Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Francouzská riviéra - 6 dní

Program školního zájezdu:

1. DEN

Odjezd z ČR v ranních hodinách, průjezd Rakouskem a Itálií do Francie, noční přejezd.

2. DEN

Ráno příjezd do NICE, přímořského střediska, které je známé jako hlavní město francouzské riviéry s palmovou promenádou Des Anglais. Hlavní město departmánu Alpes-Maritime nabízí širokou škálu památek a kulturních pokladů. Dle zájmu návštěva Musée Marc Chagall, Musée Matisse nebo Musée d´Art Moderne et d´Art Contemporain. Prohlídka starého města a přístavu, výjezd vláčkem na hradní vrch, odkud je nádherný výhled na Nice a Andělskou zátoku. Prohlídka čtvrti Cimiéz – místa, kde se v Nice usídlila římská moc. Později odpoledne odjezd do ANTIBES, prohlídka historického centra města. Večer odjezd na ubytování, rozdělení do rodin, večeře ve francouzské rodině, nocleh.

3. DEN

Po snídani odjezd do GRASSE, prohlídka jedné z nejznámějších parfumérií s francouzským průvodcem a s vysvětlením procesu výroby parfémů, mýdel atd. Odjezd do FRÉJUS – středověkého města, kde je k vidění katedrála, galská brána a římský amfiteátr. Město bylo za časů Augustových nejmocnějším přístavem, kde byly stavěny lodě, které porazily Antoniovo a Kleopatřino vojsko. Možnost drobných nákupů. Přejezd panoramatickou pobřežní silnicí „CORNICHE D´OR“, vedoucí podél rudých skal a temně modrého moře, nádhernou krajinou do CANNES - prohlídka centra města, procházka podél moře, kolem Festivalového paláce, který je každoročně dějištěm filmového festivalu. Promenáda je lemována palmami a další bohatou exotickou flórou. Krátká zastávka ve městečku VALLAURIS, které je proslavené hrnčířskou výrobou. Večer návrat do rodin, večeře, nocleh.

4. DEN

Ráno odjezd do GOURDONU - vesnička na návrší, odkud je za pěkného počasí nádherný výhled na pobřeží. Přejezd do TOURRETTES-SUR–LOUP – opevněná vesnice nedaleko Vence, které je sídlem umělců a řemeslníků a také je to místo, kde se pěstují fialky. Průjezd Vlčí soutěskou – GORGES DU LOUP – panoramatickou úzkou cestou, kde uvidíte krásné vodopády. Přejezd do městečka VENCE – středověkého města s úzkými malebnými uličkami. Návštěva Chapelle du Rosaire s obrazy H.Matisse. Poté odjezd do nedaleké rušné vesničky ST PAUL DE VENCE, která se stala inspirací pro mnoho umělců a v současnosti je světově proslulým centrem umění. Dle zájmu návštěva Fondation Maeght (Nadace Maeght) – sbírka současného umění (Chagal, Braque, Miro…). Odjezd zpět do rodin na večeři a nocleh.

5. DEN

Po snídani rozloučení v rodinách. Po cestě do Monaka krátká zastávka v EZE - krásné vesničce, připomínající „orlí hnízdo“, shlížející na poloostrov Saint-Jean-Cap-Ferrat, nabízí pozoruhodně zachovalou středověkou architekturu. V nejvyšší části vesnice se nachází exotická zahrada se vzácnými křovinami a rostlinami. Přejezd do MONAKA (monackého knížectví), kde bude zastávka na 8 hod. s prohlídkou knížecího paláce, který se nachází na 300 m široké skále Le Rocher s výběžkem 800 metrů do moře. Historie Monaka je spjata s dynastií Grimaldi. Shlédnutí výměny stráží (každý den v 11.55 hod). Návštěva Monte-Carla Story – multivizuální show nastiňující příběhy monackých princů a knížat a Oceánografického muzea, kde jsou pozoruhodné sbírky mořské fauny a flóry (známé akvárium), a na kterých se podílel i známý mořeplavec a oceánograf J.Y.Cousteau. Večer odjezd zpět do ČR, noční přejezd přes Itálii a Rakousko.

6. DEN

Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.



Mapa stránek AČCKA