Upravit stránku
 • pobyty na ubytovnách, v hotelech
 • skupiny 40 studentů (SŠ, ZŠ), 3 učitelů
 • poznání místních reálií
 • programy na přání
 • pro učitele další výhody
 • možnost referencí
 • spojování kolektivů
 • možnost odborných exkurzích

Vyberte si z našich vzorových programů

 • 5 dni Řím, Pompeje, Vesuv, Neapol, Florencie

  Program školního zájezdu

  1. DEN

  Odjezd z ČR v dopoledních hodinách, průjezd Rakouskem do Itálie, noční přejezd

  2. DEN

  ŘÍM - celodenní prohlídka nejkrásnějších památek: Piazza del Popolo s ranně renesančním kostelem Santa Maria del Popolo, Piazza di Spagna (Španělské náměstí) s proslulými španělskými schody a barokní fontánou La Barcaccia (Bernini) ve tvaru bárky. Fontána di Trevi – nejmonumentálnější barokní fontána v Římě. Piazza Colonna – náměstí se sloupem Marca Aurelia (29,5 m vysoký sloup vyzdobený podle vzoru Trajánova sloupu reliéfními scénami z bojů). Pantheon („chrám všech bohů“) – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky. Piazza Navona – náměstí zdobí tři fontány, pozornost si zaslouží zvláště ta prostřední z roku 1651, Fontana dei Quattro Fiumi (Fontána čtyř řek) od Berniniho. Piazza Venezia (Benátské náměstí) s Památníkem Viktora Emanuela II. (1885-1911) symbolizující znovusjednocení Itálie. Kapitol tyčící se jižně od památníku, nejnižší, ale historicky nejvýznamnější z římských pahorků. Forum Romanum – rozvaliny antických chrámů a bazilik, Konstantinův triumfální oblouk – nejlépe zachovaný oblouk Říma, postavený z bílého mramoru se třemi průchody, Koloseum – amfiteátr z roku 72 postavený za císaře Vespasiana (pro návštěvu doporučujeme udělat předem rezervaci).

  • Ve večerních hodinách přejezd na ubytování k Neapoli, nocleh.

  3. DEN

  Po snídani dopolední výlet: VESUV a POMPEJE. Výjezd autobusem na Vesuv, poté pěší výstup až ke kráteru sopky. Později odjezd do Pompejí. Prohlídka římského města. Zemětřesení, které v r. 62 po Kr. otřáslo Pompejemi a poškodilo mnoho budov, bylo pouhou předzvěstí tragického dne v r. 79 po Kr., kdy erupce Vesuvu pohřbila město pod šestimetrovou vrstvou pemzy a popela. Pompeje byly objeveny až v 16. stol., avšak serióznější archeologické práce, které odhalily město zkamenělé v čase, byly zahájeny až v r. 1748. V některých domech se dochovala malířská a sochařská výzdoba a na zdech jsou dodnes patrné graffiti (Faunův dům, Dům Vettiů tržiště Macellum, via dell Abbondanza…).

  Odpoledne zastávka v NEAPOLI, která leží v samotném centru Kampánie. Procházka ke klášteru sv. Kláry, jezuitský kostel Il Gesú Nuovo v centru starobylé Neapole. Výjezd pozemní lanovkou k pevnosti s vyhlídkou na město. Procházka kolem královského paláce Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito. Možnost navštívení městských katakomb. Jako na mnoha jiných místech, i tady v nich původně byly pohřbeny ostatky prvních křesťanů. Nejstarší část zdejších katakomb pochází ze 3. století. Vstup do podzemí leží poblíž kostela Madre di Buon Consiglio.

  • Ve večerních hodinách přejezd na ubytování v blízkosti Říma, nocleh.

  4. DEN

  Dopoledne příjezd do FLORENCIE - starobylé metropole Toskánska, rozkládající se po obou březích řeky Arno. Zde v „kolébce renesance“ prohlídka nejkrásnějších a turisticky nejatraktivnějších památek s průvodcem CK - Palazzo Strozzi, přechod kolem Orsanmichele (Donatello, Ghiberti, N. di Bianco), na Piazza della Signoria - možnost návštěvy Galerie Uffizi (nebo návštěva Galleria dell´Accademia - florentské umění s kolekcí děl Michelangela) - v obou příp. nutné rezervace předem v dostatečném časovém předstihu, Piazza di San Giovanni, Piazza del Duomo - zde si prohlédnete dóm S. Maria del Fiore (A. di Cambio, F. Brunelleschi) a dómské muzeum (Michelangelo, Donatello, L. della Robia aj.), Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio (známý most zlatníků).

  Odpoledne krátké OSOBNÍ VOLNO. Možnost návštěvy Zahrady Boboli ,která je krásným historickým parkem se spoustou fontán, umělých jezírek či jeskyní. Zahrada je typickou ukázkou pozdní renesance v Itálii, je zdobena řadou velkých soch, balustrád, fontán a vytváří mnohá zajímavá zákoutí s krásnými vyhlídkami.

  • Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

  5. DEN

  Návrat do ČR odpoledne

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 5 dní Řím, Vatikán, Pompeje, Vesuv, Neapol

  Program školního zájezdu

  1. DEN

  Odjezd z ČR v dopoledních hodinách, průjezd Rakouskem do Itálie, noční přejezd.

  2. DEN

  Dopoledne příjezd do ŘÍMA – celodenní prohlídka nejkrásnějších památek: Piazza del Popolo s raně renesančním kostelem Santa Maria del Popolo, Piazza di Spagna (Španělské náměstí) s proslulými španělskými schody a barokní fontánou La Barcaccia (Bernini) ve tvaru bárky. Fontána di Trevi – nejmonumentálnější barokní fontána v Římě. Piazza Colonna – náměstí se sloupem Marca Aurelia (29,5 m vysoký sloup vyzdobený podle vzoru Trajánova sloupu reliéfními scénami z bojů). Pantheon („chrám všech bohů“) – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky. Piazza Navona – náměstí zdobí tři fontány, pozornost si zaslouží zvláště ta prostřední z roku 1651, Fontana dei Quattro Fiumi (Fontána čtyř řek) od Berniniho. Piazza Venezia (Benátské náměstí) s Památníkem Viktora Emanuela II. (1885-1911) symbolizující znovusjednocení Itálie. Kapitol tyčící se jižně od památníku, nejnižší, ale historicky nejvýznamnější z římských pahorků. Forum Romanum – rozvaliny antických chrámů a bazilik, Konstantinův triumfální oblouk – nejlépe zachovaný oblouk Říma, postavený z bílého mramoru se třemi průchody, Koloseum – amfiteátr z roku 72 postavený za císaře Vespasiana.

  • Večer odjezd na ubytování, večeře a nocleh.

  3. DEN

  Po snídani odjezd na celodenní výlet: VESUV a POMPEJE. Výjezd autobusem na Vesuv, poté pěší výstup až ke kráteru sopky. Později odjezd do Pompejí. Prohlídka římského města. Zemětřesení, které v r. 62 po Kr. otřáslo Pompejemi a poškodilo mnoho budov, bylo pouhou předzvěstí tragického dne v r. 79 po Kr., kdy erupce Vesuvu pohřbila město pod šestimetrovou vrstvou pemzy a popela. Pompeje byly objeveny až v 16. stol., avšak serióznější archeologické práce, které odhalily město zkamenělé v čase, byly zahájeny až v r. 1748. V některých domech se dochovala malířská a sochařská výzdoba a na zdech jsou dodnes patrné graffiti (Faunův dům, Dům Vettiů tržiště Macellum, via dell Abbondanza…).

  Odpoledne zastávka v NEAPOLI, která leží v samotném centru Kampánie. Procházka ke klášteru sv. Kláry, jezuitský kostel Il Gesú Nuovo v centru starobylé Neapole. Procházka kolem královského paláce Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito. Večer odjezd zpět na ubytování, večeře a nocleh.

  4. DEN

  Po snídani ukončení ubytování, ŘÍM – pokračování v prohlídce - VATIKÁN. Andělský hrad – pevnost postavená v r. 139 jako mauzoleum císaře Hadriána, poté byla součástí hradeb, středověkou tvrzí a vězením a rezidencí papežů. Náměstí sv. Petra s monumentálním chrámem sv. Petra. Návštěva Vatikánských muzeí - jedné z nejvýznamnějších uměleckých sbírek na světě. Do tohoto komplexu patří i Sixtinská kaple (nástěnné fresky od Botticelliho, Ghirlandaia, Michelangela) a Raffaelovy síně. Odpoledne osobní volno. Večer odjezd z Říma, noční přejezd do České republiky.

  5. DEN

  Příjezd do ČR odpoledne

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 5 dní Toskánsko - Florencie, Pisa, Lucca, Benátky

  Program školního zájezdu

  1. DEN

  Odjezd z ČR dopoledne, průjezd Rakouskem do Itálie. Noční přejezd

  2. DEN

  Ráno příjezd do FLORENCIE, starobylé metropole Toskánska, která se stala kolébkou renesance. Galleria degli Uffizi vlastní světově proslulé umělecké sbírky obrazů florentské malířské školy. Jsou zde zastoupena díla benátských, holandských a starých německých mistrů. Návštěvníci mohou shlédnout také sochy, koberce, kresby, šperky, zbraně atd. (možnost návštěvy – nutná rezervace pro skupinu předem). Piazza del Duomo: Baptisterium San Giovanni – osmiboká stavba s kupolí, 11. – 13. stol. Nejznámější z trojice bronzových dveří je tzv. Rajská brána od Lorenza Ghibertiho (raná renesance). Dóm Santa Maria del Fiore – mohutná stavba, ve které se ladně snoubí gotika a renesance. Stavba byla zahájena r. 1296, r. 1436 poté vysvěcena. Kupole je mistrovským dílem Filippa Brunelleschiho. Průčelí katedrály dokončeno v letech 1875 – 1887. Campanile – 82 metrů vysoká zvonice, kterou začal stavět Giotto r. 1334, dokončena r. 1387. Nedaleko odtud se nachází kostel San Lorenzo, nejstarší kostel ve Florencii. Vysvětil ho r. 393 sv. Ambrož, v 11. stol. byl obnoven v románském slohu, 1421 – 1460 ho Brunelleschi a jeho žáci přestavěli ve stylu starokřesťanské sloupové baziliky. Za tímto kostelem je vchod do Medicejských kaplí s hrobkami členů rodu Medici. Most Ponte Vecchio, nejstarší z mostů přes řeku Arno ve Florencii, na kterém se nachází řada zlatnických obchodů. Kousek odtud se nachází Palazzo Pitti (Galerie Palatina s obrazy Rafaela či Tiziana, muzeum kočárů, sbírky stříbra). Z parku Boboli ležícího za palácem Pitti je nádherný výhled na Florencii. Také je zde umístěno zajímavé muzeum porcelánu.

  • Navečer odjezd do hotelu / hostelu na ubytování.

  3. DEN

  Po snídani odjezd do města PISA - prohlídka historického centra města – Piazza del Duomo se Šikmou věží, Battisterio, Plazza dei Cavalieri. Odjezd do nedaleké oblasti CINQUE TERRE - skupina pěti izolovaných přímořských vesniček úplně ztracených v čase, které jsou známé pro azurově modrou vodu a nezapomenutelnou scenérii podél kozích stezek spojujících městečka (Monterosso – největší z městeček, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore). Návštěva jednoho z půvabných městeček. Místo oblasti Cinque Terre možnost návštěvy městečka LUCCA - rodné město sochaře Mattea Civitaliho a Giacoma Pucciniho. Procházka po hradbách historického centra města a prohlídka městečka.

  • Odjezd na ubytování, nocleh.

  4. DEN

  Po snídani ukončení ubytování a přejezd do Benátek. Zastávka na parkovišti Tronchetto a odtud následně vaporettem (vodním busem – MHD) do centra BENÁTEK. Pěší prohlídka města postaveného na 118 ostrovech, kterým prochází na sto kanálů, jejichž břehy spojuje kolem 400 mostů. Asi 15000 domů postavených na kůlech tvoří hustou spleť ulic, často pouze 1,5 m širokých. Hlavní benátská tepna Canal Grande začíná u hlavního nádraží a v serpentinách protíná město od SZ k JV. Je 3,8 km dlouhý, průměrně 70 m široký a 5 m hluboký. Podél kanálu stojí nespočetné paláce, jsou zde zastoupeny stavební slohy od 12. do počátku 18. století. PROHLÍDKA TENTO DEN DLE ZÁJMU A ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ SKUPINY.

  • Výběr památek dle zájmu na levém břehu kanálu La Grande: Palazzo Vendramin-Calergi (nejkrásnější novorenesanční benátský palác; v r. 1803 zde zemřel německý hudební skladatel Richard Wagner), Ca´ d´Oro (Zlatý dům; nejpůvabnější benátský gotický palác - 15. stol.), Palazzo Loredan (dnes radnice) a Palazzo Farsetti - oba v benátsko-byzantském slohu, Palazzo Grimani (mistrovské dílo vrcholné renesance) a řada dalších paláců. 
  • Výběr památek dle zájmu na pravém břehu kanálu La Grande: Ca´ Pesaro (honosný benátský barokní palác, nyní je v něm Galleriad´Arte Moderna a Museod´ArteOrientale), gotický PalazzoPisane-Moretta z 15. stol., Ca´ Foscari (ze 14. stol., nyní univerzita), Santa Maria della Salute (velkolepý kostel s kupolí z let 1631-1681 na památku moru v r. 1630). Jedním z mostů spojujících břehy Canal Grande je Ponte di Rialto, 48 m dlouhý mramorový oblouk se dvěma řadami obchodů. Centrem benátského života je Piazza San Marco (náměstí sv. Marka), na jižní straně se tyčí Campanile di San Marco (věž sv. Marka), naproti stojí Torre dell´ Orlogio (hodinová věž) s postavami dvou černochů, kteří každou celou hodinu udeří kladivy do zvonu. Basilica di San Marco (chrám sv. Marka), k náměstí sv. Marka se připojuje Piazzetta San Marco (malé náměstí sv. Marka) – u mola stojí dva žulové sloupy se sv. Theodorem, starým patronem Benátek, a s okřídleným lvem sv. Marka. Severní část zaujímá Palazzo Ducale (Dóžecí palác), který byl údajně sídlem dóžů již kolem r. 814. Z prvního patra Dóžecího paláce se přes Ponte dei Sospiri (Most vzdechů) jde do Prigioni, tmavých sklepních prostor. Během dne čas na osobní volno a odpočinek.
  • Večer odjezd z Benátek, noční přejezd do ČR.

  5. DEN

  Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 5 dní Toskánsko s koupáním

  1. DEN

  Odjezd z ČR dopoledne, průjezd Rakouskem do Itálie. Noční přejezd.

  2. DEN

  Ráno příjezd do FLORENCIE, starobylé metropole Toskánska, která se stala kolébkou renesance. Galleria degli Uffizi vlastní světově proslulé umělecké sbírky obrazů florentské malířské školy. Jsou zde zastoupena díla benátských, holandských a starých německých mistrů. Návštěvníci mohou shlédnout také sochy, koberce, kresby, šperky, zbraně atd. (možnost návštěvy – nutná rezervace pro skupinu předem). Piazza del Duomo: Baptisterium San Giovanni – osmiboká stavba s kupolí, 11. – 13. stol. Nejznámější z trojice bronzových dveří je tzv. Rajská brána od Lorenza Ghibertiho (raná renesance). Dóm Santa Maria del Fiore – mohutná stavba, ve které se ladně snoubí gotika a renesance. Stavba byla zahájena r. 1296, r. 1436 poté vysvěcena. Kupole je mistrovským dílem Filippa Brunelleschiho. Průčelí katedrály dokončeno v letech 1875 – 1887. Campanile – 82 metrů vysoká zvonice, kterou začal stavět Giotto r. 1334, dokončena r. 1387. Nedaleko odtud se nachází kostel San Lorenzo, nejstarší kostel ve Florencii. Vysvětil ho r. 393 sv. Ambrož, v 11. stol. byl obnoven v románském slohu, 1421 – 1460 ho Brunelleschi a jeho žáci přestavěli ve stylu starokřesťanské sloupové baziliky. Za tímto kostelem je vchod do Medicejských kaplí s hrobkami členů rodu Medici. Most Ponte Vecchio, nejstarší z mostů přes řeku Arno ve Florencii, na kterém se nachází řada zlatnických obchodů. Kousek odtud se nachází Palazzo Pitti (Galerie Palatina s obrazy Rafaela či Tiziana, muzeum kočárů, sbírky stříbra). Z parku Boboli ležícího za palácem Pitti je nádherný výhled na Florencii. Také je zde umístěno zajímavé muzeum porcelánu.

  • Navečer odjezd do hotelu / hostelu na ubytování.

  3. DEN

  Po snídani odjezd do města PISA - prohlídka historického centra města – Piazza del Duomo se Šikmou věží, Battisterio, Plazza dei Cavalieri. Odjezd do nedaleké oblasti CINQUE TERRE - skupina pěti izolovaných přímořských vesniček úplně ztracených v čase, které jsou známé pro azurově modrou vodu a nezapomenutelnou scenérii podél kozích stezek spojujících městečka (Monterosso – největší z městeček, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore). Návštěva jednoho z půvabných městeček. Odpoledne přejezd do přímořského letoviska VIAREGGIO – koupání v moři, pobyt na pláži. V případě špatného počasí – návštěva městečka LUCCA - rodné město sochaře Mattea Civitaliho a Giacoma Pucciniho. Procházka po hradbách historického centra města a prohlídka městečka.

  • Navečer odjezd na ubytování, nocleh.

  4. DEN

  Po snídani ukončení ubytování a přejezd do Benátek. Zastávka na parkovišti Tronchetto a odtud následně vaporettem (vodním busem – MHD) do centra BENÁTEK. Pěší prohlídka města postaveného na 118 ostrovech, kterým prochází na sto kanálů, jejichž břehy spojuje kolem 400 mostů. Asi 15000 domů postavených na kůlech tvoří hustou spleť ulic, často pouze 1,5 m širokých. Hlavní benátská tepna Canal Grande začíná u hlavního nádraží a v serpentinách protíná město od SZ k JV. Je 3,8 km dlouhý, průměrně 70 m široký a 5 m hluboký. Podél kanálu stojí nespočetné paláce, jsou zde zastoupeny stavební slohy od 12. do počátku 18. století. PROHLÍDKA TENTO DEN DLE ZÁJMU A ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ SKUPINY.

  • Výběr památek dle zájmu na levém břehu kanálu La Grande: Palazzo Vendramin-Calergi (nejkrásnější novorenesanční benátský palác; v r. 1803 zde zemřel německý hudební skladatel Richard Wagner), Ca´ d´Oro (Zlatý dům; nejpůvabnější benátský gotický palác - 15. stol.), Palazzo Loredan (dnes radnice) a Palazzo Farsetti - oba v benátsko-byzantském slohu, Palazzo Grimani (mistrovské dílo vrcholné renesance) a řada dalších paláců. 
  • Výběr památek dle zájmu na pravém břehu kanálu La Grande: Ca´ Pesaro (honosný benátský barokní palác, nyní je v něm Galleriad´Arte Moderna a Museod´ArteOrientale), gotický PalazzoPisane-Moretta z 15. stol., Ca´ Foscari (ze 14. stol., nyní univerzita), Santa Maria della Salute (velkolepý kostel s kupolí z let 1631-1681 na památku moru v r. 1630). Jedním z mostů spojujících břehy Canal Grande je Ponte di Rialto, 48 m dlouhý mramorový oblouk se dvěma řadami obchodů. Centrem benátského života je Piazza San Marco (náměstí sv. Marka), na jižní straně se tyčí Campanile di San Marco (věž sv. Marka), naproti stojí Torre dell´ Orlogio (hodinová věž) s postavami dvou černochů, kteří každou celou hodinu udeří kladivy do zvonu. Basilica di San Marco (chrám sv. Marka), k náměstí sv. Marka se připojuje Piazzetta San Marco (malé náměstí sv. Marka) – u mola stojí dva žulové sloupy se sv. Theodorem, starým patronem Benátek, a s okřídleným lvem sv. Marka. Severní část zaujímá Palazzo Ducale (Dóžecí palác), který byl údajně sídlem dóžů již kolem r. 814. Z prvního patra Dóžecího paláce se přes Ponte dei Sospiri (Most vzdechů) jde do Prigioni, tmavých sklepních prostor. Během dne čas na osobní volno a odpočinek.
  • V případě zájmu a dle počasí možnost přejezdu místní dopravou do nedalekého LIDO DI JESOLO – koupání v moři, pobyt na pláži.
  • Večer odjezd z Benátek, noční přejezd do ČR.

  5. DEN

  Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 6 dní Florencie, Řím, Vatikán, Ravenna, Benátky

  1. DEN

  Odjezd z ČR v dopoledních hodinách – průjezd Rakouskem do Itálie.

  2. DEN

  Příjezd do Sesta Fiorentina a přejezd místní dopravou do FLORENCIE - celodenní prohlídka starobylé metropole Toskánska, která se stala kolébkou renesance. Celodenní prohlídka města. (9 hod.). Přejezd vlakem z okrajové části Florencie do centra města. Procházka po trase:

  • Medicejské kaple (prohlídka) - s hrobkami členů rodu Medici - Piazza del Duomo: Baptisterium San Giovanni – osmiboká stavba s kupolí, 11. - 13. stol., trojice bronzových dveří, nejznámější je tzv. Rajská brána od Lorenza Ghibertiho (raná renesance).
  • Dóm Santa Maria del Fiore - mohutná stavba v gotickém slohu, kupole je mistrovským dílem Filippa Brunelleschiho.
  • Campanile - 82 metrů vysoká zvonice, kostel San Lorenzo - nejstarší kostel ve Florencii vysvěcený r. 393 sv. Ambrožem
  • náměstí Piazza della Signoria – Palazzo Vecchio (radnice připomínající hrad, s věží vysokou 94 m, před vchodem stojí kopie Michelangelova Davida (originál v Galleriadell´Accademia), severozápadní roh paláce zdobí Neptunova fontána, u budovy Palazzo Vecchio stojí Loggia dei Lanzi (otevřená hala s křížovou klenbou, s významými sochami např. Únos Sabinek nebo Perseus s hlavou Medúzy).
  • kostel Stanta Croce (prohlídka)
  • Galleria degli Uffizi (prohlídka) – proslulé umělecké sbírky obrazů florentské malířské školy, díla benátských, holandských a starých německých mistrů; nachází se zde také sochy, koberce, kresby, šperky, zbraně atd. (nutná rezervace pro skupinu předem).
  • Most Ponte Vecchio - nejstarší z mostů přes řeku Arno ve Florencii s řadou zlatnických obchodů. Kousek odtud se nachází Palazzo Pitti (Galerie Palatina, muzeum kočárů, sbírky stříbra). Poblíž se nachází park Boboli (za palácem Pitti), odkud je nádherný výhled na Florencii. Také je zde umístěno zajímavé muzeum porcelánu.
  • K večeru přejezd místní dopravou zpět do Sesta Fiorentina k autobusu, přejezd do hotelu na předměstí Říma, večeře.

  3. DEN

  Po snídani příjezd ke stanici metra na okraj Říma, přejezd do centra metrem a prohlídka ŘÍMA:

  • kostel San Giovani in Laterano (pův.první římská křesť.bazilika, ze 4. stol.)
  • prohlídka Kolosea - amfiteátr z roku 72 postavený za císaře Vespasiana.
  • Forum Romanum a Palatinum (rozvaliny antických chrámů a bazilik),
  • Kapitol (nejnižší, ale historicky nejvýznamnější z římských pahorků).
  • Santa Maria in Aracoeli (na místě antického chrámu bohyně Junony).
  • Památník Viktora Emanuela II. (1885-1911), který symbolizuje znovusjednocení Itálie,
  • Traianovo forum (s jeho budováním začal císař Traianus v r. 107 na paměť podrobení Dácie-dnešní Rumunsko), Traianův sloup (30 m vysoký, reliéf s detaily tažení proti Dákům), Traianova tržnice (měla 150 obchodů, byla obdobou dnešních nákup. center)
  • pěšky k San Pietro in Vincoli (zde jsou uchovány dva řetězy, jimiž byl údajně spoután sv. Petr v Mamertinském vězení). - metrem k Santa Maria Magiore (velkolepá románská bazilika) Dle časových možností osobní volno.
  • metrem na Spagna (proslulé španělské schody s barokní fontánou La Barcaccia ve tvaru bárky)
  • pěšky k Fontana di Trevi (nejmonumentálnější barokní fontána v Římě)
  • V podvečer přejezd metrem zpět k autobusu a přejezd do hotelu na předměstí Říma, večeře.

  4. DEN

  Po snídani odjezd z ubytování ke stanici metra na okraji Říma, přejezd do centra města metrem a pokračování v prohlídce Říma - VATIKÁN:

  • návštěva Vatikánských muzeí - jedné z nejvýznamnějších uměleckých sbírek na světě. Do tohoto komplexu patří i Sixtinská kaple (nástěnné fresky od Botticelliho, Ghirlandaia, Michelangela) a Raffaelovy síně.
  • náměstí sv. Petra - prohlídka chrámu sv. Petra (svatyně nad hrobem sv. Petra z 2. stol., poté ohromná bazilika a v r. 1506 položen základní kámen stávajícího velkolepého chrámu, na jehož stavbě se podílelo mnoho významných architektů a umělců renesance a baroka - Bramante, Raffael, Michelangelo, Bernini).
  • Andělský hrad (pevnost postavená v r. 139 jako mauzoleum císaře Hadriána, poté součást hradeb, středověká tvrz a vězení a rezidence papežů) - pouze zvenku.

  Odpoledne pokračování v prohlídce ŘÍMA:

  • Piazza Navona (náměstí zdobí tři fontány, pozornost si zaslouží zvláště Fontana dei Quattro Fiumi („Fontána čtyř řek“ od Berniniho)
  • Pantheon („chrám všech bohů“ - nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky Odpoledne přejezd metrem k autobusu a přejezd na ubytování do hotelu v Rimini, večeře

  5. DEN

  Po snídani přejezd do RAVENNY a dopoledne prohlídka historického centra města. Jedná se o původně antické město, od roku 402 sídlo císařů. Největší rozkvět do poloviny 6. století a z této doby je unikátní soubor památek světového významu – architektura, sochařství, mozaiky. Procházka po trase:

  • Mauzoleum Gally Placidie s křížovým půdorysem a krásnými rozsáhlými mozaikami z 5. stol na stěnách a stropě na tmavomodrém podkladě, pozdně antické mramorové sarkofágy.
  • Kostel San Vitale (526 – 546) s mozaikami v byzantském stylu-starozákonní a novozákonní náměty, světské motivy – císař Justinián, jeho manželka, s průvodem aj. Baptisterium ortodoxních (Neoniano) - v 5. st. postaveno biskupem Neonem a znázorňuje“ Křest Krista“.

  Kolem poledne odjezd autobusem do Punta Sabbionni a následně plavba vaporettem (lodí) do centra BENÁTEK. Pěší prohlídka města postaveného na 118 ostrovech, kterým prochází na sto kanálů, jejichž břehy spojuje kolem 400 mostů. Asi 15000 domů postavených na kůlech tvoří hustou spleť ulic, často pouze 1,5 m širokých. Hlavní benátská tepna Canal La Grande začíná u hlavního nádraží a v serpentinách protíná město od SZ k JV. Je 3,8 km dlouhý, průměrně 70 m široký a 5 m hluboký. Podél kanálu stojí nespočetné paláce, jsou zde zastoupeny stavební slohy od 12. do počátku 18. století.

  • Výběr z památek na levém břehu kanálu La Grande: - Palazzo Vendramin-Calergi (nejkrásnější novorenesanční benátský palác; v r. 1803 zde zemřel německý hudební skladatel Richard Wagner) - Ca´ d´Oro (Zlatý dům; nejpůvabnější benátský gotický palác - 15. stol.) - PalazzoLoredan (dnes radnice) a PalazzoFarsetti - oba v benátsko-byzantském slohu - PalazzoGrimani (mistrovské dílo vrcholné renesance) a řada dalších paláců. 
  • Výběr památek na pravém břehu kanálu La Grande: - Ca´ Pesaro (honosný benátský barokní palác, nyní je v něm Galleriad´Arte Moderna a Museod´ArteOrientale) - gotický Palazzo Pisane-Moretta z 15. stol., Ca´ Foscari (ze 14. stol., nyní univerzita), Santa Maria della Salute (velkolepý kostel s kupolí z let 1631-1681 na památku moru v r. 1630). Jedním z mostů spojujících břehy Canal Grande je Ponte di Rialto, 48 m dlouhý mramorový oblouk se dvěma řadami obchodů. Centrem benátského života je Piazza San Marco (náměstí sv. Marka), na jižní straně se tyčí Campanile di San Marco (věž sv. Marka), naproti stojí Torre dell´ Orlogio (hodinová věž) s postavami dvou černochů, kteří každou celou hodinu udeří kladivy do zvonu. Basilica di San Marco (chrám sv. Marka), k náměstí sv. Marka se připojuje Piazzetta San Marco (malé náměstí sv. Marka) – u mola stojí dva žulové sloupy se sv. Theodorem, starým patronem Benátek, a s okřídleným lvem sv. Marka. Severní část zaujímá Palazzo Ducale (Dóžecí palác), který byl údajně sídlem dóžů již kolem r. 814. Z prvního patra Dóžecího paláce se přes Ponte dei Sospiri (Most vzdechů) jde do Prigioni, tmavých sklepních prostor. Během dne čas na osobní volno a odpočinek. 
  • Večer (cca 22h) přejezd vaporettem zpátky do Punta Sabbionni k autobusu a noční přejezd přes Rakousko.

  5. DEN

  Příjezd do ČR odpoledne

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 7 dní Florencie, Řím, Vatikán, Siena, Padova, Benátky

  1. DEN

  Odjezd z ČR v dopoledních hodinách, průjezd Rakouskem, noční přejezd do Itálie

  2. DEN

  Ráno příjezd do FLORENCIE - celodenní prohlídka starobylé metropole Toskánska, která se stala kolébkou renesance. Celodenní prohlídka DLE ZÁJMU A ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ SKUPINY (9 hod.). Galleria degli Uffizi –proslulé umělecké sbírky obrazů florentské malířské školy, díla benátských, holandských a starých německých mistrů; nachází se zde také sochy, koberce, kresby, šperky, zbraně atd. (možnost návštěvy – nutná rezervace pro skupinu předem). Piazza del Duomo: Baptisterium San Giovanni – osmiboká stavba s kupolí, 11.-13. stol., trojice bronzových dveří, nejznámější je tzv. Rajská brána od Lorenza Ghibertiho (raná renesance). Dóm Santa Maria del Fiore - mohutná stavba v gotickém slohu, kupole je mistrovským dílem Filippa Brunelleschiho. Campanile - 82 metrů vysoká zvonice, kostel San Lorenzo - nejstarší kostel ve Florencii vysvěcený r. 393 sv. Ambrožem, za tímto kostelem je vchod do Medicejských kaplí s hrobkami členů rodu Medici, náměstí Piazza della Signoria – Palazzo Vecchio (radnice připomínající hrad, s věží vysokou 94 m, před vchodem stojí kopie Michelangelova Davida (originál v Galleria dell´Accademia), severozápadní roh paláce zdobí Neptunova fontána, u budovy Palazzo Vecchio stojí Loggia dei Lanzi - otevřená hala s křížovou klenbou, kde se nacházejí významné sochy – např. Únos Sabinek nebo Perseus s hlavou Medúzy. Most Ponte Vecchio - nejstarší z mostů přes řeku Arno ve Florencii s řadou zlatnických obchodů. Kousek odtud se nachází Palazzo Pitti (Galerie Palatina, muzeum kočárů, sbírky stříbra). Z parku Boboli ležícího za palácem Pitti je nádherný výhled na Florencii. Také je zde umístěno zajímavé muzeum porcelánu. Čas na osobní volno a odpočinek.

  • V podvečer odjezd z Florencie, pozdě večer příjezd na ubytování do kempu u Říma, nocleh

  3. DEN

  Ráno odjezd z kempu ke stanici metra na okraji Říma, přejezd do centra města metrem. ŘÍM - celodenní prohlídka: Santa Maria Magiore (velkolepá románská bazilika), kostel San Giovani in Laterano (pův. první římská křesťanská bazilika, vznikla již. na poč. 4. stol.), kostel San Pietro in Vincoli (zde jsou uchovány dva řetězy, jimiž byl údajně spoután sv. Petr v Mamertinském vězení), Koloseum (amfiteátr z roku 72 postavený za císaře Vespasiana), Forum Romanum a Palatinum (rozvaliny antických chrámů a bazilik), Traianovo forum (s jeho budováním začal císař Traianus v r. 107 na paměť pod robení Dácie-dnešní Rumunsko), Traianův sloup (30 m vysoký, reliéf s detaily tažení proti Dákům), Traianova tržnice (přímo za fórem, čítala 150 obchodů a byla obdobou dnešních nákupních center), Památník Viktora Emanuela II. (1885-1911), který symbolizuje znovusjednocení Itálie, Kapitol (nejnižší, ale historicky nejvýznamnější z římských pahorků). Santa Maria in Aracoeli (na místě antického chrámu bohyně Junony).

  • Večer návrat metrem zpět do kempu, nocleh. (Pro zájemce možnost zajištění večeří v restauraci v kempu). MOŽNOST KOUPÁNÍ.

  4. DEN

  Ráno odjezd z kempu ke stanici metra na okraji Říma, přejezd do centra metrem – pokračování v prohlídce Říma: VATIKÁN: Náměstí sv. Petra a chrám sv. Petra (svatyně nad hrobem sv. Petra z 2. stol., poté ohromná bazilika a v r. 1506 položen základní kámen stávajícího velkolepého chrámu, na jehož stavbě se podílelo mnoho významných architektů a umělců renesance a baroka - Bramante, Raffael, Michelangelo, Bernini). Andělský hrad (pevnost postavená v r. 139 jako mauzoleum císaře Hadriána, poté součást hradeb, střed ověká tvrz a vězení a rezidence papežů) - pouze zvenku.

  Odpoledne pokračování v prohlídce ŘÍMA: Piazza Navona (náměstí zdobí tři fontány, pozornost si zaslouží zvláště Fontana dei Quattro Fiumi („Fontána čtyř řek“ od Berniniho), Pantheon („chrám všech bohů“ - nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky), Fontána di Trevi (nejmonumentálnější barokní fontána v Římě), Piazza di Spagna (náměstí s proslulými španělskými schody a barokní fontánou La Barcaccia ve tvaru bárky). Osobní volno.

  • Večer návrat metrem zpět do kempu, nocleh. (Pro zájemce možnost zajištění večeří v restauraci v kempu). MOŽNOST KOUPÁNÍ.

  4. DEN

  Ráno ukončení ubytování, odjezd z kempu. Cestou zastávka v SIENĚ. Významné historické město s dochovanou zástavbou městských domů a paláců – prohlídka dle zájmu: Dóm - jedna z nejkrásnějších staveb italské gotiky a rané renesance, Dómské muzeum – možnost prohlídky cenných sbírek sienského a florentského malířství a sochařství, Palazzo Publicco (dnes Museo Civico s malířskou výzdobou slavných umělců sienské školy), Palazzo Buonsignori (15. st., obrazárna, sienská malířská škola z 12.–17. st.). Po prohlídce pokračování v cestě. PADOVA - starobylé univerzitní město se slavnou akademickou minulostí. Prohlídka dle zájmu čas. možností - dóm San Maria Assunta - vybudován podle Michelangelovských plánů v roce 1552, Baptisterium a kaple Scrovegniů (1303) s freskami zobrazujícími výjevy ze života Ježíše Krista, Basilica di Santa Guistina (1518) – největší renesanční kostel v Benátsku, Palazzo della Ragione – „palác rozumu“ – středověká radnice.

  • Po prohlídce pokračování v cestě. Večer příjezd na ubytování do kempu v Benátkách, nocleh.

  5. DEN

  BENÁTKY (Venezia) – pěší prohlídka města postaveného na 118 ostrovech, kterým prochází na sto kanálů, jejichž břehy spojuje kolem 400 mostů. Asi 15 000 domů postavených na kůlech tvoří hustou spleť ulic, často pouze 1,5 m širokých. Hlavní benátská tepna Canal La Grande začíná u hlavního nádraží a v serpentinách protíná město od SZ k JV. Je 3,8 km dlouhý, průměrně 70 m široký a 5 m hluboký. Podél kanálu stojí nespočetné paláce, jsou zde zastoupeny stavební slohy od 12. do počátku 18. století. PROHLÍDKA TENTO DEN DLE ZÁJMU A ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ SKUPINY.

  • Výběr památek na levém břehu kanálu La Grande: Palazzo Vendramin-Calergi (nejkrásnější novorenesanční benátský palác; v r. 1803 zde zemřel německý hudební skladatel Richard Wagner), Ca´ d´Oro (Zlatý dům; nejpůvabnější benátský gotický palác - 15. stol.), Palazzo Loredan (dnes radnice) a Palazzo Farsetti - oba v benátsko-byzantském slohu, Palazzo Grimani (mistrovské dílo vrcholné renesance) a řada dalších paláců.
  • Výběr památek na pravém břehu kanálu La Grande: Ca´ Pesaro (honosný benátský barokní palác, nyní je v něm Galleria d´Arte Moderna a Museo d´Arte Orientale), gotický Palazzo Pisane-Moretta z 15. stol., Ca´ Foscari (ze 14. stol., nyní univerzita), Santa Maria della Salute (velkolepý kostel s kupolí z let 1631-1681 na památku moru v r. 1630). Jedním z mostů spojujících břehy Canal Grande je Ponte di Rialto, 48 m dlouhý mramorový oblouk se dvěma řadami obchodů. Centrem benátského života je Piazza San Marco (náměstí sv. Marka), na jižní straně se tyčí Campanile di San Marco (věž sv. Marka), naproti stojí Torre dell´ Orlogio (hodinová věž) s postavami dvou černochů, kteří každou celou hodinu udeří kladivy do zvonu. Basilica di San Marco (chrám sv. Marka), k náměstí sv. Marka se připojuje Piazzetta San Marco (malé náměstí sv. Marka) – u mola stojí dva žulové sloupy se sv. Theodorem, starým patronem Benátek, a s okřídleným lvem sv. Marka. Severní část zaujímá Palazzo Ducale (Dóžecí palác), který byl údajně sídlem dóžů již kolem r. 814. Z prvního patra Dóžecího paláce se přes Ponte dei Sospiri (Most vzdechů) jde do Prigioni, tmavých sklepních prostor. Během dne čas na osobní volno a odpočinek.
  • Večer odjezd z Benátek, noční přejezd do ČR.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

Podívejte se na fotky z našich výletů

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti