Upravit stránku
 • ubytování v rodinách, na ubytovnách nebo v hotelech F1
 • nabídka pro 40 studentů (SŠ nebo ZŠ)
 • 3 - 4 místa pro učitele zdarma
 • poznání místních reálií
 • jazyk. kurzy (3 hod. výuky denně, v mládežnickém středisku 2 hod. denně)
 • programy na přání
 • možnost spojování kolektivů
 • pro učitele další výhody na základě osobního jednání
 • možnost referencí
 • odborné exkurze na vybrané téma
 • návštěvy škol v Německu a Rakousku
 • soutěže o ceny

Vyberte si z našich vzorových programů

 • 2 dny Lednicko-valtický areál, Vídeň, Schönbrunn

  Program školního zájezdu

  1. DEN

  Odjezd do Lednicko – valtického areálu, který se součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka zámku Lednice, kolem něhož se rozprostírá překrásná zahrada přecházející v park. V rozsáhlém areálu je k vidění skutečně mnoho zajímavostí, například rozhledna Minaret, Janův Hrad, který byl vystavěn na bažinách. Můžete se zde nechat svézt v loďce po zámeckém rybníku nebo si třeba nasednout do kočáru a nechat se vézt koňským spřežením. Pěší procházka po okolí.

  Přejezd do Valtic, v případě zájmu prohlídka zámku, který si Lichtenštejnové zvolili za své sídlo. Procházka po malebném městečku, plném vinných sklípků. Procházka na vyhlídku na Kolonádě Reistně, odkud je krásný výhled na městečko.

  • Osobní volno a rozchod, přejezd na ubytování, večeři.

  2. DEN

  Po snídani přejezd na prohlídku velkolepého letního sídla císařské rodiny - Schönbrunn s rozsáhlými zahradami, kde se dozvíte mnoho zajímavostí nejen o samotné stavbě, ale i o významném rodu Habsburků. Za vlády Marie Terezie se stal Schönbrunn, hostitelským sídlem pro nejvyšší státníky z celé Evropy. Exkurzi do vnitřních prostor zámku lze absolvovat se zapůjčeným audioprůvodcem v českém jazyce (v ceně vstupenky), případně si stáhnout z oficiálních webových stránek soubory mp3 do telefonu, či mp3 přehrávače a pustit si komentář do sluchátek. Nebo si zde lze informace v českém jazyce stáhnout a vytisknout (http://www.schoenbrunn.at/service/mediathek/audioguides.html).

  Přejezd do centra Vídně, prohlídka historického centra Vídně s průvodcem CK – Opera, dóm sv. Štěpána – gotická stavba ze 14. – 15. století, a okolí Stephansdomu. Kořeny této části metropole sahají do 13. století, největších změn však doznaly v 17. a 18. století, kdy za vlády Habsburků dostaly kostely a další veřejné objekty nový vzhled. Úzké středověké uličky se vinou mezi barokními budovami a šlechtickými městskými domy, jejichž přízemí většinou zabírají obchody, kavárny a restaurace. V okolí Stephansdomu si prohlédnete St. Elisabeth - kostel, který patřil řádu německých rytířů, v Domgasse si prohlédnete Figarohaus – dům, kde v letech 1784-1787 bydlel W.A.Mozart, a který je ze všech Mozartových rezidencí ve Vídni nejproslulejší. Dále se projdeme po Graben, ulici, která zosobňuje jednu z nejmódnějších nákupních oblastí Vídně, a kde si také prohlédnete známý barokní morový sloup, navštívíte Franziskaner Kirche. Po prohlídce osobní volno - možnost posezení u kávy v některé z klasických stylových vídeňských kaváren. Doporučujeme Café Central, Café Frauenhube - nejstarší kavárna nedaleko Stephansdomu, kde vystupoval Mozart, Café Havelka - patřící mezi nejvyhledávanější, kde vše zůstalo jako kdysi, cukrárnu Demel u Hofburgu, která dodávala lahůdky již císaři Franzi Josefovi….

  • Odpoledne odjezd zpět, příjezd do ČR v nočních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 2 dny Přírodní krásy Rakouska, Německa s návštěvou Salzburgu

  Program školního zájezdu

  1. DEN

  V časných hodinách odjezd z ČR do Rakouska. V dopoledních hodinách příjezd do Salzburgu – prohlídka krásného historického města (pevnost, kostely). Po prohlídce přejezd do Berchtesgardenu, prohlídka městečka. Návštěva solného dolu (Salzbergwerk), která pro vás bude zcela určitě dalším zážitkem. Prohlídka dolu trvá cca 1,5 hodiny, obléknete si tradiční hornický oděv, budete klouzat temnými důlními chodbami, projedete se miniaturním vláčkem a občas se poplavíte na voru po solných jezerech.

  • Odjezd na ubytování, nocleh.

  2. DEN

  Po snídani odjezd do soutěsky Liechtensteinklamm, která je označována za „nejdivočejší“ soutěsku v Rakousku, budete zde procházet tunely, mosty, můstky apod. Během Vaší cesty bude k vidění mnoho menších vodopádů a kamenných útvarů, na konci stezky se rozprostírá největší vodopád v areálu, vysoký 50 m. Přejezd na návštěvu ledové jeskyně Eisriesenwelt. Dle časových možností případná zastávka v horském městečku Werfen, nad nímž se rozprostírá pevnost Hohenwerfen. Po prohlídce odjezd zpět do ČR.

  Příjezd do ČR v nočních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 2 dny Vídeň a kraj kolem Vídně - Schönbrunn,Hinterbrühl, Baden

  Program školního zájezdu

  1. DEN

  V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR, kolem 10 hod. příjezd do VÍDNĚ. Příjezd k Schönbrunnu – bývalého letního sídla císařské rodiny. Zámek nechala dokončit Marie Terezie v polovině 18. století, kdy do projektu zapojila Nicolause Pacassiho, kterému vděčí zámek za jedinečnou rokokovou výzdobu reprezentačních síní. Prohlídka zámku pouze z venku a prohlídka zahrad. Přejezd do centra, v případě zájmu krátká zastávka u Hundertwasser-Haus – městský obytný dům, který v roce 1985 postavil umělec Friedensreich Hundertwasser. Jedná se o výstřední objekt, v němž se prolínají prvky maurské mešity, španělské vesnice a benátského paláce a který se stal jednou z hlavních atrakcí Vídně. Prohlídka historického centra Vídně s průvodcem CK – Ringstrasse, Parlament, Hofburg, Opera, dóm sv. Štěpána – gotická stavba ze 14. – 15. století, a okolí Stephansdomu. Kořeny této části metropole sahají do 13. století, největších změn však doznaly v 17. a 18. století, kdy za vlády Habsburků dostaly kostely a další veřejné objekty nový vzhled. Úzké středověké uličky se vinou mezi barokními budovami a šlechtickými městskými domy, jejichž přízemí většinou zabírají obchody, kavárny a restaurace. V okolí Stephansdomu si prohlédnete St. Elisabeth - kostel, který patřil řádu německých rytířů, v Domgasse si prohlédnete Figarohaus – dům, kde v letech 1784-1787 bydlel W.A.Mozart, a který je ze všech Mozartových rezidencí ve Vídni nejproslulejší. Dále se projdeme po Graben, ulici, která zosobňuje jednu z nejmódnějších nákupních oblastí Vídně, a kde si také prohlédnete známý barokní morový sloup, navštívíte Franziskaner Kirche. Poté dle zájmu návštěva:

  1. Albertina – někdejší habsburský palác kdysi patřil vévodovi Albertu von Sachsen-Teschen a jeho choti, arcivévodkyni Marii Kristině, oblíbené dceři Marie Terezie. Překrásné neoklasicistní reprezentační místnosti paláce náležejí k nejcennějším ukázkám svého architektonického slohu. Albertina se pyšní jedním z nejlepších souborů grafických listů, kreseb a akvarelů na světě. NEBO:
  2. Belveder – byl koncipován jako letní sídlo prince Evžena Savojského. Belveder se rozkládá na mírně se svažujícím kopci a tvoří ho dva paláce propojené formální zahradou ve francouzském stylu. Zahrada má tři úrovně, z nichž každá poukazuje na komplikovaný plán s klasicistními symboly: spodní část reprezentuje čtyři živly, střední Parnas a horní partie zosobňuje Olymp. NEBO:
  3. návštěva Sisi Museum a Císařské apartmány – prohlídka s audioprůvodcem v Čj.
  • Navečer odjezd na ubytování na jižní Moravu, večeře.

