Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Anglie - Londýn a okolí

Program školního zájezdu

1. DEN

V ranních hodinách odjezd z ČR směr Praha, Rozvadov přes SRN, Belgii a Francii na trajekt do Calais, přejezd do Doveru.

2. DEN

Ráno přejezd do LONDÝNA, ke katedrále Sv. Pavla (vstupné studenti cca 3,50 GBP) jejíž kupole je zdaleka viditelná (třetí nejvyšší kupulovitá stavba na světě, autor Ch. Wren se nechal inspirovat kupolí chrámu sv. Petra v Římě), jedna z největších pamětihodností v Londýně, v kryptě jsou pomníky a sarkofágy významných osobností anglické historie. Procházka po Tower Bridge, prohlídka Tower of London - pevnost, jejíž stavbu zahájil Vilém Dobyvatel. V žalářích pevnosti bylo vězněno mnoho vysokých šlechticů a konaly se zde četné popravy. Nesmírně zajímavá je prohlídka královských korunovačních klenot, které jsou zde uloženy v pokladnici Jewel House a dokumentují historii a bohatství Velké Británie. Odpoledne přejezd dvoupatrovým busem a návštěva muzea voskových figurín – Madame Tussaud´s. Alternativně možnost návštěvy National Gallery, ve které je vystaveno přes 2 200 obrazů všech evropsých malířských aměrů a období od 13. Do 20. století. Ve čtyřech křídlech a 66 stálech jsou zastoupena mistrovská díla od středověku po impresionizmus. (vstupné zdarma). Možnost posezení u odpoledního čaje v místní čajovně v přízemí budovy. Event. možnost návštěvy Tate Gallery (vstupné zdarma) - tuto významnou uměleckou galerii otevřel na místě největšího londýnského vězení r. 1897 milionář sir Henry Tate. V neoklasicistické budově jsou vystavena díla britských umělců od 16. Do 19. St. a mezinárodní moderní umění od r. 1880. Roku 1987 byla otevřena postmoderní přístavba architekta Jamese Stirlinga, Clore Gallery, kde si prohlédnete díla J.M.W. Turnera.). K večeru návrat autobusem na nocleh. K večeru přejezd na ubytování.

3. DEN

Přejezd do Shakespearova rodiště STRATFORD-UPON-AVON, procházka malebným městečkem, prohlídka rodného domu spisovatele a míst spjatých s jeho životem, návštěva Shottery – rodiště Shakespearovy manželky. Osobní volno. Piknik na břehu řeky Avon a odpoledne odjezd na překrásný hrad WARWICK . Prohlídka hradu, hladomorny a vystavených voskových figurín. K večeru odjezd do rodin.

4. DEN

Ráno po snídani odjezd do centra LONDÝNA: pěší procházkou kolem Big Benu po Westminster Bridge, na Parliament Square k budově Parlamentu, dále prohlídka korunovačního kostela Westminster Abbey, kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti až do r. 1760 - konají se zde svatby a křtiny příslušníků královské rodiny. Projdeme po vládní ulici Whitehall, zastávka u Downing Street, kde v čísle 10 úřaduje a bydlí anglický ministerský předseda, kolem Horse Guards, kde se budete moci vyfotit u stráží na koni. Dále přes Trafalgar Square – zastávka u kašny a sloupem na paměť vítězství admirála Nelsona nad Španěly v bitvě u Trafalgaru, přes Leicester Square, na náměstí Piccadilly Circus , které je jedno z nejnavštěvovanějších náměstí v Londýně, mladí lidé si zde dávají schůzky u kašny se sochou Erose a večer je náměstí typické svými obrovskými světelnými reklamami. Procházkou přes Green Park k Buckinghamskému paláci, kde bydlí královská rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením královské standarty. Před palácem drží stráž královská garda a uvidíte zde také sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce. Dále přejezd patrovým busem či metrem (cca 1,5 – 2 GBP), event. pěšky k The Royal Albert Hall of Arts and Sciences, koncertní síně, kde se konají i další velké akce. Jméno nese podle prince Alberta, manžela královny Viktorie, který byl autorem návrhu stavby. Pro současníky královny Viktorie to byla monumentální stavba porovnatelná jen s nejslavnějšími stavbami starého Říma. Prohlídka koncertní síně s výkladem včetně prohlídky královské lóže. Na závěr dne přejezd patrovým busem (cca 1,5 GBP) na Covent Garden – bývalý ovocný a zeleninový trh, dnes spousta obchůdků, tržnice a oblíbené místo mladých umělců – kouzelníků, pouličních akrobatů a. hudebníků. K večeru odjezd na trajekt Calais – Dover.

5. DEN

Přejezd přes Francii, Belgii a SRN. Příjezd do ČR večer, v odpoledních hodinách.Mapa stránek AČCKA