Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Po stopách Etrusků - Řím, Cerveteri a Tarquinia

Etruskové, kteří dali jméno Toskánsku (Toscana), byli prvním významným národem v Itálii. Fresky, šperky a keramika nalezené v jejich hrobech, svědčí o vysoce umělecky založeném, kulturním etniku. Jejich původ zatím zůstává záhadou, stejně jako jazyk, ale od 9. st. před Kr. se rozšířili po střední Itálii. Jejich úhlavními nepřáteli byli Řekové na jihu. Etrurie nebyla nikdy sjednoceným státem, jen volnou konfederací měst. V 6. st. etruští králové vládli Římu, který je však nakonec přemohl. Toskánsko, Lazio a Umbrie oplývají etruskými památkami, obzvláště hrobkami. V Cerveteri a Tarquinii v Laziu najdete obrovské nekropole. Významná muzea Etrusků se se nachází v Tarquinii, v Chiusi, na okraji Říma ve Ville Giulii a ve Vatikánu.

Program zájezdu

1. DEN

Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, průjezd Rakouskem do Itálie.

2. DEN

Dopoledne příjezd do ŘÍMA – celodenní pěší prohlídka nejvýznamnějších římských památek:
slavné Koloseum - nejvýznamnější amfiteátr v Římě z roku 72 postavený za císaře Vespasiana, bylo dějištěm krutých gladiátorských her a krvavých zápasů s divokými zvířaty, které pro veřejnost bezplatně pořádal císař a zámožní občané
Kapitol - nejnižší, ale historicky nejvýznamnější z řím. pahorků, odtud pohled na na Forum Romanum v celé jeho nádheře
Forum Romanum – rozvaliny antických chrámů a bazilik (až do 18. st. byly památky do poloviny zakryty vrstvou země)
Konstantinův triumfální oblouk – nejlépe zachovaný vítězný oblouk Říma z r. 315 n.l. z bílého mramoru se třemi průchody
Benátské náměstí s památníkem krále Emanuela II - (1885 - 1911) má symbolizovat znovusjednocení Itálie
Pantheon („chrám všech bohů“) – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky, která je místem posledního odpočinku významných osobností (např. Raffael), ve středověku byl přeměněn na křesťanský kostel, časem se tato stavba s obrovskou kupulí stala symbolem Říma
fontána Čtyř řek na náměstí Navona - náměstí zdobí tři fontány, pozornost si zaslouží zvláště ta prostřední z roku 1651- je jí Fontana dei Quattro Fiumi (Fontána čtyř řek) od Berniniho. Čtyři obři zosobňují řeky Gangu, Dunaj, Nil a La Plata
Španělské schody - tyto schody, stále lplné lidí, patří ke skvostům pozdnímo římského baroka
Fontána di Trevi – nejslavnější a největší římská forntána z r.1762, kde končí starověký akvadukt Aqua Virgo z 19 př.Kr.

3. DEN

Ráno odjezd do Villy Giulii na okraji Říma – návštěva Etruského Muzea (Museo Nazionale Etrusco), které pečuje o vynikající kolekci předřímských památek ze střední Itálie. Vila Giulia byla postavena v r. 1550 jako venkovské sídlo papeže Julia III. Na realizaci stavby se podíleli také Michelangelo a Vasari. Sloužila spíše pro zábavu vatikánských hostů, než k trvalému bydlení. V zahradě bylo vysazeno 36 000 stromů a byla doplněna pavilony a fontánami. Vila se kdysi honosila vyjímečnou sbírkou plastik. Odopoledne přejezd do městečka CERVETERI (asi 45 km sz od Říma), které se nachází na tufovém horském hřbetu, na místě, kde kdysi stálo antické Caere, jedno z nejdůležitějších obchodních míst Etrusků. Prohlídka dochovalých památek – středověká pevnost Rocca ( postavená zčásti na etruských hradbách) a návštěva Musea Nazionale Cerite ( s nálezy z etruských pohřebišť z okolí města). Za městem se rozprostírá rozlehlá etruská nekropole (7. – 1. st. př. Kr). Velkorysost dispozice a bohatství předmětů dávaných mrtvým do hrobu vypovídají o tom, jak velký význam měl u Etrusků kult mrtvých. Po obou stranách 2 km dlouhé „hlavní cesty“ s několika odbočkami jsou četné hrobové stavby. Mezi nimi mohutné tumuly (průměr do 30 m) a často hrobky vytesané do tufu, mistrovsky komponované jako obývací prostory, v mnoha případech s více místnostmi (zajímavé je, jak sem pronikli první vykrádači hrobů). Pozoruhodná je Tomba dei Rilievi, mohyla vyzdobená reliéfy námětově čerpajícími z koaždodenního života. Přejezd do starověké Tarquinie (cca 50 km), která se řadila k nejvýznamnějším centrům etruské civilizace. Až do 4. st. před Kr., kdy si jí podmanili Římané, zaujímala strategickou na hřebenu čnícím nad pobřežní rovinou. Největší atrakcí města je Museo Archeologico e Necropoli, opatrující jednu z předních sbírek etruského umění v Itálii. Sarkofágy v přízemí zdobí pololežící postavy zesnulých, avšak daleko zajímavější jsou terakotoví okřídlení koně ze 4. st. před Kr. Zajímavá je prohlídka nekropole s hrobkami, vyhloubenými do měkkého sopočnéhu tufu. Nachází se jich tu téměř 6 tis., doporučujeme některé nejzajímavější k prohlídce. Fresky uvnitř měly připomínat mrtvým pobyt na tomto světě a líčí mnoho rozmanitých výjevů, od divoce tancujících postav v hrobce lvic (Tomba delle Leonesse) až po hostinu v hrobce leopardů (Tomba del Leopardi). Večer návrat na ubytování. Večer odjezd do ČR.

4. DEN

Pokračování v prohlídce ŘÍMA: Návštěva Vatikánských muzeí – budovy, v nichž je umístěna jedna z nejvýznamnějších uměleckých sbírek na světě. Do tohoto komplexu patří i Sixtinská kaple (nástěnné fresky od Botticelliho, Ghirlandaia, Michelangela) a Raffaelovy síně. Prohlídka Etruského muzea ve Vatikáně, kde jsou uloženy nejvýznamnější exponáty z doby Etrusků. Chloubou Etruského muzea představují nálezy z r. 1836 v hrobce Regolini-Galassi v nekropoli v Cerveteri. Neporušená hrobka vydala množství předmětů každodenní potřeby a navíc trůn, lůžko a pohřební vůz. Vše pochází ze 7. st. př. Kr. a je odlito z bronzu. Nádherné černé vázy, půvabné terakotové sošky a bronzové plastiky dokazují, že Etruskové byli vysoce civilizovaní a kultivovaní lidé. Odpoledne Náměstí sv. Petra – chrám sv. Petra: svatyně nad hrobem sv. Petra pochází z 2. stol., poté zde stála ohromná bazilika a v r. 1506 byl položen základní kámen stávajícího velkolepého chrámu, na jehož stavbě se podílelo mnoho významných architektů a umělců renesance a baroka (Bramante, Raffael, Michelangelo, Bernini) dle zájmu možnost výstupu do kopule chrámu s krásným výhledem na celý Vatikán, procházka kolem Andělského hradu – pevnost postavená v r. 139 jako mauzoleum císaře Hadriána, poté byla součástí hradeb, středověkou tvrzí, vězením a rezidencí papežů. Později odpoledne osobní volno na nákup drobných suvenýrů.

5. DEN

Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.Mapa stránek AČCKA