  2. DEN

  Ráno odjezd z Vídně za poznáním okolí:

  1. SEEGROTTE HINTERBRÜHL – jedna z nejimpozantnějších přírodních atrakcí světa – jezerní jeskyně. Fantastickým labyrintem chodeb a hal se dostanete k největšímu podzemnímu jezeru v Evropě s rozlohou 6.200 m2 . Romantická projížďka po jezeře s jeho pěknými odlesky zanechává nezapomenutelné dojmy. Během 2. světové války byl důl využíván armádou k výrobě prvních tryskových stíhacích letounů na světě (model a části letounu jsou v Seegrotte vystaveny), neboť tyto prostory zaručovaly spolehlivou ochranu před bombardováním. Pozoruhodný je klášterní kostel, křížová chodba se Studniční kaplí, gotická prosklená okna a sloup Nejsvětější trojice. -
   BADEN – nejvýznamnější rakouské sirné lázně s prameny o teplotě 25 – 35 °C. Léčivé účinky zdejší vody byly známy již v římské době, kdy zde byly postaveny lázně Aquae Panonicae. Návštěva místních lázní s koupáním - velkolepá stavba ve stylu Art Deco (v létě možnost využití venkovního bazénu s rozlehlou písečnou pláží). Baden platí vedle Vídně za světové hlavní město operety, nachází se zde také největší kasino střední Evropy. NEBO:
  2. klášter Heiligenkreuz – cisterciácký klášter v Heiligenkreuzu založil Leopold III. z rodu Babenberků. Uchoval si pěkný románsko-gotický ráz a část barokního mobiliáře.
   Mayerling – po domnělé dvojnásobné sebevraždě svého syna Rudolfa a jeho milenky Marie von Vetsera nechal František Josef I. upravit proslulý lovecký zámeček na karmelitánskou kapli pokání.
  • Návrat do ČR ve večerních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 2 dny Vídeň, Schönbrunn - klasika

  1. DEN

  Brzy ráno odjezd z ČR. Před polednem příjezd do Vídně – prohlídka zámku Schönbrunn s rozsáhlými zahradami (dle zájmu možná prohlídka i vnitřních prostor zámku nebo jen zahrad), kde se dozvíte mnoho zajímavostí nejen o samotné stavbě, ale i o významném rodu Habsburků. Za vlády Marie Terezie se stal Schönbrunn hostitelským sídlem pro nejvyšší státníky z celé Evropy. Exkurzi do vnitřních prostor zámku lze absolvovat se zapůjčeným audioprůvodcem v českém jazyce (v ceně vstupenky), případně si stáhnout z oficiálních webových stránek soubory mp3 do telefonu, či mp3 přehrávače a pustit si komentář do sluchátek. Nebo si zde lze informace v českém jazyce stáhnout a vytisknout (http://www.schoenbrunn.at/service/mediathek/audioguides.html).

  Po prohlídce Schönbrunnu přejezd do centra Vídně, prohlídka historického centra s průvodcem CKHofburg, Opera, dóm sv. Štěpána – gotická stavba ze 14.-15. století, okolí Stephansdomu. Kořeny této části metropole sahají do 13. století, největších změn však doznaly v 17. a 18. století, kdy za vlády Habsburků dostaly kostely a další veřejné objekty nový vzhled. Úzké středověké uličky se vinou mezi barokními budovami a šlechtickými městskými domy, jejichž přízemí většinou zabírají obchody, kavárny a restaurace. Odjezd na ubytování do ubytovny (již.Morava).

  2. DEN

  Dopoledne návrat zpět do Vídně a pokračování v prohlídce historického centra města v okolí Stephansdomu si prohlédnete kostel St. Elisabeth, který patřil řádu německých rytířů, v Domgasse si prohlédnete Figarohaus – dům, kde v letech 1784-1787 bydlel W.A.Mozart, a který je ze všech Mozartových rezidencí ve Vídni nejproslulejší. Dále se projdete po Graben, ulici, která zosobňuje jednu z nejmódnějších nákupních oblastí Vídně, a kde si také prohlédnete známý barokní morový sloup, navštívíte Franziskaner Kirche. Dle časových možností osobní volno – návštěva zábavního parku Prater.

  • Odpoledne odjezd zpět, příjezd do ČR večer

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 3 dny Alpské vyhlídky s návštěvou Orlího hnízda - Werfen, Eisriesenwelt, Berchstesgad., Orlí hnízdo, Salzburg

  1. DEN

  Odjezd již v nočních hodinách. Přejezd do Rakouska do městečka WERFEN - prohlídka, hrad Hohenwerfen – možnost návštěvy. Návštěva ledovcové jeskyně EISRIESENWELT, jejíž návštěva se pro vás stane zcela nepochybně nezapomenutelným zážitkem. Autobus vás zaveze ke spodní stanici lanovky, kterou vyjedete k ledovcové jeskyni (od horní stanice lanovky ještě cca 25 min pěšky k jeskyni). Pak již budete s průvodcem vystupovat za sebou po 700 dřevěných schodech zatesaných v ledu. Jediným osvětlením bude světlo vaší karbidové lampy, kterou si každý ponese s sebou a budete si prohlížet kolem sebe nádherné ledové útvary. Zážitek stojí za to, je třeba počítat na závěr se sestupem opět 700 dřevěných schodů. Celý výstup vč. prohlídky cca 4,5 hod. Večer odjezd na ubytování.

  2. DEN

  Po snídani odjezd do oblasti Berchtesgadenských Alp, do oblasti patřící k nejkrásnějším regionům v Evropě. Ráno zastávka u BERCHTESGADENU – výjezd autobusem a poté výtahem na vrchol Kehlsteinu (cca 1.800 m. n. m.), kde se tyčí proslulá Hitlerova rezidence Orlí hnízdo. Odtud se vám naskytne nádherný výhled na celý NP Berchtesgadensko. Pro zájemce možnost návštěvy muzea Dokumentation Obersalzberg. Část expozice muzea je věnována Obersalzbergu samotnému, především tedy jeho spojení s Hitlerem. Zbytek je pak věnován vylíčení hrůz nacistické diktatury a druhé světové války a také je zmíněn německý protinacistický odboj. Součástí prohlídky je i kousek podzemní chodby, která byla součástí podzemního systému krytů.

  Po prohlídce přejezd do BERCHTESGADENU, prohlídka městečka. Návštěva solného dolu (Salzbergwerk), která pro vás bude zcela určitě dalším zážitkem. Prohlídka dolu trvá cca 1,5 hodiny, obléknete si tradiční hornický oděv, budete klouzat temnými důlními chodbami, projedete se miniaturním vláčkem a občas se poplavíte na voru po solných jezerech. Odpolene koupání ve Watzmann Therme (2 hod.) s komplexem bazénů a tobogánů. V případě času a zájmu ještě v podvečer zastávka u Königsee – procházka kolem jezera. Večer návrat na ubytování, nocleh.

  3. DEN

  Po snídani ukončení ubytování, odjezd.

  • VARIANTA A: SALZBURG - prohlídka „Mozartova města“: historické centrum se všudypřítomným barokem (UNESCO). Zájemci mohou navštívit rodný dům Mozarta (Mozarts Geburtshaus, Getreidegasse 9) a dům, ve kterém Mozart žil (Mozart-Wohnhaus, Marktplatz 8) a kde se dnes nachází muzeum připomínající jeho dílo z let 1773 – 1780. Prohlídka dómu (dokončený Italem Santino Solarim v r. 1628). Pěšky až k pevnosti Hohensalzburg, jejíž prohlídkové trasy vedou středověkými mučírnami a impozantními oficiálními místnostmi až na nedobytnou věž pevnosti. Osobní volno, odpoledne odjezd zpět do ČR.
  • VARIANTA B: německé lázeňské městečko BAD REICHENHALL, které je historickým místem produkce soli. Vyvěrá zde několik solných pramenů. Město je obklopeno horami a kopcovitou krajinou. Prohlídka městečka. Odjezd nejstarší dochovanou kabinovou lanovkou Predigtstuhlbahn na vrchol hory Predigtstuhl (1614 m.n.m.). Osobní volno, odpoledne odjezd zpět do ČR.
  • Příjezd do ČR ve večerních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 3 dny Solná komora a Keltové - Berchtesg.,Salzburg,St.Gilgen,St.Wolfgang, Hallstatt

  1. DEN

  Odjezd z ČR brzy ráno, dopoledne příjezd do BERCHTESGADENU, prohlídka Orlího hnízda, plavba lodí po Königssee ke světoznámému kostelu sv. Bartoloměje. Návštěva palírny Enzianbrenerei, kde se vyrábí v Německu známý nápoj ze žeňšenového kořene, poté návštěva solného dolu v Berchtesgadenu. Tato návštěva pro vás bude určitě zážitkem. Prohlídka dolu trvá cca 1,5 hodiny, obléknete si tradiční hornický oděv, budete klouzat temnými důlními chodbami, projedete se miniaturním vláčkem a občas se poplavíte na voru po solných jezerech. Odpolene návštěva Watzmann Therme – komplexu bazénů a tobogánů.

  • Večer odjezd na ubytování, nocleh.

  2. DEN

  SALZBURG - prohlédnete si nejzajímavější památky Mozartova města. Navšívíte rodný dům Mozarta a dům, ve kterém Mozart žil, a kde se dnes nachází muzeum připomínající jeho dílo z let 1773-1780, dále navštívíte DÓM dokončený Italem Santino Solarim v r. 1628, projdete se po pevnosti HOHENSALZBURG, jejíž prohlídkové trasy vedou středověkými mučírnami a impozantními oficiálními místnostmi až na nedobytnou věž pevnosti. Odpoledne zahrady zámku Hellbrunn, zájemci mohou navštívit interiéry zámku, který byl kdysi letohrádkem arcibiskupa Marka Sittika a nachází se jižně od města.

  • Večer návrat na ubytování, nocleh.

  3. DEN

  ráno odjezd přes městečko ST. GILGEN ležící v západní části Solné komory k jezeru Wolfgangsee, po krátké procházce podél jezera, návštívíte vesničku ST. WOLFGANG, ležící na břehu jezera – zde se v krásném farním kostele skrývá jemně a složitě vyřezávaný dřevěný oltář od Michaela Pachera z r. 1481, dnes světoznámé umělecké dílo.

  Poté přejezd do HALLSTATTU, malého městečka obklopeného horami, návštěva zajímavého muzea keltské kultury (Prähistorische Museum) – kde se seznámíte s nejstaršími archeologickými nálezy z r. 2500 př.n.l. – pověstná kultura hallstattská krátká zastávka a v případě zájmu návštěva zajímavého muzea keltské kultury.

  • Odpoledne odjezd zpět do ČR, příjezd v nočních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

 • 3 dny Vídeň a okolí s návštěvou Lednicko-valtického areálu a s KOUPÁNÍM

  1. DEN

  Ráno odjezd z ČR, dopoledne příjezd do VÍDNĚ

  • Dopoledne: Schönbrunn – návštěva bývalého letního sídla císařské rodiny. Zámek nechala dokončit Marie Terezie v polovině 18. století, kdy do projektu zapojila Nicolause Pacassiho, kterému vděčí zámek za jedinečnou rokokovou výzdobu reprezentačních síní. Prohlídka zámku pouze z venku a prohlídka zahrad. Po prohlídce přejezd do centra Vídně. Prohlídka historického centra Vídně s průvodcem CKRingstrasse, Parlament, Hofburg, Opera, dóm sv. Štěpána – gotická stavba ze 14. – 15. století, a okolí Stephansdomu. Kořeny této části metropole sahají do 13. století, největších změn však doznaly v 17. a 18. století, kdy za vlády Habsburků dostaly kostely a další veřejné objekty nový vzhled. Úzké středověké uličky se vinou mezi barokními budovami a šlechtickými městskými domy, jejichž přízemí většinou zabírají obchody, kavárny a restaurace. V okolí Stephansdomu si prohlédnete St. Elisabeth - kostel, který patřil řádu německých rytířů, v Domgasse si prohlédnete Figarohaus – dům, kde v letech 1784-1787 bydlel W.A.Mozart, a který je ze všech Mozartových rezidencí ve Vídni nejproslulejší. Dále se projdeme po Graben, ulici, která zosobňuje jednu z nejmódnějších nákupních oblastí Vídně, a kde si také prohlédnete známý barokní morový sloup, navštívíte Franziskaner Kirche.
  • Odpoledne: Návštěva muzea císařovny Sisy a císařských apartmánů – prohlídka s audioprůvodcem v ČJ. Nebo návštěva návštěva Technického muzea ve Vídni – prohlídka jedné či více z mnoha stálých výstav (dle časových možností).
  • Navečer odjezd na ubytování (jižní Morava).

  2. DEN

  Snídaně, odjezd do Vídně.

  • Dopoledne: prohlídka Opery – majestátní budova opery, otevřená v roce 1869, je dodnes centrem bohatého kulturního života Vídně. V případě zájmu možnost zajištění exkurze. Dle časových možností prohlídka Leopoldova muzea - jedinečné klenotnice vídeňské secese, vídeňských uměleckořemeslných dílen a expresionismu. V tomto nejnavštěvovanějším domě v nejvyhledávanější kulturní části města - Muzejní čtvrti - je umístěna nejvýznamnější a největší sbírka obrazů Egona Schieleho na světě, doplněná mistrovskými díly zakladatele secese Gustava Klimta. Leopoldovo muzeum vystavuje kromě toho také unikáty vídeňských uměleckořemeslných dílen od Josefa Hofmanna až po Kolomana Mosera, které jsou považovány za jedinečná umělecká díla v dějinách mezinárodního designu.
  • Odpoledne: SEEGROTTE HINTERBRÜHL – jedna z nejimpozantnějších přírodních atrakcí světa – jezerní jeskyně. Fantastickým labyrintem chodeb a hal se dostanete k největšímu podzemnímu jezeru v Evropě s rozlohou 6.200 m2 . Romantická projížďka po jezeře s jeho pěknými odlesky zanechává nezapomenutelné dojmy. Během 2. světové války byl důl využíván armádou k výrobě prvních tryskových stíhacích letounů na světě (model a části letounu jsou v Seegrotte vystaveny), neboť tyto prostory zaručovaly spolehlivou ochranu před bombardováním. Pozoruhodný je klášterní kostel, křížová chodba se Studniční kaplí, gotická prosklená okna a sloup Nejsvětější trojice. Přejezd ke Klášteru Heiligenkreuz – cisterciácký klášter v Heiligenkreuzu založil Leopold III. z rodu Babenberků. Uchoval si pěkný románsko-gotický ráz a část barokního mobiliáře, nebo návštěva zámečku Mayerling – místo dvojnásobné sebevraždy korunního prince Rudolfa a jeho milenky Marie von Vetser nechal jeho otec císař František Josef I. upravit proslulý lovecký zámeček na karmelitánskou kapli pokání.
  • Navečer odjezd na ubytování (jižní Morava).

  3. DEN

  Snídaně. Odjezd do Lednicko – valtického areálu, který se součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka zámku Lednice, kolem něhož se rozprostírá překrásná zahrada přecházející v park. V rozsáhlém areálu je k vidění mnoho zajímavostí, například rozhledna Minaret či Janův Hrad, který byl vystavěn na bažinách. Můžete se zde nechat svézt v loďce po zámeckém rybníku nebo si třeba nasednout do kočáru a nechat se vézt koňským spřežením. Odjezd do AQUAPARKU THERME LAA v Laa an der Thaya v Rakousku. Bazén s termální vodou, včetně venkovních bazénů, tobogán, relaxační „zimní zahrada“ apod.

  • Návrat do ČR ve večerních hodinách.

  Cena zájezdu: na vyžádání dle počtu účastníků a doprovodných osob.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti