Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Po stopách historie a umění - Řím a Florencie

Program zájezdu

1. DEN

Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, průjezd Rakouskem do Itálie.

2. DEN

Dopoledne příjezd do ŘÍMA – celodenní prohlídka: Piazza del Popolo – kostely s neoklasicistními fasádami Santa Maria di Montesanto a Santa Maria dei Miracoli, uprostřed náměstí stojí egyptský obelisk vysoký 24 m; raně renesanční kostel Santa Maria del Popolo z 15. stol. (pozdější úpravy od Bramanta a Berniniho) s mnoha kaplemi (výzdoba – Caravaggio a další). Piazza di Spagna – náměstí s proslulými španělskými schody a barokní fontánou La Barcaccia (Bernini) ve tvaru bárky. Fontána di Trevi – nejmonumentálnější barokní fontána v Římě. Piazza Colonna – náměstí se sloupem Marca Aurelia (29,5 m vysoký sloup vyzdobený podle vzoru Trajánova sloupu reliéfními scénami z bojů). Pantheon („chrám všech bohů“) – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky. Piazza Navona – náměstí zdobí tři fontány, pozornost si zaslouží zvláště ta prostřední z roku 1651- je jí Fontana dei Quattro Fiumi (Fontána čtyř řek) od Berniniho. Čtyři obři zosobňují řeky Gangu, Dunaj, Nil a La Plata. Kostel Il Gesù z let 1568 – 84 byl prvním jezuitským kostelem v Římě. Piazza Venezia - Památník Viktora Emanuela II. (1885 - 1911) má symbolizovat znovusjednocení Itálie. Na jih od památníku se tyčí Kapitol, nejnižší, ale historicky nejvýznamnější z římských pahorků. Kostel Santa Maria in Aracoeli (v interiéru je 22 antických sloupů a pozlacený strop z 16. stol.). Forum Romanum – rozvaliny antických chrámů a bazilik. Konstantinův triumfální oblouk – nejlépe zachovaný oblouk Říma, postavený z bílého mramoru se třemi průchody. Koloseum – amfiteátr z roku 72 postavený za císaře Vespasiana. Večer odjezd na ubytování.

3. DEN

Pokračování v prohlídce ŘÍMA: Andělský hrad – pevnost postavená v r. 139 jako mauzoleum císaře Hadriána, poté byla součástí hradeb, středověkou tvrzí a vězením a rezidencí papežů. Náměstí sv. Petra – chrám sv. Petra: svatyně nad hrobem sv. Petra pochází z 2. stol., poté zde stála ohromná bazilika a v r. 1506 byl položen základní kámen stávajícího velkolepého chrámu, na jehož stavbě se podílelo mnoho významných architektů a umělců renesance a baroka (Bramante, Raffael, Michelangelo, Bernini). Návštěva Vatikánských muzeí – budovy, v nichž je umístěna jedna z nejvýznamnějších uměleckých sbírek na světě. Do tohoto komplexu patří i Sixtinská kaple (nástěnné fresky od Botticelliho, Ghirlandaia, Michelangela) a Raffaelovy síně. Odpoledne osobní volno. Návrat na ubytování.

4. DEN

Ráno přejezd do metropole Toskánska FLORENCIE, která byla od konce 12. stol. jednou z nejbohatších italských republik a počátkem 15. století se stala kolébkou renesance. Sídlila zde významná a bohatá rodina Medici, z níž pocházeli slavní politici, bankéři, papežové a mecenáši umění, ale i traviči. Prohlídka města: kostel Santa Croce (stavba z let 1295 – 1442; nacházejí se zde náhrobky slavných italských osobností, např. Michelangelův, Macchiavelliho, Rossiniho nebo Galileův), náměstí Piazza della Signoria – Palazzo Vecchio (radnice připomínající hrad, s věží vysokou 94 m, postavena v letech 1298 – 1314; před vchodem stojí kopie Michelangelova Davida (originál v Galleria dell´Accademia), na nádvoří kopie Verrocchiova Chlapce s rybou (originál v 2. patře), severozápadní roh paláce zdobí Neptunova fontána. U budovy Palazzo Vecchio stojí Loggia dei Lanzi (pův. Loggia dei Signori), kde se nachází významné sochy – např. Únos Sabinek nebo Perseus s hlavou Medúzy. Galleria degli Uffizi – zde jsou umístěny světově proslulé umělecké sbírky obrazů florentské malířské školy, dále jsou zde zastoupena díla benátských, holandských a starých německých mistrů; nachází se zde také sochy, koberce, kresby, šperky, zbraně atd. Piazza del Duomo: Baptisterium San Giovanni – osmiboká stavba s kupolí, 11. – 13. stol. Nejznámější z trojice bronzových dveří je tzv. Rajská brána od Lorenza Ghibertiho (raná renesance). Dóm Santa Maria del Fiore - mohutná stavba v gotickém slohu. Stavba zahájena r. 1296, r. 1436 byla vysvěcena. Kupole je mistrovským dílem F. Brunelleschiho. Campanile – 82 metrů vysoká zvonice, kterou začal stavět Giotto r. 1334, dokončena r. 1387. Nedaleko odtud se nachází kostel San Lorenzo, nejstarší kostel ve Florencii. Vysvětil ho r. 393 sv. Ambrož, v 11. stol. byl obnoven v románském slohu, 1421 – 1460 ho Brunelleschi a jeho žáci přestavěli ve stylu starokřesťanské sloupové baziliky. Za tímto kostelem je vchod do Medicejských kaplí s hrobkami členů rodu Medici. Most Ponte Vecchio, nejstarší z mostů přes řeku Arno ve Florencii, na kterém se nachází řada zlatnických obchodů. Kousek odtud se nachází Palazzo Pitti (Galerie Palatina s obrazy Rafaela či Tiziana, muzeum kočárů, sbírky stříbra). Z parku Boboli ležícího za palácem Pitti je nádherný výhled na Florencii. Také je zde umístěno zajímavé muzeum porcelánu. Po prohlídce města přejezd autobusem na Piazzale Michelangelo, odkud je krásný výhled na celou Florencii. Večer odjezd do ČR.

5. DEN

Příjezd do Hradce Králové v odpoledních hodinách.Mapa stránek AČCKA