd nádhernou krajinou fr. středohoří do ST. NECLAIRE, v horní vesnici navštěva románského kostela , v dolní vesnici prohlídka jeskyní, které Římané upravili na lázně .Dnes jsou zde lázně s více než čtyřiceti horkými a studeni zřídly. Návštěva hradu MUROL z 12. st. s průvodci oblečenými do historických kostýmů a demonstrující život rytířů a život ve středověku vůbec. Odpoledne lázeňské městečko VICHY, které již za doby Římanů proslulo horkými a studenými prameny. V pozdním 17. a 18. století sem jezdily dcery Ludvíka XIV.Odjezd na ubytování do hotelu F1.

4. DEN

Ráno odjezd do městečka LIMOGES, správního střediska Limousinu. Prohlídka starého města Cité, katedrály a zámku . Procházka poklidnými úzkými uličkami s hrázděnými domy. Městečko ve středověku a renesanci proslulo emaily, v 18. století porcelánem. Odpoledne uvidíme jedinečné klenoty v CONQUES – v klenotnici se nachází nejvýznamnější sbírka středověkých a renesančních zlatých předmětů v západní Evropě, klenoty pocházejí z 9. – 16. st. a jsou ceněny pro svou krásu i uměleckou hodnotu. Ve středověku bylo Conques místem kudy proudily davy poutníků na své cestě do Santiaga de Compostela ve Španělsku, aby uctily památku sv. Jakuba (Santiaga) . Odjezd na ubytování.

5. DEN

Ráno odjezd do oblasti údolí řeky Lot - průjezd malebným údolím kolem sadů, vinic a borovicových lesů. Zastávka v ST. COME D´ OLT, kde uvidíte nedotčenou opevněnou vesnici s kostelem z 15. století, obklopeným středověkými a renesančními domy. Další zastávka v Espalionu, kde se na hladině řeky, kterou překlenuje obloukový kamenný most ze 13. st. , odrážejí domy pastelových barev a hrad z 16. st. Přejezd do LE PUY-EN-VELAY – vyjímečného města na místě bývalé vyhaslé sopky , které se rozkládá na nevídaných skalních útesech s výraznou sloupovitou stavbou. Dominují mu tři vrcholy, každý je zakončen kostelem nebo sochou. Pohled na toto seskupení z dálky zcela jistě patří k nejúchvatnějším zážitkům ve Francii. Návštěva středověkého Svatého města , které se stalo ve středověku také střediskem poutníků na cestě do Santiaga de Compostela. Prohlídka kaple St.-Michel d´Aiguilhe, katedrály de Notre – Dame, proslavenou Černou madonou a obřadním kamenem druidů s léčivou mocí, zapuštěným do zdi. Procházka úzkými uličkami Dolního města z 15. a 16. století, procházka zahradou Vinay a návštěva muzea Crozatier (ručně zhotovené krajky od 16. st. až do současnosti) K večeru odjezd zpět do České republiky.

6. DEN

Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.Mapa stránek AČCKA