Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Mnichov a Neuschwanstein

Program zájezdu

1. DEN

Odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd do Německa.

2. DEN

Ráno příjezd do Mnichova – prohlídka historicky zajímavého centra města s pěší zónou – okolí náměstí Marienplatz, který byl ve středověku solným a obilním trhem. Mnichov v podstatě založila skupina mnichů, kteří tady vybudovali opatství a dali městu jméno (München znamená “mniši”) V roce 1158 udělil Jindřich Lev z rodu Welfů Mnichovu městská práva a o třicet let později byl dán Wittelsbachům, kteří sem záhy přesídlili. Během reformace se Mnichov stal baštou katolicismu a důležitým centrem protireformace. Němými svědky této éry jsou vznosné kostely, stará radnice a rezidence, které budou součástí prohlídky. Dále prohlídka královské residence bavorských králů (pro studenty i učitele zdarma). V budově rezidence sídlí od roku 1920 muzeum. Prohlídka nejzajímavějších částí rezidence – Cuvilliés-Theater – skvost divadelní architektury z 18. st., kde v r. 1781 byla uvedena světová premiéra Mozartovy opery Idomeneo. Dále prohlídka Schatzkammer III – kde vedle korunovačních klenotů liturgických předmětů a rozličných předmětů každodenní potřeby ukrývá klenotnice několik neobvyklých zlatých kousků a šperků. Odpoledne odjezd k pohádkovému zámku podivínského krále Ludvíka “Neuschwanstein” – prohlídka zámku, který je nejvíce navštěvovaným zámkem v celém Bavorsku.
V podvečer odjezd na ubytování do mládež. Ubytovny, nocleh.

3. DEN

Další část prohlídky Mnichova: dopoledne návštěva Olympijského stadionu s věží, přejezd k zámku Nymphenburg, který je na okraji Mnichova a je jedním z nejkrásnějších zámků v Evropě, který byl vybudován v 17. st. pro kurfiřtku Adlétu. Byl zasvěcen idylickým radovánkám bohyně Flóry a jejích nymf (odtud jméno zámku). V průběhu dalších let byl obohacen o přístavbu včetně čtyř pavilonů, které jsou k původní vile propojeny galeriemi. V areálu zámku, kolem kterého se nachází nádherný rozsáhlý park, se nachází i lovecký zámeček Amalienburg, jedna z nejstarších porcelánek v Evropě z 18. st. , sbírka kočárů, jež kdysi patřily bavorským panovníkům, galerie krásek s podobiznami královských favoritek a také botanická zahrada. Odpoledne návštěva muzeí a obrazáren – např. Německé muzeum (Deutches Museum), a Nová Pinakotéka (Neue Pinakothek) – obrazárna s díly z 19. století a osobní volno.
Odjezd do ČR k večeru, příjezd do ČR v nočních hodinách.Mapa stránek AČCKA