Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Poznáváme Francii a Německo

Program školního zájezdu:

1. DEN

Dopoledne odjezd z ČR směr Rozvadov, přes Německo a Francii do Nantes.

2. DEN

Ráno příjezd do bývalého hlavního města Bretaně NANTES – prohlídka: Středověké jádro města je soustředěno kolem katedrály St-Pierre et St-Paul a vévodského hradu. Katedrála se začala budovat v roce 1434 a dokončili ji až v roce 1893. Ukrývá v sobě renesanční náhrobek Františka II., posledního bretaňského vévody, a jeho ženy Margarety. Velice působivý je také hrad Château des Ducs de Bretagne, v němž se roku 1477 narodila Anna Bretaňská a kde v roce 1598 Jindřich IV. vydal edikt nantský, zaručující protestantům náboženskou svobodu. Zajímavá je také čtvrť vzniklá na konci 18. a během 19 století: náměstí Place Royal zkrášlené velice osobitou fontánou, Place Graslin s divadlem Grand Théâtre či několikaposchoďové nákupní centrum Passage Pommeraye, od něhož se k řece svažují tři řady schodů. Návštěva muzea Jules Verna, slavného spisovatele, který v tomto roce slaví 100. výročí úmrtí. Projížďka na lodi po řece Erdre s vyhlídkou na parky a paláce v údolí této řeky. Odpoledne odjezd do městečka VANNES, v zátoce Golfe du Morbihan, které bylo kdysi hlavním městem armorického kmente Venetů (mořeplavců), který v r. 56 př. Kr. porazil Caesar. Navečer 1. ubytování v hotelu F1.

3. DEN 

Ráno odjezd na poloostrov PRESQU´ ILE DE QUIBERON, kde uvidíte z jedné strany rozbouřené moře, větrem bičované západní pobřeží s rozeklanými útesy, zvané Cote Sauvage a z druhé strany – východní část poloostrova s chráněnými pohostinnými plážemi. Přejezd do CARNACU, který patři k největším nalezištím pravěkých památek na světě. Již 4000 let př.n.l. pravěké kmeny naskládaly tisíce žulových balvanů do tajemných řad a geometrických útvarů. Jejich původní význam je dosud nejasný: pravděpodobně sloužily náboženským účelům, ale jejich přesné uspořádání naznačuje, že může jít o jeden z prvních astronomických kalendářů. QUIMPER, které je prodchnuto tradiční bretaňskou atmosférou. Nezapomeňte také okusit jedny z nejlepších palačinek v kraji. Již od roku 1690 se v Quimperu se vyrábí fajáns, krásná ručně malovaná keramika. Quimperská katedrála St-Corentin se začala stavět v roce 1240 a je nejstarší gotickou památkou v Dolní Bretani. Západně od katedrály vede pěší zóna, Vieux Quimper, přeplněná obchody a prodejnami palačinek, na níž uvidíte hrázděné domy. Večer 2. ubytování v hotelu F1.

4. DEN

Ráno odjezd do POINTE DU RAZ – nejzápadnější pevninský bod nejen oblasti Finistère, ale i celé Francie. V nedávné době se stal Národní krajinnou památkou a návštěvníkům předkládá opravdu kouzelnou podívanou. Můžete dojít až k samotnému okraji pointe, kde se o kusy zřícených skalisek tříští vlny s ohlušujícím příbojovým hukotem. Na Pointe du Raz navazuje Baie des Trépassés (Zátoka zesnulých), jež si své jméno vysloužila díky tělům trosečníků, která tu vyplavilo moře. Je ovšem také pravděpodobným kandidátem na oblast, kde stávalo ztracené město Ys. Zastávka v DOUARNENEZ,, které bylo na počátku 20. St. předním francouzským rybářským přístavem s flotilou čítající téměř tisíc lodí. Dnes je spíše rekreačním střediskem s plážemi. Nedaleko leží ostrůvek Ile Tristan, na kterém se odehrával příběh tragické lásky tristana a Izoldy. Odjezd na farní dvorec ST-THÉGONNEC. Farní dvorce neboli enclos paroissiaux (zdí obehnané kostely se hřbitovem, kalvárií a kostnicí) jsou znamenitouukázkou osobitého charakteru bretaňského katolictví, jež má blíže keltské minulosti než Římu. Celou východní stěnu kostela St-Thégonnec zdobí vytesaný a malovaný oltář zachycující stovky křesťanských výjevů. Přejezd k červenorůžovým útesům známých jako COTE DE GRANIT ROSE (Pobřeží růžové žuly) - procházka přírodou po malebném pobřeží. K večeru odjezd na 3. nocleh do hotelu F1.

5. DEN

Ráno odjezd do DINANU – moderního města se středověkým jádrem: uvidíte zde hrázděné domy a dlážděné uličky, baziliku St-Sauveur a gotický most klenoucí se přes řeku Rance. Odpoledne prohlídka do ST. MALO, opevněného města se zachovalými hradbami které má impozantní polohu v ústí řeky Rance. Z hradeb města je nádherný výhled na staré město a blízké ostrovy. Odjezd na 4. ubytování do hotelu F1

6. DEN

Ráno odjezd k  MONT-ST-MICHEL – návštěva ostrova se světoznámým opatstvím. Původně (v 8. stol.) zde stála jen skromná oratoř, dnešní opevněné opatství je téměř dvakrát tak vysoké než samotný ostrov Mont-Tombe, na kterém stojí. Přejezd do RENNES, po připojení Bretaně k Francii v r. 1532 je správním střediskem Bretaně. Město založili galové, ale později padlo do rukou Římanů. Leží na strategickém místě na soutoku řek Vilaine a Ille. Prohlídka města Noční přejezd do Německa.

7. DEN

Ráno příjezd do MNICHOVA, zastávka u zámku Nymphenburg, který patří k nejkrásnějším v Evropě. Návštěva zámku a procházka krásným parkem, – hlavního města Bavorska, jedné z nejbohatších zemí Německa. Přejezd do centra Mnichova místní dopravou, procházka po pěší zóně v historickém jádru města – kostely Bürgersaal a Frauenkirche, Stará a Nová radnice. Návštěva Rezidence – bývalé sídlo bavorských králů, klenotnice – korunovační klenoty a další vzácnosti (pro školní skupiny je vstup zdarma). Procházka parkem u Rezidence. K večeru odjezd do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách.Mapa stránek AČCKA