Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Velká Británie - York, Edinburgh, Jezerní oblast, Birmingham, Cardiff

Program školního zájezdu

1. DEN

V ranních hodinách odjezd směr Rozvadov, noční přejezd přes Německo a Francii do Calais.

2. DEN

Časně ráno Eurotunnel z Calais do Folkestone, přejezd do YORKU - prohlídka historického centra města s úzkými uličkami, nádherné gotické katedrály, nevýznamnější památky v Yorku. Procházka po městských hradbách. Návštěva Jorvik Viking Centre: expozice Vás zavede do dob dávno minulých, kdy sem Vikingové připlouvali na rychlých člunech přes Severní moře. Přejezd na nocleh do hotelu F1.

3. DEN

Ráno po snídani odjezd na hranici mezi Skotskem a Anglií, která byla po mnoho staletí svědkem nespočetných hraničních půtek mezi Anglií a Skotskem. Římané se za panování císaře Hadriána rozhodli vybudovat zde opevněný obranný val, tzv. Hadrian´s Wall, jehož výstavba trvala pouhých 10 let a jež se táhne 117 km až k městu Newcastle-upon-Tyne. Prohlídkai v jednom z jeho nejzachovalejších úseků . Odjezd do Edinburghu – prohlídka města: Hrad - zde jsou uloženy korunovační klenoty skotských králů a také tzv. korunovační kámen (Stone of Destiny), je zde také kaple věnovaná památce Skotů padlých při různých válkách v minulosti až po druhou světovou válku (cca 7 GBP). Procházka ulicí Royal Mile vedoucí od hradu, návštěva Scotch Whisky Centre s možností nákupu suvenýrů. Dále na této ulici stojí St. Giles Cathedral (odtud řídil kazatel John Knox skotskou reformaci v 16. století). Touto ulicí se dostanete až k Hollyrood Palace (dnes oficiální skotská rezidence královny). Po prohlídce města odjezd z Edinburghu, přejezd na ubytování.

4. DEN

Po snídani odjezd do Lake District (Jezerní oblast) v severní Anglii, oblast Cumbrie, která patří k nejatraktivnějším venkovským oblastem britských ostrovů. Krásná krajina s jezery, horami, zelení a ovcemi. V této poklidné krajině napsali mnohé ze svých děl básníci a spisovatelé, např. Wiliam Wordsworth. V oblasti se 16 většími jezery se vypíná i nejvyšší anglická hora Scafell Pike (979 m). Zastávka a procházka půvabného městečka u třpytivého jezera Windermere - GRASMERE , kde žil básník William Wordsworth. Návštěva rodného domku básníka včetně jeho muzea - Dove Cottage, kde básník strávil převážnou část života. Přejezd do AMBLESIDE – městečka s viktoriánským duchem, které je zároveň přitažlivou „základnou“ pro pěší turisty. Projížďka parníkem „Gondola“, jež patří National Trustu z nedalekého CONISTON WATTER do Brantwooku. Zastávka ve vesnici HAWKSEAD, která je uzavřená pro automobilovou dopravu a honosí se pitoreskními uličkami a hrázděnými domy. Odjezd na ubytování.

5. DEN

Po snídani odjezd do STOKE-ON-TRENT – kde se vyrábí keramika již od doby Římanů , přičemž největší rozmach výroby začal v 18. Století (rozvoj těžby uhlí a dovoz hrnčířské hlíny z Devonu a Cornwallu) a během 40 let se město stalo největším centrem výroby keramiky na světě. Oblasti se začalo říkat The Potteries (Hrnčírny). Prvním a dodnes nejznámějším z návrhářů keramiky byl Josiah Wedgwood, jehož továrna dodnes dodává luxusní a kvalitní keramiku do celého světa. Návštěva Gladstone Pottery Musea (3,95 GBP), kde uvidíte ohromné hrnčířské pece, které dřív dominovaly celému město, stejně jako řemeslníky nárorně předvádějící hrnčířský um. Event. dle zájmu návštěva dalších hrnčířské dílen a továren, možnost nákupu drobných keramických suvenýrů. Odpoledne alternativně možnost návštěvy:
Alton Towers (poblíž Stoke-on-Trent) – největšího britského zábavního parku, který se stále udržuje na vrcholu tohoto druhu zábavy a každou sezónu představuje nové atrakce.,
Cadbury World v Birminghamu – toto muzeum provádí návštěvníky historií čokolády i dynastie Cadburyů. Během prohlídky máte možnost okusit vzorky čokolády z výrobní linky (zdarma). K večeru odjezd na ubytování do rodin.

