Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Pojištění na cesty

Naše cestovní kancelář BOCA pojišťuje své účastníky zájezdů u pojišťovny Union, a.s. v následujícím rozsahu:

1. varianta typ A30 - zahraniční zájezdy (komplexní pojištění)

  • pojištění pro turistické cesty, pro území Evropy (evropské státy a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko a evropská část Ruské federace, s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění)
  • pojištění pro turistické cesty, pro území mimo Evropy (kdekoliv na světě kromě USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Jihoafrické republiky, České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění)
  • pojištění pro turistické cesty, svět (kdekoliv na světě s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění)

Druh pojištění x Pojistné plnění

Pojištění léčebných výloh

- ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti

- převoz tělesných ostatků

- nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek

- ošetření jednoho zubu

/ celkem za všechny zuby

7.000.000 Kč

175.000 Kč

2.500 Kč

2.500 Kč max. 7.500 Kč

Asistenční služba
- 24 - hodin denně dostupný servis pro pojistné události v zahraničí

bez limitu

Pojištění zavazadel

- poškození, zničení, odcizení, ztráta pojištěných věcí

18.000 Kč

max. 9.000 Kč/1 věc

celkem účast 500 Kč

Opoždění dodání zavazadel leteckou společností
- nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb

min. 24 hod. max 48 hod.

3.000 Kč

déle než 48 hod. - 9.000 Kč

Ztráta dokladů
- náklady na obstarání náhradních dokladů 10.000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu

- škody na zdraví

- škody na majetku

- jiná majetková újma

- náklady na advokáta

- náklady kauce

celkem za náklady advokáta a náklady na kauci

2.500.000 Kč

1.000.000 Kč

500.000 Kč

50.000 Kč

75.000 Kč

max. 125.000 Kč

Úrazové pojištění

- trvalé následky úrazu

- smrt v důsledky úrazu

180.000 Kč

pojistná částka 90.000 Kč

Pojištění storna zájezdu

- nemoc, úraz, živelná událost, tresný čin

- úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby

80% stornopoplatku

100% stornopoplatku

max. 30.000 Kč/osoba, celkem max. 90.000 Kč/cestovní smlouva

Pojištění nevydařené dovolené

- hospitalizace po dobu delší než 3 dny v době trvání zájezdu

400 Kč/den hospitalizace pojištěnému

240 Kč/den spolupřihlášené osobě

Pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

- cestovní náklady na dopravu do vlasti

8.000 Kč/osoba

celkem max. 32.000 Kč

Pojištění doprovodu
- cestovní náklady osoby doprovázející dítě do 15 let 24.000 Kč
Pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
- cestovní náklady a nečerpané služby při předčasném návratu ze zájezdu

8.000 Kč/os.

celkem max. 32.000 Kč

Pojištění nákladů na cestu blízké osoby pojištěného

náklady na cestu (do a ze zahraničí),

náklady na ubytování (max. 10 nocí)

25.000 Kč

1.000 Kč/os./noc, max. 10.000 Kč

Pojištění nákladů v případě nemoci dítěte

- náklady na cestu blízké osoby do zahraničí

- náklady na ubytování blízké osoby (max. 10 nocí)

25.000 Kč

1.000 Kč/os./noc, max. 10.000 Kč

Pojištění cestovních nákladů v případě nepojizdného vozidla
- cestovní náklady, resp. ubytování v místě opravy

6.500 Kč

Pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku

- odškodné za zpoždění hromadného dopravního prostředku při cestě do zahraničí

80 Kč/hodina,

max. 800 Kč/osoba

Pojištění opožděného nástupu na zájezd

- odškodné za nečerpané služby

2.400 Kč

2. varianta typ B - zahraniční zájezdy (pojištění léčebných výloh, storna zájezdu z důvodu nemoci, zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu)

pojištění pro turistické cesty, pro území Evropy, území mimo Evropy, svět

Druh pojištění x Pojistné plnění

Pojištění léčebných výloh
- ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti

4.000.000 Kč

- převoz tělesných pozůstatků

175.000 Kč

- nákup a oprava dioptrických nebo protetických pomůcek

2.500 Kč

- ošetření jednoho zubu

celkem za všechny zuby

2.500 Kč

max. 7.500 Kč

Asistenční služba
-24- hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí

bez limitu

Pojištění zavazadel
- poškození, zničení, odcizení, ztráta pojištěných věcí

10.000 Kč

max. 5.000 Kč/ 1 věc

celkem účast 500 Kč

Opožděné dodání zavazadel leteckou společností
- nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb

min. 24 hod max. 48 hod

- 3.000 Kč

déle než 48 hod.

- 9.000 Kč

Ztráta dokladů
- náklady na obstarání náhradních dokladů

10.000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu
- škody na zdraví

2.500.000 Kč

- škody na majetku

1.000.000 Kč

- náklady na advokáta

50.000 Kč

- náklady kauce

celkem za náklady na advokáta a náklady kauce

75.000 Kč

max. 125.000 Kč

Pojištění storna zájezdu
- choroba, úraz, živelná událost, trestný čin

80% stornopoplatku, max. 12.000 Kč

- úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby

100% stornopoplatku, max. 12.000 Kč/ 1 osoba

celkem max. 36.000 Kč

3. varianta typ C - zájezdy zahraniční ( pojištění léčebných nákladů, pojištění odpovědnosti za škodu)

pojištění pro turistické cesty, pro území Evropy, mimo Evropu, svět

Druh pojištění x Pojistné plnění

Pojištění léčebných nákladů

- ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti

7.000.000 Kč

- převoz tělesných pozůstatků

175.000 Kč

- nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek

2.500 Kč

- ošetření jednoho zubu

celkem za všechny zuby

2.500 Kč

max. 7.500 Kč

Asistenční služba
- 24 hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí

bez limitu

Pojištění odpovědnosti za škodu

- škody na zdraví

2.500.000 Kč

- škody na majetku

1.000.000 Kč

- náklady na advokáta

50.000 Kč

- náklady kauce

celkem za náklady na advokáta a náklady kauce

75.000 Kč

max. 125.000 Kč

4. varianta typ A10 - zájezdy v ČR (úrazové pojištění, pojištění storna zájezdu z důvodu nemoci, zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu)

pojištění pro turistické cesty, pro území České republiky

Druh pojištění x Pojistné plnění

Pojištění zavazadel

- poškození, zničení, odcizení, ztráta pojištěných věcí

18.000 Kč

max. 9.000 Kč/1 věc

celkem účast 500 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu
- škody na zdraví

500.000 Kč

- škody na majetku

500.000 Kč

Úrazové pojištění
- trvalé následky úrazu

50.000 Kč

- smrt v důsledku úrazu pojistná částka 50.000 Kč
Pojištění storna zájezdu
- onemocnění, úraz, živelná událost, tresný čin

80% stornopoplatku

max. 10.000 Kč/1 osoba

celkem max. 30.000 Kč

- úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby

100% stornopoplatku

max. 10.000 Kč/1 osoba

celkem max. 30.000 KčMapa stránek AČCKA