Upravit stránku
 • pobyty v rodinách, na ubytovnách, v hotelích
 • skupiny 40 studentů (SŠ, ZŠ)
 • 3 - 4 místa pro učitele zdarma
 • pro učitele další výhody (dle domluvy)
 • poznání místních reálií
 • programy na přání
 • možnost referencí
 • spojování kolektivů
 • soutěže o ceny v buse
 • návštěvy škol ve Francii
 • odborné exkurze na vybrané téma
 • soutěž o nejlepší foto ze zájezdu
 • snížené ceny zájezdů při vyšším počtu studentů

Vyberte si z našich vzorových programů

 • 6 dní Francouzská riviéra - nejkrásnější místa Azurového pobřeží

  Program školního zájezdu

  1. DEN

  Odjezd z ČR odpoledne, průjezd Rakouskem a Itálií do Francie, noční přejezd.

  2. DEN

  Ráno příjezd do NICE, přímořského střediska, které je známé jako hlavní město francouzské riviéry s palmovou promenádou Des Anglais, zde bezpečnostní zastávka 9 hodin. Hlavní město departmánu Alpes-Maritime nabízí širokou škálu památek a kulturních pokladů. Dle zájmu návštěva Musée Marc Chagall, Musée Matisse nebo Musée d´Art Moderne et d´Art Contemporain. Prohlídka starého města a přístavu, výjezd vláčkem na hradní vrch, odkud je nádherný výhled na Nice a Andělskou zátoku. Prohlídka čtvrti Cimiéz – místa, kde se v Nice usídlila římská moc. Odpoledne ANTIBES, které vzniklo jako řecká osada Antipolis, kterou později osídlili Římané. Nejvýznamnější budovou je Chateau Grimaldi, někdejší rezidence monacké panovnické rodiny (z 12. st.) - nyní v něm sídlí Musée Picasso. Umělec totiž v r. 1946 využíval část paláce jako ateliér a z vděčnosti daroval zámeckému muzeu všech 150 děl, jež tu dokončil. Většina z nich vyjadřovala jeho lásku k moři. Prohlídka historického centra města a podél moře. Večer odjezd na ubytování do hotelu F1, nocleh.

  3. DEN

  Ráno odjezd do GRASSE, prohlídka jedné z nejznámějších parfumérií s francouzským průvodcem a s vysvětlením procesu výroby parfémů, mýdel atd. Město je centrem světové kosmetiky již od 16. Století, kdy Kateřina Medicejská zavedla módu navoněných kožených rukaviček. Možnost nákupu voňavých suvenýrů. Odjezd do oblasti Verdonského kaňonu. Panoramatická jízda podél jižního okraje Verdonského kaňonu se zastávkami na vyhlídkových místech. Příjezd k jezeru LAC ST.CROIX a poté návštěva malebné vesničky MOUSTIERS SAINT MARIE, která byla po staletí centrem keramického průmyslu, především díky výrobě fajáns (keramiky s bílou glazurou). Večer návrat do hotelu F1, nocleh.

  4. DEN

  Ráno odjezd do ST. TROPEZ, vyhlášeného turistického střediska, kde byly natočeny proslavené filmy s Louis de Funésem o četníkovi ze St. Tropez. Procházka po městečku, kolem četnické stanice, po nábřeží a přístavem jachet. Osobní volno k vlastní prohlídce historické části příp. drobným nákupům. Odjezd do půvabného městečka PORT-GRIMAUD, jehož ulice tvoří kanály a u mnohých domů nechybí kotviště – městečko je nazýváno Benátkami Francie. Projížďka lodí po kanálech. Přejezd panoramatickou pobřežní silnicí „CORNICHE D´OR“, vedoucí podél rudých skal a temně modrého moře. Příjezd do CANNES - prohlídka centra města, procházka podél moře, kolem Festivalového paláce, který je každoročně dějištěm filmového festivalu. Promenáda je lemována palmami a další bohatou exotickou flórou. Večer návrat do hotelu F1, nocleh.

  5. DEN

  Ráno ukončení ubytování a odjezd. Po cestě krátká zastávka v ÈZE - krásné vesničce, připomínající „orlí hnízdo“, shlížející na poloostrov Saint-Jean-Cap-Ferrat, nabízí pozoruhodně zachovalou středověkou architekturu. V nejvyšší části vesnice se nachází exotická zahrada se vzácnými křovinami a rostlinami. Přejezd do MONAKA (Monackého knížectví), kde bude zastávka na 9 hod. Prohlídkou knížecího paláce, který se nachází na 300 m široké skále Le Rocher s výběžkem 800 metrů do moře. Zhlédnutí výměny stráží (každý den v 11.55 hod). Možnost projížďky turistickým vláčkem kolem nejznámějších památek Monaka. Možnost návštěvy Oceánografického muzea, kde jsou pozoruhodné sbírky mořské fauny a flóry (známé akvárium), a na kterých se podílel i známý mořeplavec a oceánograf J. Y. Cousteau. Nebo prohlídka Botanické zahrady. Osobní volno k odpočinku. Večer odjezd zpět do ČR, noční přejezd přes Itálii a Rakousko.

  6. DEN

  Návrat do ČR odpoledne

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 6 dní Paříž a Versailles - klasika

  Program školního zájezdu (5 nebo 6 dní):

  1. DEN

  V odpoledních hodinách odjezd Z ČR směr Praha, Rozvadov, dále přes SRN do Francie, noční přejezd.

  2. DEN

  Ráno příjezd do PAŘÍŽE. Přejezd do Latinské čtvrti a pěší procházka městem po trase – Panthéon (původně kostel postavený Ludvíkem XV. jako poděkování za vyléčení ze smrtelné nemoci, později se stal pantheonem – místem posledního odpočinku hrdinů a velikánů Francie. Procházka Lucemburskými zahradami, které byly poprvé zpřístupněny veřejnosti v 19. st., kdy patřily hraběti de Provence – pozdějšímu Ludvíku XVIII. Návštěva katedrály Notre Dame (zdarma) – klenot gotiky, který stojí na místě římského chrámu. Procházka kolem Justičního paláce (rozsáhlý komplex budov tvořící soudní dvůr; na místě dnešního paláce sídlili kdysi římští guvernéři a až do 14. st. byl palác sídlem královské moci). Procházka kolem St. Chapelle (jeden z největších architektonických výtvorů západního světa, postavený Ludvíkem IX. Svatým), dále kolem radnice k Centre George Pompidou (moderní stavba, která vypadá jako budova obrácená naruby – eskalátory, výtahy, vodovodní a vzduchová potrubí a ocelové podpory jsou umístěny zvenčí, uvnitř naleznete sbírku moderního umění, venku na náměstí sledují davy lidí vystoupení pouličních umělců). Procházka k Les Halles (bývalé „Břicho Paříže“, dnes moderní nákupní středisko), kolem kostela St. Eustache – s gotickým půdorysem a renesanční výzdobou patří k nejkrásnějším v Paříži, jako předloha pro jeho interiér sloužila katedrála Notre-Dame.

  • V podvečer odjezd na ubytování do hotelu F1 na okraji Paříže, nocleh.

  3. DEN

  Ráno odjezd do centra Paříže. Dopoledne návštěva muzea Louvre, v němž se nacházejí jedny z nejvzácnějších uměleckých sbírek na světě. Budova původně sloužila jako pevnost, žalář a po čtyři století také jako sídlo francouzských králů. Procházka zahradami Tuileries – geometrické francouzské zahrady, které jsou součástí parkově upravené oblasti táhnoucí se podél Seiny od Louvru až k Vítěznému oblouku. Odtud procházka dál po Champs Élysées k Vítěznému oblouku (Arc de Triomphe). Odpoledne a večer prohlídka čtvrti Montmartre, která byla do konce 19. st. Mekkou umělců, spisovatelů a básníků. Vyvýšenina Montmartre si však své kouzlo zachovala a venkovská atmosféra čtvrti zůstala dodnes pozoruhodně nedotčena. Place du Tertre, kde prosperují pouliční malíři a prodavači suvenýrů, bazilika SacréCœurs nádherným výhledem na město, Place Pigalle, Moulin Rouge – kabaret, původně tančírna z r. 1900, kde se tančil také kankán.

  • Večer návrat do hotelu F1, nocleh.

  4. DEN

  Dopoledne VERSAILLES - prohlídka zámku a zahrad s fontánami, které byly pýchou Krále Slunce. Ludvík XIV. přebudoval z otcova loveckého zámečku největší palác v Evropě, kde mohlo být ubytováno až 20 000 hostů a vytvořil ze zámku centrum politické moci ve Francii. Zahrady jsou uspořádány do pravidelných obrazců s chodníčky, hájky, živými ploty, bazénky a fontánami. Odpoledne

  • a) návštěva France Miniature– park ve tvaru Francie o ploše cca 5 ha, kde se nachází na 160 modelů významných francouzských památek (např. Eiffelova věž, Versailles, Lourdes atd.). Jednotlivé modely jsou v parku umístěny tak, aby to přibližně odpovídalo jejich skutečnému umístění v rámci Francie.
  • b) Přejezd ke hřbitovu Père Lachaise – procházka po největším pařížském hřbitově (na ploše 43,93 ha). Nachází se zde asi 70.000 hrobů a roste zde 5.300 stromů. Jsou zde pochovány desítky významných osobností z mnoha oblastí lidské činnosti, např. G. Apollinaire (básník), H. de Balzac (spisovatel), malíři J.- L. David a E. Delacroix, Jim Morrison (zpěvák skupiny TheDoors), E. Piaf (zpěvačka), Molière (dramatik), F. Chopin (hudební skladatel), O. Wilde (spisovatel a dramatik) a řada dalších.
  • Večer návrat do hotelu F1, nocleh.

  5. DEN

  Ráno ukončení ubytování, okružní jízda moderní obchodní čtvrtí na západním okraji Paříže La Défense s uměleckými díly pod širým nebem a komplexem budov. La Grande Arche, ohromná krychle, do které by se vešla i katedrála Notre-Dame. Příjezd do centra Paříže: dopoledne návštěva Eiffelovy věže. Tato stavba měla silně zapůsobit na návštěvníky Světové výstavy v roce 1889 a zároveň přispět k modernější tváři Paříže. Do r. 1931 byla nejvyšší stavbou světa. Invalidovna (bez vstupu) – budovu nechal vybudovat pro raněné vojáky a veterány bez domova Ludvík XIV. Od r. 1840 je také místem posledního odpočinku Napoleona Bonaparta. Odpoledne osobní volno – možnost návštěvy Louvru nebo Muséed´Orsay. Projížďka vyhlídkovou lodí Bateaux Mouches po Seině. Večer odjezd z Paříže. Noční přejezd přes Německo.

  6. DEN

  Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 6 dní Paříž, Giveny, Les Andelys, Rouen

  Program školního zájezdu

  1. DEN

  Odpoledne odjezd z ČR. Noční přejezd přes Německo do Francie.

  2. DEN

  Ráno příjezd do PAŘÍŽE – přejezd do Latinské čtvrti a pěší procházka městem po trase: Panthéon (původně kostel postavený Ludvíkem XV. jako poděkování za vyléčení ze smrtelné nemoci, později se stal pantheonem – místem posledního odpočinku hrdinů a velikánů Francie). Procházka Lucemburskými zahradami, které byly poprvé zpřístupněny veřejnosti v 19. st., kdy patřily hraběti de Provence – pozdějšímu Ludvíku XVIII. Návštěva katedrály Notre-Dame – klenot gotiky, který stojí na místě římského chrámu. Žádná jiná budova není tak úzce spjata s dějinami Paříže jako tato katedrála. Justiční palác (rozsáhlý komplex budov tvořící soudní dvůr, na místě dnešního paláce sídlili kdysi římští guvernéři a až do 14. st. byl palác sídlem královské moci). Návštěva Ste-Chapelle - jeden z největších architektonických výtvorů západního světa, postavený Ludvíkem IX. Svatým. Uvnitř kaple je patnáct nádherných oken z barevného skla do výše 15 m a nádherné rozetové okno s 86 tabulkami barevného skla, které návštěvníky uchvátí především za slunečního počasí. Procházka kolem Radnice (Hôtel de Ville) a Centre Georges Pompidou - moderní stavba, která vypadá jako budova obrácená naruby – eskalátory, výtahy, vodovodní a vzduchová potrubí, ocelové podpory jsou umístěny zvenčí; uvnitř naleznete sbírku moderního umění, venku na náměstí sledují davy lidí vystoupení pouličních umělců. Les Halles (bývalé „Břicho Paříže“, dnes moderní nákupní středisko). Kostel St-Eustache – s gotickým půdorysem a renesanční výzdobou patří k nejkrásnějším v Paříži, jako předloha pro jeho interiér sloužila katedrála Notre-Dame. Návštěva Louvru, v němž se nacházejí jedny z nejvzácnějších uměleckých sbírek na světě. Budova původně sloužila jako pevnost, žalář a po 4 století také jako sídlo francouzských králů. Zahrady Tuileries – geometrické francouzské zahrady, které jsou součástí parkově upravené oblasti táhnoucí se podél Seiny od Louvru až k Vítěznému oblouku. Place de la Concorde (Náměstí Svornosti), jež má rozlohu více než 8 ha a patří k nejkrásnějším historickým náměstím v Evropě. Od 19. stol. zde stojí obelisk z Luxoru z doby Ramsese II. – 13. stol. př. n. l. (22 m vysoký, 220 tun těžký), dvě kašny a osm soch symbolizujících francouzská města (Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Brest and Rouen). Přejezd do Flunch Maurepas na večeři (za příplatek).

  • Odjezd na ubytování do hotelu F1 na okraji Paříže. Nocleh.

  3. DEN

  Po snídani přejezd do centra PAŘÍŽE. Návštěva Eiffelovy věže. Tato stavba měla silně zapůsobit na návštěvníky Světové výstavy v r. 1889 a zároveň přispět k modernější tváři Paříže. Do r. 1931 to byla nejvyšší stavba světa. Invalidovna – budovu nechal vybudovat pro raněné vojáky a veterány bez domova Ludvík XIV. A zároveň to měl být i pomník jeho slávě. Od r. 1840 je také místem posledního odpočinku Napoleona Bonaparta. Procházka Avenue des Champs-Elysées, což je 1,88 km dlouhý světoznámý pařížský bulvár, plný luxusních obchodů, divadel a kaváren k Vítěznému oblouku. Stojí uprostřed náměstí Charles de Gaulle (l´Etoile), odkud vychází paprskovitě 12 hlavních tepen pařížské dopravy. Oblouk byl postaven v letech 1806 – 1836 na přání Napoleona, na památku Velké Armády. Je vysoký 50 m, široký 45 m, jeho výzdoba zobrazuje hlavní napoleonská vítězství a jsou zde také vyryta jména 558 generálů. Později odpoledne projížďka lodí Bateaux Mouches po Seině.

  Přejezd do čtvrti Montmartre, která byla do konce 19. st. Mekkou umělců, spisovatelů a básníků a dodnes si své kouzlo zachovala. Place du Tertre, kde prosperují pouliční malíři a prodavači suvenýrů, bazilika Sacré Cœur s nádherným výhledem na město, Place Pigalle, Moulin Rouge – kabaret, původně tančírna z r. 1900, kde se tančil kankán.

  • Přejezd do Flunch Maurepas na večeři (za příplatek). Návrat na ubytování do hotelu F1 na okraji Paříže. Nocleh.

  4. DEN

  Po snídani odjezd na prohlídku malebné vesničky GIVERNY, kde si v roce 1883 Claude MONET (impresionistický malíř pronajal dům) a žil zde až do své smrti. Dům i překrásné zahrady ( Fondation Claude Monet) jsou přístupné veřejnosti (v malé galerii jsou zde k vidění kopie z 19. a 20. století). Originály těchto maleb je možno vidět v blízkém Musée d´Art Américain Giverny (v případě zájmu možná návštěva). Přejezd do LES ANDELYS – městečko, nad nímž se tyčí zřícenina hradu Château Gaillard. Hrad byl vybudován v roce 1197 na obranu Rouenu před Francouzi (vybudoval jej Richard Lví srdce). Francouzi však v roce 1204 hrad dobyli díky útoku přes latríny. Procházka městečkem s průvodcem. Osobní volno.

  • Přejezd do Flunch Rouen na večeři (za příplatek). Přejezd na ubytování do hotelu F1v oblasti Rouenu. Nocleh.

  5. DEN

  Po snídani odjezd na prohlídku pobřeží se zastávkou v ÉTRETAT – lázeňské městečko, často vyhledávané díky překrásným bílým útesům – Falaise d´Aval. Přirozeně vzniklé skalní oblouky (Porte d'Aval, Porte d'Amont a Manneporte) se staly inspirací pro mnohé malíře vč. C. Moneta. Přejezd do města ROUEN - prohlídka města, které je spjaté se jménem Johanky z Arku a které Victor Hugo nazval městem 100 věží, z nichž nejslavnější jsou věžičky, chrliče a štíty katedrály, které inspirovaly i Moneta. K vidění je zde kromě Velkého orloje (Gros – Horloge) například i poválečný kostel Église Ste-Jeanne-d´Arc, gotický Palais de Justice, který dříve sloužil jako sídlo normandského parlamentu, dále radnice z 18. století (Hôtel de ville) a proslulá gotická stavba – Cathédrale Notre – Dame, ve které je hrobka Richarda Lví srdce, jehož srdce bylo uloženo právě zde. Osobní volno, možno drobných nákupů, vč. potravin na cestu zpět. Večer odjezd zpět do ČR.

  6. DEN

  Příjezd zpět do ČR v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 6 dní Paříž, Remeš, Lucemburk

  1. DEN

  V odpoledních hodinách odjezd, noční přejezd přes Německo do Francie.

  2. DEN

  Ráno příjezd do PAŘÍŽE – přejezd do Latinské čtvrti a pěší procházka městem po trase: Panthéon (původně kostel postavený Ludvíkem XV. jako poděkování za vyléčení ze smrtelné nemoci, později se stal pantheonem – místem posledního odpočinku hrdinů a velikánů Francie). Procházka Lucemburskými zahradami, které byly poprvé zpřístupněny veřejnosti v 19. st., kdy patřily hraběti de Provence – pozdějšímu Ludvíku XVIII. Návštěva katedrály Notre-Dame – klenot gotiky, který stojí na místě římského chrámu. Žádná jiná budova není tak úzce spjata s dějinami Paříže jako tato katedrála. Justiční palác (rozsáhlý komplex budov tvořící soudní dvůr, na místě dnešního paláce sídlili kdysi římští guvernéři a až do 14. st. byl palác sídlem královské moci). Návštěva Ste-Chapelle - jeden z největších architektonických výtvorů západního světa, postavený Ludvíkem IX. Svatým. Uvnitř kaple je patnáct nádherných oken z barevného skla do výše 15 m a nádherné rozetové okno s 86 tabulkami barevného skla, které návštěvníky uchvátí především za slunečního počasí. Procházka kolem Radnice (Hôtel de Ville) a Centre Georges Pompidou - moderní stavba, která vypadá jako budova obrácená naruby – eskalátory, výtahy, vodovodní a vzduchová potrubí, ocelové podpory jsou umístěny zvenčí; uvnitř naleznete sbírku moderního umění, venku na náměstí sledují davy lidí vystoupení pouličních umělců. Les Halles (bývalé „Břicho Paříže“, dnes moderní nákupní středisko). Kostel St-Eustache – s gotickým půdorysem a renesanční výzdobou patří k nejkrásnějším v Paříži, jako předloha pro jeho interiér sloužila katedrála Notre-Dame. Návštěva Louvru, v němž se nacházejí jedny z nejvzácnějších uměleckých sbírek na světě. Budova původně sloužila jako pevnost, žalář a po 4 století také jako sídlo francouzských králů. Zahrady Tuileries – geometrické francouzské zahrady, které jsou součástí parkově upravené oblasti táhnoucí se podél Seiny od Louvru až k Vítěznému oblouku. Place de la Concorde (Náměstí Svornosti), jež má rozlohu více než 8 ha a patří k nejkrásnějším historickým náměstím v Evropě. Od 19. stol. zde stojí obelisk z Luxoru z doby Ramsese II. – 13. stol. př. n. l. (22 m vysoký, 220 tun těžký), dvě kašny a osm soch symbolizujících francouzská města (Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Brest and Rouen).

  • Přejezd do Flunch Maurepas na večeři (za příplatek). Odjezd na ubytování do hotelu F1 na okraji Paříže. Nocleh.

  3. DEN

  Po snídani přejezd do centra PAŘÍŽE. Návštěva Eiffelovy věže. Tato stavba měla silně zapůsobit na návštěvníky Světové výstavy v r. 1889 a zároveň přispět k modernější tváři Paříže. Do r. 1931 to byla nejvyšší stavba světa. Invalidovna – budovu nechal vybudovat pro raněné vojáky a veterány bez domova Ludvík XIV. A zároveň to měl být i pomník jeho slávě. Od r. 1840 je také místem posledního odpočinku Napoleona Bonaparta. Procházka Avenue des Champs-Elysées, což je 1,88 km dlouhý světoznámý pařížský bulvár, plný luxusních obchodů, divadel a kaváren k Vítěznému oblouku. Stojí uprostřed náměstí Charles de Gaulle (l´Etoile), odkud vychází paprskovitě 12 hlavních tepen pařížské dopravy. Oblouk byl postaven v letech 1806 – 1836 na přání Napoleona, na památku Velké Armády. Je vysoký 50 m, široký 45 m, jeho výzdoba zobrazuje hlavní napoleonská vítězství a jsou zde také vyryta jména 558 generálů. Později odpoledne projížďka lodí Bateaux Mouches po Seině.

  Přejezd do čtvrti Montmartre, která byla do konce 19. st. Mekkou umělců, spisovatelů a básníků a dodnes si své kouzlo zachovala. Place du Tertre, kde prosperují pouliční malíři a prodavači suvenýrů, bazilika Sacré Cœur s nádherným výhledem na město, Place Pigalle, Moulin Rouge – kabaret, původně tančírna z r. 1900, kde se tančil kankán.

  • Přejezd do Flunch Maurepas na večeři (za příplatek). Návrat na ubytování do hotelu F1 na okraji Paříže. Nocleh.

  4. DEN

  Po snídani odjezd na prohlídku města REMEŠ - které je známé po celém světě z mnoha vinět na láhvích šampaňského. Je domovem několika z nejslavnějších grandes marques (věhlasných značek). Město si však zajistilo nesmrtelnost ještě dříve – od 11. století sem přicházeli všichni králové Francie, aby se nechali korunovat v pozoruhodné Cathédrale Notre-Dame, která se vyznačuje harmonií a monumentalitou. Katedrála se tyčila na tomto místě již od roku 401, avšak zmíněná věhlasná stavba se začala budovat roku 1211. Za Velké francouzské revoluce byla zničena chórová přepážka a okna, ale zachovala se kamenná výzdoba. Barevná okna byla obnovena podle návrhu českého malíře Josefa Šímy. Museé Des Beaux Arts je umístěna pěkná sbírka pláten z 15. a 16. století znázorňující biblické výjevy. Ancien Collége des Jésuites a Planetárium – tato málo známá kolej, založená roku 1606, byla do roku 1976 hospicem. Dnes její malebné, 300 let staré vinice, románské vinné sklepy a barokní interiér slouží jako filmová scéna. Od roku 1979 se ve stejné budově nachází Planetárium, znázorňující pohled na oblohu ze všech koutů světa. Musée St-Rémi – v muzeu jsou vystaveny archeologické nálezy, tapiserie z 15. století zachycující život sv. Remigia a rozmanitá sbírka zbraní ze 16. -19. století. Osobní volno, možnost drobných nákupů. Přejezd na prohlídku městečka Châlons-en-Champagne – městečko typické hrázděnými domy, které se zrcadlí ve vodní hladině kanálů. Město je proslulé díky vinicím s hrozny, z nichž se vyrábí Blanc de Blancs. Procházka historickým centrem s průvodcem.

