Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Paříž a Versailles

Program školního zájezdu

1. DEN

V odpoledních hodinách odjezd směr Praha, Plzeň a Rozvadov, dále přes SRN do Francie, noční přejezd.

2. DEN

Ráno příjezd do PAŘÍŽE – krátká zastávka na Place de la Bastille, kde v minulosti stála obávaná pevnost a vězení – byla zničena revolucionáři v r. 1789 (dnes je zde jen označené místo, kde se nacházely věže a opevnění). Na náměstí uvidíte moderní budovu Opery ( z r. 1989). Přejezd do Latinské čtvrti a pěší procházka městem po trase – Panthéon (původně kostel postavený Ludvíkem XV.jako poděkování za vyléčení ze smrtelné nemoci, později se stal pantheonem – místem posledního odpočinku hrdinů a velikánů Francie), návštěva Lucemburských zahrad, které byly poprvé zpřístupněny veřejnosti v 19. st. kdy patřily hraběti de Provence – pozdějšímu Ludvíku XVIII., návštěva katedrály Notre Dame – klenot gotiky, který stojí na místě římského chrámu. Žádná jiná budova není tak úzce spjata s dějinami Paříže jako tato katedrála. Justiční palác (rozsáhlý komplex budov tvořící soudní dvůr, na místě dnešního paláce sídlili kdysi římští guvernéři a až do 14. st. byl palác sídlem královské moci), St. Chapelle (jeden z největších architektonických výtvorů západního světa, postavený Ludvíkem IX, Svatým, uvnitř kaple je patnáct nádherných oken z barevného skla do výše 15 m a nádherné rozetové okno s 86 tabulkami barevného skla, které návštěvníky uchvátí především za slunečního počasí), radnice, Centre G. Pompidou (moderní stavba, která vypadá jako budova obrácená naruby – eskalátory, výtahy, vodovodní a vzduchová potrubí a ocelové podpory jsou umístěny zvenčí, uvnitř naleznete sbírku moderního umění, venku na náměstí sledují davy lidí vystoupení pouličních umělců), Les Halles (bývalé „Břicho Paříže“ , dnes moderní nákupní středisko), kostel St. Eustache – s gotickým půdorysem a renesanční výzdobou patří k nejkrásnějším v Paříži, jako předloha pro jeho interiér sloužila katedrála Notre-Dame. Zahrady Tuilleries – geometrické francouzské zahrady, které jsou součástí parkově upravené oblasti táhnoucí se podél Seiny od Louvru až k Vítěznému oblouku. Odpoledne procházka po Champs Élisées s Vítěznému oblouku (Arc de Triomphe). V podvečer odjezd na ubytování v hotelu F1 v Paříži.

3. DEN

Po snídani odjezd do Versailles - prohlídka zámku a zahrad s fontánami, které byly pýchou Krále Slunce. Ludvík XIV. přebudoval z otcova loveckého zámečku největší palác v Evropě, kde mohlo najednou bydlet 20 000 hostů. A vytvořil ze zámku centrum politické moci ve Francii. Zahrady jsou uspořádány do pravidelných obrazců s chodníčky, hájky, živými ploty, bazénky a fontánami. Odpoledne přejezd do centra Paříže a návštěva Louvru , v němž se nacházejí jedny z nejvzácnějších uměleckých sbírek na světě. Budova původně sloužila jako pevnost , žalář a po 4 století také jako sídlo francouzských králů.. Alternativně možnost návštěvy Musée d´Orsay – původně nádražní hala na břehu řeky Seiny, kde je umístěna skvělá sbírka impresionistického umění. Osobní volno. Večer návrat na ubytování do hotelu F 1. K večeru prohlídka čtvrti Montmartre, která byla do konce 19. st. Mekkou umělců, spisovatelů a básníků. Vyvýšenina Montmartre si však své kouzlo zachoval a venkovská atmosféra čtvrti zůstala dodnes pozoruhodně nedotčená. (Place du Tertre, kde prosperují pouliční malíři a prodavači suvenýrů, bazilika Sacre Coeur s nádherným výhledem na město, Place Pigalle , Moulin Rouge – kabaret, původně tančírna z r. 1900, kde se tančil také kankán. Večer odjezd na nocleh do hotelu.

4. DEN

Po snídani odjezd do moderní obchodní čtvrti na západním okraji Paříže La Défence – s uměleckými díly pod širým nebem a komplexem budov La Grande Arche, ohromná krychle, do které by se pohodlně vešla katedrála Notre-Dame. Prohlídka celého komplexu a osobní volno na drobné nákupy. Odpoledne návštěva Eiffelovy věže. Tato stavba měla silně zapůsobit na návštěvníky Světové výstavy v r. 1889 a zároveň přispět k modernější tváři Paříže. Do r. 1931 to byla nejvyšší stavba světa. Invalidovna (bez vstupu) – budovu nechal vybudovat pro raněné vojáky a veterány bez domova Ludvík XIV. A zároveň to měl být i pomník jeho slávě. Od r. 1840 je také místem posledního odpočinku Napoleona Bonaparta. K večeru projížďka lodí Bateaux Mouches po Seině. Závěrečná okružní jízda Paříží. Večer odjezd z Paříže, cestou krátká zastávka v Remeši u katedrály. Noční přejezd přes Německo.

5. DEN

Příjezd do ČR v dopoledních hodinách, příjezd do ČR kolem poledne.Mapa stránek AČCKA