Upravit stránku
 • Pobyty v kempech - bungalovy nebo chatičky,
 • pobyty v přírodě - u moře nebo v dalších přírodních lokalitách,
 • skupiny 40 studentů (SŠ, ZŠ) + 3 učitelů,
 • hvězdicové výlety,
 • k dispozici vybavené kuchyňky,
 • možnosti sportovního vyžití,
 • programy na přání,
 • výhody pro učitele,
 • spojování kolektivů,
 • soutěže o ceny během zájezdů,
 • možnost návštěvy škol v Anglii,
 • možnost odborné exkurze na vybrané téma,
 • na vyžádání možnost referencí.

Vyberte si z našich vzorových programů

 • 5 dní - Londýn a okolí, s výletem do Stradfordu a Warwicku

  Program školního zájezdu

  1. DEN

  V dopoledních hodinách odjezd od budovy školy směr Rozvadov, dále přes SRN, Belgii a Francii do Calais na trajekt nebo tunel.

  2. DEN

  Přeprava do Anglie, přejezd do centra LONDÝNA a pěší prohlídka po trase:

  • katedrála sv. Pavla - je nejvyšší kupolovitou stavbou v Londýně, 3. na světě, autor Ch. Wren, sarkofágy významných osobností VB
  • přes Millenium bridge, kolem Tate Modern, Shakespearova divadla Globe, okolo Hay´s Gallery ke křižníku HMS Belfast - křižník Královského námořnictva z 2 sv. války, který byl v r. 1963 vyřazen a dnes slouží jako muzeum. Prohlídka HMS Belfast.
  • přes Tower Bridge – neogotické věže skrývají mechanismus na zvedání mostu (na proplutí velkých lodí), jedna z typických staveb Londýna. Most navrhl architekt sir Horace Jones a byl dokončen v roce 1894. Věže tvoří ocelová kostra v kamenném plášti a spojují je dvě lávky. Uvnitř dnes sídlí Tower Bridge Experience s výstavou oživující historii mostu.
  • Tower of London - prohlídka pevnosti, jejíž stavbu zahájil Vilém Dobyvatel. V žalářích pevnosti bylo vězněno mnoho vysokých šlechticů a konaly se zde četné popravy. Korunovační klenoty v pokladnici Jewel House dokumentují historii a bohatství V. Británie.
  • dle časových možností prohlídka St. Katharine´s Dock – starý dok, který byl v 70. letech 20. stol. renovován. Může se pochlubit starými otočnými mosty a také loděmi, mezi nimiž je i mnoho krásných starých plachetnic
  • poté výlet lodí od Toweru do GREENWICH. Anglosasové nazvali tuto osadu roku 980 „grone wic“ (zelená vesnice). Světoznámou se stala díky tomu, že jí prochází nultý poledník nesoucí stejné jméno.
  • dle zájmu návštěva Cutty Sark – toto majestátní plavidlo je jednou z plachetnic, které křižovaly v 19. století Atlantský a Tichý oceán. Na palubě uvidíte místa, kde spali, jedli a bydleli námořní obchodníci.
  • procházka kolem National Maritime Museum, Royal Naval College, Queen’s House, přes Greenwich park k Royal Observatory. Na večer odjezd na ubytování do rodin, večeře, nocleh.

  3. DEN

  Ráno po snídani odjezd do STRATFORD-UPON-AVON, procházka malebným městečkem, které je jedno z nejslavnějších anglických měst s krásnou hrázděnou architekturou a květinovou výzdobou, ke kostelu Holy Trinity Church, kde je pochován Shakespeare. Procházka kolem řeky Avon. Návštěva rodného domu Williama Shakespeara, vystavují se zde předměty související se Shakespearovým otcem, který vyráběl rukavice a obchodoval s vlnou. Osobní volno - možnost drobných nákupů.

  Přejezd do městečka WARWICK - prohlídka hradu. Zažijete zde vzrušující den v atmosféře středověké Británie (Velkolepá věž – krásné výhledy na pozemky hradu a město Warwick). V případě časové možnosti zastávka v malebné vesničce Minster Lowell Hall.

  K večeru návrat do rodin, večeře a nocleh v rodinách.

  4. DEN

  Ráno po snídani odjezd do centra LONDÝNA, pěší procházka kolem budovy Parlamentu, Big Benu a k Westminster Bridge, kolem korunovačního kostela Westminster Abbey, kde jsou pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti až do r. 1760 - konají se zde svatby a křtiny příslušníků královské rodiny. Poté se projdeme po Parliament Square a po vládní ulici Whitehall, zastávka u Downing Street, kde v čísle 10 úřaduje a bydlí anglický ministerský předseda, kolem Horse Guards, kde se budete moci vyfotit u stráží na koni, dále přes St. James´s Park (nejstarší park v Londýně) k Buckinghamskému paláci, kde bydlí královská rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením královské standardy. Před palácem drží stráž královská garda a uvidíte zde také sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce. Poté na Trafalgar Square s Nelsonovým sloupem vztyčeným na paměť vítězství admirála Nelsona nad Španěly v bitvě u Trafalgaru (1805). Dále na náměstí Piccadilly Circus, které je jedno z nejnavštěvovanějších náměstí v Londýně, večer je náměstí typické svými obrovskými světelnými reklamami.

  • Návštěva London Transport Museum.
  • Procházka po Covent Garden – bývalý ovocný a zeleninový trh, dnes spousta obchůdků, tržnice a oblíbené místo mladých umělců – kouzelníků, pouličních akrobatů a hudebníků, kteří baví chodce. Možnost drobných nákupů.
  • Dle zájmu ještě možnost projížďky na obřím kole - London Eye, odkud uvidíte Londýn jako na dlani.
  • K večeru přejezd na trajekt nebo Eurotunnel do Francie.

  5. DEN

  Přejezd přes Francii, Belgii a Německo do ČR. Návrat k budově školy v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 6 dní - Anglie - to není jen Londýn - jižní Anglie a Londýn

  Program školního zájezdu

  1. DEN

  V dopoledních hodinách odjezd od budovy školy. Noční přejezd přes Německo do Francie.

  2. DEN

  Příjezd do Calais, přejezd trajektem přes kanál La Manche.

  • V ranních hodinách příjezd do LONDÝNA, pěší prohlídka města po této trase:
  • Buckinghamský palác, kde bydlí královská rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením královské standarty. Před palácem drží stráž královská garda, uvidíte zde sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce.
  • Piccadilly Circus, které je jedno z nejnavštěvovanějších náměstí v Londýně, mladí lidé si zde dávají schůzky u kašny se sochou Erose a večer je náměstí typické svými obrovskými světelnými reklamami.
  • Covent Garden – bývalý ovocný a zeleninový trh, dnes spousta obchůdků, tržnice a oblíbené místo mladých umělců – kouzelníků, pouličních akrobatů a hudebníků, kteří baví chodce
  • Procházka čínskou čtvrtí SOHO, která je proslavená množstvím obchodů a restaurací s různými specialitami.
  • Trafalgar Square se sloupem na paměť vítězství admirála Nelsona nad Španěly v bitvě u Trafalgaru s výhledem na National Gallery (Národní galerie) – prohlídka galerie.
  • kolem Horse Guards, kde se budete moci vyfotit u stráží na koni, St. James´s Park
  • Downing Street, kde v čísle 10 úřaduje a bydlí ministerský předseda V. Británie
  • vládní ulicí Whitehall , Parliament Square
  • kolem korunovačního kostela Westminster Abbey, kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti až do r. 1760 - konají se zde svatby a křtiny příslušníků královské rodiny.
  • kolem budovy Parlamentu, Big Benu a k Westminster Bridge
  • možnost projížďky na obřím kole London Eye, s výhledem na nejvýznamnější budovy v centru Londýna (11-18).
  • Přejezd místní dopravou k Madame Tussauds
  • návštěva muzea voskových figurín Muzea Madame Tussauds.
  • procházka po Oxford Street a možnost nákupů v Primarku (otevřeno 8-22).
  • V pozdějších odpoledních hodinách odjezd na ubytování do rodin na předměstí Londýna. Večeře a nocleh v rodinách.

  3. DEN

  Po snídani do STONEHENGE – prohlídka nejznámější megalitické památky v Anglii, která vznikla přibližně 3000 let př. n. l. Jedná se o seskupení obrovských kamenů do kruhu, jež se nacházející na Salisburské pláni v Jižní Anglii. Archeologové se přou, zda se jednalo o místo rituálního obětování a uctívání Slunce, zda sloužilo k astronomickým účelům či zda to byl královský palác. Účel stavby však zůstává dodnes záhadou. Symetričnost a umístění stavby stejně jako shodnost osy areálu s osou východu slunce v eden letního a zimního slunovratu podporují teorii, že mohlo jít o nějaký druh observatoře či zařízení pro měření času. Odpoledne přejezd a návštěva HARRY POTTER WARNER BROS STUDIOS – návštěva filmových ateliérů společnosti Warner Bros, kde se natáčely všechny díly série o Harry Potterovi.

  K večeru odjezd zpět na nocleh do rodin. Večeře.

  4. DEN

  Po snídani odjezd na jižní pobřeží Anglie a zastávka u moře u Seven Sisters – krátká procházka po vápencovém pobřeží s vyhlídkou na okolní útesy (krásné přírodní scenérie). Přejezd do BRIGHTONU přímořské, lázeňské městečko. Procházka kolem přepychového paláce, pojatého v orientálním stylu, Royal Pavilion (dle zájmu návštěva) – úpravy paláce byly dokončeny v roce 1822 a exteriér zůstal prakticky nezměněný až do dnešních dnů. V roce 1850 královna Victorie prodala pavilon městu. Návštěva Sea Life Centre – jedna z nejlepších výstav podmořského života svého druhu, oblíbená atrakce. Bývalý zvěřinec z roku 1872 byl v roce 1929 upraven na akvárium. Uvidíte zde žraloky a další mořské živočichy žijící v britských vodách. Procházka úzkými historickými uličkami s pěší zónou známou jako Lanes – jádro staré rybářské vesničky, z níž se vyvinul Brighton. Procházka po Palace Pier – typické, pozdně viktoriánské molo z roku 1899 dnes láká návštěvníky pasážemi se zábavními podniky. Možnost procházky kolem pobřeží.
  Osobní volno na drobné nákupy v OD PRIMARK. K večeru odjezd zpět na nocleh do rodin. Večeře.

  5. DEN

  Ráno po snídani přejezd do centra LONDÝNA, prohlídka města po této trase:

  • Tower of London – prohlídka (v případě zájmu nutno rezervovat v dostatečném předstihu a zaplatit předem), jejíž stavbu zahájil Vilém Dobyvatel. V žalářích pevnosti bylo vězněno mnoho vysokých šlechticů a konaly se zde četné popravy. Prohlídka král. korunovačních klenotů v pokladnici Jewel House – dokumentují historii a bohatství Velké Británie.
  • přejezd lodí od Tower of London do Greenwich
  • Greenwich Anglosasové nazvali tuto osadu roku 980 „grone wic“ (zelená vesnice). Světoznámou se stala díky tomu, že jí prochází nultý poledník nesoucí stejné jméno. Narodil se zde také slavný král Jindřich VIII. Procházka parkem, kolem Old Royal Observatory a nultého poledníku, Námořního muzea (The National Maritime Museum, otevřeno 10-17).

  Možnost drobných nákupů na cestu v OD Tesco v Greenwich.

  Večer odjezd do Folkestone na Eurotunnel do Calais. Průjezd přes Francii, Belgii a Německo.

  6. DEN

  Příjezd k budově školy v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 6 dní - Putování za krásami jižní Anglie s ubytováním ve městě Shakespeara

  Program školního zájezdu

  1. DEN

  V ranních hodinách odjezd od budovy školy. Odjezd směr Rozvadov, dále přes Německo, Belgii a Francii na ubytování do hotelu Formule 1 ve Francii. (cca 1180 km)

  2. DEN

  Ráno odjezd do Calais (cca 50 km) na trajekt/tunel (přednostně trajekt) přes kanál La Manche. Krátká zastávka nad městečkem DOVER, který leží mezi bělostnými křídovými útesy The White Cliffs a které jsou hlavní dominantou celého pobřeží a za krásného počasí jsou vidět až z Francie. Procházka po upravených stezkách pro turisty kolem doverských útesů, odkud je krásný výhled na rušný přístav.

  Odjezd na prohlídku DOVER CASTLE (educational visit – vstup zdarma pro studenty a pedagogický doprovod) tyčící se na kopci nad městem byl založen ve 12. st. na obranu a drží prvenství největšího hradu v Anglii. Za 2. sv. Války byl velmi význačným místem, protože v hlubokých skalách se nachází spousta tunelů, ve kterých bylo za války zřízeno tajné řídící centrum a podzemní nemocnice. Dnes se zde nachází muzeum. Jeho návštěva opravdu stojí za to. Na několik chvil pohlédnete do období války a pocítíte strach z toho, jaké to bylo se v těchto tunelech skrývat, zatímco vám nad hlavou přelétaly válečné letouny.

  Přejezd (cca 90 km) do BATTLE – městečko, které bylo dějištěm nejstarší suchozemské bitvy britských dějin. Útočící Normané zde v roce 1066 porazili anglosaskou armádu krále Harolda. Vilém zde nechal postavit Battle Abbey (educational visit zdarma pro studenty a pedagogický doprovod) - prohlídka objektu, který se později stalo sídlem Benediktinů. Dodnes městu dominuje a dnes zde najdete kvalitní audiovizuální expozici věnovanou bitvě. Na míste, kde byl Harold zabit a kde ve Vilémově opatství stál hlavní oltář, je dnes pamětní kámen.

  Na závěr dne přejezd k East Dean (cca 35 km), zastávka u Beachy Head nedaleko městečka Eastourne, vyhlídka na vápencové útesy Seven Sisters na břehu moře a krátká procházka. Přejezd do Worthingu (cca 55 km) – přeměstí Brightonu. Ubytování v rodinách, večeře.

  3. DEN

  Po snídani odjezd do HASTINGS (cca 80 km)- fascinující přímořské městečko,které náleželo k prvním přístavům zvaným Cinque Ports a stále vzkvétá coby rybářský přístav. Město charakterizují unikátní vysoká dřevěná skladiště, v nichž již celá staletí rybáři uchovávají sítě. V 19. století bylo západně od starého města vybudováno přímořské rekreační středisko a tak úzké uličky staré rybářské čtvrti, hrázděné domy, obchody a útulné hospůdky zůstaly nedotčeny. Procházka městečkem - vycházka na kopec s vyhlídkou na město.

  Možnost návštěvy:

  *Smuggler´s Adventure - jeskyní Pašeráků- spletité jeskyně sv. Klementina zde byly přestavěny na muzeum, kde se seznámíte s dlouhou historií pašeráctví ve městě. (vhodné pro ZŠ)

  *Zřícenina Hastings Castle

  *Akvárium Blue Reef Aquarium

  *Možnost výjezdu lanovkou (výhled na panorama městečka)

  Odpoledne přejezd autobusem na vlakové nádraží do TENTERDEMU (cca 35 km) a odtud starou parní lokomotivou romantický přejezd vláčkem (nebo busem) k vodnímu hradu BODIAM CASTLE (cca 20km) – nachází se u vesnice Robertsbridge a jedná se o jeden z nejkouzelnějších středověkých hradů v celé Anglii. Jedná se o částečně rozbořený vodní hrad.

  Přejezd do oblasti Devils Dyke u Brightonu (cca 70 km) – vyvýšenina nad městem Brighton, případě zájmu možnost procházky s vyhlídkami do okolní krajiny. (http://www.nationaltrust.org.uk/devils-dyke/things- to-see-and-do/walks/) Je to legendární výletní místo na South Downs. V překladu Čertova Dyke, cca 10 km sev. od Brightonu, nabízí ohromující panoramata, a rekordně dlouhé, široké i hluboké údolí, s kuriózní historií, také nejvíce pestrou přírodou v Anglii. Devils Dyke údolí, je téměř 1 km dlouhé, je nejdelší, nejhlubší a nejširší "suché údolí" ve Velké Británii. V legendě se praví, že ďábel vykopal toto údolí jako propast, kde chtěl utopit farníky z Weald. Vědci se domnívají, že údolí bylo vytvořena přirozeně, před 10.000 lety, v poslední době ledové. Na procházkách touto oblastí můžete při průzkumu některých míst odhalit i opevnění nebo stěny z doby železné a zbytky hradiště. Procházka údolím - v letních měsících zde lze vidět obrovské koberce květin a nepřeberné množství barevného hmyzu, ale i na podzim je zde krásná příroda. Přejezd zpět do rodin ve Worthingu (cca 20km).

  K večeru ubytování v rodinách – večeře a večer v anglické rodině.

  4. DEN

  Po snídani přejezd do nedalekého PORTSMOUTH (cca 60km) - nejdůležitější britská námořní základna, jež je velkým průmyslovým městem s přístavem plným námořních fregat, trajektů a řadou rybářských lodí a remorkérů. Možnost návštěvy objektů či dalšího programu:

  • * HMS Victory, která byla r. 1805 z Porsmouth vyslána do Trafalgaru, odkud se za tři měsíce později vrátila vítězně, ovšem s tělem mrtvého kapitána Nelsona (pochován v St. Paul Cathedral).
  • * Mary Rose - zbytky vlajkové lodi Jindřicha VIII. vyzvednuté nedávno ze dna moře
  • * Royal Naval Museum – historie námořnictva od flotily Alfreda Velikého až po dnešek.
  • * Projížďka lodí námořním přístavem (výstup u ponorky)
  • *Spinnaker Tower – vyhlídková věž s výhledem výhled na přístav Portsmouth a ostrov Wight.V roce 2005 byla v rámci projektu Millennium dokončena výstavba této 168 metrů vysoké věže Spinnaker Tower na nábřeží Gunwharf Quays. Vyhlídkové plošiny jsou ve výšce mořské hladiny a dále v 99, 104 a 109 metrech.

  Odpoledne přejezd k PORTCHESTER CASTLE (educational visit zdarma pro studenty a pedagogický doprovod)- středověká zřícenina hradu s vodním příkopem, který má v podhradí velkou travnatou a dobře udržovanou plochu (možnosti pikniku). Možnosti pocházek kolem hradu a pláží s krásným výhledem na přístav a pobřeží (krátká zastávka – návštěva zdarma v rámci educational visit.

  Návrat do rodin do rodin na nocleh, večeře.

  5. DEN

  Po snídani odjezd do nedalekého anglického přímořského lázeňského města BRIGHTON (cca 20 km). Prohlídka města:

  • *Royal Pavilion - procházka kolem přepychového paláce, pojatého v orientálním stylu (dle zájmu návštěva) – dům nechal přestavět na Palác princi z Walesu, později usedl na trůn jako Jiří IV, úpravy paláce byly dokončeny v roce 1822 a exteriér zůstal prakticky nezměněný až do dnešních dnů. V roce 1850 královna Victorie prodala pavilon městu.
  • *Sea Life Centre – jedna z nejlepších výstav podmořského života svého druhu, oblíbená atrakce. Bývalý zvěřinec z roku 1872 byl v roce 1929 upraven na akvárium. Uvidíte zde žraloky a další mořské živočichy žijící v britských vodách. Možnost návštěvy.
  • * Lanes - mezi pavilónem a nábřežím najdete změť úzkých uliček s pěšími zónami známou jako Lanes – jádro staré rybářské vesničky, z níž se vyvinul Brighton.
  • * Palace Pier – typické, pozdně viktoriánské molo z roku 1899 dnes láká návštěvníky pasážemi se zábavními podniky. Možnost procházky po molu.
  • *British Airways i360 - vyhlídková věž 162 m vysoká na mořském pobřeží v Brightonu, postavěna na místě původního Est Pier
  • (od r. 2016) – s krásnými výhledy do okolí (až na ostrov White či pobřeží Beachy Head) – věž byla postavena stejnou společností, jako London Eye. Osobní volno na drobné nákupy v OD Primark.

  K večeru přejezd do Folkestone/Doveru na večerní EUROTUNNEL/TRAJEKT. (přednostně tunel) – cca 170 km.

  6. DEN

  Průjezd přes Francii, Belgii a Německo. (cca 1225 km). Návrat k budově školy v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 6 dní Za krásami jižní a střední Anglie

  1. DEN

  Přistavení autobusu v ranních hodinách u budovy školy, odjezd busu směr Rozvadov.

  2. DEN

  Přejezd Eurotunnelem přes kanál La Manche. Přejezd do BRIGHTONU - přímořské, lázeňské městečko. Procházka kolem přepychového paláce, pojatého v orientálním stylu, Royal Pavilion – dům nechal přestavět na Palác princ z Walesu, později usedl na trůn jako Jiří IV, úpravy paláce byly dokončeny v roce 1822 a exteriér zůstal prakticky nezměněný až do dnešních dnů. V roce 1850 královna Victorie prodala pavilon městu. Možnost návštěvy Sea Life Centre – jedna z nejlepších výstav podmořského života svého druhu, oblíbená atrakce. Bývalý zvěřinec z roku 1872 byl v roce 1929 upraven na akvárium. Uvidíte zde žraloky a další mořské živočichy žijící v britských vodách. Mezi pavilónem a nábřežím najdete změť úzkých uliček s pěšími zónami známou jako Lanes – jádro staré rybářské vesničky, z níž se vyvinul Brighton. Procházka po Palace Pier – typické, pozdně viktoriánské molo z roku 1899 dnes láká návštěvníky pasážemi se zábavními podniky. Osobní volno na drobné nákupy v OD Primark. Ev. v případě zájmu možnost výletu místní dopravou (po skupinkách místní dopravou) do oblasti Devils Dyke (Čertova rokle) Je výletní místo na South Downs, cca 10km sev. od Brightonu, nabízí ohromující panoramata, a rekordně dlouhé, široké i hluboké údolí, s kuriózní historií, také nejvíce pestrou přírodou v Anglii. Údolí, je téměř 1 km dlouhé, je nejdelší, nejhlubší a nejširší "suché údolí" ve V. Británii. Vědci domnívají, že údolí bylo vytvořena před 10.000 lety, v posl. době ledové. Na procházkách můžete při průzkumu některých míst vidět i opevnění nebo stěny z doby železné a zbytky hradiště.

  • Přejezd na nocleh do rodin ve Stratford upon Avon.

  3. DEN

  Ráno po snídani přejezd do DUXFORDU - návštěva leteckého muzea poblíž Cambridge, kde uvidíte mj. i dochovanou vojenskou základnu z 2. sv. války, kde působila i první čs.letecká jednotka v Anglii (vstupné zdarma).

  Odpoledne přejezd do CAMBRIDGE – starobylého a světoznámého anglického univerzitního města cca 80 km sv od Londýna, které je významným městem již od doby Římanů, protože je situováno v místě, odkud je splavná řeka Cam. V 11. st. se tu začaly zakládat náboženské řády a v r. 1209 se sem přesunula skupina církevních učenců a studentů, jež se po akademických a náboženských sporech odtrhla od Oxfordské univerzity. Ve městě vládne studentský duch, ale je také vzkvétajícím odbytovým centrem úrodného zemědělského kraje. Město je obklopeno mnoha malými městy a vesnicemi. Také je považováno za středisko technologického centra Silicon Fen (elektronika, software a biotechnologie - pojmenované podle podobného technologického centra Silicon Valley v Kalifornii). Nejznámější institucí je University of Cambridge. Možnost návštěvy King´s College, ev. dle zájmu návštěva Fitzwilliam Museum. Osobní volno, drobné nákupy. 

