Upravit stránku

Vzorové pokyny CK BOCA pro účastníky studijního školního zájezdu při cestování autobusem do V. Británie:

Obsah:

I. PROGRAM ZÁJEZDU (vč. upřesnění času a místa odjezdu)

II. DOPRAVA:

Cestování zájezdovým autobusem: cesta na zájezdu je zabezpečena zájezdovým autobusem, který splňuje všechny nezbytné normy, je vybaven klimatizací, polohovatelnými sedačkami, světly nad každou sedačkou kávovarem, minibarem, ledničkou, DVD/videem aj. Autobusy jsou vybaveny bezpečnostními pásy, které slouží k připoutání cestujících. Povinností každého účastníka je připoutat se během jízdy. Během jízdy není z bezpečnostních důvodů povolena chůze po autobuse.

Během pravidelných zastávek na cestě bude možné zakoupit u řidičů teplé i chlazené nápoje za Kč – pouze mimo území ČR.

Na cestu autobusem doporučujeme polštářek a slabou deku, ev. obuv na přezutí a volnější oblečení. Během cesty bude průvodcem CK podáván výklad.

Bezpečnostní a hygienické zastávky při přejezdech budou ve dne po cca 3 – 3,5 hod., v noci po 4-4,5 hod. WC v buse – každý autobus je vybaven chemickou toaletou, která vzdrží cca na 25 použití. Poté je nezbytné WC vypustit a vyčistit. Speciálních vypouštěcích míst není mnoho a často nebývají na trase. Z těchto důvodů je WC v autobuse k dispozici pouze v nutných případech (nemoc, nevolnost apod.) Doporučujeme proto využívat WC při pravidelných zastávkách na benzínových stanicích. V Německu činí poplatek za použití WC 0,70 EUR (doporučujeme na cestu cca 5 EU na WC celkem).

Jízda trajektem: autobus i s pasažéry najíždí do podpalubí trajektu, ze kterého se vystupuje na osobní paluby. Zde je dostatek místa k sezení a odpočinku. Na lodi je restaurace i obchod na drobné nákupy dárků - sladkého či kosmetiky. Během plavby lze vystoupit na horní otevřenou palubu, ze které je výhled na moře i pobřeží. Na otevřené palubě doporučujeme zvýšenou opatrnost, bývá zde chladněji, vlhko a podlaha bývá kluzká. Plavba Calais – Dover trvá cca 90 min. Plavba Dunkerque – Dover trvá cca 120 min.

Jízda Eurotunelem: autobus i s pasažéry vjíždí do vlakové soupravy, ve které projede tunelem pod kanálem La Manche. Cesta trvá cca 35 min. a během ní není možné vlakovou soupravu opustit. V přední i zadní části vlakové soupravy jsou toalety

Zavazadla: doporučujeme 2 zavazadla:

 • hlavní zavazadlo (kufr nebo taška střední velikosti, tj. cca 60 x 40 x 25 cm, max.váha 15 kg – v případě nadlimitní váhy či velikosti nebude zavazadlo přijato k přepravě), které bude během cesty do VB a zpět uloženo v zavazadlovém prostoru
 • příruční zavazadlo (např. batoh) na svačinu, nápoj, zákl. hygienické potřeby, doklady, peníze, psací potřeby, knížku či hudební přehrávač. Na zájezdu si klient – účastník zájezdu ručí sám za svá zavazadla a další osobní předměty, a to jak při pobytu v ubytovacím zařízení, tak v dopravním prostředku i během realizace programu.

III. CESTOVNÍ DOKLADY:

Na cestu do Velké Británie je nutný platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu a cesty v zahraničí. V případě, že účastník nebude mít platný doklad, nebude mu umožněn vstup do země. Na základě výzvy MZV ČR si Vás dovolujeme informovat o nutnosti několika kopií cestovních dokladů při cestách, které mají cestující k dispozici jak při sobě, tak i v elektronické podobě např. uložené v emailové poště. Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

POKUD CESTUJÍ CIZINCI - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud je účastník zájezdu cizinec a nevlastní český pas, je povinen si zjistit na cizinecké policii, příp. na Ministerstvu zahraničních věcí, zda je nutné si na cestu obstarat vízum nebo jiné povolení cesty. V případě, že si nezajistí potřebné vízum nebo jiné povolení, může mu být zakázán vstup na území dané země. Klient nese sám veškeré náklady vzniklé v důsledku chybného zajištění cestovních dokladů na zájezd.

Účastník je povinnen si sebou vzít na cestu originál dokladu o povolení k vycestování do zahraničí. Pedagogický dozor ještě před odjezdem autobusu na zájezd překontroluje, že všichni účastníci mají s sebou platný cestovní doklad.

IV. UBYTOVÁNÍ:

Ubytování v hostitelských rodinách: ubytování je zajištěno ve vyzkoušených lokalitách. Rodiny, které poskytují ubytování, jsou vybírány na základě bezpečnostních, hygienických a sociálních kritérií a jsou pravidelně kontrolovány, a to v souladu s anglickými zákony. Jsou sdruženy v místních organizacích. S jejich koordinátory se dojednávají časy příjezdů a odjezdů a řeší se s nimi event. vzniklé problémy. Rodiny poskytují ubytování a stravu. Děti bydlí většinou po 2 – 4 žácích, dle možností každé rodiny. Rodiny mají povinnost zajistit pokoj se 2 – 4 lůžky, lůžkoviny (ne ručník!!!), teplou večeři, snídani a oběd formou balíčku. Ubytování je poskytováno prověřenými rodinami různých náboženských vyznání. Výběr rodin zajišťuje místní organizátor v dané vybrané oblasti a CK BOCA nemá možnost tento výběr ovlivnit

 • Koupelna se většinou využívá společně s rodinou, a proto je nutné ji využívat pouze po dohodě s rodinou (nejlépe po večeři). V některých domech ve starší zástavbě stále fungují oddělené kohoutky na teplou a studenou vodu, zvláštní systém pouštění sprch nebo některé jiné méně časté zvláštnosti. Žáci jsou při vstupu do domu se vším neobvyklým seznámeni. Pokud některému vysvětlení žáci neporozumí, je nutné se opětovně majitele domu zeptat.
 • Konverzace v rodinách – rodiny většinou se svými hosty společensky konverzují, ale toto nemusí být pravidlem. Ubytování v rodinách je klasickým nahlédnutím do britské domácnosti, nejedná se však o výměnný pobyt, kdy rodina pro žáky připravuje program nebo jinou zábavu. Rodina poskytuje ubytování a stravu a není v jejích povinnostech setrvávat společně s žáky u večeře a konverzovat s nimi. Členové rodin většinou chodí do zaměstnání a mají svoje každodenní povinnosti. Pro lepší navázání konverzace v hostitelské rodině doporučujeme, aby si žáci předem připravili povídání o sobě a své rodině, ev. otázky týkající se života ve V. Británii, které by je zajímali.
 • Bezpečnost - objednavatel zájezdu (škola, která zájezd objednává), odpovídá za zajištění bezpečnosti žáků v průběhu celého zájezdu, s výjimkou doby, kdy budou žáci pobývat v rodinách, dále s výjimkou doby, kdy po opuštění autobusu budou na cestě do rodin a také s výjimkou doby, kdy budou přecházet z rodin zpět do autobusu na společný sraz, a to tak, že pověří doprovázející pedagogický dozor zajištěním dozoru nad studenty v průběhu celého zájezdu a zároveň poučí všechny studenty o jejich správném chování na zájezdu 
  • hostitelské rodiny nesou plnou odpovědnost za bezpečnost žáků po celou dobu pobytu v rodinách - denně vyzvedávají žáky po návratu z výletu a ráno je opět dopravují na místo srazu. Po návratu do rodiny se již žáci nesmí sami vzdalovat z místa pobytu.
  • v případě, že žák nebude jednat dle pokynů průvodce, učitelů a ubytovatele v čase jeho pobytu v rodině nebo v době jeho přejezdu/přechodu do rodiny a zpět do autobusu, přebírají veškerou odpovědnost za své dítě jeho rodiče/zákonní zástupci, kteří plně nesou případné následky, vzniklé v návaznosti na jednání jejich syna/dcery na tomto zájezdu.
 • Přeprava z meeting pointu (místo srazu s hostitelskou rodinou) do rodin a zpět k autobusu: v zájmu bezpečnosti musí všichni žáci po příjezdu na místo srazu s hostitelskou rodinou setrvat v blízkosti autobusu, dokud hostitelské rodiny nepřijedou pro své hosty. Při prvním setkání jsou všichni účastníci vyzvednuti rodinou, která jim pomůže s odvozem zavazadel, také poslední den odjezdu rodina pomůže s odvozem zavazadel. Všechny příjezdy a odjezdy jsou kontrolovány místním koordinátorem, pedagogickým dozorem a průvodcem, nikdo není ponechán bez dozoru. Do vzdálenějších rodin jsou žáci rozváženi, ale do velmi blízkých lokalit. Pokud se dům hostitelské rodiny nachází cca 5 až 10 minut chůze od meeting pointu a žáci dosáhli hranice 15 let věku, můžou se souhlasem rodiny žáci chodit na místo srazu a zpět k bydlišti pěšky.
 • Taxi - ve výjimečných případech je svoz žáků od autobusu do rodiny a zpět zajištěn taxi službou (vždy se jedná o prověřenou taxislužbu, se kterou místní organizátor pravidelně spolupracuje). Místní koordinátor potvrdí řidiči cílovou adresu rodiny. Kromě toho mají žáci rovněž s sebou písemný kontakt na svou rodinu.
 • Zásuvky na elektr. spotřebiče – ve Velké Británii B jsou jiné než v ČR. Je proto nutné používat specielní adaptér pro Velkou Británii. Doporučujeme zajistit si ho ještě před odjezdem na zájezd

Pravidla ubytování v rodinách – domovní řád

 • Boty se zouvají za domovními dveřmi.
 • V pokojích se nekouří, je zakázáno užívat drogy.
 • Pokoje je nutné udržovat čisté a uklizené.
 • V pokojích se nesmí konzumovat žádné jídlo ani nápoje kromě vody.
 • Sprchu (vanu) používejte po večerním jídle nebo dle dohody s rodinou, ovšem ne v pozdních hodinách!!!
 • Koupelnu po použití zanechte čistou. V koupelně smí být pouze jedna osoba, není dovoleno barvit si vlasy.
 • Všechny hmotné škody způsobené hostiteli musí být uhrazeny nejpozději večer před odjezdem. Prosíme nahlásit případnou způsobenou škodu v rodině ihned průvodci. Všichni účastníci, kteří mají v ceně zájezdu komplexní cestovní pojištění, mají v ceně zájezdu také pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu na zdraví a majetku. Škody je možné následně řešit prostřednictvím pojišťovny.
 • Není povoleno samostatně obsluhovat elektrické spotřebiče v domácnosti, pokládat mokré prádlo na elektrická topná tělesa, používat kulmy a žehličky na vlasy/oblečení, používat varné konvice.
 • Nejsou povoleny telefonní hovory z pevné linky hostitelské rodiny.
 • Žáci musí používat vlastní hygienické potřeby – tj. ručníky, hřeben, mýdlo, šampon apod.
 • Je zakázáno fotografovat interiér soukromých domů, fotografovat hostitelskou rodinu, interiér soukromých domů nebo pořizovat jiné digitální záznamy bez souhlasu rodiny. Při porušení tohoto zákazu je rodina oprávněna na místě požadovat finanční kompenzaci příp. přivolat policii.
 • Je nutné dodržovat provozní pravidla v hostitelské rodině - noční klid v rodinách je od 22 hod.
 • Žáci nesmějí po návratu z celodenního výletu opouštět ubytovací zařízení
 • V případě nespokojenosti s ubytováním je třeba toto neprodleně sdělit svému učiteli, následně průvodci, který bude vzniklou situaci řešit s místním koordinátorem (bude posouzena objektivnost závažnosti situace, ev. pak domluva nebo výměna rodiny - ve vážných případech).
 • Všichni účastníci si jsou vědomi toho, že jsou v rodině hosty a je zapotřebí rodinu respektovat

Ubytování v ubytovnách nebo hotelích – v pokynech na cestu bude vždy uvedena adresa ubytování a telefon.
V případě zapomenutých věcí v autobuse nebo v ubytovacím zařízení si každý klient zařizuje jejich vrácení sám a na své vlastní náklady bez účasti CK.

V. STRAVA během pobytu:

Během cesty autobusem do místa pobytu a zpět není strava zajištěna. Na cestu tam doručujeme vzít si s sebou vhodné trvanlivé potraviny, při cestě zpět bude zajištěna zastávka na nákup potravin.

 • Celodenní strava v hostitelské rodině se skládá: ze snídaně, balíčku na cestu a teplé večeře.
 • Snídaně se skládá: z cereálií, ovocného džusu, toastu s máslem, marmelády či džemu a čaje nebo kávy
 • Balíček na cestu obsahuje většinou: 2 sendviče, ovoce, sladkost (čokoládovou tyčinku, oplatku či sušenku), balíček chipsů a ev. jednu malou lahev nealkoholického nápoje (doporučujeme však vzít sebou UH lahev na doplňování čerstvé vody, ev. prášek na dochucení)
 • Večeře bývá teplá a skládá se většinou z masa či ryby s přílohou (brambory, rýže nebo těstoviny) a zeleniny, dále z teplého či studeného dezertu a čaje, kávy nebo studeného nápoje (k pití bývá čistá voda). Jídlo v rodinách bývá většinou typické pro danou oblast
 • Přesný rozsah stravy není pevně stanoven a záleží na každé rodině, jakou stravu připraví

Upozorňujeme žáky, že součástí jejich stravy je také obědový balíček. Pokud by se stalo a rodina by žákovi zapomněla ráno po snídani balíček předat, je nutné, aby se sám připomněl. Při večeři doporučujeme přijmout nabídnutou stravu ihned, v případě odmítnutí rodina nenabídne již další náhradní stravu.

Strava v ubytovnách a v hotelích – v pokud je v ceně tento typ ubytování, je snídaně zahrnuta již většinou v ceně zájezdu (kontinentální: pečivo, máslo, džem, med, čaj nebo káva), za příplatek je možné si objednat večeři. Během dne bude zajištěna zastávka na nákup potravin (na přípravu svačiny na následující den).

Pitný režim – při cestě autobusem je pro účastníky zájezdu zajištěn dostatek nápojů, které je možné zakoupit u řidičů autobusu v zahraničí za Kč. Doporučujeme však účastníkům zájezdu vzít si s sebou také UH lahev na přípravu vlastních nápojů běhěm zájezdu.

Nákupy potravin ve VB: Orientační ceny potravin (v GBP):

VI.VÝUKA

Některé základní a střední školy cestují do zahraničí nejen za poznáním, ale i za výukou cizího jazyka. Na vyžádání školy zajišťujeme výukové programy v různých atraktivních lokalitách Velké Británie (i dalších zemích). Většinou se jedná o 2 nebo 3 půldenní programy ve vybraných osvědčených školách (většinou 3 výukové hodiny během jednoho dne, v dopoledních či odpoledních hodinách). Pedagogický dozor rozdělí žáky do skupin podle jazykových znalostí (žáci jsou cca po 15 – 17 studentech). Testy pro rozdělení zajistí pedagogický dozor pro studenty ještě před odjezdem na zájezd. Výuku anglického jazyka zajišťují angličtí lektoři s příslužnou kvalifikací. Výuka je většinou z důvodu délky jazykového kurzu zajištěna formou konverzace na určité vybrané téma. Žáci na závěr kurzu obdrží certifikát o účasti na jazykovém kurzu. Studenti si během účasti na jazykových kurzech ověří své znalosti a mají možnost komunikace s rodilým mluvčím. Výuku jazykového kurzu lze zajistit v jazykových školách v těchto místech:

Londýn, Brighton – Worthing, Plymouth, Stratford upon Avon, Oxford, St. Bury in Edmonds (u Cambridge) Chester, York, Stirling.

VII.DOPORUČENÉ VĚCI NA CESTU:

 • platný cestovní doklad - cestovní pas nebo občanský průkaz
 • léky, které pravidelně užíváte
 • pohodlný oděv a obuv (počítejte s oblečením pro studené i teplejší počasí), obuv na domácí přezutí, boty na turistiku
 • pláštěnku, deštník, sluneční brýle – počasí ve Velké Británii je značně proměnlivé
 • ručník (osušku) a věci osobní hygieny
 • deku, malý polštářek - do autobusu pro větší pohodlí a do rodin, aby Vám nebylo chladno – rodiny ve Velké Británii jsou zvyklé na nižší teploty v domácnostech
 • trvanlivé potraviny, které se nekazí - na doplnění stravy během dne – sušenky, trvanlivý suchý chléb, jablka, trvanlivý salám, paštika atd. Během dne bude vždy možnost si nakoupit nějaké občerstvení (pro případ nákupů občerstvení během dne je nutné navýšit kapesné pro os. spotřebu)
 • kapesné v Kč – menší hotovost na zakoupení občerstvení v autobuse (200-300 Kč)
 • kapesné v GBP - na vstupné a peníze na osobní spotřebu
 • kapesné v EUR (na placené WC v Německu – platí se 0,70 EUR, celkem cca 5 EUR)
 • anglicko-český, česko-anglický slovník, knížku na čtení do autobusu, oblíbené DVD
 • drobný dárek do rodiny - něco typického pro ČR, ev. brožuru o Vašem městě či o Praze - v angličtině, bonboniéru nebo ev. dárek vlastní výroby (pro lepší navázání kontaktu s rodinou). Jako dárek není vhodný alkohol.
 • kartičku zdravotní pojišťovny v ČR - pro případ zdravotních potíží při přejezdu přes ČR
 • připravené vyprávění o své rodině a zájmech, připravené otázky pro hostitelskou rodinu
 • adapter na zásuvky - ve V. Británii je zapotřebí redukce na používání zásuvek (na nabíjení mobilu, ev. při používání fénu). Je nutné si jej nakoupit v ČR před odjezdem
 • cestovní taška nebo kufr - bude uložen v zavazadlovém prostoru autobusu, kam nebude během jízdy přístup
 • batoh do autobusu a na výlety – na osobní věci, svačinu a nápoje. Mějte u sebe také věci na spaní, ručník, hygienické potřeby. Během přejezdů autobusem a plavby na trajektu či přejezdu Eurotunelem není možný přístup k zavazadlům v autobuse
 • mobil - doporučení: - aktivujte si roaming pro volání do zahraničí a dostatečný kredit pro volání v zahraničí
  • uložte si mobilní číslo na učitele (bude vám sděleno v autobuse)
  • uložte si mobilní číslo na na nouzovou linku CK BOCA: +420 736 646 211 a +420 603 451 403
  • uložte si telefonní číslo na tísňovou linku první pomoc – 112 nebo 999
  • mějte u sebe stále zapnutý mobilní telefon
  • v případě problému volejte vašemu učiteli ev. nouzovou linku CK
 • oblečení a obuv – doporučujeme mít s sebou raději více tenkých vrstev, pohodlné boty na celodenní chození, náhradní obuv a oblečení
 • toaletní potřeby, ručník
 • obal na úschovu vašich peněz a dokladů před případnými zloději – tzv. „ledvinka“ na tělo nebo pouzdro na krk
 • potraviny a pití – na první dny zájezdu
 • psací potřeby, zápisník
 • věci pro zábavu po cestě – knížka, časopis, křížovky, mp3, sluchátka apod.

VIII.VSTUPNÉ A KAPESNÉ:

Vstupy budou hrazeny průvodcem hromadně, v zájmu využití skupinových slev. Aktuální výše vstupů je vždy vyčíslena v pokynech na cestu, které účastník obdrží cca 14 dní před odjezdem. Průvodce nebo učitel vybere během cesty autobusem od všech účastníků předpokládanou výši celkového vstupného. Je proto nutné, aby účastníci zájezdu měli tyto peníze na vstupy předem připravené. Průvodce nebo učitel na konci zájezdu provede vyúčtování všech vstupů a případné přeplatky vrátí včas zpět žákům (během posledního dne pobytu). - Kapesné na osobní potřebu – výše kapesného je zcela individuální a záleží na zvážení každého klienta,

Kapesné na osobní potřebu – výše kapesného je zcela individuální a záleží na zvážení každého klienta, doporučujeme min 5-10 GBP/den (dle možností)

Výměna valut – doporučujeme ji provést již v ČR, neboť výměna v zahraničí je dražší a narušuje program skupině

IX.PRŮVODCE:

Průvodce CK poskytuje profesionální průvodcovské služby po celou dobu pobytu, je prostředníkem mezi organizátorem zajišťujícím ubytování a účastníky zájezdu. Průvodce nezodpovídá za studenty, odpovědnost za studenty a za jejich bezpečnost v době výletů nese pedagogický dozor (s výjimkou pobytu v rodině a na cestě do rodiny a zpět do autobusu-viz výše).

X.UŽITEČNÉ RADY a POKYNY BEZPEČNOSTI:

Časový posun - ve VB je o 1 hod. méně oproti středoevropskému času

Obecná bezpečnost – během zájezdu se účastníci dostávají do každodenních běžných situací, při kterých existují různá rizika (zranění, ztráta dokladů, financí, možná ztráta orientace v cizím prostředí atd.). Pro snížení těchto rizik vždy doporučujeme dodržovat tyto zásady:

 • dbejte pokynů průvodce a učitelů, v případě nouze nebo potíží zavolejte svému učiteli či průvodci
 • během společných prohlídek se neoddělujte od skupiny a vždy se držte pohromadě
 • mějte u sebe stále své doklady, pojištění, kontakt na rodinu, mobilní telefon
 • mějte při sobě mapku místa, kde se pohybujete (do větších měst obdržíte v autobuse od průvodce)
 • označujte si na mapkách, které během cesty obdržíte vždy místo setkání autobusu se skupinou, které Vám předem sdělí váš průvodce (pro případ, že byste se ztratili)
 • pokud se ztratíte, kontaktujte telefonicky pedagoga event. nejbližšího policistu či navštivte policejní stanici
 • každý účastník plně zodpovídá za své chování, nesmí ohrozit bezpečnost sebe ani jiného účastníka zájezdu
 • přecházení ulice - ve Velké Británii jezdí automobily vlevo. Při přecházení ulice buďte vždy velmi obezřetní, pečlivě se rozhlédněte, nejprve na pravou poté na levou stranu
 • při vystupování z autobusu vystupují jako první pedagogové, až poté studenti. Dbejte vždy zvýšené pozornosti při vystupování z autobusu, neboť z důvodu jízdy vlevo na silnicích ve Velké Británii, budete vždy z autobusu vystupovat do silnice (ne na chodník).
 • alkoholické nápoje - během zájezdu nesmí studenti užívat alkohol ani jiné omamné látky.
 • kouření – ve Velké Británii je kouření a nákup cigaret povolen od 18 let. Užívání marihuany apod. látek je ilegální. Kouření v uzavřených prostorách a v rodinách je zakázáno.
 • zbraně – Ve Velké Británii platí zákon "offensive weapon act", který veškeré předměty, jež by mohly být zaměněny se zbraněmi, klasifikuje jako zakázané. Do tohoto zákona spadají jak všechny nože, tak i broušená a špičatá nářadí. Tyto předměty nesmí být nošeny na veřejnosti a zvláště ne ve městech (také nesmí být nošeny na návštěvu různých objektů ani na trajekt). S tím samozřejmě souvisí i zákaz vystřelovacích nožů, motýlků (balisongů), opaskových nožů, nožů z pevného plastu atd. Je povoleno nošení jednoduchého zavíracího nože bez aretace do 3 palců např. při práci, rybaření nebo kempování. Přesto opět velice záleží na posouzení úředníků. Zajištění nože během transportu je samozřejmostí. Pokud bude u cestujícího některý z uvedených předmětů při jakékoliv namátkové či jiné kontrole nalezen, bude mu bez možnosti náhrady odebrán, ev. může mít dotyčná osoba problémy s místní policií. Zanecháním těchto předmětů doma se vyvarujete případných nepříjemností s britskou policií. Pokud dojde k zabavení nože či jiné „zbraně“ úředníkem, není možné požadovat náhradu školy od CK. Je také zakázáno používání slzné plyny a podobné spreje.
 • krádeže – doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost vašim osobním věcem (peněženkám, dokladům, batohům, kabelkám apod.). Nikdy nenechávejte svá zavazadla odložená bez dozoru.
 • během osobního volna (v době rozchodů) – doporučujeme, aby se žáci pohybovali minimálně ve dvojicích, nechodili do neznámých míst a dodržovali obecná pravidla bezpečnosti.

zdravotní stav účastníků zájezdu – závažnější zdravotní problémy je nutné nahlásit učiteli a následně do cestovní kanceláře (alergie, astma, epilepsie a další). Tyto informace budou předány místnímu organizátorovi v zahraničí z důvodu vhodného umístění žáka v rodině a zajištění dietní stravy. S těmito informacemi je vždy zacházeno důvěrně. Připomínáme žákům, kteří pravidelně užívají léky, aby si je vzali na zájezd s sebou v dostatečném množství a během pobytu nezapomínali na jejich pravidelné užívání.

Veřejné WC - ve Velké Británii je téměř na všech místech zdarma a v dostatečném množství. Poplatek za použití WC je spíše výjimkou.

Škody na zájezdu - každý účastník studijního zájezdu je povinen učinit vše, aby během svého pobytu v rodině, či jiném typu ubytování, ani na jiných místech během zájezdu nezpůsobil žádnou škodu. V případě, že škodu způsobí, musí tuto škodu uhradit. Pokud má žák v ceně zájezdu komplexní cestovní pojištění od CK, je nutné na místě sepsat s ubytovacím zařízením (nebo na jiném místě způsobené škody) škodní protokol (tiskopis má průvodce zájezdu) podepsaný svědkem události (průvodce, učitel) a škodní protokol dovézt do ČR spolu s originálem dokladu o uhrazení škody (slouží pojišťovně jako podklad pro posouzení škody)

XI. POJIŠTĚNÍ:

Cestovní pojištění – žáci, kteří si připlatí pojištění do zahraničí u cestovní kanceláře, budou jejím prostřednictvím pojištěni (Komplexní cestovní pojištění vč. léčebných výloh v zahraničí a storna z důvodu nemoci). - žáci, kteří si zajistí vlastní pojištění, doloží doprovázejícímu učiteli na zájezdu kopii tohoto pojištění, aby bylo zřejmé, že mají na zájezd zajištěno minimálně pojištění léčebných výloh v zahraničí.

Rozsah pojištění a výše plnění - Komplexní cest. pojištění – Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group:

Rozsah pojištění              limity plnění v Kč

Pojištění léčebných výloh v zahraničí, asistenční služby

  5 000 000

v rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:

 

 • náklady na zásah horské záchranné služby

200 000

 • zubní ošetření

5 000

 • doprovázející osoba – doprava

do limitu léčebných výloh

 • doprovázející osoba – ubytování

10 000 (max. 2 000/den)

 • náhradní pracovník – doprava, cestovní pojištění

do limitu léčebných výloh

 • náhradní pracovník – ubytování

10 000 (max. 2 000/den)

 • osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - doprava

do limitu léčebných výloh

 • osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - ubytování

10 000 (max. 2 000/den)

 • zprostředkování finanční pomoci

bez limitu

 • náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů

25 000

 • náklady na přepravu při zmeškání odjezdu

5 000

Úrazové pojištění

 

 • smrt následkem úrazu

100 000

 • trvalé následky úrazu

200 000

 • tělesné poškození způsobené úrazem

25 000

Pojištění zavazadel

15 000

 • věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla

3 000

v rámci limitu pro pojištění zavazadel

Pojištění zpoždění zavazadel

1 000 Kč/hod, max. 8 000 Kč

Pojištění zpoždění letu

1 000 Kč/hod, max. 8 000 Kč

Pojištění odpovědnosti

 4 000 000

 • cenné věci

50 000

v rámci limitu pro pojištění odpovědnosti

Přerušení cesty

10 000

Nevyužitá cestovní služba

10 000

Pojištění STORNO

15 000

 

Důležité pokyny pro pojištěné:

 • Při onemocnění před odjezdem na zájezd, prosíme nahlásit neúčast na zájezdu cestovní kanceláři. U svého lékaře vyžádejte potvrzení, že se nemůžete zúčastnit zájezdu (vyžádejte si lékařskou zprávu, která musí obsahovat číslo diagnózy) a potvrzení zašlete do CK.
 • Při zdravotních potížích v zahraničí informujte vždy nejprve průvodce zájezdu (má u sebe veškeré doklady k pojištění), který Vám pomůže vyřešit vzniklý problém, příp. kontaktovat asistenční linku pojišťovny.
 • v případě nutnosti vyšetření v nemocnici je povinností pedagogického dozoru dopravit nemocného žáka sanitkou nebo prostřednictvím taxislužby do nemocnice a zpět do hostitelské rodiny.
 • Pokud má žák v průběhu pobytu v zahraničí výdaje za lékařské vyšetření nebo léky, může po návratu uplatnit tento výdaj u pojišťovny. Je nutné však doložit originál dokladu tohoto nákladu.
 • Všeobecné pojistné podmínky komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdu jsou k dispozici k osobnímu nahlédnutí na webových stránkách Kooperativy pojišťovny, a. s. (http://www.koop.cz).
 • Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a Kooperativou pojišťovnou, a. s. Cestovní kancelář BOCA spol. s r. o. je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu. Tento smluvní vztah je doložen uzavřenou smlouvou, jejíž plné znění je zákazníkům k dispozici k osobnímu nahlédnutí v provozovně CK.
 • Upozorňujeme klienty, že cestovní kancelář ani dopravce neručí v případě ztráty za věci ponechané v autobuse v prostoru určeném pro cestující, včetně veškeré elektroniky (na sedadlech, v odkládacím prostoru nad sedadly apod.). Pojišťovna hradí jen ztráty ze zavazadlového prostoru autobusu.

Zákonné pojištění CK – CK BOCA spol.s r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u Generali Pojišťovny a.s. Číslo pojistné smlouvy je uvedeno na aktuálním Garančním listu, který je ke stažení na webových stránkách CK BOCA spol. s r.o.

XII. INFORMAČNÍ MATERIÁLY NA CESTU a ZNALOSTNÍ SOUTĚŽ:

Během zájezdu dostane každý účastník zájezdu od průvodce CK tištěné informační materiály o navštívených místech a mapky větších měst, která navštívíte. Během celého zájezdu probíhá dle zájmu školy znalostní soutěž o navštívených místech, kterou na konci zájezdu průvodce vyhodnotí a 3 nejlépe hodnoceným žákům předá dárky – něco typického z Velké Británie.

XIII.SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ A NEJZAJÍMAVĚJŠÍ FOTO

POZOR!!!! Do 31.12. probíhá soutěž o nejkrásnější a nejzajímavější foto pořízené na zájezdu pořádaného CK BOCA. Budou vyhodnoceny 3 vybrané fotografie, jejichž autoři obdrží tyto ceny:

1. místo: zájezd do Velké Británie zdarma pro 1 osobu
2.místo: sleva na zájezdu do Velké Británie ve výši 1000 Kč
3. místo: sleva na zájezdu do Velké Británie ve výši 500 Kč

XIV.DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

Zastupitelský úřad ČR ve Velké Británii: Embassy of the Czech Republic, 26 Kensington Palace Gardens, London, W8 4QY tel. 0044/207/2431115

Pohotovostní telefon na CK: +420 736 646 211 nebo +420 603 451 403

První pomoc (záchranka, policie, hasiči): 999 nebo 112

 

Příjemný pobyt plný krásných zážitků a šťastný návrat domů Vám přeje kolektiv pracovníků CK BOCA. 

Pozn.: Pro každou navštívenou zemi budou klientům předány pokyny s aktuálními informacemi k dané zem

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti