Upravit stránku
Jsou určeny pro studenty španělštiny (ev. i francouzštiny) k poznání reálií - tedy míst, o který se učí a které jsou spjaty se studiem tohoto jazyka (jazyků). 

Studenti mají možnost si vyzkoušet konverzaci v jazyce který studují s rodilými mluvčími v různých situacích v průběhu zájezdu (místní průvodci, návštěva místní školy nebo při nákupu a v restauraci).
 • pobyty v hotelech a apartmánech
 • ubytování u moře
 • možnosti zastávek ve FRANCII
 • skupiny 40 studentů (SŠ, ZŠ)
 • programy na přání
 • doporučené termíny: květen, červen
  září, říjen
 • učitelé místa zdarma 1:10 + odměny
 • jazykové kurzy na vyžádání
 • spojování kolektivů
 • návštěvy škol ve Španělsku
 • odborné exkurze na vybrané téma
 • využití výkladů ve španělštině vč.překladů
 • 16 let zkušeností CK BOCA se školními zájezdy

Vyberte si z našich vzorových programů

 • 9 dní - ŠPANĚLSKO se zastávkami v jižní Francii, apartmány, F1

  Program školního zájezdu

  1. DEN

  odjezd v dopoledních hodinách od budovy školy směr Rozvadov a dále přejezd přes Německo a Francii. Noční přejezd.

  2. DEN

  Ráno příjezd do francouzského (původně římského) města NÎMES, které soupeří již od 2. st. n. l. s Arles o titul La Rome française – Řím Francie. Procházka městem a prohlídka nejzajímavějších památek z doby římské a dalších památek (vše jen zvenku): Maison Carré (čtyřhranný dům) – chrám zdobený v řeckém stylu s krásnou portikou a korintskými sloupy, Aréna, Krokodýlí fontána (symbol Augustova vítězství nad Antoniem a Kleopatrou v Egyptě), Castellum (římská vodárna - dodnes funkční).

  Po prohlídce města odjezd do MONTPELLIER (cca 10 km od moře) - správní středisko regionu Languedoc – Roussillon, sídlo starobylé univerzity, která byla ve středověku kulturním centrem jižní Francie. Historie města je spjatá i s pohnutými událostmi z období náboženských válek v 16. st. Prohlídka města s průvodcem (9 hod. bezpečnostní zastávka pro řidiče busu).

  Pro zájemce o výlet k moři - v menších skupinkách s učitelem - možnost přejezdu místní dopravou (busy jezdí každou půlhodinu) do přímořského městečka PALAVAS-LES-FLOTS - krásné pláže, obchůdky, tržnice, jachtový přístav. V případě hezkého počasí pobyt na pláži u moře, možnost procházky do centra městečka Palavas-les-Flots nebo podél přírodních pláží k nedaleké katedrále Maguelone. V písečných dunách na malém, osamělém návrší u moře stojí zdánlivě opuštěná katedrála. Kdysi dávno tady byla fénická či řecká osada. V šestém století po Kristu tu již bylo biskupství, v osmém století se města a přístavu zmocnili Saracéni. V roce 1622 bylo město zbořeno na příkaz kardinála Richelieu.

  • Navečer přejezd na ubytování v hotelu Premiere Classe na okraji Montpellier, nocleh.

  3. DEN

  Ráno odjezd z Francie do Španělska. Kolem poledne příjezd do BLANES, které je jedním z nejhezčích míst na rozhraní dvou pobřeží, Costa Bravy a Costa del Maresme. Klidná atmosféra lázeňského města se starým rybářským přístavem, hradem sv. Jana a středověkými strážními věžemi je oblíbeným výletním místem a cílem mnoha turistů. Návštěva botanické zahrady Marimurtra s úplnou sbírkou středomořské a severoafrické flóry (více než 7000 druhů). Koupání, návštěva místních trhů.

  • Nocleh v apartmánech v Blanes.

