Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Zámky na Loiře a Paříž

Program školního zájezdu

1. DEN

V dopoledních hodinách odjezd z ČR do Německa. Noční přejezd do Francie.

2. DEN

Ráno příjezd do údolí řeky Loiry, prohlídka města Blois, bývalého sídla vévodů z Orléansů, s překrásným renesančním zámkem. Procházka po prohlídkové trase “Route royale”, kde uvidíte vznešené paláce a romantické dvorky, které nejkouzelnějšímu městu na Loiře dodávají ještě větší půvab. Návštěva zámku Château de Blois, (cca 3,30 EU), který byl až do r. 1598 hlavním královským sídlem ve Francii. Prohlídka zbývající části starého města včetně katedrály, radnice a okolních terasovitých zahrad, odkud je krásný výhled na Blois a řeku. Odpoledne přejezd do zámku Chambord a návštěva zámku (cca 4,50 EU), který je největším renesančním zámkem na Loiře. Procházka v zahradách u zámku. K večeru odjezd na ubytování do hotelu F1 na nocleh.

3. DEN

Ráno po snídani odjezd z hotelu, návštěva zahrad u zámku Villandry (cca 4,- EU), jež jsou považovány za jedny z nejkrásnějších ve Francii. Zahrady tvoří spleť zastřižených keřů a květin na třech úrovních: zelinářská zahrada, okrasná zahrada a vodní zahrada. Každá rostlina je opatřena popisem s její historií a významem. Odpoledne přejezd k zámku Cheverny, který proslavily elegantní a vkusně zařízené interiéry, oranžérie a pečlivě udržovaný anglický park. Návštěva zámku (cca 4,- EU). Později odpoledne odjezd na ubytování do hotelu F1 na předměstí Paříže.

4. DEN

Ráno po snídani příjezd do Paříže –Přejezd do Latinské čtvrti a pěší procházka městem po trase – Panthéon (původně kostel postavený Ludvíkem XV. jako poděkování za vyléčení ze smrtelné nemoci, později se stal pantheonem – místem posledního odpočinku hrdinů a velikánů Francie), návštěva Lucemburských zahrad, které byly poprvé zpřístupněny veřejnosti v 19. st., kdy patřily hraběti de Provence – pozdějšímu Ludvíku XVIII., návštěva katedrály Notre-Dame – klenot gotiky, který stojí na místě římského chrámu. Žádná jiná budova není tak úzce spjata s dějinami Paříže jako tato katedrála. Justiční palác (rozsáhlý komplex budov tvořící soudní dvůr, na místě dnešního paláce sídlili kdysi římští guvernéři a až do 14. st. byl palác sídlem královské moci), Ste-Chapelle (jeden z největších architektonických výtvorů západního světa, postavený Ludvíkem IX, Svatým, uvnitř kaple je patnáct nádherných oken z barevného skla do výše 15 m a nádherné rozetové okno s 86 tabulkami barevného skla, které návštěvníky uchvátí především za slunečního počasí), radnice, Centre Georges Pompidou (moderní stavba, která vypadá jako budova obrácená naruby – eskalátory, výtahy, vodovodní a vzduchová potrubí a ocelové podpory jsou umístěny zvenčí, uvnitř naleznete sbírku moderního umění, venku na náměstí sledují davy lidí vystoupení pouličních umělců), Les Halles (bývalé „Břicho Paříže“, dnes moderní nákupní středisko), kostel St-Eustache – s gotickým půdorysem a renesanční výzdobou patří k nejkrásnějším v Paříži, jako předloha pro jeho interiér sloužila katedrála Notre-Dame. Zahrady Tuileries – geometrické francouzské zahrady, které jsou součástí parkově upravené oblasti táhnoucí se podél Seiny od Louvru až k Vítěznému oblouku. Odpoledne odjezd do čtvrti Montmartre, která byla do konce 19. st. Mekkou umělců, spisovatelů a básníků. Vyvýšenina Montmartre si však své kouzlo zachovala a venkovská atmosféra čtvrti zůstala dodnes pozoruhodně nedotčená: Place du Tertre, kde prosperují pouliční malíři a prodavači suvenýrů, bazilika Sacre Cœur s nádherným výhledem na město, Place Pigalle, Moulin Rouge – kabaret, původně tančírna z r. 1900. V podvečer odjezd do hotelu F1 na okraji Paříže.

5. DEN

Po snídani přejezd do centra PAŘÍŽE - po cestě zastávka v La Défense – moderní obchodní čtvrti na západním okraji Paříže s uměleckými díly pod širým nebem a komplexem budov. Součástí je také La Grande Arche, ohromná krychle, do které by se pohodlně vešla katedrála Notre-Dame. Prohlídka celého komplexu a osobní volno na drobné nákupy.- návštěva Eiffelovy věže. Tato stavba měla silně zapůsobit na návštěvníky Světové výstavy v r. 1889 a zároveň přispět k modernější tváři Paříže. Do r. 1931 to byla nejvyšší stavba světa. Invalidovna – budovu nechal vybudovat pro raněné vojáky a veterány bez domova Ludvík XIV. A zároveň to měl být i pomník jeho slávě. Od r. 1840 je také místem posledního odpočinku Napoleona Bonaparta. Návštěva Louvru, v němž se nacházejí jedny z nejvzácnějších uměleckých sbírek na světě. Budova původně sloužila jako pevnost , žalář a po 4 století také jako sídlo francouzských králů.. Dle zájmu procházka z Place de la Concorde (Náměstí Svornosti), jež má rozlohu více než 8 ha a patří k nejkrásnějším historickým náměstím v Evropě. Od 19. stol. zde stojí obelisk z Luxoru z doby Ramsese II. – 13. stol. př.n.l. (22 m vysoký, 220 tun těžký), dvě kašny a osm soch symbolizujících francouzská města (Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Brest and Rouen) po Avenue des Champs-Elysées, což je 1,88 km dlouhý světoznámý pařížský bulvár, plný luxusních obchodů, divadel a kaváren k Vítěznému oblouku – stojí uprostřed náměstí Charles de Gaulle (l´Etoile), odkud vychází paprskovitě 12 hlavních tepen pařížské dopravy. Oblouk byl postaven v letech 1806 –1836 na přání Napoleona, na památku Velké Armády. Je vysoký 50 m, široký 45 m, jeho výzdoba zobrazuje hlavní napoleonská vítězství a jsou zde také vyryta jména 558 generálů. Event. dle zájmu projížďka lodí po Seině . Večer odjezd z Paříže, noční přejezd.

6. DEN

Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.Mapa stránek AČCKA