Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Irsko - to nejhezčí z jižního Irska

Navštivte s námi “zelený ostrov”, který je nejzajímavější tam, kde se zelená země setkává s mořem – podél pobřeží. V odlehlejších pobřežních oblastech se nachází místa, kde se ještě stále hovoří tradiční irštinou, keltským jazykem příbuzným skotské gaelštině a velštině. Na celém ostrově se domluvíte anglicky. Louky protkané kamennými zídkami, prehistorické stavby, ale i viktoriánské stavby nás budou provázet na cestě touto zemí, spjaté s keltskou minulostí a hluboce zakořeněným křesťanstvím. Navštivte s námi jednu z nejkrásnějších oblastí Irska – oblast Cork a Kerry na jižním pobřeží ostrova.

Program školního zájezdu

1. DEN

Ve večerních hodinách odjezd z ČR směr Praha, Plzeň, Rozvadov do Německa.

2. DEN

Přejezd přes území Německa, Belgie do Francie, nocleh v hotelu F1.

3. DEN

Časně ráno přejezd do Calais na trajekt do Doveru. Přejezd do CARDIFFU a celodenní prohlídka hlavního města Walesu. Večer přejezd na noční trajekt do Irska (Pembroke/jižní Wales – Rosslare/Irsko).

4. DEN

Ráno příjezd do jednoho z nejkrásnějších irských městeček KINSALE, prohlídka pevnosti Charles Fort, kterou vybudovali Angličané a patří k nejpůsobivějším dochovaným ukázkám pevnosti hvězdicovitého typu v Evropě. Příjemné pobřeží u městečka Kinsale se zátočinami je oblíbeným místem pro rybaření a pozorování ptactva (je zajímavé i pro nezasvěcené a vyskytují se zde mj. i kormoráni). Procházka po pobřeží. Navečer odjezd do rodin a večeře.

5. DEN

Po snídani prohlídka turisticky atraktivního městečka KILLARNEY, odpoledne projížďka oblastí Národního parku KILLARNEY a tzv. kerryského okruhu – RING OF KERRY, což je tradiční cesta, která vede kolem poloostrova Iveragh a míjí nádherná Killarneyská jezera. Tato oblast, proslulá jedinečnou krajinou, patří k nejnavštěvovanějším turistickým atrakcím. Na okruhu jsou étericky tesané útesy, mlhavé hory a tmavomodrá jezera. Zastávka a turistická procházka přírodou po některých zajímavých místech tohoto okruhu (dle počasí a časových možností). Projížďka po trase: Kerry Bog Village (u Killorglin), skanzen se skupinou rekonstruovaných domků z prvního desetiletí 19. století (v ceně vstupného je i šálek pravé irské kávy), městečko Caherciveen (rodné město Daniela O´Connela – byl známý jako “Osvoboditel”, organizoval klidné manifestace za zrovnoprávnění katolíků), přímořské lázeňské městečko Waterville, ledovcové údolí Moll´s gate, kde se otevírá strhující výhled do krajiny, vyhlídka Ladies´s View (Dámská vyhlídka - získala jméno podle toho, že přivedla do vytržení dvorní dámy královny Viktorie, když se tu zastavily v r. 1861), zřícenina opatství MUCKROSS ABBEY a panské sídlo MUCKROSS HOUSE z 19. století s výhledem na jezera. K večeru návrat na ubytování do rodin. Večeře.

6. DEN

Po snídani odjezd k Drombeg Stone Circle – patří mezi nejkrásnější kamenné kruhy v hrabství Cork. Datuje se přibližně do roku 150 př. n. l., tvoří jej 17 kamenů a má průměr 8 m. Přejezd k mysu MIZEN HEAD – nejjihozápadnější bod Irska, jehož útesy jsou často bičované rozbouřeným mořem. Při procházce po mysu je možné se kochat nádhernými výhledy na útesy a atlantický příboj. Odjezd k BANTRY HOUSE, sídlu rodu Whiteů, dříve hrabat z Bantry, které vyniká úchvatnou polohou u zálivu Bantry Bay. Z teras tohoto domu uvidíte celý záliv s ostrovem Whiddy a pohořím Caha Mountains. Překrásná zahrada kolem domu je inspirovaná florentskými zahradami Boboli. Možnost prohlídky krásných vnitřních interiérů se sbírkou umění a nábytku. Pěší procházka kolem zálivu Bantry Bay, kde můžete zahlédnout i dovádějící tuleně. K večeru odjezd zpět do rodin, večeře.

7. DEN

Ráno po snídani odjezd z rodin, zastávka v přístavním městečku COBH na ostrově Great Island, jednom ze tří v Corském zálivu, které jsou dnes propojeny hrázemi. Jeho viktoriánské nábřeží se pyšní řadovými domy, nad nimiž se tyčí impozantní neogotická katedrála St. Cohman´s. Přístav je známý tím, že odtud vyplouvaly lodě s irskými emigranty do Ameriky. Přejezd do hrabství Tipperary k pevnosti na skále, ROCK OF CASHEL, pozoruhodnému středověkému opatství, které bylo více než 700 let sídlem munsterských králů, jejichž říše zabírala převážnou část jižního Irska. Kaple Cormac´s Chapel se řadí k nejpozoruhodnějším ukázkám románské architektury v zemi. Odpoledne přejezd na pobřeží do Dunmore East – nejrozkošnější rybářské vesnice v hrabství Waterford – tradiční domky s doškovými střechami, útesy z červeného pískovce, přístav. Procházka podél úpatí útesů s vyhlídkou na přístav. K večeru přejezd na noční trajekt z irského Rosslare do anglického Pembroke v jižním Walesu

8. DEN

Přejezd do LONDÝNA - celodenní pěší prohlídka po trase: Westminster, Houses of Parliament, White Hall, Downing Street, Buckingham Palace, Pickadilly Circus, Trafalgar Square, Covent Garden. Pro zájemce možnost návštěvy Madame Tussauds´s. K večeru odjezd na noční trajekt Dover – Calais.

9. DEN

Přejezd přes Francii, Belgii a Německo. Příjezd do ČR v pozdějších odpoledních hodinách.Mapa stránek AČCKA