  • Přejezd na nocleh do rodin ve Stratford upon Avon

  4. DEN

  ráno po snídani přejezd do BATH – výletní středisko, rozložené v zátočinách řeky Avon, které považují mnozí návštěvníci za nejkrásnější město na britských ostrovech. Vyznačuje se slohovou osobitostí. Mnohé z jeho medově žlutých kamenných georgiánských domů z 18. stol. jsou restaurované a památkově chráněné. Celé město je jako světové kulturní dědictví pod ochranou UNESCO. Z doby římské se dochoval celý římský lázeňský komplex - zachované budovy, bazény, sauna a systém vytápění. Lázně využívaly teplé prameny, objevené Římany, kteří vybudovali staré římské město. Prohlídka centra města s návštěvou římských lázní. Prohlídka typických budov pro Bath - architekta Johna Wooda st. a ml. z 18. st. (kruhová klasicistní obytná budova Circus a řadová obytná budova Royal Crescent ve tvaru srpku, obklopená sloupovím). Možnost návštěvy římských lázní.

  Odpoledne přejezd do Black Country Living Museum - návštěva skanzenu ve West Midlands, poblíž Birminghamu, s plochou cca 105.000 m2 v oblasti bývalé průmyslové země. Muzeum uchovává některé významné stavby z celé okolní oblasti, hlavně vesnické stavby a další vybavení, také zajímavé dopravní prostředky. Zaměstanci v dobovém oblečení zajišťují výklad.

  Na závěr dne přejezd zpět do STRATFORD-UPON-AVON, procházka malebným městečkem, které je jedno z nejslavnějších anglických měst s krásnou hrázděnou architekturou a květinovou výzdobou, ke kostelu Holy Trinity Church ( ev. prohlídka), kde je pochován Shakespeare. Procházka kolem řeky Avon, rodného domu Williama Shakespeara. Možnost drobných nákupů.

  • Přejezd na nocleh do rodin ve Stratford upon Avon.

  5. DEN

  Ráno po snídani odjezd do nejznámějšího univerzitního města OXFORD: procházka historickým centrem, návštěva Christ Church College (v jídelně byl natáčen film o Harry Potterovi), návštěva některého z muzeí (Ashmolean Museum, Pitt Rivers M., Museum of Natural History) prohlídka města.

  • Večer odjezd do Doveru na trajekt do Calais nebo do Folkestone na Eurotunnel do Calais.

  6. DEN

  Průjezd přes Francii, Belgii a Německo. Příjezd k budově školy v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 6 dní Za krásami WALESU se zastávkou v Londýně a Oxfordu

  1. DEN

  v dopoledních hodinách odjezd od budovy školy v Brně, přejezd přes Německo do Francie

  2. DEN

  příjezd do Calais, přejezd trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Manche, odjezd do nejznámějšího univerzitního města OXFORD: procházka historickým centrem, návštěva Christ Church College (v jídelně byl natáčen film o Harry Potterovi), návštěva některého z muzeí (Ashmolean Museum, Pitt Rivers M., Museum of Natural History)

  • odjezd na ubytování do Chesteru.

  3. DEN

  výlet na poloostrov ANGLESEY - BANGOR CATHEDRAL (nejstarší waleská katedrála), přejezd přes MENAI BRIDGE, prohlídka majestátního středověkého hradu BEAUMARIS, kolem historické věznice BEAUMARIS GAOL, plavba lodí k PUFFIN ISLAND - místo obývané papuchalky a tuleni, odjezd do přírodní rezervace SOUTH STACK (kolonie mořských ptáků), procházka k majáku s nejkrásnějšími výhledy ve Walesu

  • návrat na ubytování

  4. DEN

  výjezd vláčkem na nejvyšší horu Walesu SNOWDON (velšsky Yr Wyddfa, 1085 m n. m.), zpět pěšky . Přejezd k moři do malebného viktoriánského letoviska LLANDUDNO (nejdelší molo ve Walesu, možnost výšlapu na Little Orme s výhledy na hory a moře nebo vyjet historickou tramvají). Později odpoledne přejezd zpět do městečka CHESTER – prohlídka historického centra s hrázděnými budovami a památkami z doby Římanů. Osobní volno.

  • Návrat na ubytování do rodin.

  5. DEN

  odjezd do LONDÝNA: Po snídani odjezd do LONDÝNA, pro zájemce návštěva Muzea Madame Tussaud´s . Přejezd místní dopravou do centra města a pěší procházka po trase:

  • náměstí Piccadilly Circus, které je jedno z nejnavštěvovanějších náměstí v Londýně, mladí lidé si zde dávají schůzky u kašny se sochou Erose a večer je náměstí typické svými obrovskými světelnými reklamami, krátká zastávka na Leicester Square se sochou Charlie Chaplina.
  • Covent Garden – bývalý ovocný a zeleninový trh, dnes spousta obchůdků, tržnice a oblíbené místo mladých umělců – kouzelníků, pouličních akrobatů a hudebníků, kteří baví chodce, možnost drobných nákupů a ev. potravin na cestu v Tescu.
  • zastávka na Trafalgar Square – u kašny se sloupem na paměť vítězství admirála Nelsona nad Španěly v bitvě u Trafalgaru s výledem na National Gallery (Národní galerie).
  • Buckinghamský palác, kde bydlí královská rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením královské standarty. Před palácem drží stráž královská garda a uvidíte zde také sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce.
  • přes St. James´s Park (nejstarší park v Londýně), kolem Horse Guards, kde se budete moci vyfotit u stráží na koni. - po vládní ulici Whitehall, zastávka u Downing Street, kde v čísle 10 úřaduje a bydlí anglický ministerský předseda.
  • po Parliament Square k budově Parlamentu, Big Benu a k Westminster Bridge, prohlídka korunovačního kostela Westminster Abbey, kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti až do r. 1760 – konají se zde svatby a křtiny příslušníků královské rodiny Dle zájmu a dle časové rezervy projížďka na obřím kole
  • London Eye, odkud uvidíme místa, která jste během svého pobytu v Londýně navštívili. - přejezd místní dopravou k Tower Bridge a krátká procházka po mostě s výhledem na Tower of London. - přejezd místní dopravou do Greenwich.

  K večeru odjezd z Londýna na trajekt do Doveru. Odjezd zpět do ČR.

  6. DEN

  odpoledne příjezd k budově školy

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 7 dní Toulky jihozápadní Anglií, Cornwall, po stopách krále Artuše

  1. DEN

  Přistavení autobusu v ranních hodinách k budově školy. Přejezd přes Německo, Belgie a Francie . K večeru příjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii.

  2. DEN

  Snídaně z vlastních zdrojů z domova. Přejezd na trajekt z Calais do Doveru. Zastávky po cestě do Plymouth:

  Procházka k útesům The White Cliffs, nachází se na samém východním pobřeží Kentu, je zde významný přístav pro lodní dopravu, odplouvají odtud lodě do Francie. Přístavní komplex je obrovský, The English Channel, který spojuje Británii s Francií je nejvytíženější obchodní lodní trasa na světě. Dover leží mezi bělostnými, křídovými útesy, The White Cliffs, které jsou hlavní dominantou celého pobřeží a za krásného počasí jsou vidět až z Francie. Při krásném počasí je procházka po útesech opravdu nezapomenutelným zážitkem, jejich bělostná barva září do všech stran a také se Vám odtud nabízí krásný výhled na rušný přístav.

  STONEHENGE – prohlídka nejznámější megalitické památky v Anglii, která vznikla přibližně 3000 let př. n. l. Jedná se o seskupení obrovských kamenů do kruhu, jež se nacházející na Salisburské pláni v Jižní Anglii. Archeologové se přou, zda se jednalo o místo rituálního obětování a uctívání Slunce, zda sloužilo k astronomickým účelům či zda to byl královský palác. Účel stavby zůstává dodnes záhadou. Symetričnost a umístění stavby stejně jako shodnost osy areálu s osou východu slunce v den letního a zimního slunovratu podporují teorii, že mohlo jít o nějaký druh observatoře či zařízení pro měření času.

  • Ubytování v rodinách, večeře, nocleh.

  3. DEN

  Po snídani prohlídka PLYMOUTH - procházka městem. Starý Plymouth je soustředěn kolem Hoe s proslulým trávníkem a majákem (Smeaton´s Tower), odkud se otevírá krásný výhled na moře. Vedle se tyčí masivní Royal Citadel z 60. let 17. stol., která sloužila k ochraně přístavu, a fascinující National Marine Aquarium (akvárium s mořskými živočichy; nachází se zde největší evropská sbírka mořských koníků; možnost návštěvy akvária). Mayflower Museum se rozprostírá ve třech patrech této budovy a objasňuje příběh plavby „Otců poutníků“ na lodi Mayflower do Nového světa. Z muzea se naskýtá panoramatický výhled na rušnou čtvrť Barbican.

  Odpoledne přejezd trajektem na prohlídku MOUNT EDGCUMBE, která se tyčí na cornwallské straně Plymouth Sound. Najdete zde tudorovský dům, okrasné zahrady, celé hektary prostorného parku a různé cesty na pobřeží. Dům je rekonstrukcí původní tudorovské budovy, která byla zničena během bombardování. Hlavní zdejší atrakcí je areál s dokonalými zahradami rozdělenými na francouzskou, italskou a anglickou část. Projížďka výletní lodí po loděnici a přístavu, kde kotví válečné lodě i ponorky. Osobní volno, možnost drobných nákupů v OD Primark (otevř. do 18:30) nebo Poundland (otevř. do 19:00).

  • Návrat do rodin, večeře, nocleh.

  4. DEN

  Po snídani odjezd na celodenní výlet na nejzápadnější cíp Anglie: příjezd k normanskému klášteru ST. MICHAEL´S MOUNT s hradem a katedrálou, k nimž lze za odlivu dojít po mořském dně. Za přílivu vozí návštěvníky k ostrovu loďky. Cesta tam bude realizována právě loďkami, zpět budete moci přejít pěšky (odliv nastává v cca 11:35 hod.)

  Přejezd do PENZANCE – nejzápadnějšího většího města Velké Británie. Odtud dále až na nejzápadnější cíp Anglie LAND´S END, kde je první a poslední hostinec v Británii a odkud jsou za dobré viditelnosti patrné pobřežní skály na souostroví Scilly.

  • Návrat do rodin, večeře, nocleh.

  5. DEN

  Po snídani odjezd z rodin a přejezd k romantické zřícenině hradu TINTAGEL CASTLE, který se vypíná na vysokém skalním útesu, o němž pověst říká, že se zde narodil legendární král Artuš. Ten byl dle historiků údajně římsko-britským vůdcem či bojovníkem a stál v čele odboje proti vpádu Anglů a Sasů v 6. stol. Od hradu vede stezka po útesu až k tintagelskému kostelu s normanským i anglosaským zdivem. Návštěva Síně krále Artuše a procházka kolem Old Post Office, která je jednou z nejstarších pošt v Anglii.

  Odpoledne návštěva velkolepé botanické zahrady EDEN PROJECT poblíž St. Austellu. Monumentální projekt se samostatným výzkumným a vzdělávacím programem, svět biologie přenesen do tří skleníkových kopulí, které jsou impozantní ukázkou moderní architektury. V každé z nich se ocitnete v jiném klimatu a prostředí subtropických rostlin, stromů a uměle vytvořených vodopádů, jež vás přenesou přímo doprostřed deštných pralesů a divokých džunglí. Unikátní jsou i exhibice mnoha moderních umělců, sochařů a výtvarníků, kteří zde vytvořili fantastická díla včetně “tančících“ bronzových soch, ale i replik domorodých staveb k dokreslení naprosto ojedinělé a dokonalé atmosféry. Jsou zde také promítací místností, kde se dozvíte vše o budování projektu, jak byly veškeré rostliny přepravovány ze všech koutů světa a další.

  • Návrat do rodin, večeře, nocleh.

  6. DEN

  Po snídani odjezd z rodin (vč. balíčku na oběd). Příjezd do BRIGHTONU kolem poledne, prohlídka města:

  Royal Pavilion - procházka kolem přepychového paláce, pojatého v orientálním stylu (dle zájmu návštěva) – dům nechal přestavět na Palác princi z Walesu, později usedl na trůn jako Jiří IV, úpravy paláce byly dokončeny v roce 1822 a exteriér zůstal prakticky nezměněný až do dnešních dnů. V roce 1850 královna Victorie prodala pavilon městu.

