Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Romantický kraj vinic a hradu na soutoku Mosely a Rýna

Program zájezdu

1. DEN

Ve večerních hodinách odjezd do SRN.

2. DEN

Ráno příjezd do KOBLENZE. Jméno Castrum ad confluentas („tábor na soutoku“), jež dali Římané svému táboru v roce 9 př.n.l., prozrazuje strategickou polohu města: leží na soutoku Mosely a Rýna. Prohlídka některých zajímavých míst: Deutsches Eck („německý roh“) – místo, kde se Mosela vlévá do Rýna. Basilika St. Castor – kostel postavený v roce 817 – 836, kde v roce 843 byla uzavřena verdunská smlouva. Současná podoba kostela je z 11. – 13. stol. Alte Burg – pův. středověké opevněné sídlo, dnes městský archiv a knihovna. Život v okolí Rýna, historie rybolovu, Rýn jako vodní stezka, to vše je zachyceno v Rhein Muzeum. Možnost vyhlídkové jízdy lodí po Mosele. Po prohlídce města přejezd na pevnost Ehrenbreitstein – pevnost na protějším břehu Rýna, jedna z největších na světě. Vzhled pevnosti se od pruského období takřka nezměnil a otevírá se z ní úchvatná podívaná na Koblenz, Rýn a Moselu. Ubytování.

3. DEN

Po snídani odjezd k jezeru Laacher See, které se vytvořilo v kráteru vyhaslé sopky. U jezera se nachází mistrovské dílo evropské románské architektury – opatství, jenž se začalo budovat v roce 1093. Procházka kolem jezera, prohlídka opatství. Přejezd na hrad Eltz, který patří hrabatům z Eltzu, jehož původ sahá do 16. století, je dodnes v soukromém vlastnictví, ale přístupný veřejnosti. Odjezd do nejnavštěvovanějšího městečka na Mosele – COCHEM, prohlídka města – šikmý dům, kostel sv. Martina, promenáda podél Mosely. Nezapomenutelná jízda sedačkovou lanovkou k známému Pinnerkreuz – místa nejkrásnějšího výhledu na město, hrad, údolí řeky … Ubytování.

4. DEN

Ráno odjezd do malebného městečka Bremm – výchozího bodu pro lehkou pěší túru, kterou zvládnou i děti, na nejstrmější vinici v Evropě – oblast Calmont. Nedávno zpřístupněná stezka vede po úzkých cestičkách přímo mezi vinicemi s nádherným výhledem na okolní krajinu. Místy je třeba překonávat jednotlivé části pomocí připevněných žebříků (nutná pevná obuv). Odjezd do TRIERU, který je jedním z nejstarších měst v Německu. Jako Augustu Treverorum jej v roce 16 př.n.l. údajně založil sám císař Augustus. Dnes se město může pochlubit bohatým architektonickým dědictvím: Porta Nigra (černá brána) – městská brána zbudovaná ve 3. stol. má kolosální rozměry: je 36 m dlouhá, 21,5 m široká a 30 m vysoká. Hauptmarkt – hlavní trhové náměstí s trhovým křížem symbolizujícím trhové právo města, a kašnou sv. Petra z roku 1595, dóm sv. Petra, Aula Palatina (královská falc), která se datuje do roku 310, rozvaliny římských (2. stol.) a císařských (4. stol.) lázní atd.
Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

5. DEN

V dopoledních hodinách příjezd do ČR.Mapa stránek AČCKA