Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Pojištění na cesty

Naše cestovní kancelář BOCA pojišťuje své účastníky zájezdů u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Územní platnost pojištění:

Pojištění se sjednává pro pojistné události vzniklé na území Evropy (varianta 1,2,3,5,6), tj. geografická oblast Evropy, včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů a státy: Egypt, Izrael, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko a na území celého světa (varianta 4) a České republiky (varianta 7).

Varianta 1 - Evropa

Varianta 2 - Evropa s připojištěním aktivních sportů

Druh pojištění x Pojistné plnění

Pojištění léčebných výloh v zahraničí,

asistenční služby

5 000 000 Kč

 •  náklady na zásah horské záchranné služby
 • zubní ošetření
 •  doprovázející osoba - doprava
 • doprovázející osoba - ubytování
 • náhradní pracovník - doprava, cest. poj.
 • náhradní pracovník - ubytování
 • osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - doprava
 • osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - ubytování
 • zprostředkování finanční pomoci
 • náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů
 • náklady na přepravu při změškání odjezdu

 • 200 000 Kč
 •     5 000 Kč
 • do limitu léčebných výloh
 • 10 000 Kč (max. 2 000 Kč/den)
 • do limitu léčebných výloh
 • 10 000 Kč (max. 2 000 Kč/den)
 • do limitu léčebných výloh


 • 10 000 Kč (max. 2 000 Kč/den)
 • bez limitu
 • 25 000 Kč
 • 5 000 Kč

Úrazové pojištění
 • smrt následkem úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • tělesné poškození způsobené úrazem
 •  100 000 Kč
 • 200 000 Kč
 • 25 000 Kč
Pojištění zavazadel

15 000 Kč
 • věci umístěné ve stranu, v přívěsu či v nosiči vozidla
 • 3 000 Kč (v rámci limitu pro pojištění zavazadel)
Pojištění zpoždění zavazadel
1 000 Kč/hod., max. 8 000 Kč
Pojištění zpoždění letu
1 000 Kč/hod., max 8 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu 4 000 000 Kč
 •  cenné věci

50 000 Kč (v rámci limitu pro pojištění odpovědnosti)

Přerušení cesty
10 000 Kč
Nevyužitá cestovní služba
10 000  Kč
Pojištění STORNO
80 % ze stornopoplatku,
max. 15 000 Kč

Varianta 3 - Evropa

Varianta 4 - celý svět

- stejný rozsah plnění jako u variant 1 a 2, pouze pojištění storna je až do výše 30 000 Kč

Varianta 5 - Evropa

Varianta 6 - Evropa s připojištěním aktivních sportů

- zahrnuje: pojištění léčebných výloh v zahraničí, náklady na zásah horské záchranné služby, zubní ošetření, doprovázející osoba - doprava, doprovázející osoba - ubytování, náhradní pracovník - doprava + cestovní pojištění, náhradní pracovník - ubytování, zprostředkování finanční pomoci, náklady napřepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů, náklady na přepravu při zmeškání odjezdu,

- výše plnění je stejná jako u variant 1 a 2.


Varianta 7 - Česká republika

Druh pojištění x Pojistné plnění

Úrazové pojištění

 • smrt následkem úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • tělesné poškození způsobené úrazem
 • 100 000 Kč
 • 200 000 Kč
 • 25 000 Kč
Pojištění zavazadel
15 000 Kč
 • věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla
 • 3 000 Kč (v rámci limitu pro pojištění zavazadel)
Pojištění odpovědnosti
4 000 000 Kč
 • cenné věci
50 000  (v rámci limitu pro pojištění odpovědnosti)
Pojištění STORNO 15 000 Kč

Soubory ke stažení:

GDPR GDPR (62.7 KB)Mapa stránek AČCKA