  Sea Life Centre – jedna z nejlepších výstav podmořského života svého druhu, oblíbená atrakce. Bývalý zvěřinec z roku 1872 byl v roce 1929 upraven na akvárium. Uvidíte zde žraloky a další mořské živočichy žijící v britských vodách. Možnost návštěvy.

  Lanes - mezi pavilónem a nábřežím najdete změť úzkých uliček s pěšími zónami známou jako Lanes– jádro staré rybářské vesničky, z níž se vyvinul Brighton. - Palace Pier – typické, pozdně viktoriánské molo z roku 1899 dnes láká návštěvníky pasážemi se zábavními podniky. Možnost procházky po molu.

  British Airways i360 - vyhlídková věž 162 m vysoká na mořském pobřeží v Brightonu, postavěna na místě původního Est Pier (od r. 2016) – s krásnými výhledy do okolí (až na ostrov White či pobřeží Beachy Head) – věž byla postavena stejnou společností, jako London Eye.

  Osobní volno na drobné nákupy v OD Primark.

  • Večer odjezd do Doveru na trajekt do Calais nebo do Folkestone na Eurotunnel do Calais. Průjezd přes Francii, Belgii a Německo

  7. DEN

  Příjezd autobusu do ČR k budově školy v dopoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 7 dní Velký okruh Velkou Británií - jezerní oblast, York a severní pobřeží se zastávkou v Londýně

  1. DEN

  V ranních hodinách přistavení autobusu u budovy školy odjezd směr Rozvadov. Přejezd přes Německo do Amsterdamu. Přejezd na trajekt, nalodění a noční přejezd do přístavu v Newcastle upon Tyne. Nocleh ve čtyřlůžkových kabinách.

  2. DEN

  V dopoledních hodinách vylodění v přístavu NEWCASTLE UPON TYNE – projížďka městem, které dostalo jméno podle normanského hradu založeného v roce 1080 Robertem Curthosem, nejstarším synem Viléma Dobyvatele. O tisíc let dříve Římané přemostili řeku Tyne a zbudovali na tomto místě pevnost. I ve středověku zůstal Newcastle pevnostním městem střežícím ústí řeky a sloužil jako základna pro anglická tažení proti Skotům. Od středověku město vzkvétalo coby středisko těžby a vývozu uhlí. V 19. století proslulo strojírenstvím, výrobou oceli a později přední světovou loděnicí. Symbolem města je most Tyne Bridge – litinový obloukový most s dvojkloubovým obloukem otevřel král Jiří V. v roce 1928. Tehdy byl nejdelším svého druhu v Británii, s rozpětím 162 m.

  Přejezd na prohlídku Beamish Open Air Museum (cca 16 km od Newcastlu) – rozlehlé muzeum pod širým nebem, které přivádí k životu autentický obraz rodiny, společenského a všedního života na severovýchodě Anglie před I. světovou válkou. Nechybí zde typická hlavní třída, hornická vesnice, opuštěný důl, škola, kaple ani farma. Všude jsou k dispozici průvodci v dobových oděvech. Mezi jednotlivými částmi muzea jezdí opravená stará tramvaj.

  Přejezd k HADRIAN´S WALL, jehož výstavba trvala pouhých deset let a jež se táhne 117 km až k městu Newcastle-upon-Tyne, byl 6 m vysoký a 2 m široký a byl neuvěřitelným triumfem římského stavitelství. Zbytky valu a strážní věže jsou v krajině patrné dodnes a jsou také zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Prohlídka jednoho z nejzachovalejších úseků - Housesteads Roman Fort.

  Odpoledne přejezd do KESWICKU – malebného městečka a oblíbeným turistickým cílem již od viktoriánské éry. Krátká zastávka. Přejezd ke kamennému kruhu CASTELRIGG STONE CIRCLE – prastaré kameny, jež Keats popsal jako „ponurý kruh druidských kamenů na pustém vřesovišti “.

  • Přejezd do DERWENTWATER a ubytování na ubytovně. V případě časové rezervy možnost procházky kolem nedalekého jezera.

  3. DEN

  Po snídani odjezd do Dalstonu - ST. BEES – procházka po prastarém přímořském městečku, v němž byl v 7. století založen klášter jeptišek a po něm tu ve 12. století vzniklo převorství St. Bees Priory. V období rušení klášterů bylo sice trochu poškozeno, ale nad jeho krytým vchodem se tu dodnes dochovaly obrovské normanské oblouky a v hlavní chrámové lodi najdete malou výstavu keltských křížů a náhrobků. Několik stovek metrů na západ od vesnice se táhnou dlouhé písčiny a na sever se rozkládají strmé útesy St. Bees Head z červeného vápence - krásné místo na procházku s možností pozorování ptáků. U majáku na útesu je začátek 306 kilometrové dlouhé Wainwrightovy cesty Coast-to-Coast Walk mířící přes pevninu do zálivu Robin Hood´s Bay v Yorkshire. Poté přejezd do oblasti CONISTON WATER. Jezero Coniston Water je 7 km dlouhé a nejvýše kilometr široké, oplývá jakýmsi kouzlem poklidu, kterým se odlišuje od většiny ostatních. Projížďka lodí do Hawkshead.

  • K večeru přejezd do města York, ubytování v rodinách, večeře a nocleh.

  4. DEN

  Dopoledne prohlídka města YORK: - Procházka centrem města, které působí jako živoucí muzeum. Mnohé ze starobylých hrázděných domů lemujících úzké křivolaké uličky, například Shambles, jsou památkově chráněny. - prohlídka katedrály York Minster – největší gotický kostel na sever od Alp ukrývá nejobsáhlejší sbírku středověkých maleb ve skle v Británii. Možnost návštěvy některého z muzeí: - National Railway Museum - největší muzeum železniční dopravy na světě, hodně zajímavostí z oblasti železniční dopravy. - Jorvik Viking Centre – muzeum, které vám umožní poznat York za doby Vikingů Přejezd na prohlídku bývalého opatství FOUNTAINS ABBEY, s nádhernou vodní zahradou Studley Royal, která je také součástí světového dědictví UNESCO.

  • Přejezd na nocleh v rodinách v Yorku, večeře, nocleh.

  5. DEN

  Po snídani odjezd do WHITBY, města proslulého díky románu Drákula. Vysoko nad mořem se rozkládají ruiny opatství. Pěší túra po stezce s výhledem na moře (cca 10 km) do městečka Robin Hood´s Bay (případně možná varianta i busem), městečko spojené s legendou Robina Hooda, jsou zde k vidění barevné domky, přístav, dlážděná ulička Bay Town. Přejezd k městečku SCARBOROUGH – nad kterým se tyčí zřícenina hradu, procházka městečkem. Později odpoledne přejezd na prohlídku bílých útesů Flamborough Head.

  • Přejezd na nocleh v rodinách v Yorku, večeře, nocleh.

  6. DEN

  Ráno po snídani přejezd z Yorku do Londýna. Příjezd kolem poledne do centra LONDÝNA - celodenní prohlídka města po trase:

  • Buckingham Palace (Buckinghamský palác) – slouží jako rezidence královské rodiny v Londýně od chvíle, kdy na trůn usedla královna Viktorie. Přítomnosti královské rodiny se oznamuje vyvěšením královské standarty a v noci osvětlením. Před palácem drží stráž královská garda. * St. James´s Park – jeden z nejstarších královských parků v Londýně s malým jezírkem a 2 ostrůvky
  • Houses of Parliament (Parlament) – na jeho místě stával od 11. stol. Palace of Westminster, z něhož se dochovala pouze Westminster Hall. Současná neogotická stavba, kterou projektoval sir Charles Barry, byla postavena poté, co v roce 1834 zachvátil původní palác požár. Od 16. stol. tu sídlí dvě sněmovny: Sněmovna lordů a Dolní sněmovna. Budově vévodí hodinová věž se 14tunovým zvonem Big Ben, zavěšeným v roce 1858. Jeho hluboký zvuk vysílá denně stanice BBC.
  • Westminster Abbey (Westminsterské opatství) – bylo založeno v 8. stol. Je místem posledního odpočinku britských panovníků a zároveň dějištěm korunovací a královských svatebních obřadů.
  • London Eye – obří kolo postavené na břehu řeky Temže, nedaleko Houses of Paliament. Bylo postaveno v roce 2000 a je vysoké 135 metrů. Během 30 minutové jízdy má každý návštěvník Londýn jako na dlani. Možnost projíždky.
  • Přejezd lodí od Parlamentu k Tower of London. Možná prohlídka pevnosti Tower of London (v případě zájmu nutno rezervovat v dostatečném předstihu a zaplatit předem), jejíž stavbu zahájil Vilém Dobyvatel. V žalářích pevnosti bylo vězněno mnoho vysokých šlechticů a konaly se zde četné popravy. Zajímavá je prohlídka královských korunovačních klenotů v pokladnici Jewel House – dokumentují historii a bohatství Velké Británie. Tower Bridge – neogotické věže skrývají mechanismus na zvedání mostu (na proplutí velkých lodí), jedna z typických staveb Londýna. Most navrhl architekt sir Horace Jones a byl dokončen v roce 1894. Věže tvoří ocelová kostra v kamenném plášti a spojují je dvě lávky. Uvnitř dnes sídlí Tower Bridge Experience s výstavou oživující historii mostu. * Greenwich Anglosasové nazvali tuto osadu roku 980 „grone wic“ (zelená vesnice). Světoznámou se stala díky tomu, že jí prochází nultý poledník nesoucí stejné jméno. Narodil se zde také slavný král Jindřich VIII. Procházka parkem, kolem Old Royal Observatory a nultého poledníku, Námořního muzea (The National Maritime Museum) nebo Queen´s House.

  Možnost drobných nákupů a eventuelně nákup potravin na cestu v Greenwich. Odjezd na tunel či trajekt do Francie

  7. DEN

  Přejezd do ČR, příjezd k budově školy v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 7 dní Východní Anglie, CAMBRIDGE a okolí S VÝUKOU ANGLIČTINY

  1. DEN

  V dopoledních hodinách odjezd z n ČR směr Rozvadov. Přejezd přes Německo, Belgii, Francii do Calais.

  2. DEN

  Ranní trajekt do Anglie. Přejezd do CAMBRIDGE - starobylého a světoznámého anglického univerzitního města, které leží cca 100 km SV od Londýna. Je významným městem již od doby Římanů, protože je situováno v místě, odkud je splavná řeka Cam. V 11. st. se tu začaly zakládat náboženské řády a v r. 1209 se sem přesunula skupina církevních učenců a studentů, jež se po akademických a náboženských sporech odtrhla od Oxfordské univerzity. Ve městě vládne studentský duch, ale je také vzkvétajícím odbytovým centrem úrodného zemědělského kraje. Město je obklopeno mnoha malými městy a vesnicemi. Také je považováno za středisko technologického centra Silicon Fen (elektronika, software a biotechnologie - pojmenované podle podobného technologického centra Silicon Valley v Kalifornii). Nejznámější institucí je University of Cambridge. Návštěva King´s College, ev. dle zájmu návštěva Fitzwilliam Museum. Osobní volno na drobné nákupy - PRIMARK.

  • K večeru odjezd na ubytování do hostitelských rodin, večeře.

  3. DEN

  DOPOLEDNE KURZ ANGLIČTINY.

  Odpoledne přejezd na prohlídku GRIME´S GRAVES – jedna z nejvýznamnějších neolitických lokalit v Anglii, kterou dříve tvořil rozsáhlý komplex přes 4000 let starých pazourkových dolů. Do jedné z šachet lze sestoupit po žebříku do hloubky 9 metrů a prohlédnout si místa, kde se pazourek lámal.

  ODPOLEDNE: Později odjezd a prohlídka malebného městečka ELY, které vzniklo již v 7. století jako benediktinské opatství na jedné z vyvýšenin uprostřed mokřin, které byly až v 17. st. vysušeny. Oblast obsadili v 11. století Normané (Vilém Dobyvatel) a na památku vítězství nad Anglosasy v této oblasti pak postavili „katedrálu mokřin“, vysokou stavbu viditelnou v rovinaté krajině na míle daleko. Katedrála je od té doby největší atrakcí malého městečka se středověkou atmosférou (křivolaké uličky s historickými budovami, s malými obchůdky). Možnost návštěvy velkolepé obrovské katedrály, která je hlavní dominantou města a začala se stavět již v r. 108. Stavba byla dokončena po 268 letech. Katedrála Vás ohromí svou rozlehlostí, venkovní i vnitřní výzdobou.

  Přejezd do městečka BURY ST. EDMUNDS, které je jedním z nejhezčích městeček v Suffolku. Kromě katedrály zde najdete zříceny opatství vybudované na počest sv. Edmunda, který byl posledním anglosaským králem regionu East Anglia, georgiánské ulice, zahrady, ale také moderní obchodní centrum.

  • K večeru odjezd na ubytování do hostitelských rodin, večeře.

  4. DEN

  DOPOLEDNE KURZ ANGLIČTINY.

  Odpoledne přejezd na prohlídku SANDRINGHAM HOUSE - jedná se o rozměrné norfolské zimní sídlo královny Alžběty z 18. století. Královská rodina jej vlastní již od roku 1862, kde koupil princ z Walesu a to pozdější král Eduard VII. Palác byl zrenovován a zkrášlen, dodnes si zachovává příhodně edvardovskou atmosféru. Dům je částečně přístupný veřejnosti. Dveře vám budou otvírat uniformovaní služebníci v livrejích. V prostorách sídlí nejen muzeum opatrující několik set trofejí souvisejících s lovem, střelbou a dostihy, ale také expozici královských motorových vozidel Rolls Royce. V expozicích jsou i funkční modely této značky, ve kterých se po pěšinách proháněl malý princ Charles. Okolí norfolského sídla je obklopeno krásným parkem a zahradou.

  Přejezd do HUNSTANTONU – procházka městečkem a po pobřeží.

  Při cestě zpět na ubytování zastávka v LAVENHAM – které se často pokládáno za nejdokonalejší ze všech anglických městeček – představuje jakousi klenotnici černobílých hrázděných domů lemujících uličky, jejichž uspořádání se od středověku prakticky nezměnilo. K večeru návrat na nocleh do hostitelských rodin, večeře.

  5. DEN

  DOPOLEDNE KURZ ANGLIČTINY.

  Odpoledne odjezd do městečka COLCHESTER – dle záznamů jedno z nejstarších britských měst, které sloužilo Římanům po příchodu do Británie jako první velká základna před tím, než vystavěli své hlavní město na místě dnešního Londýna u ústí řeky Temže. Po vypálení města královnou královna Boadiceou, byly vybudovány kolem města tři metry silné a devět metrů vysoké městské hradby, jež měly odradit další útočníky. Hradby patřily mezi největší v Británii. Návštěva nejvýznamnější památky ve městě - Colchester Castle Museum - nejstarší a největší dochovaný normanský donjon v Anglii. Procházka městem a prohlídka zbytků dochovaných historických hradeb. Možnost osobního volna a drobných nákupů.

  ODPOLEDNE: Přejezd do malebné krajiny s historickými budovami z 19. st. „Po stopách anglického malíře Johna Constabla“, který vás provede nejmalebnějšími úseky řeky Stour. Jeho trasa by bývala byla důvěrně známá krajináři Johnu Constablovi (1776 – 1837). Umělcův otec byl bohatým kupcem a majitelem mlýnu Flatford Mill. Doporučujeme pěší procházku z Flatford Mill do Dedham nebo obráceně (3 km), nebo zastávku v jednom z míst (Dedham nebo Flatford). Scenerie přinejmenším deseti z jeho nejvýznamnějších maleb zachycuje tuto krajinu. Při pěší procházce mezi jednotlivými místy uvidíte oblíbená místa slavného malíře a budete procházet krásnou přírodou s malebnými zákoutími a historickými domky: - Willy Lott´s Cottage – domek zůstal takřka v nezměněné podobě od doby, kdy jej Constable zachytil na obraze „Vůz na seno“. - Fen Bridge – moderní most nahradil původní, který si Constable vybral jako námět pro mnoho svých maleb.

  • Dedham – vysoká věž dedhamského kostela ční na spoustě Constablových obrazů, například na „Pohledu na Stour blízko Dedhamu“.
  • Gosnalls Farm – vyhlídka; z vrcholu kopce nad údolím se vám naskytne nejúchvatnější pohled na Constablův kraj.

  K večeru odjezd na nocleh do hostitelských rodin, večeře.

  6. DEN

  Po snídani odjezd z rodin a přejezd do hlavního města V. Británie LONDÝNA. Prohlídka po trase: -

  • kolem budov Parlamentu, Big Benu a k Westminster Bridge
  • kolem korunovačního kostela Westminster Abbey, kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti až do r. 1760. Konají se zde svatby a křtiny příslušníků královské rodiny. -
  • pěšky po Parliament Square a po vládní ulici Whitehall, zastávka u Downing Street, kde v čísle 10 úřaduje a bydlí anglický ministerský předseda. - kolem Horse Guards, kde se budete moci vyfotit u stráží na koni. -
  • přes St. James´s Park (nejstarší park v Londýně), na Trafalgar Square se sloupem na paměť vítězství admirála Nelsona nad španělskými a francouzskými vojsky v bitvě u Trafalgaru s výhledem na National Gallery (Národní galerie) – dle zájmu návštěva galerie, která vlastní přes 2200 obrazů.
  • na náměstí Piccadilly Circus, které je jedno z nejnavštěvovanějších náměstí v Londýně, mladí lidé si zde dávají schůzky u kašny se sochou Erose a večer je náměstí typické svými obrovskými světelnými reklamami. -
  • k Buckinghamskému paláci – kde bydlí královská rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením královské standarty. Před palácem drží stráž královská garda a uvidíte zde také sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce.

  Odpoledne návštěva

  • Madame Tussaud´s - muzea s kolekcí voskových figurín, které představují postavy politiků, herců, rockových hvězd a sportovců, královské rodiny, umělců, spisovatelů atd. Najdete zde např. Lenina, W. Shakespeara či P. Picassa.

  K večeru – možnost nákupů:

  • Covent Garden – bývalý ovocný a zeleninový trh, dnes spousta obchůdků, tržnice a oblíbené místo mladých umělců – kouzelníků, pouličních akrobatů a hudebníků, kteří baví chodce, možnost drobných nákupů a event. potravin na cestu v OD Tesco nebo: - přejezd místní dopravou na Oxford Street - nákupní třída včetně oblíbeného obchodního centra PRIMARK

  Na závěr dne: London Eye - odkud uvidíte místa, která jste během svého pobytu v Londýně navštívili.

  K večeru přejezd na večerní TRAJEKT.

  7. DEN

  Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 8 dní Krásy Yorku a severní Anglie

  1. DEN

  V ranních hodinách odjezd od budovy školy (ev. jiné místo dle domluvy) směr Rozvadov. Přejezd přes Německo, Belgii do Francie na ubytování v hotelu F1 na pobřeží (poblíž Calais).

  2. DEN

  Ranní trajekt do Anglie (ev. tunel). Přejezd do CAMBRIDGE – starobylého a světoznámého anglického univerzitního města cca 80 km sv od Londýna, které je významným městem již od doby Římanů, protože je situováno v místě, odkud je splavná řeka Cam. V 11. st. se tu začaly zakládat náboženské řády a v r. 1209 se sem přesunula skupina církevních učenců a studentů, jež se po akademických a náboženských sporech odtrhla od Oxfordské univerzity. Ve městě vládne studentský duch, ale je také vzkvétajícím odbytovým centrem úrodného zemědělského kraje. Město je obklopeno mnoha malými městy a vesnicemi. Také je považováno za středisko technologického centra Silicon Fen (elektronika, software a biotechnologie - pojmenované podle podobného technologického centra Silicon Valley v Kalifornii). Nejznámější institucí je University of Cambridge. Návštěva King´s College, ev. dle zájmu návštěva Fitzwilliam Museum. Dle zájmu možnost návštěvy leteckého muzea Duxford poblíž Cambridge.

  • Přejezd na ubytování v rodinách v Yorku, večeře, nocleh.

  3. DEN

  Po snídani přejezd na prohlídku bývalého opatství FOUNTAINS ABBEY, s nádhernou vodní zahradou Studley Royal, která je také součástí světového dědictví UNESCO. Odpoledne přejezd do YORKU, na prohlídku katedrály York Minster – největší gotický kostel na sever od Alp ukrývá nejobsáhlejší sbírku středověkých maleb ve skle v Británii. Procházka městem, jehož centrum působí jako živoucí muzeum. Mnohé ze starobylých hrázděných domů lemujících úzké křivolaké uličky, například Shambles, jsou památkově chráněny. Možnost návštěvy některého z muzeí:

  • National Railway Museum - největší muzeum železniční dopravy na světě, hodně zajímavostí z oblasti železniční dopravy. 
  • Jorvik Viking Centre – muzeum, které vám umožní poznat York za doby Vikingů

  Návrat na nocleh do rodin v Yorku, večeře, nocleh.

  4. DEN

  Po snídani odjezd do WHITBY, města proslulého díky románu Drákula. Vysoko nad mořem se rozkládají ruiny opatství. Pěší túra po stezce s výhledem na moře (cca 10 km) do městečka Robin Hood´s Bay (případně možná varianta i busem), městečko spojené s legendou Robina Hooda, jsou zde k vidění barevné domky, přístav, dlážděná ulička Bay Town.

  Přejezd k městečku SCARBOROUGH – nad kterým se tyčí zřícenina hradu, procházka městečkem. Později odpoledne přejezd na prohlídku bílých útesů Flamborough Head.

  • Návrat na nocleh do rodin v Yorku, večeře, nocleh.

  5. DEN

  Po snídani odjezd na prohlídku CHATSWORTH HOUSE – legendární sídlo, vystavěné v 17. století, hrabětem z Devonshiru. Tento rod obývá panství až doposud. Součástí panství jsou i rozsáhlé zahrady a ohromný park. Právě zde se natáčel román Pýcha a předsudek, na motivy knihy Jane Austenové. Odpoledne přejezd zpět do Yorku a osobní volno k drobným nákupům.

  • Návrat na nocleh do rodin v Yorku, večeře, nocleh.

  6. DEN

  Přejezd na prohlídku skanzenu BLACK COUNTRY LIVING MUSEUM - budovy, které v této části města kdysi stávaly – obchody, kaple, hospoda, dílny, kovárny a obytné domy – tu byly nově postaveny a zabydleny místními v dobových kostýmech, kteří dnes předvádějí různé druhy práce, jež v této oblasti kdysi zaměstnávaly tisíce dělníků. Odjezd do BIRMINGHAMU - osobní volno na nákupy (OD PRIMARK), případně potraviny k večeři.

  • Odjezd na ubytování do hotelu IBIS BUDGET.

  7. DEN

  Po snídani odjezd do LONDÝNA. Příjezd do City kolem poledne a prohlídka města po této trase:

  • pevnost Tower of London (v případě zájmu nutno rezervovat v dostatečném předstihu a zaplatit předem), jejíž stavbu zahájil Vilém Dobyvatel. V žalářích pevnosti bylo vězněno mnoho vysokých šlechticů a konaly se zde četné popravy. Zajímavá je prohlídka královských korunovačních klenotů v pokladnici Jewel House – dokumentují historii a bohatství Velké Británie.
  • Tower Bridge – (možnost prohlídky ) neogotické věže skrývají mechanismus na zvedání mostu (na proplutí velkých lodí), jedna z typických staveb Londýna. Most navrhl architekt sir Horace Jones a byl dokončen v roce 1894. Věže tvoří ocelová kostra v kamenném plášti a spojují je dvě lávky. Uvnitř dnes sídlí Tower Bridge Experience s výstavou oživující historii mostu.
  • loď HMS Belfast – (možnost prohlídky) křižník Královského námořnictva z 2 sv. války, který byl v r. 1963 vyřazen a dnes slouží jako muzeum. Návštěva dle zájmu, jako náhradní možnost místo prohlídky Tower of London
  • Sky Garden – možnost prohlídky zahrady na vrcholu mrakodrapu (poblíž Tower Bridge) ze které je nádherný výhled na Londýn. (Celkem doporučujeme výběr jen 2 objektů na prohlídku v City během tohoto odpoledne)
  • St.Catharine´s Docks - starý dok, který byl v 70. letech 20. stol. renovován – krátký odpočinek
  • přejezd lodí k Tower of London
  • Greenwich -  Anglosasové nazvali tuto osadu roku 980 „grone wic“ (zelená vesnice). Světoznámou se stala díky tomu, že jí prochází nultý poledník nesoucí stejné jméno. Narodil se zde také slavný král Jindřich VIII. Procházka parkem, kolem Old Royal Observatory a nultého poledníku, Námořního muzea – zdarma (The National Maritime Museum) nebo Queen´s House – zdarma (možnost návštěvy některého z těchto objektů). Možnost drobných nákupů a eventuálně nákup potravin na cestu v Greenwich.

  Odjezd na TRAJEKT (ev. tunel) do Doveru (ev. Folkestone).

  8. DEN

  Přejezd přes Francii, Belgii a Německo zpět do ČR. V podvečer návrat ke škole.

 • 8 dní S VÝUKOU ANGLIČTINY a výlety - Anglie sev. - YORK a okolí

  1. DEN

  V dopoledních hodinách odjezd z ČR od budovy školy. Přejezd přes Německo, Belgii, Francii do Calais.

  2. DEN

  Ranní trajekt do Anglie (ev. tunel). Přejezd do CAMBRIDGE – starobylého a světoznámého anglického univerzitního města cca 80 km sv od Londýna, které je významným městem již od doby Římanů, protože je situováno v místě, odkud je splavná řeka Cam. V 11. st. se tu začaly zakládat náboženské řády a v r. 1209 se sem přesunula skupina církevních učenců a studentů, jež se po akademických a náboženských sporech odtrhla od Oxfordské univerzity. Ve městě vládne studentský duch, ale je také vzkvétajícím odbytovým centrem úrodného zemědělského kraje. Město je obklopeno mnoha malými městy a vesnicemi. Také je považováno za středisko technologického centra Silicon Fen (elektronika, software a biotechnologie - pojmenované podle podobného technologického centra Silicon Valley v Kalifornii). Nejznámější institucí je University of Cambridge. Návštěva King´s College, ev. dle zájmu návštěva Fitzwilliam Museum. Dle zájmu možnost návštěvy leteckého muzea Duxford poblíž Cambridge.

  • Přejezd na ubytování v rodinách v Yorku, večeře, nocleh.

  3. DEN

  Snídaně. DOPOLEDNE VÝUKA ANGLIČTINY (3 vyučovací hodiny)

  Odpoledne přejezd na prohlídku bývalého opatství FOUNTAINS ABBEY, s nádhernou vodní zahradou Studley Royal, která je také součástí světového dědictví UNESCO. Přejezd zpět do Yorku a možnost osobního volna na drobné nákupy. K večeru přejezd do rodin v Yorku, večeře, nocleh.

  4. DEN

  Snídaně. DOPOLEDNE VÝUKA ANGLIČTINY (3 vyučovací hodiny)

  Odpoledne výběr ze 2 variant programu:

  • A) Odjezd do WHITBY, města proslulého díky románu Drákula. Vysoko nad mořem se rozkládají ruiny opatství. Pěší túra po stezce s výhledem na moře (cca 10 km) do městečka Robin Hood´s Bay (případně možná varianta i busem), městečko spojené s legendou Robina Hooda, jsou zde k vidění barevné domky, přístav, dlážděná ulička Bay Town.
  • B) Přejezd k městečku SCARBOROUGH – nad kterým se tyčí zřícenina hradu, procházka městečkem. Později odpoledne přejezd na prohlídku bílých útesů Flamborough Head.

  K večeru přejezd do rodin v Yorku, večeře, nocleh.

  5. DEN

  DOPOLEDNE VÝUKA ANGLIČTINY (3 vyučovací hodiny).

  Odpoledne prohlídka YORKU, návštěva katedrály York Minster – největší gotický kostel na sever od Alp ukrývá nejobsáhlejší sbírku středověkých maleb ve skle v Británii. Procházka městem, jehož centrum působí jako živoucí muzeum. Mnohé ze starobylých hrázděných domů lemujících úzké křivolaké uličky, například Shambles, jsou památkově chráněny. Možnost návštěvy některého z muzeí:

  • National Railway Museum - největší muzeum železniční dopravy na světě, hodně zajímavostí z oblasti železniční dopravy.
  • Jorvik Viking Centre – muzeum, které vám umožní poznat York za doby Vikingů

  K večeru návrat do rodin v Yorku, večeře, nocleh.

  6. DEN

  DOPOLEDNE VÝUKA ANGLIČTINY (3 vyučovací hodiny).

  Odpoledne přejezd na prohlídku skanzenu BLACK COUNTRY LIVING MUSEUM - budovy, které v této části města kdysi stávaly – obchody, kaple, hospoda, dílny, kovárny a obytné domy – tu byly nově postaveny a zabydleny místními v dobových kostýmech, kteří dnes předvádějí různé druhy práce, jež v této oblasti kdysi zaměstnávaly tisíce dělníků.

  Přejezd do BIRMINGHAMU - osobní volno na drobné levné nákupy v OD PRIMARK.

  Přejezd na večeři a nocleh v hotelu** či ubytovně v oblasti Birminghamu.

  7. DEN

  Po snídani odjezd do LONDÝNA. Příjezd do City kolem poledne a prohlídka města po této trase:

  • pevnost Tower of London (v případě zájmu nutno rezervovat v dostatečném předstihu a zaplatit předem), jejíž stavbu zahájil Vilém Dobyvatel. V žalářích pevnosti bylo vězněno mnoho vysokých šlechticů a konaly se zde četné popravy. Zajímavá je prohlídka královských korunovačních klenotů v pokladnici Jewel House – dokumentují historii a bohatství Velké Británie.
  • Tower Bridge – krásná vyhlídka na most s neogotickými věžemi, které skrývají mechanismus na zvedání mostu (na proplutí velkých lodí), jedna z typických staveb Londýna. Most navrhl architekt sir Horace Jones a byl dokončen v roce 1894. Věže tvoří ocelová kostra v kamenném plášti a spojují je dvě lávky.
  • Možnost nákupů na cestu v nedalekém OD Tesco – osobní volno na nákupy.
  • přejezd lodí od Tower of London do Greenwich
  • Greenwich Anglosasové nazvali tuto osadu roku 980 „grone wic“ (zelená vesnice). Světoznámou se stala díky tomu, že jí prochází nultý poledník nesoucí stejné jméno. Narodil se zde také slavný král Jindřich VIII. Procházka parkem, kolem Old Royal Observatory a nultého poledníku, Námořního muzea – zdarma (The National Maritime Museum) nebo Queen´s House – zdarma (možnost návštěvy některého z těchto objektů). Možnost drobných nákupů v oblasti Greenwich.

  Přistavení autobusu a odjezd na TRAJEKT (ev. tunel) do Doveru (ev. Folkestone).

  8. DEN

  Přejezd přes Francii, Belgii a Německo zpět do ČR. V odpoledních hodinách návrat skupiny do ČR k budově školy.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 8 dní Skotsko - země hradů a vřesu

  1. DEN

  Ve večerních hodinách odjezd z ČR od budovy školy. Noční přejezd přes Německo a Holandsko do Amsterdamu.

  2. DEN

  Ráno příjezd do AMSTERDAMU - prohlídka metropole nazývané „Benátkami severu“ pro své malebné uličky a kanály (grachty). Návštěva brusírny diamantů a poté projížďka na lodičkách. Procházka městem. Odpoledne odjezd na noční trajekt do Newcastle upon Tyne. V cca 16:00 hod. nalodění na trajekt a noční přejezd do přístavu v Newcastle upon Tyne.

  • Nocleh ve čtyřlůžkových kabinách.

  3. DEN

  V cca 9:30 hod. vylodění v přístavu v NEWCASTLE UPON TYNE – průjezd tímto přístavním městem. Přejezd na prohlídku ALNWICK CASTLE (exteriérové scény v Bradavicích) - hrad se pyšní tím, že je jedním z největších a zároveň stále obývaných hradů v Anglii. Dodnes je zařízen ve stylu palácové renesance, může se pochlubit vynikající sbírkou míšeňského porcelánu a obrazů od Tiziana, Van Dycka a Canaletta, damaškem potaženými stěnami i nábytkem z vzácného dřeva (zachráněný za Velké francouzské revoluce z Versailles).

  Odjezd a prohlídka ST. ABB´S HEAD (Národní přírodní rezervace). Tato přírodní rezervace (80 ha) skýtá útočiště mořským ptákům hnízdícím na útesech a v době páření (od dubna do srpna) zde nalézá domov více než 50 tis. ptáků, např. buřňáci, alkouni, rackové tříprstí a papuchálkové, kteří se shlukují na mysu nedaleko vesnice St. Abbs, jedním z mála civilizací nedotčených, ale stále funkčních přirozených přístavů v Británii. Útesy mysu St. Abb´s Head se zvedají do výšky 91 m nedaleko JV cípu Skotska. V St ABB je možné také shlédnout výstavu v návštěvnickém centru.

  Poté odjezd na vyhlídku k WALLACE MONUMENT, který se nachází nedaleko Stirlingu. Tento monument byl postaven na počest sira Williama Wallace, jenž bojoval ve 13. století za nezávislost Skotska a je skotským národním hrdinou. Stavba monumentu byla provedena podle návrhu architekta Johna Thomase Rocheada a byla dokončena v roce 1869. Samotný památník představuje gotickou pískovcovou věž, která je vysoká 67 metrů a postavena v typickém viktoriánském stylu. Stavba stojí na útesu nad Abbey Cambuskenneth, na kterém začal Wallace shromažďovat svoji armádu k boji proti vojsku krále Edvarda I. těsně před bitvou o Stirling Bridge a je zde vyhlídka na Stirling.

  • Odjezd na ubytování do rodin ve Stirlingu, večeře a večer v rodinách

  4. DEN

  Prohlídka STIRLINGU – město vyrostlo kolem hradu, jenž z historického hlediska patří k nejvýznamnějším pevnostem ve Skotsku a je také ukázkou renesanční architektury ve Skotsku. Hrad hrál klíčovou roli v bojích za skotskou nezávislost ve 13. a 14. století. V jeho okolí se odehrála i důležitá bitva o nezávislost Skotska, kde zvítězil skotský král Robert I. (Bruce) nad Angličany r. 1314. Z hradu uvidíte i památník na počest Williama Wallace, bojovníka za skotskou nezávislost (hrdinu tohoto příběhu viděli mnozí ve filmu “ Statečné srdce“). Z hradu dohlédneme na sedm bitevních polí. Wallaceův pomník u Abbey Craig, vysoký 67 metrů, připomíná porážku Angličanů Willamem Wallacem u mostu Stirling Bridge v r. 1297.

  Poté odjezd a krátká zastávka na prohlídku FALKIRK WHEEL – jedná se o originální rotační lodní výtah, nacházející se nedaleko města Falkirk. Propojuje průplavy Forth and Clyde Canal a Union Canal a překonává výškový rozdíl 24 m. Umožňuje vnitrozemské vodní spojení mezi městy Edinburgh a Glasgow. Falkirk Wheel je jediný rotační lodní výtah tohoto typu na světě a je považován za technickou pamětihodnost Skotska.

  Přejezd a prohlídka EDINBURGHU - možnost návštěvy Edinburgh Castle, kde jsou uloženy korunovační klenoty skotských králů a také tzv. korunovační kámen, je zde také kaple věnovaná památce Skotů padlých při různých válkách v minulosti až po druhou světovou válku - nebo návštěva Scottish National Gallery. Procházka k St. Giles Cathedral. Osobní volno, nákupy – obchodní dům Primark (cca 800 m od hradu).

  • Odjezd na ubytování do rodin ve Stirlingu, večeře a večer v rodinách.

  5. DEN

  Ráno po snídani odjezd na celodenní výlet do oblasti Highlands se zastávkami:

  • LOCH NESS, zastávka u světoznámého jezera, kde se vypíná zřícenina hradu Urquhart Castle. Společná procházka podél jezera.
  • FORT AUGUSTUS – zastávka v městečku, prohlídka soustavy zdymadel na Kaledonském kanále, tzv. Neptunovy schody. Jedná se o řadu osmi stavidel, jež projektoval Thomas Telford, jeden z nejpůsobivějších úseků Kaledonského průplavu. - cesta podél Kaledonského kanálu.
  • FORT WILLIAM - prohlídka města, ležícího na březích jezera Loch Linnhe. V 17. století zde stával hrad Inverlochy, nyní už z něj zbyly pouze ruiny, neboť byl v polovině 19. století zničen a na jeho místě byla postavena pevnost pojmenovaná podle krále Williama III. V současné době nenajdeme ve Fort William ani tuto pevnost, která dala městu jméno, protože v 19. století padla za oběť stavbě železniční trati. Dnes je město nazýváno také „hlavním horolezeckým městem Skotska“, protože leží na úpatí nejvyšší hory Velké Británie - Ben Nevis. Plavba po jezeře.

  Návrat na ubytování do rodin ve Stirlingu, večeře a večer v rodinách.

  6. DEN

  Po snídani odjezd na prohlídku SCONE PALACE – prohlídka rozsáhlých udržovaných zahrad a paláce, kde byli v minulosti korunováni skotští králové (posvátný korunovační kámen byl unesen anglickým králem Eduardem I. a uložen ve Westminsterském opatství a teprve nedávno byl vrácen do Skotska a je uložen na hradě v Edinburghu spolu s korunovačními klenoty). Přejezd k jezeru LOCH LOMOND. Poté odjezd na prohlídku AUCHENTOSHAN DISTILLERY. Později odpoledne návštěva hradu DUMBARTON CASTLE, který byl od 5. století až do roku 1018 centrem starověkého království Strathclyde. Působivě se nachází na sopečné skále, odkud budete mít nádherný výhled do kraje - na Firth of Clyde i na vrchol Ben Lomond. Toto místo bylo v minulosti důležité útočiště králů. Součástí hradu je dělostřelecké opevnění ze zač. 18. století.

  • K večeru návrat na ubytování do rodin ve Stirlingu, večeře, nocleh.

  7. DEN

  Po snídani odjezd na prohlídku MELROSE ABBEY. Monumentální zřícenina opatství Melrose Abbey patří k nejkrásnějším zříceninám katedrály v Evropě. Stavba opatství byla započata na přání krále Davida I. v roce 1136 cisterciáckými mnichy, ale zbývající ruiny kostela jsou ze století patnáctého. Opatství je postaveno z růžového kamene v gotickém stylu. Zničeno bylo Jindřichem VIII., protože Skotové neschválili manželskou smlouvu Jindřichova syna a skotské princezny Marie Stuartovny. Na půdě opatství je pohřbeno mnoho skotských králů, mezi nimiž je asi nejznámější Robert I. Skotský, známější pod jménem Robert Bruce. Králem byl v letech 1306 až 1329. Jeho osud se protnul také s osudem známého Williama Wallace. Po smrti Roberta Bruceho bylo jeho tělo pohřbeno v opatství Dunfermline, zatímco jeho srdce bylo pohřbeno právě zde, v opatství Melrose. Poté přejezd a zastávka na bývalé hranici mezi Skotskem a Anglií, která byla po mnoho staletí svědkem nespočetných hraničních půtek mezi Anglií a Skotskem. Římané se za panování císaře Hadriána rozhodli vybudovat zde opevněný obranný val, tzv. HADRIAN´S WALL, jehož výstavba trvala pouhých deset let a jež se táhne 117 km až k městu Newcastle-upon-Tyne, byl 6 m vysoký a 2 m široký a byl neuvěřitelným triumfem římského stavitelství. Zbytky valu a strážní věže jsou v krajině patrné dodnes a jsou také zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Prohlídka jednoho z nejzachovalejších úseků - Housesteads Roman Fort.

  • V cca 15:30 hod. nalodění na trajekt a noční přejezd do přístavu v Amsterdamu. Nocleh ve čtyřlůžkových kabinách

  8. DEN

  Návrat přes Holandsko, Německo do ČR. Příjezd do ČR, k budově školy v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 10 dní Skotsko - země bohatých tradic - s výletem na ostrov Sky

  1. DEN

  K večeru přistavení autobusu u budovy školy. Odjezd autobusu směr Rozvadov. Noční přejezd přes Německo a Holandsko do Amsterdamu.

  2. DEN

  Ráno příjezd do AMSTERDAMU - prohlídka metropole nazývané „Benátkami severu“ pro své malebné uličky a kanály (grachty). Návštěva Rijksmusea (školní skupina zdarma) - největší a nejvýznamnější muzeum Nizozemska. Nachází se na náměstí Museumplein v jižní části Amsterdamu a ve více než 200 sálech nabízí přehled nizozemského umění a historie. Sbírka mimo jiné obsahuje díla holandských mistrů 17. století jako Rembrandt, Vermeer a Hals. Dle zájmu a časových možností projížďka na lodičkách.

  • V cca 16:00 hod. nalodění na trajekt a noční přejezd do přístavu v Newcastle upon Tyne. Nocleh ve čtyřlůžkových kabinách.

  3. DEN

  V cca 9:30 hod. vylodění v přístavu v NEWCASTLE UPON TYNE – průjezd tímto přístavním městem, které dostalo jméno podle normanského hradu založeného v roce 1080 nejstarším synem Viléma Dobyvatele. V historii město sloužilo jako základna pro anglická tažení proti Skotům. Od středověku město vzkvétalo coby středisko těžby a vývozu uhlí. V 19. století proslulo strojírenstvím, výrobou oceli a později přední světovou loděnicí. Symbolem města je most Tyne Bridge – litinový obloukový most s dvoj-kloubovým obloukem z r. 1928. Tehdy byl nejdelším svého druhu v Británii, s rozpětím 162 m.

  Přejezd na prohlídku ALNWICK CASTLE (exteriérové scény v Bradavicích) - hrad se pyšní tím, že je jedním z největších a zároveň stále obývaných hradů v Anglii. Dodnes je zařízen ve stylu palácové renesance, může se pochlubit vynikající sbírkou míšeňského porcelánu a obrazů od Tiziana, Van Dycka a Canaletta, damaškem potaženými stěnami i nábytkem z vzácného dřeva (zachráněný za Velké francouzské revoluce z Versailles).

  Odjezd a prohlídka ST. ABB´S HEAD (Národní přírodní rezervace). Tato přírodní rezervace (80 ha) skýtá útočiště mořským ptákům hnízdícím na útesech a v době páření (od dubna do srpna) zde nalézá domov více než 50 tis. ptáků, např. buřňáci, alkouni, rackové tříprstí a papuchálkové, kteří se shlukují na mysu nedaleko vesnice St. Abbs, jedním z mála civilizací nedotčených, ale stále funkčních přirozených přístavů v Británii. Útesy mysu St. Abb´s Head se zvedají do výšky 91 m nedaleko JV cípu Skotska. Možnost shlédnutí výstavy v návštěvnickém centru.

  Poté odjezd na vyhlídku k WALLACE MONUMENT, který se nachází nedaleko Stirlingu. Tento monument byl postaven na počest sira Williama Wallace, jenž bojoval ve 13. století za nezávislost Skotska a je skotským národním hrdinou. Stavba monumentu byla provedena podle návrhu architekta Johna Thomase Rocheada a byla dokončena v roce 1869. Samotný památník představuje gotickou pískovcovou věž, která je vysoká 67 metrů a postavena v typickém viktoriánském stylu. Stavba stojí na útesu nad Abbey Cambuskenneth, na kterém začal Wallace shromažďovat svoji armádu k boji proti vojsku krále Edvarda I. těsně před bitvou o Stirling Bridge a je zde vyhlídka na Stirling.

  • Ubytování v rodinách v oblasti Stirling nebo Edinburgh, večeře, nocleh.

  4. DEN

  Po snídani odjezd na celodenní výlet:

  • DUNFERMLINE - zastávka v bývalém hlavním městě Skotska (od 11. st. až do r. 1603), prohlídka zříceniny opatství a paláce z 12. st., které připomíná královskou minulost města. Po smrti Roberta Bruceho bylo jeho tělo pohřbeno v opatství v Dunfermline.
  • ST. ANDREW – nejstarší univerzitní město (založeno r. 1410) a někdejší duchovní centrum Skotska s úžasnými hist. památkami. Svatyně pro milovníky golfu (nejstarší a nejznámější golfový klub Royal and Ancient Club z r. 1754, nyní 7 golf.hřišť, nejznámější je Old Course – drahé vstupné) - možnost návštěvy British Golf Museum. Žila zde skotská královna Marie Stuartovna i autor Robinsona Daniel Defoe. Město má jméno podle Sv. Ondřeje, jednoho z apoštolů Ježíše Krista a je překvapivě malé - má jen tři ulice a cca 14 tis. obyv. s vyjímkou školního roku, kdy studenti zvýší počet obyvatel asi o třetinu.
  • Prohlídka zříceniny katedrály z 12. st. - v letech, kdy zde vládl skotský král Robert Bruce, byla ve své době největší ve Skotsku. Možnost výstup na věž (nyní rozhledna).
  • STIRLING – prohlídka hradu, jenž z historického hlediska patří k nejvýznamnějším pevnostem ve Skotsku a je také ukázkou renesanční architektury ve Skotsku. Své dětství zde strávila skotská královna Marie Stuartovna. Hrad ve Stirlingu hrál klíčovou roli v bojích za skotskou nezávislost ve 13. a 14. století. V jeho okolí se odehrála i důležitá bitva o nezávislost Skotska, kde zvítězil skotský král Robert I. (Bruce) nad Angličany r. 1314. Z hradu uvidíte i památník Williama Wallace a dohlédneme na sedm bitevních polí.

  K večeru návrat do rodin v oblasti Stirling nebo Edinburgh, večeře, nocleh.

  5. DEN

  Po snídani odjezd na prohlídku SCONE PALACE – prohlídka rozsáhlých udržovaných zahrad a paláce, kde byli v minulosti korunováni skotští králové (posvátný korunovační kámen byl unesen anglickým králem Eduardem I. a uložen ve Westminsterském opatství a teprve nedávno byl vrácen do Skotska a je uložen na hradě v Edinburghu spolu s korunovačními klenoty). Přejezd k jezeru LOCH LOMOND. Později odpoledne návštěva hradu DUMBARTON CASTLE, který byl od 5. století až do roku 1018 centrem starověkého království Strathclyde. Působivě se nachází na sopečné skále, odkud budete mít nádherný výhled do kraje - na Firth of Clyde i na vrchol Ben Lomond. Toto místo bylo v minulosti důležité útočiště králů. Součástí hradu je dělostřelecké opevnění ze zač. 18. století.

  • K večeru návrat do rodin v oblasti Stirling nebo Edinburgh, večeře, nocleh.

  6. DEN

  Ráno po snídani odjezd na celodenní výlet do oblasti Highlands se zastávkami:

  • LOCH NESS, zastávka u světoznámého jezera, kde se vypíná zřícenina hradu Urquhart Castle.
  • FORT AUGUSTUS – zastávka v městečku, prohlídka soustavy zdymadel na Kaledonském kanále, tzv. Neptunovy schody. Jedná se o řadu osmi stavidel, jež projektoval Thomas Telford, jeden z nejpůsobivějších úseků Kaledonského průplavu.
  • cesta podél Kaledonského kanálu.
  • FORT WILLIAM - prohlídka města, ležícího na březích jezera Loch Linnhe. V 17. století zde stával hrad Inverlochy, nyní už z něj zbyly pouze ruiny, neboť byl v polovině 19. století zničen a na jeho místě byla postavena pevnost pojmenovaná podle krále Williama III. V současné době nenajdeme ve Fort William ani tuto pevnost, která dala městu jméno, protože v 19. století padla za oběť stavbě železniční trati. Dnes je město nazýváno také „hlavním horolezeckým městem Skotska“, protože leží na úpatí nejvyšší hory Velké Británie - Ben Nevis. V případě časové možnosti a dobrého počasí – krátká vycházka na Ben Nevis.
  • Dle zájmu plavba po jezeře.

  Přejezd na nocleh na ubytovně v oblasti Fort William nebo Inverness.

  7. DEN

  Ráno po snídani odjezd na celodenní výlet na OSTROV SKYE. Po cestě průjezd údolím Glen Shiel, kolem horského masivu Five Sisters. Z Kyle of Lochalsh přejezd po novém mostě na samotný ostrov.

  Příjezd do nejstaršího rodového sídla ostrova - DUNVEGAN – prohlídka hradu a zahrad. Pro zájemce možnost jízdy na lodičkách ke kolonii volně žijících tuleňů (pouze za příznivého počasí). V případě příznivého počasí možnost turistické procházky v okolí Dunvegan Castle.

  Později odpoledne přejezd do přístavu PORTREE. Osobní volno na drobné nákupy. Přejezd na ubytovnu ve večerních hodinách.

  • Návrat na nocleh na ubytovně v oblasti Fort William nebo Inverness.

  8. DEN

  Ráno po snídani odjezd z oblasti Fort William. Přejezd a krátká zastávka na prohlídku FALKIRK WHEEL – jedná se o originální rotační lodní výtah, nacházející se nedaleko města Falkirk. Propojuje průplavy Forth and Clyde Canal a Union Canal a překonává výškový rozdíl 24 m. Umožňuje vnitrozemské vodní spojení mezi městy Edinburgh a Glasgow. Falkirk Wheel je jediný rotační lodní výtah tohoto typu na světě a je považován za technickou pamětihodnost Skotska.

  Přejezd a prohlídka EDINBURGHU:

  • návštěva Edinburgh Castle – sídlo skotských králů, kde jsou uloženy korunovační klenoty skotských králů a také tzv. korunovační kámen, je zde také kaple věnovaná památce Skotů padlých při různých válkách v minulosti až po druhou světovou válku.
  • Možnost návštěvy Scottish National Gallery (vstupné zdarma)
  • Prohlídka k St. Giles Cathedral
  • Royal Mile – procházska historickým jádrem města a kolem nového skotského parlamentu
  • Holyrood house – královské sídlo Marie Stuartovny a současné oficiální sídlo britské královny Alžběty II.
  • Osobní volno, drobné nákupy.

  Odjezd na ubytování na ubytovně v oblasti Falkirk nebo Edinburgh.

  9. DEN

  Ráno odjezd na prohlídku MELROSE ABBEY. Monumentální zřícenina opatství Melrose Abbey patří k nejkrásnějším zříceninám katedrály v Evropě. Stavba opatství byla započata na přání krále Davida I. v roce 1136 cisterciáckými mnichy, ale zbývající ruiny kostela jsou ze století patnáctého. Opatství je postaveno z růžového kamene v gotickém stylu. Zničeno bylo Jindřichem VIII., protože Skotové neschválili manželskou smlouvu Jindřichova syna a skotské princezny Marie Stuartovny. Na půdě opatství je pohřbeno mnoho skotských králů, mezi nimiž je asi nejznámější Robert I. Skotský, známější pod jménem Robert Bruce. Králem byl v letech 1306 až 1329. Jeho osud se protnul také s osudem známého Williama Wallace. Po smrti Roberta Bruceho bylo jeho tělo pohřbeno v opatství Dunfermline, zatímco jeho srdce bylo pohřbeno právě zde, v opatství Melrose. Poté přejezd a zastávka na bývalé hranici mezi Skotskem a Anglií, která byla po mnoho staletí svědkem nespočetných hraničních půtek mezi Anglií a Skotskem. Římané se za panování císaře Hadriána rozhodli vybudovat zde opevněný obranný val, tzv. HADRIAN´S WALL, jehož výstavba trvala pouhých deset let a jež se táhne 117 km až k městu Newcastle-upon-Tyne, byl 6 m vysoký a 2 m široký a byl neuvěřitelným triumfem římského stavitelství. Zbytky valu a strážní věže jsou v krajině patrné dodnes a jsou také zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Prohlídka jednoho z nejzachovalejších úseků - Housesteads Roman Fort.

  V cca 15:30 hod. nalodění na trajekt v Newcastle upon Tyne a noční přejezd do přístavu v Amsterdamu.

  • Nocleh ve čtyřlůžkových kabinách

  10. DEN

  Návrat přes Francii, Belgii a Německo do ČR. Příjezd k budově školy v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 10 dní Wales - Chester s výlety za přírodou i historií

  1. DEN

  Ve večerních hodinách odjezd z ČR od budovy školy.

  2. DEN

  Přejezd přes Německo, dopoledne příjezd do LUCEMBURSKA – prohlídka města, jehož historie je spjata s historií ČR – v kryptě katedrály spočívají ostatky Jana Lucemburského. Na náhrobku se píše: „Král český, hrabě lucemburský, syn císaře Jindřicha VII., otec císaře Karla, děd císařů Václava a Zikmunda. Lucemburčané nezaomněli, že Praha byla svého času lucemburskou metropolí. Proto část svého velkého náměstí nazvali náměstím Jana Palacha (v srpnu 1969).

  • Procházka centra města a zajímavostí a přejezd do Francie na ubytování do hotelu F1 v Dunquerque.

  3. DEN

  Ráno odjezd do Calais na trajekt přes kanál La Manche. Prohlídka DOVERU, který leží mezi bělostnými, křídovými útesy, The White Cliffs, které jsou hlavní dominantou celého pobřeží a za krásného počasí jsou vidět až z Francie. Procházka po upravených stezkách pro turisty kolem doverských útesů. Bělostná barva září do všech stran a také se Vám odtud nabízí krásný výhled na rušný přístav. Prohlídka Dover Castle, tyčícího se na kopci nad městem. Hrad byl založen ve 12. st. na obranu a drží prvenství největšího hradu v Anglii. Za 2. sv. války byl velmi význačným místem, protože v hlubokých skalách se nachází spousta tunelů, ve kterých bylo za války zřízeno tajné řídící centrum a podzemní nemocnice. Dnes se zde nachází muzeum.

  Odpoledne odjezd do KENILWORTH CASTLE - původně obrovská středověká pevnost z r. 1120. Hrad byl postaven na pahorku v průběhu několika staletí z místního červeného pískovce.V r. 1575 pevnost přestavěl Robert Dudley, aby udělal dojem na svou milovanou královnu Alžbětu. Vytvořil zde nádherný zdobený palác. 1649 byl úmyslně částečně poničen, aby nemohl být využit jako vojenská pevnost. Jen dvě budovy zůstaly obytné – a ty jsou dodnes. Již od 18. století se stal známou turistickou destinací. Je to jedna z nejkrásnějších zřícenin v Anglii. Zámecká Elizabetina zahrada je udržovaná dle původní podoby v r. 1575. Prostory jsou otevřeny pro veřejnost, vč. bývalých stájí u hlavního vchodu. Hrad je možno obejít podle hradeb i z venku. I odtamtud se naskýtají zajímavé pohledy.

  • K večeru přejezd na nocleh do Chesteru.

  4. DEN

  Po snídani odjezd na celodenní výlet na poloostrov ANGLESEY. Zastávka u Bangor Cathedral (nejstarší waleská katedrála, prohlídka zvenku), přejezd přes MENAI BRIDGE, návštěva majestátního středověkého hradu BEAUMARIS, kolem historické věznice BEAUMARIS GAOL, plavba lodí k PUFFIN ISLAND - místo obývané papuchalky a tuleni, odjezd do přírodní rezervace SOUTH STACK (kolonie mořských ptáků), procházka k majáku s nejkrásnějšími výhledy ve Walesu.

  • Nocleh v rodinách v Chesteru.

  5. DEN

  Přejezd do národního parku SNOWDONIA a výjezd vláčkem na nejvyšší horu Walesu SNOWDON (1085 m n. m.). Odpoledne odjezd do malebného městečka CONWY - přístav, hrad, opevnění města, nejmenší dům ve Velké Británii.

  • Nocleh v rodinách v Chesteru.

  6. DEN

  Po snídani odjezd do malebného viktoriánského letoviska LLANDUDNO - prohlídka krásného lázeň.městečka, které si uchovalo prázdninovou atmosféru 19. století. Více než 700 metrů dlouhá příst. hráz a chodníky stíněné markýzami připomínají slavné dny dovolených u moře.

  • Procházka po molu Landudno Pier, které je nejdelší ve Walesu (700 m) a páté nejdelší v Anglii a Walesu (původně stavba z r. 1858). Landudno Pier je často vybíráno pro viktoriánské a edvardovské natáčení pobřežích míst (např. Sága rodu Forsytů).
  • Výjezd historickou tramvají na jeden z vrcholů městečka (207 m): Breat Orme ´s Head jednou ze tří pozemních historických viktoriánských lanovek na světě (Great Orme Tramway z r. 1902, jezdí každých 20 min). Krásné výhledy na moře a hory. Národní park a přírodní rezervace.
  • Návštěva historických dolů Great Orme Copper Mines, kde se těžila měď v době bronzové.

  Odpoledne odjezd do CHESTERU – městské hradby, které patří k nejdochovalejšímu městskému opevnění v Anglii, hrázděné domy s dvoupatrovými obchodními galeriemi Chester Rows, katedrála, hodinová věž Eastgate clock.

  • K večeru návrat na nocleh do rodin Chesteru.

  7. DEN

  Po snídani výlet do LIVERPOOLU - návštěva města spjatého se vznikem legendy The Beatles, dle zájmu možnost návštěvy Beatles Story – zdejší expozice zachycuje strmý vzestup skupiny Beatles od jejich první desky přes beatlesmanii až po jejich poslední živé vystoupení v roce 1969 a rozpad skupiny. V případě zájmu prohlídka fotbalového stadionu FC LIVERPOOL. Možnost drobných nákupů. Odpoledne lehká pěší túra v Peak District – první národní park v Británii, nachází se tu vápencové pahorkatiny White Peak, divoká vřesoviště, rašeliniště, pískovcové útesy Dark Peak.

  • Návrat na ubytování do rodin v Chesteru.

  8. DEN

  Po snídani odjezd k pohoří MALVERN HILLS, které se zdvihá od nížiny řeky Severn. Z nejvyššího bodu Worchestershire Beacon je krásný výhled do šesti hrabství a na nedalekou pevnost z doby železné. Prohlídka malebného městečka MALVERN s budovami z 19. st. které vypadají jako švýcarská sanatoria. Největším skvostem Malvernu je převorství s barevnými okny z 15. st. Staré klášterní rybníky pod kostelem dnes vytvářejí jezero ve Winter Gardens, procházka kolem jezera.

  Odpoledne přejezd do STRATFORD-UPON-AVON, které je jedním z nejslavnějších anglických měst s krásnou hrázděnou architekturou a květinovou výzdobou. Procházka malebným městečkem po stopách Williama Shakespeara. Dle zájmu návštěva rodného domu Williama Shakespeara. (v domě se vystavují předměty související se Shakespearovým otcem, který vyráběl rukavice a obchodoval s vlnou), kostel Holy Trinity Church ( ev. prohlídka), kde je pochován Shakespeare. Procházka kolem řeky Avon.

  • Ubytování v hotelu Ibis Budget v Birminghamu.

  9. DEN

  Ráno odjezd do CAMBRIDGE - starobylého a světoznámého anglického univerzitního. V 11. st. se tu začaly zakládat náboženské řády a v r. 1209 se sem přesunula skupina církevních učenců a studentů, jež se po akademických a náboženských sporech odtrhla od Oxfordské univerzity. Město je považováno za středisko technologického centra Silicon Fen (elektronika, software a biotechnologie - pojmenované podle podobného technologického centra Silicon Valley v Kalifornii). Nejznámější institucí je University of Cambridge. Prohlídka univerzitních kolejí, návštěva Fitzwilliam muzea, výstup na věž kostela St. Mary. Osobní volno.

  • Večer odjezd na trajekt nebo tunel.

  10. DEN

  Příjezd do ČR v odpoledních hodinách a návrat zpět k budově školy.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

Podívejte se na fotky z našich výletů

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti