Upravit stránku

Zákonné pojištění

BOCA spol. s r.o. má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u Generali Pojišťovny a.s.
Číslo pojistné smlouvy je uvedené na garančním listě, který je ke stažení – viz níže.

Komplexní cestovní pojištění 

Naše cestovní kancelář BOCA pojišťuje své účastníky zájezdů u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Územní platnost pojištění:

CK Boca spol. s r.o. doporučuje svým klientům sjednat si k objednanému zájezdu toto komplexní cestovní pojištění do zahraničí od Kooperativa a.s., Vienna Insurance Group. 
(v některých zájezdech je toto pojištění již součást ceny zájezdu)

Evropa včetně pojištění aktivních sportů

Rozsah pojištěnílimity plnění v Kč

Pojištění léčebných výloh v zahraničí, asistenční služby

5 000 000

v rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:

 

 • náklady na zásah horské záchranné služby

200 000

 • zubní ošetření

5 000

 • doprovázející osoba – doprava

do limitu léčebných výloh

 • doprovázející osoba – ubytování

10 000 (max. 2 000/den)

 • náhradní pracovník – doprava, cestovní pojištění

do limitu léčebných výloh

 • náhradní pracovník – ubytování

10 000 (max. 2 000/den)

 • osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - doprava

do limitu léčebných výloh

 • osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - ubytování

10 000 (max. 2 000/den)

 • zprostředkování finanční pomoci

bez limitu

 • náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů

25 000

 • náklady na přepravu při zmeškání odjezdu

5 000

Úrazové pojištění

 

 • smrt následkem úrazu

100 000

 • trvalé následky úrazu

200 000

 • tělesné poškození způsobené úrazem

25 000

Pojištění zavazadel

15 000

 • věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla

3 000

v rámci limitu pro pojištění zavazadel

Pojištění zpoždění zavazadel

1 000 Kč/hod, max. 8 000 Kč

Pojištění zpoždění letu

1 000 Kč/hod, max. 8 000 Kč

Pojištění odpovědnosti

 4 000 000

 • cenné věci

50 000

v rámci limitu pro pojištění odpovědnosti

Přerušení cesty

10 000

Nevyužitá cestovní služba

10 000

Pojištění STORNO

15 000

Nahoru