Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Mnichov a Stuttgart - automobilka a muzea Porsche a BMW

Program zájezdu

1. DEN

Odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd do Německa.

2. DEN

Ráno příjezd do MNICHOVA – prohlídka historicky zajímavého centra města s pěší zónou – okolí náměstí Marienplatz, který byl ve středověku solným a obilním trhem. Mnichov v podstatě založila skupina mnichů, kteří tady vybudovali opatství a dali městu jméno (München znamená “mniši”) V roce 1158 udělil Jindřich Lev z rodu Welfů Mnichovu městská práva a o třicet let později byl dán Wittelsbachům, kteří sem záhy přesídlili. Během reformace se Mnichov stal baštou katolicismu a důležitým centrem protireformace. Němými svědky této éry jsou vznosné kostely, stará radnice a rezidence, které budou součástí prohlídky. Dále prohlídka královské residence bavorských králů. V budově rezidence sídlí od roku 1920 muzeum. Prohlídka nejzajímavějších částí rezidence – Cuvilliés-Theater – skvost divadelní architektury z 18. st., kde v r. 1781 byla uvedena světová premiéra Mozartovy opery Idomeneo. Dále prohlídka Schatzkammer III – kde vedle korunovačních klenotů liturgických předmětů a rozličných předmětů každodenní potřeby ukrývá klenotnice několik neobvyklých zlatých kousků a šperků. (vstupné do královské residence i do klenotnice je pro studenty do 18 let – zdarma !). Odpoledne prohlídka Německého muzea (Deutches Museum) – jednoho z největších a nejstarších muzeí vědy a techniky na světě. V roce 1903 je založil inženýr Oskar von Müller. Budova se nachází poblíž centra Mnichova, na ostrově v Isaru a projektoval ji v roce 1925 Gabriel von Seidl. Muzejní sbírky pokrývají většinu aspektů techniky od její historie po největší úspěchy. Uspořádání všech sbírek je přehledné a logické. Jednotlivým podlažím je vždy vyhrazena určitá technická vývojová etapa – základní klasické průmyslové odvětví v přízemí, nejmodernější technologie v nejvyšších částech budovy. Můžete zde vstoupit na paluby středověkých lodí, prvních parníků, prohlédnout si detailně rekonstruované pracovny Galilea Galileie či Isaaka Newtona. K nejpřitažlivějším expozicím patří historie letectví. Nespornou raritou je Siemensovo nahrávací studio. Mnohé z předmětů jsou doplněny populárně vědeckými filmy, často s množstvím unikátních archivních záběrů. Součástí muzea je i nejrozsáhlejší technická knihovna na světě. Na ploše 50 000 m2 je vystaveno téměř 20 000 exponátů.
V podvečer odjezd na ubytování do mládež. ubytovny, nocleh.

3. DEN

Po snídani přejezd do STUTTGARTU , které je nejen hlavním městem Bádenska – Württemberska, ale také jedním z největších a nejvýznamnějších měst této spolkové země. Je usazeno v kotlině mezi malebným vrchy a představuje přední průmyslové centrum s mnoha důležitými výrobními závody – automobilka Porsche, Mercedes - Benz. Prohlídka centra města – zámek, zámecké nádvoří, zámecká zahrada – velkolepá zahrada s úhlednými alejemi a rozkošnými plastikami byla založena na počátku 19. století. Jednou z nejkrásnějších čtvrtí Stuttgartu je bezpochyby Schillerovo náměstí, které uzavírají historické budovy zřízené v letech 1542 – 1844. Návštěva Porsche Muzeum – věhlasné stuttgartské automobilky, které opatruje kolem padesáti rychlých vozů, z nichž některé byly vyrobeny na objednávku. Muzeum nabízí i prohlídku výrobních linek. Pro zájemce i návštěva Mercedes – Benz Muzea. Osobní volno. Odjezd do ČR k večeru.

4. DEN

Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.Mapa stránek AČCKA