6. DEN

Ráno po snídani přejezd do hlavního města Walesu CARDIFFU. Po cestě zastávka u Firth of Forth Road bridge (viadukt, zavěšený most – výstavba v letech 1958 – 1964)) – nejjižnější most přes řeku Severn, který spojuje Wales a Anglii. Celodenní prohlídka CARDIFFU - procházka historickým centrem města se středověkým hradem, prohlídka fotbalového stadionu Millennium Stadium (Cardiff Arms Park) s místním průvodcem (vstupné cca 2 – 3 GBP) – pravděpodobně nejpozoruhodnějšího stadionu na světě, který má kapacitu 72.500 diváků (technicky náročná stavba - 4 sloupy podpírají střechu ve výšce 90 m nad zemí, zasunovací střecha - 2 x 55 m dlouhých panelů, která umožňuje za každého počasí divákům příjemnou podívanou). Přejezd autobusem do St. Fagans na předměstí Cardiffu, kde navštívíte Welsh Folk Museum. – jedná se o skanzen pod širým nebem, který vznikl ve 40. letech 20. století a náležel k prvním svého druhu Ve 40 hektarovém parku vyrostly pečlivé rekonstrukce budov ze všech končin Walesu – řadové dělnické domy, zemědělská obydlí a statky, řada obchodů, kaple, kovárna, celnice a stará škola a dokonce i keltská vesnice. Odjezd na ubytování do rodin.

7. DEN

Po snídaní přejezd do LONDÝNA – celodenní prohlídka hlavního města V. Británie. Procházka po trase:
Britské muzeum – jedno z největších muzeí na světě, které prošlo nedávno obrovskou nákladnou rekonstrukcí včetně skleněného zastřešení Velkého nádvoří. Je jednou z nejoblíbenějších atrakcí v Anglii. Prohlídka jen části muzea – dle výběru. (vstupné zdarma)
Trafalgar Square - čtvercové náměstí se sloupem admirála Nelsona , fontánou a vodotrysky a Národní galerií
náměstí Piccadilly Circus s velkými světelnými reklamami a sochou řeckého boha lásky Erota
Buckinghamský palác - londýnské sídlo královské rodiny a zároveň úřad královny. Socha královny Viktorie, která první obývala palác.
St. James´s park - nejstarší královský park založený Jindřichem VIII a jeden z nejkrásnějších londýnských parků
Hors Guards - sídlo královské jízdní gardy, kde 2 x denně probíká výměna jízdních stráží.
White Hall - ulice, kde se nachází vládní budovy a ministerstva, Downing St s oficiální rezidencí ministerského předsedy od r. 1732.
Westminsterského opatství - korunovační kostel, svatby a pohřby členů královské rodiny. Nejstarší a nejvýznamnější kostel v Londýně.
Parlament – sídlu vlády vévodí hodinová věž se 14 tunovým zvonem Big Ben, zavěšným v r. 1858. Jeho hluboký zvuk vysílá denně BBC.
Na závěr dne možnost prohlídky Londýna z vyhlídkového London Eye (11,25 GBP/dosp. os., 9,40 GBP/děti) a závěrečná projížďka centrem Londýna kolem katedrály Sv. Pavla, jejíž kupole je zdaleka viditelná (třetí nejvyšší kupulovitá stavba na světě, autor Ch. Wren se nechal inspirovat kupolí chrámu sv. Petra v Římě), jedna z největších pamětihodností v Londýně, v kryptě jsou pomníky a sarkofágy významných osobností anglické historie. Krátká zastávka u Tower of London - pevnost, jejíž stavbu zahájil Vilém Dobyvatel. V žalářích pevnosti bylo vězněno mnoho vysokých šlechticů a konaly se zde četné popravy. V současné době zde jsou uloženy v pokladnici Jewel House královské korunovační klenoty, které dokumentují historii a bohatství Velké Británie. Přejezd po Tower Bridge a odjezd na Eurotunel do Folkestone.

8. DEN

Přejezd přes Německo, příjezd do ČR v odpoledních hodinách.Mapa stránek AČCKA