  • Přejezd do Flunch Chalons na večeři (za příplatek). Přejezd na ubytování do hotelu F1 v okolí Remeše. Nocleh.

  5. DEN

  Po snídani odjezd na prohlídku města LUCEMBURK, které je hlavním městem Lucemburského vévodství a zároveň významným bankovním a administrativním centrem. Historické centrum je zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. Členitý terén města pomáhá překonat 100 mostů, které poskytují krásné výhledy na panorama města. Ve městě sídlí i některé významné instituce Evropské Unie – například Soudní Dvůr EU či Evropský účetní dvůr. Procházka města s průvodcem. Osobní volno a možnost drobných nákupů, eventuálně potravin na cestu zpět. Večer odjezd zpět do ČR.

  6. DEN

  Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 6 dní Tajemná Normandie s návštěvou Pažíže

  1. DEN

  Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. Noční přejezd přes Německo do Francie.

  2. DEN

  Ráno zastávka na Alabastrovém pobřeží v malebném městečku ÉTRETAT. Procházka po pobřeží s výhledy na bílé útesy rozličných tvarů, které lemují oblázkovou pláž. Přejezd do hlavního města Normandie ROUEN. Město je známé především svými starobylými čtvrtěmi s hrázděnými domy. Dějiny města jsou spojeny s Johankou z Arku, která zde byla upálena v roce 1431 na Starotržním náměstí. Na památku svaté zde rovněž vyrostl nový kostel sv. Johanky z Arcu. Město má velké množství nádherných budov v gotickém slohu, např. katedrálu a kostely sv. Ouena a sv. Maclou. Město Rouen nabízí široký výběr muzeí, např. muzeum výtvarného umění (Musée des Beaux-Arts), muzeum keramiky (Musée de la Céramique), muzeum uměleckého kovářství (Musée Le Secq des Tournelles), nebo soukromé muzeum Johanky z Arcu (Musée Jeanne d’Arc). Zajdete-li do uliček pěší zóny, objevíte Soudní palác a části domu, kde žil svatý Maclou. Rouen vlastní bohaté historické památky, je ale také mladým a dynamickým univerzitním městem. Navštívíte Cathédrale de Notre Dame, která stále zůstává gotickým mistrovským dílem. Katedrála vznikla v průběhu 12. a 13. století a vyznačuje se bohatou sochařskou výzdobou. Průčelí se stalo námětem více než 30 Monetových studií měnícího se světla (dnes k vidění v pařížském Musée d’Orsay). Osobní volno na pěší zóně, možnost drobných nákupů (suvenýry). Pro zájemce možnost zajištění večeří v restauraci (min. 15 os.).

  • Navečer přejezd místní dopravou do hotelu F1 na okraji Rouen, ubytování, nocleh.

  3. DEN

  Po snídani odjezd do ARROMANCHES-LES-BAINS – naleznete zde uměle vytvořený přístav Mulberry neboli „Port Winston“, který během invaze zajistil bezpečné vylodění 2 500 000 mužů a 500 000 vozidel. Návštěva Muzea vylodění (Musée du Débarquement) na arromancheském hlavním náměstí, které vám přiblíží tehdejší události pomocí modelů, strojních mechanismů a filmů (projekce také v ČJ). Kino 360 st. – návštěva. Přejezd na Omaha Beach – jeden z pěti sektorů, kde proběhlo 6. června 1944 v rámci operace Overlord vylodění spojeneckých vojsk. Prohlídka Památníku Dne D (Omaha Beach D Day Monument) připomínající vylodění spojenců v Saint-Laurent-sur-Mer. Návštěva Amerického vojenského hřbitova s 9.387 hroby v Colleville-sur-Mer. Výběžek Point du Hoc – viditelné pozůstatky masivního bombardování, krásné výhledy do okolí.

  Odpoledne návrat do CAEN – procházka kolem zříceniny hradu s krásnými výhledy na město z hradeb. Pro zájemce možnost zajištění večeří v restauraci (min. 15 os.).

  • Navečer přejezd do hotelu F1 na okraji Caen, ubytování, nocleh.

  4. DEN

  Po snídani odjezd do BAYEUX – prohlídka unikátní tapisérie zachycující bitvu u Hastings (audioguide také v ČJ).

  Přejezd k MONT SAINT-MICHEL - prohlídka opevněného opatství, které je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Francii (gotický skvost). Opatství se nachází na ostrůvku při pobřeží a dochází zde k rekordním odlivům a přílivům (maximálně až 16 km).

  • Po prohlídce odjezd na ubytování do hotelu F1 na cestě do Paříže, ubytování, nocleh. Pro zájemce možnost zajištění večeří v restauraci (min. 15 os.).

  5. DEN

  Po snídani přejezd do centra PAŘÍŽE - návštěva Eiffelovy věže. Do r. 1931 to byla nejvyšší stavba světa. Procházka kolem Invalidovny – budovu nechal vybudovat pro raněné vojáky a veterány bez domova Ludvík XIV. A zároveň to měl být i pomník jeho slávě. Od r. 1840 je také místem posledního odpočinku Napoleona Bonaparta. Procházka z Place de la Concorde (Náměstí Svornosti), jež má rozlohu více než 8 ha a patří k nejkrásnějším historickým náměstím v Evropě (od 19. stol. zde stojí obelisk z Luxoru z doby Ramsese II. – 13. stol. př. n. l.), přes zahrady Tuilleries k Louvru (prohlídka pyramidy - bez návštěvy muzea), dále procházka po Avenue des Champs-Elysées, což je 1,88 km dlouhý světoznámý pařížský bulvár, plný luxusních obchodů, divadel a kaváren k Vítěznému oblouku – stojí uprostřed náměstí Charles de Gaulle (l´Etoile), odkud vychází paprskovitě 12 hlavních tepen pařížské dopravy. Oblouk byl postaven v letech 1806 – 1836 na přání Napoleona, na památku Velké Armády. Je vysoký 50 m, široký 45 m, jeho výzdoba zobrazuje hlavní napoleonská vítězství a jsou zde také vyryta jména 558 generálů. Večer projížďka lodí Bateaux Mouches po Seině. Před odjezdem z Paříže krátká zastávka na Place de la Bastille, kde v minulosti stála obávaná pevnost a vězení – byla zničena revolucionáři v r. 1789 (dnes je zde jen označené místo, kde se nacházely věže a opevnění). Na náměstí uvidíte moderní budovu Opery z roku 1989). Večer odjezd z Paříže, noční přejezd přes Německo do ČR.

  6. DEN

  Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 6 dní Za krásami Provence - Antibes, Nice, Avignon, Nimes, Arles, Monaco

  1. DEN

  Odjezd z ČR odpoledne., průjezd Rakouskem a Itálií do Francie, noční přejezd

  2. DEN

  Ráno příjezd do ANTIBES - 9 ti hodiná zastávka. Město vzniklo jako řecká osada Antipolis, kterou později osídlili Římané. Nejvýznamnější budovou je *Chateau Grimaldi, někdejší rezidence monacké panovnické rodiny (z 12. st.) - nyní v něm sídlí *Musée Picasso – návštěva muzea. Umělec totiž v r. 1946 využíval část paláce jako ateliér a z vděčnosti daroval zámeckému muzeu všech 150 děl, jež tu dokončil. Většina z nich vyjadřovala jeho lásku k moři. Prohlídka historického centra města a podél moře. Piknik na pláži. Poté přejezd vlakem do NICE, přímořského střediska, které je známé jako hlavní město francouzské riviéry s palmovou promenádou Des Anglais. Hlavní město departmánu AlpesMaritime nabízí širokou škálu památek a kulturních pokladů. Procházka starým městem – *katedrála St. Réparate, *Palais Lascaris. Dle zájmu návštěva *Musée Marc Chagall, *Musée Matisse nebo *Musée d´Art Moderne et d´Art Contemporain a přístavu, výjezd vláčkem na hradní vrch, odkud je nádherný výhled např. z věže *Tour Bellanda na Nice a Andělskou zátoku. Prohlídka *čtvrti Cimiéz – místa, kde se v Nice usídlila římská moc.

  • V podvečer odjezd na ubytování do hotelu F1/Ibis Budget v Avignonu, nocleh.

  3. DEN

  Po snídani odjezd do města AVIGNON. Dřívější papežské sídlo, dnes sídlo arcibiskupství, leží na řece Rhôně u úpatí 58 metrů vysoké vápencové skály, na níž stojí *papežský palác a *katedrála Notre Dame. (Dle zájmu prohlídka Papežského paláce nebo Muzea středověkého umění). Památka na dobu slávy, *papežská rezidence, je velkolepou ukázkou gotické architektury. Papežové zaměstnávali italské malířské mistry, především Simone Martiniho, který se podílel na výzdobě interiéru, a který také založil avignonskou malířskou školu. Zbytky jeho fresek je možné vidět i v sousední *katedrále Notre-Damedes-Doms. Na sever od paláce a dómu vybíhá skalní ostroh, z něhož je pěkný výhled na řeku a *most St-Bénézet, známý jako avignonský most končící uprostřed řeky. *Musée Calvet s antickými soškami, středověkými malbami provensálských mistrů, francouzským uměním 16. až 19. století aj. a dále *Musée Lapidaire s fragmenty antických mozaiek, reliéfů, sošek a triumfálních oblouků. Prohlídka Papežského paláce nebo muzea Calvet, ostatní prohlídky dle zájmu a časových možností. Oběd v restauraci Flunch (dle zájmu) a odjezd do NIMES - prohlídka města nazývaného francouzský Řím a jeho nejzajímavějších památek – *Maison Carré (čtyřhranný dům) – chrám zdobený v řeckém stylu s krásnou portikou a korintskými sloupy a dalších památek, např. *Les Arénes z konce 1. st.n.l.,* Porte Auguste, *Castellum (římská vodárna - dodnes funkční). Prohlídka dle zájmu a časových možností. Přejezd k *Pont du Gard – návštěva ohromujícího 49 m vysokého aquaduktu z dob římského osídlení, považovaný za zázrak římské stavební techniky.

  • V podvečer odjezd zpět na ubytování a dle zájmu večeře v restauraci Flunch. Nocleh.

  4. DEN

  Po snídani odjezd do Les Baux de Provence – prohlídka skalního města a návštěva tajuplné středověké citadely a starých domů tyčící se nad Pekelným údolím. Přejezd do ARLES - prohlídka města na řece Rhoně s mnoha římskými památkami. Nejvýznamnější je *Římský amfiteátr s 21 000 místy k sezení se řadí k nejlépe zachovaným monumentům římské Provence. V létě se zde konají býčí zápasy. Z horní řady je panoramatický výhled na Arles. *Constantinovy lázně, které nám dávají představu o antickém luxusu. *Římské divadlo, kde se pořádá pravidelně arleský festival, *klášter St. Trophime - skvost románské architektury. Město je centrem provensálských tradic a kultury a zdejší muzea patří k nejlepším v kraji. *Espace Van Gogh, kulturní centrum, věnované jeho životu a dílu Van Gogha - dle zájmu návštěva. *Muzeum Arlaten – historie Provance se zařízenými interiéry a tradičními areskými kroji. Rozchod na oběd-volno.

  Odpoledne průjezd přes oblast Camarque do AIGUES – MORTES - město opevněné středověkými hradbami, ze kterých je krásný výhled na mokřady a solné pánve. Prohlídka salin.

  • K večeru odjezd na ubytování do Aix-en-Provence. Nocleh.

  5. DEN

  Po snídani odjezd, zastávka v SAINT PAUL DE VENCE – patří k jedné z nejznámějších provensálských vesnic. Přejezd do Monackého knížectví, kde bude zastávka na 9 hod. Město MONACO - *Knížecí palác, který se nachází na 300 m široké skále Le Rocher s výběžkem 800 metrů do moře. Zhlédnutí výměny stráží (každý den v 11.55 hod). Možnost projížďky turistickým vláčkem kolem nejznámějších památek Monaka. Návštěva *Oceánografického muzea, kde jsou pozoruhodné sbírky mořské fauny a flóry (známé akvárium), a na kterých se podílel i známý mořeplavec a oceánograf J. Y. Cousteau. Prohlídka přístavu a procházka po MONTE CARLO ke světoznámému *Casino of Monte Carlo – zahnuje mimo casina i divadlo, operu a dům baletu. K vidění je tu mimo jiné např. *Circuit de Monaco – trať Velké ceny Monaka, *exotická zahrada, *Kongresová budova. Osobní volno k odpočinku a pikniku na pláži či nákup v obchodě na zpáteční cestu. Večer odjezd zpět do ČR, noční přejezd přes Itálii a Rakousko.

  6. DEN

  Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 7 dní Po stopách historie a umění - Paříž, Chantilly, Compiegne, Bauvais, Amiens, Remeš

  1. DEN

  Odpoledne odjezd z ČR. Noční přejezd přes Německo do Francie

  2. DEN

  Ráno příjezd do PAŘÍŽE – přejezd do Latinské čtvrti a pěší procházka městem po trase: Panthéon (původně kostel postavený Ludvíkem XV. jako poděkování za vyléčení ze smrtelné nemoci, později se stal pantheonem – místem posledního odpočinku hrdinů a velikánů Francie). Procházka Lucemburskými zahradami, které byly poprvé zpřístupněny veřejnosti v 19. st., kdy patřily hraběti de Provence – pozdějšímu Ludvíku XVIII. Návštěva katedrály Notre-Dame – klenot gotiky, který stojí na místě římského chrámu. Žádná jiná budova není tak úzce spjata s dějinami Paříže jako tato katedrála. Justiční palác (rozsáhlý komplex budov tvořící soudní dvůr, na místě dnešního paláce sídlili kdysi římští guvernéři a až do 14. st. byl palác sídlem královské moci). Návštěva Ste-Chapelle - jeden z největších architektonických výtvorů západního světa, postavený Ludvíkem IX. Svatým. Uvnitř kaple je patnáct nádherných oken z barevného skla do výše 15 m a nádherné rozetové okno s 86 tabulkami barevného skla, které návštěvníky uchvátí především za slunečního počasí. Procházka kolem Radnice (Hôtel de Ville) a Centre Georges Pompidou - moderní stavba, která vypadá jako budova obrácená naruby – eskalátory, výtahy, vodovodní a vzduchová potrubí, ocelové podpory jsou umístěny zvenčí; uvnitř naleznete sbírku moderního umění, venku na náměstí sledují davy lidí vystoupení pouličních umělců. Les Halles (bývalé „Břicho Paříže“, dnes moderní nákupní středisko). Kostel St-Eustache – s gotickým půdorysem a renesanční výzdobou patří k nejkrásnějším v Paříži, jako předloha pro jeho interiér sloužila katedrála Notre-Dame. Návštěva Louvru, v němž se nacházejí jedny z nejvzácnějších uměleckých sbírek na světě. Budova původně sloužila jako pevnost, žalář a po 4 století také jako sídlo francouzských králů. Zahrady Tuileries – geometrické francouzské zahrady, které jsou součástí parkově upravené oblasti táhnoucí se podél Seiny od Louvru až k Vítěznému oblouku. Place de la Concorde (Náměstí Svornosti), jež má rozlohu více než 8 ha a patří k nejkrásnějším historickým náměstím v Evropě. Od 19. stol. zde stojí obelisk z Luxoru z doby Ramsese II. – 13. stol. př. n. l. (22 m vysoký, 220 tun těžký), dvě kašny a osm soch symbolizujících francouzská města (Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Brest and Rouen).

  • Přejezd do Flunch Maurepas na večeři (za příplatek). Odjezd na ubytování do hotelu F1 na okraji Paříže. Nocleh.

  3. DEN

  Po snídani přejezd do centra PAŘÍŽE. Návštěva Eiffelovy věže. Tato stavba měla silně zapůsobit na návštěvníky Světové výstavy v r. 1889 a zároveň přispět k modernější tváři Paříže. Do r. 1931 to byla nejvyšší stavba světa. Invalidovna – budovu nechal vybudovat pro raněné vojáky a veterány bez domova Ludvík XIV. A zároveň to měl být i pomník jeho slávě. Od r. 1840 je také místem posledního odpočinku Napoleona Bonaparta. Procházka Avenue des Champs-Elysées, což je 1,88 km dlouhý světoznámý pařížský bulvár, plný luxusních obchodů, divadel a kaváren k Vítěznému oblouku. Stojí uprostřed náměstí Charles de Gaulle (l´Etoile), odkud vychází paprskovitě 12 hlavních tepen pařížské dopravy. Oblouk byl postaven v letech 1806 – 1836 na přání Napoleona, na památku Velké Armády. Je vysoký 50 m, široký 45 m, jeho výzdoba zobrazuje hlavní napoleonská vítězství a jsou zde také vyryta jména 558 generálů. Později odpoledne projížďka lodí Bateaux Mouches po Seině.

  Přejezd do čtvrti Montmartre, která byla do konce 19. st. Mekkou umělců, spisovatelů a básníků a dodnes si své kouzlo zachovala. Place du Tertre, kde prosperují pouliční malíři a prodavači suvenýrů, bazilika Sacré Cœur s nádherným výhledem na město, Place Pigalle, Moulin Rouge – kabaret, původně tančírna z r. 1900, kde se tančil kankán.

  • Přejezd do Flunch Maurepas na večeři (za příplatek). Návrat na ubytování do hotelu F1 na okraji Paříže. Nocleh.

  4. DEN

  Po snídani odjezd na prohlídku malebného městečka (cca 10 tis.obyv.) se zámkem CHANTILLY (cca 50 km od Paříže) z 16. st., který byl během Velké fr. revoluce zničen a z nemovitosti zůstaly jen ruiny. Zámek byl rekonstruován a v současné době zde sídlí významné Muzeum Condéů a ve stájích se nachází rozsáhlé muzeum koní. Sbírky vlastnil a rozšířil vévoda Jindřich Evžen Francouzský, syn Ludvíka Filipa, jenž je odkázal Fr. institutu. Podmínkou závěti ovšem bylo, že sbírka zůstane na zámku, takže zdejší uměl. Předměnty nikdy zámek neopouští. Naleznete zde díla umělců jako jsou Raffael Santi, Sendro Botticelli nebo Eugéne Delacroix.

  Odpoledne přejezd do COMPIEGNE – hrad PIERRFORCE – prohlídka zámku, který navrhl jako letní sídlo pro Ludvíka XV. Jacques Anges Gabriel, dokončil Ludvík XVI. Napoleon jej zrestauroval a později se stal oblíbenou rezidencí Napoleona III. A císařovny Evženie. V okolí zámku se nachází rozlehlý park (bývalý lovecký revír). Z parku jsou nádherné výhledy zpět k zámku. Nachází se zde také tzv. „ louka smíření“, kde bylo 11.11.1918 podepsáno příměří (kapitulace Německa), jímž skončila 1. sv. válka. V nedalekém Musée Wagon de l´Armistice se nachází replika železničního vagonu (včetně podepsaných dokumentů), v němž se tento akt odehrál.

  • Přejezd do Flunch na večeři (za příplatek). Přejezd na ubytování do hotelu F1. Nocleh.

  5. DEN

  Po snídani odjezd na prohlídku BEAUVAIS – město, které postihlo ve 2.sv.válce těžké bombardování. Z historických památek se dochovala gotická Cahédrale St.-Pierre ze zač. 12.st.– měla se stát nejvyšší katedrálou všech dob, ale ve 14.st. dvakrát padla, dokončena byla 1550, ovšem 1573 se opět část stavby zřítilo. Po opravách obdivují návštěvníci 48 m vysokou katedrálu jako mistrovské dílo gotiky. Dochovaly se původní vitráže ze 16.st. sídlí zde Musée Départemental de l´Oise, kde jsou uloženy archeologické nálezy, středověké plastiky, keramika a tapisérie vyráběné v Bauvais (výroba zde má dlouhou tradici).

  Odpoledne přejezd do AMIENS – návštěva jedné z 5 nejkrásnějších a největších katedrál ve Francii: Catedrale Notre-Dame (145 m dlouhá, 112 m vysoká, vedlejší loď: 43 m). Procházka čtvrtí Malé Benátky (Petite Venice), která je poseta kanály.Ve městě žil Julius Verne (je zde i jeho muzeum). Lze vystoupat i na katedrální věž a za pěkného počasí je zde krásný výhled.

  • Přejezd do Flunch na večeři (za příplatek). Přejezd na ubytování do hotelu F1. Nocleh.

  6. DEN

  Po snídani přejezd do REIMS - REMEŠE - které je známé po celém světě z mnoha vinět na láhvích šampaňského. Je domovem několika z nejslavnějších grandes marques (věhlasných značek). Město si však zajistilo nesmrtelnost ještě dříve – od 11. století sem přicházeli všichni králové Francie, aby se nechali korunovat v pozoruhodné Cathédrale Notre-Dame, která se vyznačuje harmonií a monumentalitou. Katedrála se tyčila na tomto místě již od roku 401, avšak zmíněná věhlasná stavba se začala budovat roku 1211. Za Velké francouzské revoluce byla zničena chórová přepážka a okna, ale zachovala se kamenná výzdoba. Barevná okna byla obnovena podle návrhu českého malíře Josefa Šímy. V Museé Des Beaux Arts je umístěna pěkná sbírka pláten z 15. a 16. století znázorňující biblické výjevy. Ancien Collége des Jésuites a Planetárium – tato málo známá kolej, založená roku 1606, byla do roku 1976 hospicem. Dnes její malebné, 300 let staré vinice, románské vinné sklepy a barokní interiér slouží jako filmová scéna. Od roku 1979 se ve stejné budově nachází Planetárium, znázorňující pohled na oblohu ze všech koutů světa. Musée St-Rémi – v muzeu jsou vystaveny archeologické nálezy, tapiserie z 15. století zachycující život sv. Remigia a rozmanitá sbírka zbraní ze 16. -19. století. Osobní volno, možnost drobných nákupů. Osobní volno, možno drobných nákupů, vč. potravin na cestu zpět. Večer odjezd zpět do ČR. K večeru odjezd do ČR.

  7. DEN

  Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 8 dní Francie Zámky na Loiře

  1. DEN

  V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR od budovy školy. Odjezd směr Rozvadov, průjezd Německem. Odpoledne příjezd do německého města SPEYER (Špýr) – prohlídka románského dómu Panny Marie a svatého Štěpána, zařazeného do seznamu UNESCO. Jde o trojlodní baziliku s křížovou klenbou, transeptem, předsíní, chórem, apsidou a několika věžemi, zbudovanou v letech 1025 – 1061. Trojlodní krypta s hrobkami několika císařů sálské dynastie se pyšní úchvatnou kamennou výzdobou, zčásti ztvárněnou lombardskými kameníky. Navečer příjezd do hotelu v Remeši, ubytování, nocleh.

