Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Francie - Paříž, Versailles, Fontainebleau

Program školního zájezdu

1. DEN

V odpoledních hodinách odjezd z ČR směr Rozvadov, dále přes SRN do Francie, noční přejezd.

2. DEN

Ráno příjezd do PAŘÍŽE – krátká zastávka na Place de la Bastille, kde v minulosti stála obávaná pevnost a vězení – byla zničena revolucionáři v r. 1789 (dnes je zde jen označené místo, kde se nacházely věže a opevnění). Na náměstí uvidíte moderní budovu Opery ( z r. 1989). Přejezd do Latinské čtvrti a pěší procházka městem po trase – Panthéon (původně kostel postavený Ludvíkem XV.jako poděkování za vyléčení ze smrtelné nemoci, později se stal pantheonem – místem posledního odpočinku hrdinů a velikánů Francie), návštěva Lucemburských zahrad, které byly poprvé zpřístupněny veřejnosti v 19. st. kdy patřily hraběti de Provence – pozdějšímu Ludvíku XVIII., návštěva katedrály Notre Dame – klenot gotiky, který stojí na místě římského chrámu. Žádná jiná budova není tak úzce spjata s dějinami Paříže jako tato katedrála. Justiční palác (rozsáhlý komplex budov tvořící soudní dvůr, na místě dnešního paláce sídlili kdysi římští guvernéři a až do 14. st. byl palác sídlem královské moci), St. Chapelle (jeden z největších architektonických výtvorů západního světa, postavený Ludvíkem IX, Svatým, uvnitř kaple je patnáct nádherných oken z barevného skla do výše 15 m a nádherné rozetové okno s 86 tabulkami barevného skla, které návštěvníky uchvátí především za slunečního počasí), radnice, Centre G. Pompidou (moderní stavba, která vypadá jako budova obrácená naruby – eskalátory, výtahy, vodovodní a vzduchová potrubí a ocelové podpory jsou umístěny zvenčí, uvnitř naleznete sbírku moderního umění, venku na náměstí sledují davy lidí vystoupení pouličních umělců), Les Halles (bývalé „Břicho Paříže“ , dnes moderní nákupní středisko), kostel St. Eustache – s gotickým půdorysem a renesanční výzdobou patří k nejkrásnějším v Paříži, jako předloha pro jeho interiér sloužila katedrála Notre-Dame. Zahrady Tuilleries – geometrické francouzské zahrady, které jsou součástí parkově upravené oblasti táhnoucí se podél Seiny od Louvru až k Vítěznému oblouku. Odpoledne procházka po Champs Élisées s Vítěznému oblouku (Arc de Triomphe). V podvečer odjezd na ubytování Paříži.

3. DEN

Po snídani odjezd do Versailles - prohlídka zámku a zahrad s fontánami, které byly pýchou Krále Slunce. Ludvík XIV. přebudoval z otcova loveckého zámečku největší palác v Evropě, kde mohlo najednou bydlet 20 000 hostů. A vytvořil ze zámku centrum politické moci ve Francii. Zahrady jsou uspořádány do pravidelných obrazců s chodníčky, hájky, živými ploty, bazénky a fontánami. Odpoledne přejezd do centra Paříže a návštěva Louvru , v němž se nacházejí jedny z nejvzácnějších uměleckých sbírek na světě. Budova původně sloužila jako pevnost, žalář a po 4 století také jako sídlo francouzských králů.. Alternativně možnost návštěvy Musée d´Orsay – původně nádražní hala na břehu řeky Seiny, kde je umístěna skvělá sbírka impresionistického umění. Event. osobní volno na drobné nákupy. K večeru prohlídka čtvrti Montmartre, která byla do konce 19. st. Mekkou umělců, spisovatelů a básníků. Vyvýšenina Montmartre si však své kouzlo zachoval a venkovská atmosféra čtvrti zůstala dodnes pozoruhodně nedotčená. (Place du Tertre, kde prosperují pouliční malíři a prodavači suvenýrů, bazilika Sacre Coeur s nádherným výhledem na město, Place Pigalle , Moulin Rouge – kabaret, původně tančírna z r. 1900). Večer odjezd na nocleh.

4. DEN

Po snídani odjezd do zámku Fontainebleau - dnešní renesanční podoba zámku pochází z doby Františka I, který sem rád jezdil na lovy a nechal tu postavit okrasný zámek ve florenstsko-římském stylu. Kouzlo zámku tkví v určité neformálnosti a nádherném zalesněném okolí. Prohlídka zámku včetně renesančního plesového sálu a pozlacené galerie Františka I.. Procházka okolím zámku, romantickou anglickou zahradou osázenou cypřiši a banánovníky a romantickou zahradou Diany. Později odpoledne návrat do Paříže, event. zastávka na drobné nákupy, odjezd na nocleh.

5. DEN

Po snídani odjezd do moderní obchodní čtvrti na západním okraji Paříže La Défence – s uměleckými díly pod širým nebem a komplexem budov La Grande Arche, ohromná krychle, do které by se pohodlně vešla katedrála Notre-Dame. Prohlídka celého komplexu a osobní volno na drobné nákupy. Odpoledne návštěva Eiffelovy věže. Tato stavba měla silně zapůsobit na návštěvníky Světové výstavy v r. 1889 a zároveň přispět k modernější tváři Paříže. Do r. 1931 to byla nejvyšší stavba světa. Invalidovna (bez vstupu) – budovu nechal vybudovat pro raněné vojáky a veterány bez domova Ludvík XIV. A zároveň to měl být i pomník jeho slávě. Od r. 1840 je také místem posledního odpočinku Napoleona Bonaparta. K večeru projížďka lodí Bateaux Mouches po Seině. Závěrečná okružní jízda Paříží. Večer odjezd z Paříže, cestou krátká zastávka v Remeši u katedrály. Noční přejezd.

6. DEN

Příjezd do ČR v dopoledních hodinách, příjezd do ČR kolem poledne .Mapa stránek AČCKA