Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Anglie - krajem krále Artuše

Program školního zájezdu

1. DEN

V ranních hodinách odjezd z ČR. Přejezd přes Německo, Belgii, Francii do Calais.

2. DEN

Cesta trajektem z Calais do Doveru. Ráno příjezd do LONDÝNA – prohlídka města po trase: katedrála sv. Pavla - majestátní stavba z let 1675 – 1710 je dílem architekta Christophera Wrena; vznikla na místě původní středověké katedrály, kterou v roce 1666 zničil Velký požár Londýna. Zajímavostí je tzv. šeptající galerie – neobvyklá akustika způsobuje, že slovo vyslovené proti zdi zřetelně uslyšíte na opačné straně galerie. Také se zastavíme u Monumentu, který stojí v místě, kde v roce 1666 vypukl již zmíněný požár, který zničil velkou část města. Můžete vystoupit na věž získat pamětní list s obrázkem Monumentu. Další památkou na trase je Tower of London – pevnost, kterou nechal zbudovat již Vilém Dobyvatel. Sloužila jako královské sídlo, ale také jako vězení. V současné době jsou zde uloženy korunovační klenoty. K nejslavnějším obyvatelům Toweru patří sedm havranů, jejichž přítomnost chrání legenda, podle níž by se království rozpadlo, kdyby Tower opustili. Následuje prohlídka Tower Bridge – zvedací most, který patří k symbolům Londýna. Uvnitř mostu se nachází výstava věnovaná historii a fungování mostu. Loď HMS Belfast – křižník Královského námořnictva z 2 sv. války, který byl v r. 1963 vyřazen a dnes slouží jako muzeum, Hays Gallery – nákupní pasáž s výstavami výtvarného umění a dalšími obchůdky, možnosti drobných nákupů. Dále kolem Southwark Cathedral a po London Bridge opět na druhou stranu Temže k Toweru, kde již bude čekat autobus. Přejezd na ubytování. K večeru odjezd na ubytování na ubytovně ( Bath, event. Bristl).

3. DEN

Ráno snídaně, přejezd do oblasti JZ Anglie, průjezd DARTMOORSKÝM NÁRODNÍM PARKEM, krajem “Psa Baskervillského” se zastávkou na některém z romantických vřesovišť s pasoucími se divokými poníky. Přejezd k romantické zřícenině hradu TINTAGEL CASTLE (cca 3 GBP), který se vypíná na vysokém skalním útesu, o němž pověst říká, že se zde narodil legendární král Artuš, který byl dle historiků údajně římsko-britským vůdcem či bojovníkem a stál v čele odboje proti vpádu Anglů a Sasů v 6. stol. Od hradu vede stezka po útesu až k tintagelskému kostelu s normanským i anglosaským zdivem. Návštěva Síně krále Artuše (cca 3 GBP) a procházka kolem Old Post Office, která je jednou z nejstarších pošt v Anglii. Odjezd na ubytování do rodin v Torquay.

4. DEN

Po snídani prohlídka města TORQUAY. Elegantní lázeňské město nazývané “královnou mezi přímořskými středisky” na anglické Riviéře, s palmovými háji a středomořskou květenou, kde žila a tvořila slavná autorka detektivních románů, Agatha Christie, která zde má i své muzeum. Město je plné exotických rostlin, parádních domů, hotelů a restaurací. Přejezd do městečka TOTNES s typickými úzkými uličkami, domky s doškovými střechami a hradem. Možnost krátkého přejezdu (7 míl) parní lokomotivou z Totnes překrásným údolím řeky Dart do stanice South Devon. Pokračování autobusem do SALCOMBE – malé městečko s charakteristickými rybářskými chalupami na zalesněném pobřeží, bílými plážemi a oblíbeným jachtařským střediskem. Procházka podél moře. Návštěva vesničky Inner Hope, kde uvidíte domky s doškovými střechami. Odjezd na ubytování do rodin v Torquay.

5. DEN

Po snídani odjezd do přístavu PLYMOUTH, odkud vyplouvali na objevitelské cesty Drake, Raleigh, Otcové poutníci, Cook a Darwin. Návštěva audovizuálního komplexu Plymouth Dome, (cca 4 GBP) - návštěvnického střediska, které vás prostřednictvím špičkové techniky seznámí s dějinami města a s životem jeho velkých postav. Dále procházka kolem Mayflower Stone and Step, místa, odkud se v r. 1620 vydali na plavbu do Nového světa, která byla třetím a prvním úspěšným pokusem Anglie o kolonizaci k normanskému klášteru. Odjezd do EXETERU - prohlídka historického města, střediska Devonu s nádhernou katedrálou. Návštěva míst, kde pobýval Sir Francis Drake – slavný pirát mnoha moří v období vlády královny Alžběty I.. Odjezd na ubytování v rodinách v Torquay.

6. DEN

Po snídani odjezd do LONDÝNA - návštěva a muzea Madame Tussaud´s, kde jsou vystaveny voskové figuríny zobrazující mnohé známé osobnosti (cca 14,50 GBP) . Dále prohlídka nejzajímavějších míst: The Buckingham Palace- sídlo královské rodiny The Houses of Parliament, Westminster Abbey (korunovační kostel, probíhají zde také svatby a pohřby příslušníků královské rodiny), Big Ben, vládní čtvrť White Hall, ulice Downing Street, kde sídlí ministerský předseda, Trafalgar Square (čtvercové náměstí se sloupem admirála Nelsona, Národní Galerie, Piccadilly (kruhové náměstí s typickými osvětlenými reklamami), Leicester Square (možno koupit suvenýry). Procházka po Covent Garden (místo, kde vystupují na ulici umělci, bývalý květinový trh), možnost nákupu potravin na zpáteční cestu event. drobných dárků či suvenýrů. Odjezd na noční trajekt.

7. DEN

Průjezd Francií, Belgií a Německem zpět do ČR. Návrat do ČR v odpoledních hodinách.



Mapa stránek AČCKA