  2. DEN

  Ráno po snídani odjezd do BRIARE – krátká zastávka k prohlídce technické zajímavosti: železný akvadukt Pont Canal na začátku kanálu, jehož úkolem bylo propojit severně se nalézající Canal de Briare s Canal Lateral à la Loire, který teče směrem na jih k řece Saôně. Most postavila firma Eiffel v letech 1890 – 1896. Akvadukt je 662 m dlouhý, 6 m široký (11,5 m včetně postranních chodníků), nese jej 14 pilířů a je hluboký 2,20 m. Je splavný pro lodě s ponorem 1,8 m.

  Přejezd do ST-BENOÎT-SUR-LOIRE– pyšní se nejkrásnějším románským opatským kostelem (bazilikou) ve Francii z let 1067 - 1218. Jako jediný zbyl z významného benediktinského kláštera Abbaye de Fleury, který byl v těchto místech zbudován již v 7. stol. Podlahu kostela v oltářním prostoru pokrývá mramorová mozaika římského původu.

  Přejezd do GERMIGNY DES PRÈS –jedna z nejstarších karolinských staveb - kostelík ve tvaru řeckého kříže, postavený v roce 806. Z původní stavby se dochovala východní apsida, jejíž kopuli místy zdobí vzácné rané zlaté a stříbrné mozaiky znázorňující anděly a Archu úmluvy.

  Odjezd na okraj města ORLÉANS – zastávka v nádherných francouzských zahradách Source na okraji města (obdoba holandského Keukenhofu). Rozkládají na ploše přes 35 ha a květiny rozkvétající během roku neustále mění vzhled těchto zahrad. Přejezd do centra města – prohlídka historického jádra: katedrála St. Croix (13. stol.; v 16. stol. zničena hugenoty, v 17. – 19. stol. přestavěna ve stylu gotiky). V blízkosti katedrály se nachází rozlehlý klášter Campo Santos travnatým prostranstvím obklopeným galeriemi (12. stol.), Dům a muzeum Johanky z Arku – kopie hrázděného domu, ve kterém Johanka v r. 1429 bydlela. Byl postaven v 60. letech 20. stol. a uvnitř můžete zhlédnout audiovizuální průřez jejím životem. Musée des Beaux-Arts s expozicí francouzského, italského, holandského a vlámského výtvarného umění od 15. do 20. stol. Hôtel Groslot – honosný renesanční palác z červených cihel z 16. stol.

  • Navečer příjezd do hotelu v Tours, ubytování, nocleh.

  3. DEN

  Ráno po snídani odjezd do BEAUGENCY– kvůli strategickému významu jediného mostu přes Loiru v úseku od Orléans po Bloisbylo dějištěm nekonečných bojů. Centru města dominuje zřícenina hradní tvrze z 11. stol. Nachází se na Place St-Firmin spolu se zvonicí ze 16. stol. a jezdeckou sochou Jany z Arku. Na Place Dunois se vypíná Notre-Dame, románský opatský kostel, kde se v roce 1152 uskutečnilo zrušení sňatku Eleonory Akvitánské a Ludvíka VII., které Eleonoře umožnilo vzít si budoucího anglického krále, Jindřicha II.

  Přejezd na prohlídku zámku CHAMBORD. Největší zámek na Loiře (440 místností), postavený na místě původního loveckého zámečku ve Forêt de Boulogne. Zámek se začal budovat v roce 1519 a dokončen byl až v roce 1685.Zajímavostí je točité schodiště ve tvaru dvojité spirály, které prý navrhlLeonardo da Vinci. Osoba jdoucí nahoru se nemůže setkat se sestupující. Roku 1537 byly hotovy věže, tvrz a terasy, na jejichž stavbě se podílelo 1.800 dělníků a tři zedničtí mistři. Kolem zámku je obří, zdí obehnaná rezervace lovné zvěře (cca 5.500 ha), největší v Evropě. Zeď má délku asi 32 km.

  Přejezd do BLOIS –původně léno hrabat z Blois, od 15. stol. královské sídlo. Architektonicky zajímavá je Vieux Blois, kopcovitá čtvrť zčásti určená jen pro pěší a vymezená zámkem, katedrálou a řekou. Katedrála St-Louis (17. stol.) – rekonstrukce gotického kostela, který v roce 1678 téměř úplně zničil hurikán. Bývalý biskupský palác z roku 1700 za katedrálou je od roku 1940 využíván jako radnice. Maison des Acrobates naproti katedrále dekorují postavy ze středověkých komedií, včetně akrobatů a žonglérů. Zámek Château de Blois byl hlavním královským sídlem až do roku 1598, kdy Jindřich IV. přestěhoval dvůr do Paříže. Zámek ve Versailles, dílo Ludvíka XIV., Blois úplně zastínil. Čtyři zcela odlišná křídla tvoří harmonický celek. Zařízení zámku je původní a všude visí historické malby vypovídající o jeho neklidné minulosti. Mezi nimi spatříte i velmi názorně podanou vraždu vévody de Guise roku 1588. Nejpoutavější místností je kabinet Kateřiny Medicejské, obložený 237 vyřezávanými dřevěnými panely a čtyřmi tajnými skříňkami, v nichž prý uchovávala jedy.

  • Návrat do hotelu v Tours, nocleh

  4. DEN

  Ráno po snídani odjezd do VILLANDRY – velkolepý renesanční zámek, který skvěle ilustruje architekturu 16. století. Prohlídka krásných zahrad, které tvoří spleť zastřižených keřů a květin na třech úrovních: zelinářská zahrada, okrasná zahrada a nejvýše položená vodní zahrada.

  Přejezd do AZAY-LE-RIDEAU –je nejrozkošnější a nejženštější ze všech zámků na Loiře (vybudován poč. 16. stol.). Je obklopen vodními příkopy a malebnými jezírky. Půvabný interiér zdobí dobový nábytek, rodinné portréty a vynikající tapisérie.

  Přejezd do CHENONCEAU. Na vytvoření romantického zámku se od renesance podílelo mnoho šlechtičen (mj. Diana z Poitiers nebo Kateřina Medicejská). Zámek překlenuje řeku Cher šedesát metrů dlouhou dvoupatrovou galerií nesenou mostními oblouky a jeho krása se odráží v klidných vodách řeky. Velkolepost čiší i z úžasně zařízených pokojů, vzdušných ložnic a krásných obrazů a tapiserií.

  Přejezd do AMBOISE. Existuje jen málo budov, které by měly větší historický význam než zámek Amboise.Žil zde Ludvík XI., narodil se a také tady zemřel Karel VIII. a vychováni zde byli i František I. a také Kateřina Medicejská a jejích 10 dětí. Tour des Minimes, původní vchod do zámku, je známý obrovskou spirálovitou rampou, po které mohli vyjet nahoru jezdci na koních s proviantem.

  • Návrat do hotelu v Tours, nocleh.

  5. DEN

  Ráno po snídani odjezd do ANGERS. Chloubou Angers je mohutný hrad ze 13. století na skalní plošině nad řekou. Uvnitř můžete obdivovat nejdelší (103 m) a jednu z nejkrásnějších středověkých tapisérií ve Francii. Líčí příběh apokalypsy a zachycuje bitvu mezi hydrami a anděly. Katedrála St-Maurice s románskou fasádou a vitrážemi z 12. století se nachází jen několik minut chůze od hradu.

  Přejezd do BRISSACU – procházka parkem s cedry v okolí zámku. Z původní pevnosti se zachovaly jen věže z 15. stol., přístavba je ze 17. stol.

