Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Londýn a okolí s návštěvou farmy

Program školního zájezdu

1. DEN

Ráno odjezd Rozvadov a dále přes Německo a Belgii do Calais na trajekt do Anglie.

2. DEN

Ráno příjezd do hlavního města Velké Británie – LONDÝNA – celodenní prohlídka: Greenwich, procházka parkem a návštěva městečka: Old Royal Observatory, kde se již od roku 1884 měří světový čas a dnes zde sídlí muzeum; prochází tudy také nultý poledník. Procházka kolem Queen´s House - dům ze 17. století postavený pro Henrietu Marii, manželku Karla I., dále kolem National Maritime Museum – jsou zde vystaveny rozmanité exponáty od primitivních kanoí až po moderní plavidla. Lodě Cutty Sark. Automaticky řízeným rychlovlakem DLR přejezd do čtvrti City of London – návštěva pevnosti Tower of London, která byla v minulosti sídlem panovníka, vězením, místem, kde se popravovalo a také ZOO, nyní zde navštívíte královskou klenotnici, zbrojnici a místa spjatá s historií. Dále procházka po trase Monument (místo, kde vypukl v r. 1666 v Londýně požár, který zničil velkou část města), možnost vystoupit na věž, kde obdržíte za cca 1,- GBP certifikát s obrázkem Monumentu (možno dát zarámovat), Museum Bank of England (zdarma), St. Paul´s Cathedral (dle návrhu Sira Cristophera Wrena, po kopuli dómu sv. Petra v Římě je druhou největší na světě, Millenium Bridge, Globe (zrekonstruované divadlo W. Shakespeara), kolem Clink Prison Museum, Southwark Cathedral, London Bridge (most, na jehož místě stál původně nejstarší most přes řeku Temži, který byl v 19. st. rozebrán, vydražen a po kusech převezen do USA. Most dnes stojí v Lake Havasu v Arizoně), loď HMS Belfast – křižník Královského námořnictva z 2. světové války, který byl v r. 1963 vyřazen a dnes slouží jako muzeum, Hay´s Gallery – nákupní pasáž s výstavami výtvarného uměn a dalšími obchůdky, možnosti drobných nákupů, procházka po Tower Bridge – zvedací most pro velké lodi, jeden ze symbolů Londýna. K večeru odjezd na ubytování do rodin, večeře.

3. DEN

Ráno odjezd na prohlídku farmy, kde budete seznámeni s chovem hospodářských zvířat a obděláváním půdy ve Velké Británii. Na farmě uvidíte velké množství zvířat včetně ušlechtilých plemen, tažných koní nebo dravých ptáků, je zde také výstava včel, zeleninová zahrada, muzeum sekaček na trávu a zahradního náčiní a další zajímavosti. Odpoledne dle časových možností zastávka u hradu Leeds Castle, sídla Jindřicha VIII., který mnozí pokládají za jeden z nejkrásnějších hradů v Anglii. Navečer návrat do rodin, večeře a nocleh.

4. DEN

Po snídani odjezd do centra Londýna – procházka po trase: Westminster Abbey (korunovační kostel, kde probíhají také svatby a pohřby příslušníků královské rodiny),the Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street (dům č. 10 je oficiální rezidencí ministerského předsedy od roku 1732), Buckingham Palace (sídlo královské rodiny, výměna stráže), Trafalgar Square (čtvercové náměstí se sloupem admirála Nelsona), možnost návštěvy National Gallery (zdarma) – přední londýnské muzeum umění vlastnící přes 2200 obrazů evropského umění (např. italská renesance, nizozemské malířství, španělské malířství 17. stol.), Piccadilly Circus (kruhové náměstí s typickými světelnými reklamami) až na Covent Garden (místo, kde vystupují pouliční umělci, bývalý květinový trh). Možnost nákupu potravin na zpáteční cestu. Odjezd z Londýna ve večerních hodinách, trajekt do Francie.

5. DEN

Přejezd přes Francii, Belgii, Německo do ČR. Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.Mapa stránek AČCKA