Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


To nejhezčí z Toskánska

Program zájezdu

1. DEN

Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. Přejezd Rakouska a Sev. Itálie.

2. DEN

Ráno příjezd do Toskánska a CELODENNÍ POBYT U MOŘE na některé z pláží u Ligurského moře na západním pobřeží Itálie. Odpoledne po 16.00 hod. odjezd do MONTECATINI TERME – na ubytování do hotelu. Po příjezdu do Montecatini Terme pro zájemce prohlídka lázeňského městečka (Piazza del Popolo, moderní kostel Santa Maria Assunta, lázeňský park s termálními prameny a léčebnými domy), možnost výjezdu lanovkou nad město,odkud je krásný výhled na celé lázeňské městečko. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.

3. DEN

Po snídani odjezd do SIENY – metropole stejnojmenné provincie. Významné historické město s dochovanou zástavbou městských domů a paláců. Prohlídka města: Dóm – návštěva jedné z nejkrásnějších staveb italské gotiky a rané renesance (N. Pisano, G. Pisano, J. della Quercia, L. Ghiberti, Donatello), Dómské muzeum – prohlídka cenných sbírek sienského a florentského malířství a sochařství, kostel S. Domenico (14. st., díla F. di Giorgio, B. da Maiano), kostel S. Maria dei Servi (od 13. st., díla sienského malířství), kostel S. Francesco (1326 – 1475, díla Lorenzettiho), Palazzo Publicco (13. st., dnes Museo Civico s malířskou výzdobou slavných umělců sienské školy – A. Duccio, S. Martini, A. Lorenzetti), Palazzo Buonsignori (15. st., obrazárna, sienská malířská škola z 12. – 17. st., Duccio da Siena, S. Martini, A. Lorenzetti, Pinturicchiio, Sodoma aj.) Osobní volno. Přejezd do SAN GIMIGNANA – prohlídka jednoho z nejatraktivnějších míst Toskánska – unikátní historické město se 72 rodovými věžemi, dóm s malířskou výzdobou (B. Gozzoli, T. di Bartola, Ghirlandaio), radnice (S. Agostino, B. Gozzoli – fresky). Osobní volno. Návštěva vinného sklípku u San Gimignana s ochutnávkou vín (8,5 EU). Odjezd do hotelu, večeře.

4. DEN

Po snídani odjezd do města LUCCA – prohlídka: Dóm San Martino (stavba začala v 6. stol., hlavní část je z 12. stol., hlavní loď- 14. stol.), kostel San Giovanni (12. stol.), kostel San Michele in Foro (12. stol.), rodný dům G. Pucciniho, Pinacoteca Nazionale (obrazy od Veronesa, Tintoretta a malířů toskánské školy), románský kostel San Cristoforo (11. - 12.stol.), Piazza del Mercato – někdejší aréna (80 m x 53,5 m) římského amfiteátru, na jehož základním zdivu stojí domy náměstí. Kostel San Pietro Somaldi, pilířová bazilika z konce 12. stol. Kolem starého centra města vedou městské hradby v délce 4200 m. Přejezd do PISY(sídlo arcibiskupa, pův. etruské obchodní centrum, poté římská kolonie, ve středověku významné centrum obchodu, rodiště Galilea Galileiho). Prohlídka nejzajímavějších míst ve městě: Campo dei Miracoli – náměstí ze dvou stran obklopené starými městskými hradbami s cimbuřím. Na náměstí stojí dóm, Šikmá věž, baptisterium a camposanto. Dóm (románská bazilika z bílého mramoru, průčelí z 12. stol. se čtyřmi nad sebou uspořádanými galeriemi, bronzové dveře z 16. stol., dveře jižní příčné lodi (Porta di San Ranieri) jsou z r. 1180, náhrobek Jindřicha VII., otce Jana Lucemburského, Baptisterium (rotunda z 12. - 13. stol., upravena goticky ve 14. stol., obložená mramorem). Campanile - Šikmá věž (z let 1173 – 1350; několik sloupových galerií nad sebou; Galileo Galilei zde konal pokusy na objasnění zákonitostí volného pádu). Camposanto (nejproslulejší hřbitov svého druhu; postaven v letech 1277 – 1283 (G. di Simone) ve stylu toskánské gotiky jako pravoúhlý halový dvůr 126 m dlouhý a 52 m široký. Hřbitov je řešený jako křížová chodba, je dokola obklopen galeriemi, které se do dvora otevírají vysokými okny. Podlahu tvoří náhrobky). Piazza dei Cavalieri s kostelem Santo Stefano dei Cavalieri z let 1565 – 1596, s Palazzo dei Cavalieri a mramorovou sochou velkovévody Cosima I. z r. 1596. Po obou březích Arna - rušné nábřeží Lungarno. Pravý břeh: Palazzo dei Medici z 13. stol., dále kostel a klášter San Matteo (v klášteře je dnes Národní muzeum se sochami a obrazy toskánské školy z Pisy z 12. – 15. stol.). Budova univerzity z r. 1493 s raně renesančním nádvořím. Nedaleko univerzity se nachází Galileův dům, památník přírodovědci a matematikovi G. Galilei. Levý břeh: bazilika San Paolo a Ripa d´Arno, kostel Santa Maria della Spina (ve stylu fr. gotiky), gotický Palazzo Gambacorti (dnes radnice), kostel San Sepolcro postavený na osmiúhelníkovém půdorysu ve 12. stol. Osobní volno. K večeru odjezd na nocleh do hotelu, večeře v hotelu.

5. DEN

Snídaně, ukončení ubytování a odjezd do FLORENCIE, (8 hod.) starobylá metropole Toskánska, která se stala kolébkou renesance. Prohlídka města: kostel Santa Croce (stavba z let 1295 – 1442; nacházejí se zde náhrobky slavných italských osobností, např. Michelangelův, Macchiavelliho, Rossiniho nebo Galileův), náměstí Piazza della Signoria – Palazzo Vecchio (radnice připomínající hrad, s věží vysokou 94 m, postavena v letech 1298 – 1314; před vchodem stojí kopie Michelangelova Davida (originál v Galleria dell´Accademia), na nádvoří kopie Verrocchiova Chlapce s rybou (originál v 2. patře), severozápadní roh paláce zdobí Neptunovafontána (1563 – 1575), před kterou kamenná deska označuje místo hranice, na níž byl upálen Savonarola. U budovy Palazzo Vecchio stojí Loggia dei Lanzi (pův. Loggia dei Signori; 1376 – 1382), otevřená hala s křížovou klenbou, kde se nachází významné sochy – např. Únos Sabinek nebo Perseus s hlavou Medúzy. Galleria degli Uffizi – zde jsou umístěny světově proslulé umělecké sbírky obrazů florentské malířské školy, dále jsou zde zastoupena díla benátských, holandských a starých německých mistrů; nachází se zde také sochy, koberce, kresby, šperky, zbraně atd. Piazza del Duomo: Baptisterium San Giovanni – osmiboká stavba s kupolí, 11. – 13. stol. Nejznámější z trojice bronzových dveří je tzv. Rajská brána od Lorenza Ghibertiho (raná renesance). Dóm Santa Maria del Fiore - mohutná stavba v gotickém slohu. Stavba zahájena r. 1296, r. 1436 bylavysvěcena. Kupole je mistrovským dílem Filippa Brunelleschiho. Průčelí katedrály dokončeno v letech 1875 – 1887. Campanile – 82 metrů vysoká zvonice, kterou začal stavět Giotto r. 1334, dokončena r. 1387. Nedaleko odtud se nachází kostel San Lorenzo, nejstarší kostel ve Florencii. Vysvětil ho r. 393 sv. Ambrož, v 11. stol. byl obnoven v románském slohu, 1421 – 1460 ho Brunelleschi a jeho žáci přestavěli ve stylu starokřesťanské sloupové baziliky. Za tímto kostelem je vchod do Medicejských kaplí s hrobkami členů rodu Medici. Most Ponte Vecchio, nejstarší z mostů přes řeku Arno ve Florencii, na kterém se nachází řada zlatnických obchodů. Kousek odtud se nachází Palazzo Pitti (Galerie Palatina s obrazy Rafaela či Tiziana, muzeum kočárů, sbírky stříbra). Z parku Boboli ležícího za palácem Pitti je nádherný výhled na Florencii. Také je zde umístěno zajímavé muzeum porcelánu. K večeru odjezd do ČR. Noční přejezd přes Itálii a Rakousko do ČR.

Varianty programu:

CINQUE TERRE - skupina pěti izolovaných přímořských, vesniček úplně ztracených v čase, které jsou známé pro azurově modrou vodu a nezapomenutelnou scenérii podél kozích stezek spojujících městečka (Monterosso – největší z městeček, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore)

MONTECARLO – malé městečko na kopci se zachovalým městským jádrem a pevností Rocca del Cerruglio, centrum vinařské oblasti, hrad Montecarlo založený Karlem IV, z roku 1333.Mapa stránek AČCKA