Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Francouzská riviéra - 8 dní

Program školního zájezdu

1. DEN

V dopoledních hodinách odjezd z ČR do Francie, noční přejezd přes Rakousko a Itálii.

2. DEN

Ráno příjezd do NICE , přímořského střediska, které je známé jako hlavní město francouzské riviéry s palmovou promenádou Des Anglais. Hlavní město departmánu Alpes-Maritime nabízí širokou škálu památek a kulturních pokladů. Návštěva Musée Marc Chagall, Musée Matisse nebo Musée d´ Art Moderne et d´Art Contemporain. Prohlídka starého města a přístavu, výjezd vláčkem na hradní vrch, odkud je nádherný výhled na Nice a Andělskou zátoku. Prohlídka čtvrti Cimiéz – místa, kde se v Nice usídlila římská moc. Večer odjezd na ubytování, rozdělení do rodin, večeře a večer ve francouzské rodině, nocleh.

3. DEN

Po snídani odjezd do GRASSE, prohlídka historického centra a prohlídka jedné z nejznámějších parfumérií s francouzským průvodcem , s vysvětlením procesu výroby parfémů, mýdel atd. Návštěva Mezinárodního muzea parfumérie, které je věnováno historii parfémového průmyslu. Možnost drobných nákupů. Odpoledne prohlídka města ANTIBES, návštěva Piccasova muzea a Marinelandu – vystoupení kosatek a delfínů. Možnost drobných nákupů a odpočinek u moře. Návrat do rodin na večeři. Večer strávený ve francouzské rodině a nocleh.

4. DEN

Po snídani odjezd do CANNES - prohlídka centra města, procházka podél moře, kolem Festivalového paláce, který je každoročně dějištěm filmového festivalu. Promenáda je lemována palmami a další bohatou exotickou flórou. Přejezd panoramatickou pobřežní silnicí „CORNICHE D´ OR “ , vedoucí podél rudých skal a temně modrého moře, nádhernou krajinou do FRÉJUS – středověkého města, kde navštívíme katedrálu, galskou bránu a římský amfiteátr, prohlídka vinice. Město bylo za časů Augustových nejmocnější přístav, kde byly stavěny lodě, které porazily Antoniovo a Kleopatřino vojsko. Možnost drobných nákupů. K večeru návrat do rodin, večeře a večer ve francouzské rodině, nocleh.

5. DEN

Po snídani odjezd do SAINT TROPEZ - prohlídka městečka a místní četnické stanice, kterou v 60. letech proslavila série filmů s hercem Louis de Funés, prohlídka citadely a přístavu. Návštěva vesničky RAMATUELLE, kde odpočívá slavný herec Gérard Philip . Odtud odjezd do půvabného přístavu. Domy a lodě v tomto městečku vlastní řada známých filmových hvězd. PORT GRIMAUD , města v laguně, které je někdy nazýváno Benátkami Francie – prohlídka, projížďka lodičkami po kanálech. Odpoledne pobyt na pláži a koupání. Odjezd zpět do rodin na večeři a nocleh.

6. DEN

Po snídani odjezd do nedaleké rušné vesničky ST PAUL DE VENCE , která se stala inspirací pro mnoho umělců a v současnosti je světově proslulým centrem umění. Návštěva Fondation Maeght (Nadace Maeght) – sbírka současného umění (Chagal, Bagoue, Miro …) Také zde uvidíte místní občany hrát typickou francouzkou hru „pétanque“. Přejezd do městečka VENCE – středověkého města s úzkými malebnými uličkami. Návštěva Chapelle du Rosaire, s obrazy H.Matisse a galerie Beaubourg, kde se nachází díla největších současných umělců. Průjezd Vlčí soutěskou - GORGES DU LOUP - panoramatickou úzkou cestou, kde uvidíte krásné vodopády. Přejezd do GOURDONU - vesnička na návrší, odkud je za pěkného počasí nádherný výhled na pobřeží. Možnost krátkého nahlédnutí do sklářské dílny a pozorování sklářů při práci. Krátká zastávka v TOURRETTES -SURLOUP – opevněné vesnice nedaleko Vence, které je sídlem umělců a řemeslníků a také je to místo, kde se pěstují fialky. Odjezd na nocleh do rodin, večeře a večer ve francouzské rodině.

7. DEN

Po snídani rozloučení v rodinách a odjezd na zpáteční cestu. Zastávka v EZE - krásné vesničce, připomínající „orlí hnízdo“, shlížející na poloostrov Saint-Jean-Cap-Ferrat, nabízí pozoruhodně zachovalou středověkou architekturu. V nejvyšší části vesnice se nachází exotická zahrada se vzácnými křovinami a rostlinami. Přejezd do MONAKA (monackého knížectví), kde bude zastávka na 8 hod. s prohlídkou knížecího paláce, který se nachází na 300 m široké skále Le Rocher s výběžkem 800 metrů do moře. Historie Monaka je spjata s dynastií Grimaldi. Shlédnutí výměny stráží (každý den v 11.55 hod). Návštěva Monte-Carla Story – multivizuální show nastiňující příběhy monackých princů a knížat a Oceánografického muzea, kde jsou pozoruhodné sbírky mořské fauny a flóry (známé akvárium), které založil známý mořeplavec a oceánograf J.J.Custoa. Večer odjezd zpět do ČR, noční přejezd přes Itálii a Rakousko.

8. DEN

Příjezd do České republiky v odpoledních hodinách.Mapa stránek AČCKA