Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Drážďany, Bastei, Berlín Spreewald

Program zájezdu

1. DEN

V časných ranních hodinách odjezd z ČR do Německa. Bastei - krátká zastávka v německém národním parku, procházka přírodou na vyhlídku nad řeku Labe a s vyhlídku do pásu obrovských pískovcových kamenů a roklí. Přejezd do Drážďan a pěší procházka historickým jádrem města po trase – Zwinger, Sächsische Staatsoper, Hofkirche, Fürstenzug, Frauenkirche a dalších památek. Dle zájmu možnost návštěvy obrazárny Zwinger či Sächsische Staatsoper.
K večeru odjezd do Berlína na ubytování v hotelu F1.

2. DEN

Ráno odjezd do centra Berlína. Celodenní prohlídka Berlína - okružní jízda Berlínem, pěší procházka po historických místech - Říšský sněm (Reichstag), prohlídka nově vybudované kopule Reichstagu (moderní architektura) a vyhlídka z vrcholu kopule. Pěší procházka po trase: Brandenburgská brána, bulvár "Unter den Linden" - kdysi jedna z nejchlubivějších ulic v Evropě a nejznámější bulvár starého Berlína. Odpoledne prohlídka Museum Insel s návštěvou Pergamon Muzea. V případě zájmu projížďka lodí po řece Spree. Procházka po Friedrich Strasse, kolem Checkpoint Charlie (muzeum historie Zdi včetně mnohých trýznivých pokusů o útěk) na Postdamer Platz s prohlídkou budov a pasáží s moderní architekturou.
Osobní volno. Večer odjezd na ubytování.

3. DEN

Ráno odjezd z Berlína. Zastávka v oblasti Spreewald (100 km JV od Berlína) - krajina, kde se rozbíhá řeka Spréva a rozlévá se po celé krajině ve spleti pramínků a kanálů v délce více než 1000 km. Na tomto území přetrvává folklór, tradice a příroda v harmonii. Návštěva městečka Lübbenau - procházka po starém městě. Projížďka loďkou po kanálech (trvá asi 3 hod.) a je v ní zahrnuto i zastavení v Lehde, nejromantičtější vesničce v této oblasti. Domy a farmy tu jsou umístěny na převisech nad vodou.
Odjezd do ČR – návrat do ČR ve večerních hodinách.Mapa stránek AČCKA