Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Berchtesgaden + Solná komora

Program zájezdu

1. DEN

Odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd do Rakouska.

2. DEN

Ráno příjezd do Berchtesgadenu, prohlídka Orlího hnízda, plavba lodí po Königssee ke světoznámému kostelu sv. Bartoloměje. Návštěva palírny Enzianbrenerei, kde se vyrábí v Německu známý nápoj ze žeňšenového kořene, poté návštěva solného dolu v Berchtesgadenu. Tato návštěva pro vás bude určitě zážitkem. Prohlídka dolu trvá cca 1,5 hodiny, obléknete si tradiční hornický oděv, budete klouzat temnými důlními chodbami, projedete se miniaturním vláčkem a občas se poplavíte na voru po solných jezerech. Odpolene návštěva Watzmann Therme – komplexu bazénů a tobogánů. Večer odjezd na ubytování do mládežnické ubytovny v Salzburgu, večeře, nocleh.

3. DEN

Ráno odjezd do Oberndorfu, místa, kde vznikla vánoční píseň „Tichá noc“. Navštívíte kapli STILLE NACHT, kde poprvé o vánocích roku 1818 zazněla nejslavnější vánoční píseň všech dob. Po prohlídce se vrátíte do Salzburgu a navštívíte jednu z místních ekofarem. Po exkurzi přejedete do historického centra Mozartova města a prohlédnete si nejzajímavější památky. Navšívíte rodný dům Mozarta a dům, ve kterém Mozart žil, a kde se dnes nachází muzeum připomínající jeho dílo z let 1773-1780, dále navštívíte DÓM dokončený Italem Santino Solarim v r. 1628, projdete se po pevnosti HOHENSALZBURG, jejíž prohlídkové trasy vedou středověkými mučírnami a impozantními oficiálními místnostmi až na nedobytnou věž pevnosti. V případě zájmu můžete navštívit i nezapomenutelný zámek HELLBRUNN, kdysi letohrádek arcibiskupa Marka Sittika, který stojí jižně od města. Večer návrat na ubytování, večeře, nocleh.

4. DEN

Ráno odjezd přes městečko St. Gilgen ležící v západní části Solné komory k jezeru Wolfgangsee, po krátké procházce podél jezera, návštívíte vesničku St. Wolfgang, ležící na břehu jezera – zde se v krásném farním kostele skrývá jemně a složitě vyřezávaný dřevěný oltář od Michaela Pachera z r. 1481, dnes světoznámé umělecké dílo. Poté přejezd do Hallstattu, malého městečka obklopeného horami, krátká zastávka a v případě zájmu návštěva zajímavého muzea keltské kultury. V odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR, příjezd do ČR v nočních hodinách.Mapa stránek AČCKA