Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Skotsko - země tradic a krásné přírody

Program školního zájezdu

1. DEN

v ranních hodinách odjezd směr Rozvadov. . Denní a noční přejezd přes Německo a Francii do Calais.

2. DEN

Časně ráno Eurotunnel z Calais do Folkestone, přejezd do YORKU - prohlídka historického centra města s úzkými uličkami, nádherné gotické katedrály, nevýznamnější památky v Yorku. Procházka po městských hradbách. Návštěva Jorvik Viking Centre (vstupné cca 7 GBP): expozice Vás zavede do dob dávno minulých, kdy sem Vikingové připlouvali na rychlých člunech přes Severní moře. Přejezd na nocleh do hotelu F1.

3. DEN

Ráno odjezd v 7.30 hodin na hranici mezi Skotskem a Anglií, která byla po mnoho staletí svědkem nespočetných hraničních půtek mezi Anglií a Skotskem. Římané se za panování císaře Hadriána rozhodli vybudovat zde opevněný obranný val, tzv. Hadrian´s Wall, jehož výstavba trvala pouhých deset let a jež se táhne 117 km až k městu Newcastle-upon-Tyne. Tento val si v jednom z jeho nejzachovalejších úseků prohlédneme. Odjezd do Edinburghu – prohlídka města: Hrad - zde jsou uloženy korunovační klenoty skotských králů a také tzv. korunovační kámen (Stone of Destiny), je zde také kaple věnovaná památce Skotů padlých při různých válkách v minulosti až po druhou světovou válku . Procházka ulicí Royal Mile vedoucí od hradu, návštěva Scotch Whisky Centre s možností nákupu různých druhů whisky. Dále na této ulici stojí St. Giles Cathedral (odtud řídil kazatel John Knox skotskou reformaci v 16. století). Touto ulicí se dostanete až k Hollyrood Palace - dnes oficiální skotská rezidence královny(vstupné cca 9, 80 GBP). Po prohlídce města odjezd z Edinburghu, přejezd do Stirlingu – ubytovánív rodinách ve 20 hodin, večeře.

4. DEN

Odjezd v 7.30 hodin přes Inverness k jezeru LOCH NESS, zastávka u jezera u zříceniny hradu Urquhart Castle (vstupné cca 5 GBP).Odpoledne odjezd do NEW SCONE (asi 3 km severně od Perthu) – prohlídka krásných zahrad a gotického Scone Palace – místa, kde probíhaly v minulosti korunovace skotských králů . Pro zájemce občerstvení v královské kuchyni. Odjezd zpět na nocleh ve 20.30 hodin do rodin ve Stirlingu

5. DEN

Po snídani odjezd v 7.30 hodin – přejezd přes skotskou Vrchovinu (Highlands) do FORT WILLIAM ležícího na úpatí Ben Nevisu (nejvyšší hora Velké Británie; 1.344 m)- prohlídka malebného městečka a výstup na horu Ben Nevis ( při dobrém počasí,) – doba výstupu a sestupu celekem cca 5 hod. Návštěva palírny whisky ve Fort William - budete mít možnost nahlédnout do tajů výroby skotské whisky (zdarma). Přejezd do FORT AUGUSTUS – krátká zastávka, prohlídka soustavy zdymadel na Kaledonském kanále, tzv. Neptunovy schody. Návrat do rodin a ubytování ve 20.30 hodin, večeře.

6. DEN

Po snídani v 7.30 hodin přejezd do STIRLINGU: město vyrostlo kolem hradu, jenž z historického hlediska patří k nejvýznamnějším pevnostem ve Skotsku a je také ukázkou renesanční architektury ve Skotsku. Hrad hrál klíčovou roli v bojích za skotskou nezávislost ve 13. a 14. století. Návštěva hradu . Od  hradu dohlédneme na sedm bitevních polí. Wallaceův pomník u Abbey Craig, vysoký 67 metrů, připomíná porážku Angličanů Willamem Wallacem u mostu Stirling Bridge v r. 1297. Přejezd do Liverpoolu na ubytování v hotelu F1 do 21.00 hodin.

7. DEN

Po snídani odjezd do Londýna. Celodenní prohlídka LONDÝNA - prohlídka Britského muzea - jedná se o nejstarší veřejné muzeum na světě, které bylo zřízeno v r. 1753, ve které je umístěna řada řeckých, římských, egyptských, západoasijských, mexických a orientálních exponátů. Procházka a nákupy po Oxford Street, jedné z nejznámějších nákupních ulic, přechod do Hyde Parku. Procházka kolem Marble Arch (Mramorový oblouk), který byl vytvořen v roce 1828 jako imitace Konstantinova oblouku v Římě a přenesen sem od Buckinghamského paláce v roce 1851. Osobní volno. K večeru odjezd z Londýna z nábřeží řeky Temže na trajekt do Doveru.

8. DEN

Přejezd přes Německo, příjezd do ČR v odpoledních hodinách.



Mapa stránek AČCKA