Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Pyreneje a Provence

Program školního zájezdu

1. DEN

V odpoledních hodinách odjezd z ČR . Odjezd směr Rozvadov, přejezd přes Německo do Francie. Noční přejezd autobusem.

2. DEN

V dopoledních hodinách příjezd do ARLES ( 8 hod. prohlídka a bezpeč. přestávka) – jen v málo městech Provence se tak zdařile snoubí všechna kouzla tohoto kraje. Díky své poloze na řece Rhone je Arles přírodní historickou branou do Camarque. Římské památky (amfiteátr, antické divadlo, Constantinovy lázně, Cirque Romaine, muzeum antického umění – unikátní kolekce - modely města, sarkofágy, architektonické články, Cryptoportiens du Forum, slavné pohřebiště Les Alyscamps s četnými náhrobky z pozdně antic.období) skvěle doplňují okrové zdi a střechy pozdějších budov, pokryté římskými taškami. Prohlídka kláštera a kostela sv. Trophima – nejcennější památka na jihu Francie z 12. st. s bohatou výzdobou. Město je baštou provensál. tradic a kultury a zdejší muzea patří k nejlepším v kraji. Doporučujeme Museon Arlaten – muzeum věnované Provenci. Část sbírky je uspořádána tak, aby vytvářela ilusi zařízených interiérů, průvodci jsou oblečeni do tradičních arleských krojů. Doporučujeme Espace Van Gogh, - bývalá nemocnice, kde se umělec léčil v r. 1889, nyní je to kulturní centrum, věnované jeho životu a dílu. K večeru přejezd na nocleh.

3. DEN

Po snídani prohlídka CARCASSONNE – ojedninělé opevněné středověké město z 13. st., rekonstruované v 19.st. Je to úžasné pohádkové město, jehož středověké věže a hradby ční nad řekou Aude a Dolním městem. Projdete-li bránou, ocitnete se v jiném čase. Staré město s nezbytnými obchůdky se suvenýry, se řadí k nejoblíbenějším turistickým cílům ve Francii. Hradby vybudoval král Ludvík IX. Se svým synem Filipem Smělým ve 13. století. Turistickou atrakcí je také Basilique St. Nazair (románsko-gotická katedrála). Přejezd do ST. BERTRAND – DE – COMMINGES - krásné městečko na vrcholku kopce (významný vyhlídkový bod na Pyreneje). Je nejpozoruhodnějším uměleckým a historickým místem v Centrálních Pyrenejích. Prohlídka katedrály St. Marie, kde uvidíte velmi bohatou výzdobu eteriéru i interiéru chrámu z různých slohových období zejména z renesance, zvláště cenné varhany a Mauzoleum S. Bertranda. Místo, kde žil v exilu Herodes Antipa a jeho žena Herodiada .Přejezd do městečka TARBES, které je nejvíce prosperujícím městem v kraji Bigorre a najdete zde jeden z nejkrásnějších parků ve Francii. Ubytování v hotelu a pro zájemce večerní procházka městem.

4. DEN

Ráno po snídani odjezd do Národního pyrenejského parku PARC NATIONAL DES PYRÉNEES, který byl ustanoven r. 1967 a táhne se v délce 100 km podél francouzsko – španělské hranice. Pyšní se jednou z nejúchvatnějších přírodních scenerií v Evropě, počínaje loukami a konče vysokými vrcholky pokrytými i v létě sněhovou čepicí. Park oplývá bohatou flórou a faunou. Zastávka v půvabném lázeňském městu LUZ-ST-SAUVEUR s neobvyklým kostelem ze 14. st., který poskytoval ochranu poutníkům na cestě do Santiaga de Compostela. Přejezd do GAVARNIE, kde se kdysi také zastavovali poutníci na cestě do Santiaga de C. Z vesnice dojdeme procházkou po příjemné stezce ke strhujícímu přírodnímu skalnímu amfiteátru Cirque de Gavarnie. Tady, obklopen jedenácti třítisícovými vrcholky, se řítí v kaskádách z hory do volného prostoru nejdelší vodopád v Evropě (240 m). Odpoledne odjezd do nejzajímavějšího velkého města ve středních Pyrenejích, PAU, které se pyšní elegantní architekturou ve stylu belle epoque a stinnými parky. Město proslulo jako rodiště krále Jindřicha IV. Prohlídka nejvýznamnější pamětihodnosti ve městě – zámku Chateau de Pau. Procházka po Boulevard de Pyréneées, který skýtá báječný rozhled dolů na zahrady i na nejvyšší pyrenejské vrcholky, pokryté většinou po celý rok sněhovou čepicí. Možnost návštěvy Musée des Beaux-Arts (Degas, Rubens, El Greko). Ubytování, možnost večerní procházky.

5. DEN

Po snídani odjezd do TOULOUSE ( 8 hod. prohlídka a bezpeč. přestávka) – nejvýznamnějšího města v JZ Francii a 4. největší metropolí v zemi, které se stalo centrem románského umění v Evropě proto, že leží na cestě do Santiaga de Compostela. Město se postupně rozrůstalo z původního římského sídla na Garonně. Je sídlem univerzity, díky které je v ulicích města rušno, je zde mnoho kaváren, barů a knihkupectví s poměrně příznivými cenami. Zájemci mohou také navštívit bleší trh, který se koná každou neděli. Procházka Starým městem, románska bazilika Basilique de St. Sernin – největší z dochovaných románských kostelů Francie - monumentální poutní pětilodní chrám, S. Etiene – architektura je syntézou severofranc. a jihofranc. gotiky, kostel Les Jacobins z 13. st. – ojedinělé dvoulodí s klášterem patří k cenným dokladům jihofranc. gotiky, Augustiniánské muzeum - nejvýzn. muzeum středověkého umění v již. Francii s bohatou kolekcí památek, kostel Notre-dame-la Daurade – pův. z 14.-15. st.-barokní novostavba a šlechtické a měsťanské paláce z 16. a 17. st. Osobní volno na drobné nákupy. K večeru odjezd do ČR. Noční přejezd.

6. DEN

V odpoledních hodinách příjezd do České republiky.Mapa stránek AČCKA