  4. DEN

  Ráno odjezd do BARCELONY – prohlídka jednoho z nejrušnějších přístavů Středozemního moře, metropole Katalánska, s množstvím památek. Návštěva Akvária s ukázkou středomořské podmořské fauny. Rybářská čtvrť Barceloneta. Lanovkou na vrch Montjuïc. Celý vrchol zaujímá obrovský hrad z 18. stol.; dnes zde sídlí vojenské muzeum s rozsáhlou expozicí starobylých zbraní a modelů katalánských hradů. Olympijské městečko vzniklé poblíž stadionu (pův. z r. 1936) u příležitosti Olympijských her v roce 1992. Návštěva malé vesničky Poble Espanyol, ležící na severní hraně kopce Montjuïc. Ohrazený prostor středověké vesnice je rozdělen na malé čtvrti, které ukazují historické styly a architektonické odlišnosti domů z různých částí Španělska. Současně zde najdete malé obchůdky se suvenýry a místními výrobky. NEBO návštěva stadionu FC Barcelona – Camp Nou.

  • K večeru odjezd zpět do Blanes – nocleh.

  5. DEN

  Ráno odjezd do BARCELONY - pokračování v prohlídce města: zastávka u parku Güell - nejbarvitější díla Antonia Gaudího, UNESCO jej prohlásilo světovým kulturním dědictvím. Procházka parkem – dle možností. Přejezd do centra města a procházka po trase: Dům Casa Batlló, postavený v duchu organické architektury. Asi nejzajímavější na celé stavbě je jeho fasáda a střecha domu tvořená mozaikami hrajícími všemi barvami, které připomínají šupinatou kůži ještěra. Dům La Pedrera (Casa Milà), do něhož vložil Gaudí veškerou svou odvahu. Výsledkem je pozoruhodná zvlněná fasáda a střecha s komíny a průduchy připomínající abstraktní sochy. Procházka kolem chrámu Sagrada Familia (chrám Svaté rodiny) – nedokončené mistrovské dílo Antonia Gaudího. Procházka starou gotickou čtvrtí, kolem Barcelonské katedrály s románskou kaplí, k jejímž uměleckým pokladům uvnitř se řadí středověké katalánské obrazy. Palau de la Generalitat – od r. 1403 sídlo katalánské vlády. Nejslavnější barcelonská třída Las Ramblas, je jedním z nejvyváženějších středověkých center v Evropě, kde ruch neutichá ani ve dne ani v noci (osobní volno k drobným nákupům).

  • K večeru odjezd zpět do apartmánů.

  6. DEN

  Ráno odjezd do MONTSERRATU, ležícího cca 60 km JZ od Barcelony – prohlídka městečka a návštěva kláštera MONESTIR DE MONTSERRAT, který je nejvyhledávanějším a nejuctívanějším poutním místem Katalánska. Klášter je zasvěcený černé Madoně, patronce Katalánska. Zde vznikla nejstarší doložená škola církevního zpěvu v Evropě, působící dodnes (katedrála, křížová cesta, soch, Svatá jeskyně).

  • Odpoledne pobyt u moře. K večeru odjezd zpět do apartmánů.

  7. DEN

  Ráno odjezd do TOSSA DE MAR. Původně římské městečko s malebným historickým centrem – Villa Vella (staré město se středověkými hradbami a 3 věžemi, kostel ze 14. stol.), chráněná národní památka. Dopoledne prohlídka přírodních jeskyní v lodi s proskleným dnem (http://www.fondocristal.com). Následuje prohlídka pevnosti a městečka, osobní volno. Odpoledne koupání v Tosse de Mar.

  • K večeru odjezd zpět do apartmánů, ev. pobyt u moře v místě pobytu

  8. DEN

  Ráno odjezd do ARLES – prohlídka města, (zastávka 9 hod.) jemuž se podařilo skloubit všechna kouzla kraje Provence. Nachází se zde mnoho římských památek – Římský amfiteátr s 21 000 místy k sezení, Římské divadlo, kde se pořádá arleský festival, Constantinův palác, z kterého zbyly krásně zachovalé rozlehlé římské lázně ze 4. st. n. l., dávající představu o antickém luxusu. Město je baštou provensálských tradic a kultury a zdejší muzea patří k nejlepším v kraji. Musée Réattu – toto muzeum vystavuje vtipné kresby Picassa, obrazy místního malíře Jacquesa Réattua a sochy Ossipa Zadkina. Nachází se zde Église St-Trophine, kostel, jež v sobě spojuje noblesní románský exteriér z 12. století s překrásnou románsko-gotickou křížovou chodbou. Hlavní portál zdobí reliéfy světců a apoštolů. V kostele Notre-Dame-de-la-Major slaví pasáci býků z Camargue svátek svého patrona sv. Jiří. Pochází z 12. – 17. století.

  • Večer odjezd, noční přejezd do ČR.

  9. DEN

  V odpoledních hodinách příjezd do ČR a k budově školy.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 10 dní ŠPANĚLSKO se zastávkami v Paříži a Monaku, apartmány, F1

  Program školního zájezdu

  1. DEN

  Odjezd od budovy školy směr Rozvadov, průjezd Německem do Francie.

  2. DEN

  Ráno příjezd do PAŘÍŽE – celodenní prohlídka města na Seině: procházka po trase:

  • Justičnímu paláci - rozsáhlý komplex budov tvořící soudní dvůr, na místě dnešního paláce sídlili kdysi římští guvernéři a až do 14. st. byl palác sídlem královské moci)
  • Sainte-Chapelle - jeden z největších architektonických výtvorů západního světa, postavený Ludvíkem IX. Svatým. Uvnitř kaple je patnáct nádherných oken z barevného skla do výše 15 m a nádherné rozetové okno s 86 tabulkami barevného skla, které návštěvníky uchvátí především za slunečného počasí.
  • Návštěva katedrály Notre-Dame – klenot gotiky, který stojí na místě římského chrámu.
  • Radnice (Hôtel de Ville) - Centre Georges Pompidou - moderní stavba, která vypadá jako budova obrácená naruby – eskalátory, výtahy, vodovodní a vzduchová potrubí, ocelové podpory jsou umístěny zvenčí, uvnitř naleznete sbírku moderního umění; venku na náměstí sledují davy lidí vystoupení pouličních umělců.
  • Kostel St-Eustache s gotickým půdorysem a renesanční výzdobou patří k nejkrásnějším v Paříži; jako předloha pro jeho interiér sloužila katedrála Notre-Dame.
  • Les Halles (bývalé „Břicho Paříže“, dnes moderní nákupní středisko). - Procházka kolem Louvru, v němž se nacházejí jedny z nejvzácnějších uměleckých sbírek na světě. Budova původně sloužila jako pevnost, žalář a po čtyři století také jako sídlo francouzských králů.
  • Odpočinek v zahradách Tuileries – geometrické francouzské zahrady, které jsou součástí parkově upravené oblasti táhnoucí se podél Seiny od Louvru až k Vítěznému oblouku.
  • Po nábřeží Seiny přechod k Pont de l´Alma. Projížďka vyhlídkovou lodí Bateaux Mouches po Seině. Navečer odjezd autobusem z centra Paříže
  • průjezd kolem Vítězného oblouku.
  • Večer nocleh v hotelu Formule 1 na předměstí Paříže.

  3. DEN

  Ráno po snídani přejezd do centra města.

  • Návštěva Eiffelovy věže. Tato stavba měla silně zapůsobit na návštěvníky Světové výstavy v roce 1889 a zároveň přispět k modernější tváři Paříže. Do r. 1931 to byla nejvyšší stavba světa.
  • Přejezd MHD na Montmartre a prohlídka čtvrti, která byla do konce 19. st. Mekkou umělců, spisovatelů a básníků. Vyvýšenina Montmartre si však své kouzlo zachovala a venkovská atmosféra čtvrti zůstala dodnes pozoruhodně nedotčená
  • Place du Tertre, kde prosperují pouliční malíři a prodavači suvenýrů,
  • bazilika Sacre Cœur s nádherným výhledem na město - Place Pigalle, Moulin Rouge – kabaret, původně tančírna z r. 1900.
  • Navečer odjezd směr jih, noční přejezd do Španělska.

  4. DEN

  Ráno příjezd do BLANES – odpočinkový den. Návštěva botanické zahrady Marimurtra s úplnou sbírkou středomořské a severoafrické flóry (více než 7000 druhů). Koupání, návštěva místních trhů.

  • Odpoledne ubytování v apartmánech v Blanes. Nocleh.

  5. DEN

  Ráno příjezd do TOSSA DE MAR. Původně římské městečko s malebným historickým centrem – Villa Vella (staré město se středověkými hradbami a 3 věžemi, kostel ze 14. stol.), chráněná národní památka. Dopoledne prohlídka přírodních jeskyní v lodi s proskleným dnem (http://www.fondocristal.com). Následuje prohlídka pevnosti a městečka, osobní volno. Odpoledne koupání v Tosse de Mar nebo návrat do Blanes a pobyt u moře.

  • Nocleh v apt. V Blanes.

  6. DEN

  Ráno odjezd do BARCELONY - prohlídka města. Pěší procházka v centru města po trase:

  • Dům Casa Batlló, postavený v duchu organické architektury. Asi nejzajímavější na celé stavbě je jeho fasáda a střecha domu tvořená mozaikami hrajícími všemi barvami, které připomínají šupinatou kůži ještěra.
  • Dům La Pedrera (Casa Milà), do něhož vložil Gaudí veškerou svou odvahu. Výsledkem je pozoruhodná zvlněná fasáda a střecha s komíny a průduchy připomínající abstraktní sochy.
  • Návštěva chrámu Sagrada Familia (chrám Svaté rodiny) – nedokončené mistrovské dílo Antonia Gaudího (rezervace a zakoupení vstupenek nutné předem – platba předem v Kč).
  • Procházka starou gotickou čtvrtí, kolem Barcelonské katedrály s románskou kaplí, k jejímž uměleckým pokladům uvnitř se řadí středověké katalánské obrazy.
  • Palau de la Generalitat – od r. 1403 sídlo katalánské vlády. - třída Las Ramblas - nejslavnější barcelonská třída, která je jedním z nejvyváženějších středověkých center v Evropě, kde ruch neutichá ani ve dne ani v noci (osobní volno k drobným nákupům).
  • Návrat do Blanes, nocleh v apt. V Blanes.

  7. DEN

  Ráno odjezd do BARCELONY – prohlídka jednoho z nejrušnějších přístavů Středozemního moře, metropole Katalánska, s množstvím památek:

  Návštěva Akvária s ukázkou středomořské podmořské fauny.

  Rybářská čtvrť Barceloneta. - Lanovkou na vrch Montjuïc. Celý vrchol zaujímá obrovský hrad z 18. stol.; dnes zde sídlí vojenské muzeum s rozsáhlou expozicí starobylých zbraní a modelů katalánských hradů. Olympijské městečko vzniklé poblíž stadionu (pův. z r. 1936) u příležitosti Olympijských her v roce 1992. Na závěr dne možnost výběru ze 2 variant:

  • Varianta A): Návštěva malé vesničky Poble Espanyol, ležící na severní hraně kopce Montjuïc. Ohrazený prostor středověké vesnice je rozdělen na malé čtvrti, které ukazují historické styly a architektonické odlišnosti domů z různých částí Španělska. Současně zde najdete malé obchůdky se suvenýry a místními výrobky. NEBO
  • Varianta B): návštěva stadionu FC Barcelona – Camp Nou.

  Navečer odjezd zpět do Blanes, nocleh v apt. V Blanes.

  8. DEN

  Ráno odjezd do FIGUERES, které proslavil zdejší rodák Salvador Dalí (umělec a nejznámější malíř surrealismu, jeden z největších umělců 20. století, 1904 - 1989). V roce 1974 založil ve městě Teatro-Museo Dalí (návštěva) – po Pradu v Madridu nejnavštěvovanější španělské muzeum, které se nachází v budově hlavního městského divadla.

  • Odjezd do Marseille - ubytování v hotelu F1, nocleh.

  9. DEN

  Ráno po snídani odjezd do MONAKA (Monackého knížectví) – celodenní prohlídka:

  • Knížecí palác, který se nachází na 300 m široké skále Le Rocher s výběžkem 800 metrů do moře. Střídání stráží před palácem ( v 11.55 hod).
  • Prohlídka Státních apartmánů - Možnost projížďky vláčkem Monaco tours kolem nejzajímavějších míst Monaka (s výkladem průvodce).
  • - Dle zájmu možnost návštěvy botanické zahrady Jardin Exotique de Monaco. - Osobní volno.

  Navečer odjezd do ČR. Noční a denní průjezd přes Francii a Německo.

  10. DEN

  Návrat do ČR k budově školy v odpoledních hodinách

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti