Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Slunná Itálie - od severu k jihu

Program zájezdu

1. DEN

V dopoledních hodinách odjezd z ČR přes Rakousko do Itálie, noční přejezd.

2. DEN

Ráno příjezd do ŘÍMA – pěší prohlídka města (Coloseum, Forum Romanum, Capitol, Památník Viktora Emanuela II.), návštěva VATIKÁNU - prohlídka Sv. Peterského náměstí, chrámu sv. Petra. Odpoledne přejezd do NEAPOLE, krátká prohlídka města, ubytování v hotelu u Neaopole, večeře, 1. nocleh.

3. DEN

Po snídani odjezd do přístavu v SORRENTU, jízda lodí na ostrov CAPRI, jeden z nejkrásnějších ostrovů v Tyrhenském moři. Prohlídka ostrova, měst Capri a Anacapri, možnost vyjížďky lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova, odkud je krásný výhled na celý ostrov i do širého okolí. Dále možnost okružní plavby lodí kolem ostrova.Odpoledne návrat do Sorrenta, prohlídka města, dle zájmu možnost koupání u Sorrenta. Poté návrat do hotelu, večeře. 2. nocleh.

4. DEN

Po snídani odjezd na VESUV – pěší procházka ke kráteru sopky, poté odjezd do POMPEJÍ, prohlídka bývalého antického města, které bylo zasypáno a zničeno při výbuchu sopky. Dle zájmu zastávka u moře a možnost koupání, večer návrat do hotelu, večeře, 3. nocleh.

5. DEN

Po snídani odjezd do FLORENCIE, zastávka na Piazzale Michelangelo (oblíbená Michelangelova vyhlídka na Florencii), prohlídka města – středověký palác Signoria, kaple Medici, most Zlatníků, katedrála St. Maria del Fiore, kostel St. Grocce, galerie Uffizi, nám. Republiky se světoznámou Michelangelovou sochou Davida, Kampanila, Baptiserium, Palac Riccardo, Palazzo Vecchio. Večer odjezd do ČR,, po cestě dle zájmu zastávka v některém ze zajímavých měst na trase.

6. DEN

Příjezd do Pardubic ve večerních hodinách.Mapa stránek AČCKA