Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Oblast Lužický Srbů, mládežnické středisko s výukou

Program zájezdu

1. DEN

V časných ranních hodinách odjezd, dopoledne přejezd do Německa, ZITTAU – zastávka ve městě na rozhraní 3 zemí. Toto městečko je základnou pro výlety do Žitavských hor a samotné město přitahuje návštěvníky úžasně dochovaným historickým jádrem s četnými starobylými budovami (nádherný barokní Noacksches Haus, neorenesanční Johanniskirche), historickými studněmi a květinovými hodinami. Odjezd na ubytování do mládežnického střediska KIEZ v Seifhennersdorfu poblíž Zittau (Žitavy), oběd. Po obědě návštěva Karáskova muzea v  SEIFHENNERSDORFU, které pojednává o loupežníkui Johanu Karáskovi, narozeném v r. 1764 v Praze.
Návrat zpět do mládežnického střediska, večeře. Společný večer s německými školami.

2. DEN

Snídaně. Dopoledne výuka němčiny formou konverzace s německou lektorkou. Skupina bude rozdělena do 2 menších skupinek, každá skupinka bude mít samostatnou výuku s jednou lektorkou (2 hod.). V poledne oběd v mládežnickém středisku, odpoledne výlet do KLEINWELKY -  návštěva parku dinosaurů s více než 45 dinosaury a návštěva bludiště. Krátká zastávka ve městě BAUTZEN (Budyšín), které je centrem lužicko-srbské národní menšiny a oslňuje především svou historickou částí města, které vyniká malebnou polohou na vysoké skále nad údolím řeky Sprévy. Budyšín je neoficiálním hlavním městem Lužických Srbů. Křivolaké uličky s původními domy, městské hradby, podivně pokřivená bráne Reichenturm i barokní radnice vytvářejí okouzlující komplex. Výstup na věž Alte Wasserkunst z 15. století, jež přečerpávala vodu ze Sprévy nahoru do města. Věž se stala se symbolem Budyšína a otevírá se z ní úchvatná podívaná. Pozdně gotický zámek Ortenburg, postavený pro maďarského krále Matyáše Korvína. V podvečer návrat do mládež. střediska, večeře.
Volný čas po večeři je možné využít ke společným sportovním hrám s německými školami nebo ke společné besedě, event. ke shlédnutí filmu v místním kině.

3. DEN

Snídaně. Ráno výuka němčiny formou konverzace s německou lektorkou, poté balíček na oběd, odjezd do Kottmardorfské oblasti k větrným mlýnům a do krajiny hrázděných domků na celodenní projekt „vom Korn zum Brot“- od zrna k chlebu. KOTTMARSDORF - na 8 km výšlapu se seznámíte se zcela zvláštními domky. Jedná se o hrázděné domy s vnitřním nosným skeletem a samonosnými obvodovými stěnami. Tyto domky zde vytvářejí největší souvislou oblast lidové architektury v Evropě a ztělesňují v sobě řemeslnou dovednost. Na programu je prohlídka větrného mlýnu německého typu zvaného též beraní nebo též kozlačí mlýn. Zde je možno sledovat cestu od zrna až po hotový chléb (vstupné EU/osobu – nutno objednat předem, není v ceně zájezdu). S návštěvou je spojena i jízda na letní sáňkařské dráze (dvě jízdy jsou zahrnuty v ceně).
Večer návrat do mládež. střediska, večeře s grilováním v přírodě – barbecue.

4. DEN

Snídaně. Dopoledne výuka němčiny formou konverzace s německou lektorkou, balíček na oběd, výlet OYBINU, které je perlou Žitavského pohoří. Navštívíte hrad a klášter na hoře Oybin v centru Žitavského pohoří. Bizardní pískovcové skály a barokní horský kostel tvoří kulisu tohoto romantického místa. Z Žitavy do Oybinu se svezete vláčkem taženým parní lokomotivou po úzkorozchodné trati (jízdu nutno předem objednat).
V podvečer návrat zpět do mládežnického středika, večeře a večerní program dle požadavku.

5. DEN

Snídaně, ukončení pobytu v KIEZU, odjezd do DRÁŽĎAN - procházka městem s výkladem průvodce – prohlídka nejznámějších památek: Fürstenzug (procesí šlechticů) – na stěně dlouhé 120 m je na 25000 kachlích z míšenského prorcelánu znázorněno procesí šlechticů (promenáda 35 saských knížat a králů), Theaterplatz – Zwinger: obrazárna starých mistrů s více než 700 malbami, vystavěná začátkem 17. st., Semperoper – jedna z nejvýznamějších operních divadel světa, kostel „Hofkirche“ (Kostel sv. Trojice). Brühlsche Terrasse (Brühlská terasa), Frauenkirche (kostel Panny Marie), Albertinum,- obrazárna nových mistrů – malby od začátku 19. století do současnosti, Grunes Gewolbe – nejstarší a nejbohatší klenotnice Evropy, dále sbírka mincí, Kreuzkirche (Kostel sv. Kříže) - věž, 91 metrů vysoká, otevřena pro návštěvníky. Krátké osobní volno. Při cestě zastávka na BASTEI – krátká zastávka v německém národním parku, procházka přírodou po vyznačené trase (pás obrovských pískovcových kamenů a roklí).
Večer návrat do ČR.Mapa stránek AČCKA