  Přejezd do GENNES –oblast s dolmeny (nejznámější je dolmen de la Madeleine), stavby z gallo-římské doby (amfiteátr, akvadukt, nymfeon,… Kostel sv. Eusebia z 12. stol. Krásné výhledy.

  Zastávka v CUNAULTU, proslulé poutní místo.Benediktýnský klášter založený v polovině 9. stol. V 11. stol. zde bylo vybudováno prosperující převorství (pobočka kláštera v Tours). Vše, co zbylo z kostela postaveného v 11. stol., je impozantní románská zvonice s kamennou věží (rozšířená v 15. stol.). Interiér kostela Notre-Dame je pozoruhodný velikostí a výškou jeho 223 bohatě zdobených hlavic sloupů.

  • Návrat do hotelu v Tours, nocleh.

  6. DEN

  Ráno po snídani odjezd do SAUMURU.Proslul pohádkovým zámkem, jezdeckou školou, houbami a šumivým vínem. Zdejší kamenné paláce připomínají 17. století, kdy město zažilo největší rozkvět. Na náměstí St-Pierre spatříte středověký kostel s tapiseriemi z 16. století. Směrem na západ se nachází École Nationale d´Equitation (Národní jezdecká škola), kde skupina bývalých školitelů jezdectva Cadre Noir uvádí vzrušující a prestižní přehlídku jezdeckého umění. Zámek začal budovat ve 14. století Ludvík I. z Anjou a o sto let později jej upravil jeho vnuk, vévoda René z Anjou. Okolní hvězdicovité opevnění vyrostlo roku 1590 za náboženských válek, během nichž se Saumur těšil reputaci protestantské pevnosti.

  Přejezd do MONTSOREAU. Zámek leží na břehu řeky Loiry. Byl vybudován v polovině 15. století Jeanem ze Chambésy, důvěrníkem a diplomatem Karla VII. na místě starší stavby. Strategická pozice zámku chránila cestu z Chinonu do Saumuru.Po Velké francouzské revoluci byl zámek rozdělen mezi více vlastníků. Prostory zámku byly využívány jako byty a sklady, až se budova zhroutila. Zřícenina zůstala populární zásluhou románu Alexandra Dumase Dáma z Montsoreau. Později ho získal a zrestauroval departementMaine-et-Loire. Setkávají se zde středověké i čistě renesanční prvky.V roce 1862 jej francouzské ministerstvo kultury zařadilo mezi historické stavby. V roce 2001 byl zámek po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřen s mottem "Les imaginaires de Loire". Návštěvníci se v rámci audiovizuální cesty seznámí s kulturními, společenskými a hospodářskými dějinami oblasti Loiry v Anjou.

  Zastávka u ABBAYE DE FONTEVRAUD – největší a nejpozoruhodněji zachovalé středověké opatství v Evropě. V raném 12. století (1101) ho založil Robert d´Arbrissel, potulný vizionářský kazatel, který ustavil benediktinskou komunitu mnichů, jeptišek, malomocných, povalečů a kajících se prostitutek. Opatství bylo svěřeno do rukou abatyše, obvykle ze šlechtické rodiny, a Fontevraud se stal oblíbeným útočištěm urozených žen, včetně Eleonory Akvitánské. Ústřední budovou byl románský opatský kostel, vysvěcený roku 1119. Pyšní se krásně tesanými hlavicemi sloupů a obrovskou jednoduchou lodí se čtyřmi kopulemi, která je nejskvostnější ukázkou lodě s kopulemi ve Francii. V kostele jsou pohřbeni králové z dynastie Plantagenetů a na náhrobních kamenech se dokonce dochovaly čtyři podobizny: Jindřicha II., jeho ženy Eleonory Akvitánské, jejich syna Richarda Lví srdce, a snachy Isabelle Angoulêmské, choti krále Jiřího.

  Přejezd do CHINONU, jehož hrad je významnou svatyní kraje Johanky z Arku. Právě tady světice ihned poznala převlečeného dauphina (budoucího Karla VII.) a přesvědčila ho, aby jí dal k dispozici vojsko, které by jí pomohlo vyhnat z Francie Angličany. Přestože z hradu zůstaly jen rozvaliny, pohled na jeho ochozy z protějšího břeku řeky Vienne je stále strhující. V centru města se nachází domy z 15. a 16. století. V kamenném sídle č. 44 v roce 1199 údajně zemřel Richard Lví srdce. Nejvelkolepějším palácem je Hôtel du Gouvernement s dvojitým dvouramenným schodištěm a lodžií. V ulici Rue de la Lamproie žil velký renesanční spisovatel François Rabelais.

  • Návrat do hotelu v Tours, nocleh.

  7. DEN

  Ráno po snídani odjezd do TOURS – město bylo vybudováno na místě římské osady a ve 4. století, za sv. Martina, tourského biskupa, proslulo jako důležité centrum křesťanství. V roce 1461 prohlásil Ludvík XI. Tours hlavním městem Francie. Bohatlo z výroby zbraní a látek. Za Jindřicha IV. však ztratilo přízeň monarchů a hlavním městem se stala Paříž. 

  Cathédrale St-Gatien, která se tyčí nad náměstím téhož jména, kompletně shrnuje vývoj gotických staveb ve Francii, počínaje apsidou z 13. stol. a konče úžasným pozdně gotickým západním průčelím a také věžemi, k nimž byly přistavěny renesanční zvonice. V bývalém arcibiskupském paláci sídlí Musée des Beaux-Arts (Muzeum výtvarného umění) – mezi významná díla ve sbírkách tohoto muzea patří např. Kristus v olivové zahradě a Zmrtvýchvstání od Mantegny, portréty Descarta od F. Halse či Rembrandtův Útěk do Egypta. Nejstarší část Tours se tísní kolem place Plumereau. Za nejcennější bohatství starého města lze považovat tamní hrázděné domy a vypouklé schodišťové věžičky pocházející z 12. až 15. století. Museé du Gemmail (Muzeum bezolovnatého barevného skla) – část děl je vystavena v podzemní kapli z 12. století a mezi zastoupenými umělci narazíte na taková slavná jména, jako např. Picasso či Jean Cocteau. O něco jižněji stával obrovský kostel, jehož hlavní loď se táhla podél rue des Halles od rue des Trois-PavéesRonds až téměř k náměstí place de Châteauneuf. Ze starobylé Basilique de St-Martin se však dochovala jen severní věž Tour de Charlemagne a západní věž s hodinami. Nový kostel, vystavěný na konci 19. století v neobyzantském slohu, stráží schránku s ostatky svatého Martina, tourského biskupa, jenž žil ve 4. stol. a proslavil se tím, že dal mrznoucímu žebrákovi polovinu svého pláště. Staré klášterní budovy kolem kostela St-Julien ukrývají sbírky Musée de Compagnonnage (Muzeum tovaryšských cechů). Muzeum je věnováno lidem, kteří zámky a katedrály opravdu stavěli – a tedy ne těm, kteří jejich stavbu nařizovali. Vedle dokumentů dosvědčujících původ cechů tu spatříte vskutku mistrovská díla nejrůznějších řemesel, od výroby sladkostí po tesařinu, zámečnictví či zedničinu, přičemž u každého z nich najdete i příslušné náčiní. Musée des Vins (Muzeum vína) obývá sklepení z 12. stol. v opatství v ulici rue Nationale. Muzejní sbírky vás srozumitelně provedou dějinami, mytologií a samotnou výrobou vína. Za muzeem se uprostřed bývalého ambitu kostela vyhřívá galsko-římský lis na víno z Cheillé.

  Jardin de Beaune-Semblançay – zahrada s fontánou z 16. století a sídlem sídla, které patřilo ministrovi financí Františka I.V rue Colbert stojí dům č. 39, kde si údajně Johanka z Arku nechala vyrobit své brnění. Ve večerních hodinách odjezd z Tours do ČR, noční přejezd přes Francii a Německo.

  8. DEN

  Příjezd k budově školy v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

Podívejte se na fotky z našich výletů

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti