Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Poznáváme Franici - Normandie, Bretaň, Paříž

Program školního zájezdu

1. DEN

Odpoledne odjezd z ČR směrem na Rozvadov, noční přejezd do Francie.

2. DEN

Ráno příjezd do Rouen – hlavního města Normandie. 8 hodinová zastávka – prohlídka města (historické centrum se zachovalými středověkými uličkami se stovkami domů ze 14. až 18. století, hrázděné domy, kostel Aitre Saint Maclou, náměstíčko, kde byla v r. 1431 upálena Johanka z Arku s její sochou, pozdně gotický palác de Bourgtheroul, Palais de Justice, Hodinová brána, jedna z nejslavnějších katedrál Notre Dame a další památky), osobní volno, možnost návštěvy muzea Beaux-Arts s významnými díly od 16. stol. po současnost (Rubens, Velásquez,Delacroix, Monet, Renoir, Sisley…), v podvečer odjezd na ubytování do hotelu F 1 v Rouen. V příp. zájmu večer odjezd na prohlídku kláštera v nejslavnějším normandském opatství Jumieges poblíž Rouen, po této prohlídce návrat do Rouen na ubytování, nocleh.

3. DEN

Ráno odjezd do Giverny, zde návštěva domu a úchvatné Monetovy zahrady, poté přejezd do Les Andelys, jednoho z nejhezčích míst severní části Francie na řece Seině pod zříceninou hradu Gaillard z 12. stol. Po prohlídce přejezd na Alabastrové pobřeží, návštěva Etretat - půvabného lázeňského městečka známého především díky útesu Falaise de Aval zerodovanému do oblouku, který inspiroval malíře Moneta. Poté budeme pokračovat cestou údolím řeky Seiny do Pont – Audemer, města na říčce Risle, které okouzlí návštěvníky svými uličkami s hrázděnými domy a četnými kanály. Večer návrat na ubytování do hotelu F 1 v Rouen, nocleh.

4. DEN

Ráno odjezd do Lissieeux – významného poutního města nazývaného srdcem Normandie s unikátní bazilikou, návštěva palírny calvadosu spojená s ochutnávkou, možnost nákupu, poté odjezd do Caen - bývalého hlavního města Normandského vévodství, jehož historické jádro tvoří opatství, hrad a románské kostely z 11. století, kdy bylo město vévodskou stolicí Viléma Dobyvatele. Přejezd do Beayeux, malého městečka proslaveného nádhernou tapiserií královny Matildy z 12. stol., znázorňující bitvu Viléma Dobyvatele u anglického Hastings. Po prohlídce odjezd na ubytování v hotelu v F 1 v Avranches, nocleh.

5. DEN

Ráno odjezd do Saint Malo – zde prohlídka bývalého korzárského přístavu - městečka, které bylo sídlem věhlasných mořeplavců. V příp. časových možností krátká zastávka v lázeňském městečku Dinard. Poté přejezd do oblasti Smaragdového pobřeží se zastávkou na jednom z nejkrásnějších mysů Cap Fréhel s majákem a krásnou přírodní scenérií. Poté odjezd do biskupského sídla Dol de Bretagne, které se pyšní obrovským menhirem připomínajícícm mladší dobu kamennou. V podvečer návrat na ubytování do hotelu F 1 v Avranches, nocleh.

6. DEN

Ráno odjezd do slavného opatství Le Mont Saint Michel, jehož klášter je považován za “zázrak západu” – prohlídka opevněného opatství, které je jednou z nenavštěvovanějších památek ve Francii a kde dochází k rekordním odlivům a přílivům (až 16 km). Poté odjezd do Chartres, zde prohlídka katedrály, poté odjezd na ubytování do hotelu F 1 v Chartres, nocleh.

7. DEN

Ráno odjezd do Paříže – celodenní prohlídka nejvýznamnější památek francouzské metropole – Latinská čtvrť, Pantéon, Louvre, Eifelova věž, Invalidovna….. v podvečer projížďka lodí Bateaux Mouches po Seině, v pozdějších večerních hodinách odjezd zpět do ČR, noční přejezd.

8. DEN

V odpoledních hodinách příjezd do ČR.Mapa stránek AČCKA